Přeskočit na obsah

Po obědě domů. A co svačina?

Ukaž, kde máš svačinu? Cóó, tohle ve školce svačíte? Rohlík, na něm rozteklé máslo a povadlá paprika k tomu? To vám tam tedy pěkně vaří! Ano, i takto může vypadat přivítání dítěte, které přišlo ze školky po obědě domů. Je odpolední svačina domů v pořádku?

Autor: Ing. Pavel Ludvík

Když jde dítě v mateřské škole po obědě domů, v mnoha školkách se odpolední svačina odhlásí, dítěti se nevydá a rodiče to nic nestojí. Ale není málo takových, kde malý strávník, ať chce či nechce, svačinu prostě dostane s sebou domů a rodiče ji zaplatí.

Proč k tomu dochází

Důvody jsou různé, ale málokdy se opírají o nějaký právní předpis. V některých jídelnách je údajně na vině program na evidenci stravného, který neumožňuje na odpoledne dítě odhlašovat. Je to ale dost neuvěřitelné, protože všechny běžně rozšířené programy takovou věc dokážou.

Často se dozvíme, že povinná svačina je ve školce prostě zavedena a odkazuje se na školní řád. Někde v něm taková informace ani není, a pak jde spíše o pohodlnost a snahu setrvávat u zavedených zvyklostí.

Část jídelen toto opatření zdůvodňuje obavou z dopadů statistického výkazu. Bojí se, že když počet dětí, které jsou zapsány k celodenní docházce, ale po obědě chodí domů, je vyšší, že by v dalším roce mohly dostat snížené mzdové prostředky a tudíž by musely kuchařkám snížit úvazky nebo dokonce propouštět.

Co na to právní předpisy

Je ale povinný odběr odpoledních svačin v souladu s právními předpisy? Ve školském zákoně (zákon č. 561/2004 Sb.) je v § 119 uvedena věta: „V zařízeních školního stravování se uskutečňuje školní stravování dětí, žáků a studentů v době jejich pobytu ve škole.“ Dítě, které je již odpoledne doma, ve škole nepobývá a svačinu jako součást školního stravování správně nemá dostat.

K tomu ještě přistupuje ustanovení vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, § 2 odst. 9: „Jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci v provozovnách školního stravování.“ Jestliže dítě sní svačinu ze školy doma, nečiní tak v provozovně. Pro úplnost ale dodejme, že uvedené znění vyhlášky pokračuje větou: „Zařízení školního stravování může ve výjimečných případech, při splnění požadavků v oblasti ochrany veřejného zdraví stanovených zvláštními právními předpisy, zabezpečovat školní stravování mimo prostory uvedené v § 3 odst. 2.“ Vyhláška tedy připouští, že strava bude konzumována mimo jídelnu, odchod dítěte domů by mohl být tím výjimečným případem, ale současně se dodává, že se tak musí dít „při splnění požadavků v oblasti ochrany veřejného zdraví“.

Dodržet požadavky hygieny

Je velmi pravděpodobné, že u běžných svačin odnášených po obědě domů požadavky hygieny nebudou splněny. Odpolední svačiny (obvykle studené) se dohotovují těsně před jejich podáváním nebo se uchovávají v chladu a v čistém prostředí. To se o svačině, kterou si dítě odnáší domů, určitě nedá říci. Dát dítěti domů chléb s pomazánkou je z hlediska bezpečnosti pokrmu asi nejhorší způsob, jak vše vyřešit. Přenášení svačiny se navíc projevuje na senzorických vlastech pokrmu, a tak není divu, že se pak rodiče někdy rozhořčují nad tím, jak domů donesená svačina vypadá.

V době oběda svačina navíc není obvykle ještě připravena – proto řada školek má pro tyto případy připravenu náhradní svačinu, která nevyžaduje uchovávání v chladu a dobře snese transport. Často jde o různé tyčinky, sušenky, balené trvanlivé pečivo, nápoje v krabičkách apod. Podobný sortiment ale rozhodně nebývá z hlediska výživy nejvhodnější. A tak se dětem někde dávají domů kusy ovoce nebo zeleniny. Ty jsou ale drahé a některé jejich druhy opět vyžadují chlad. Navíc je třeba vyhovět dalšímu požadavku vyhlášky o školním stravování, že součástí každého denního jídla je nápoj. Je to začarovaný kruh.

Nespokojených rodičů přibývá a MŠMT má jasný názor

Z diskusí na portálu Jídelny.cz a jinde je zřejmé, že řada rodičů je s povinným odběrem odpolední svačiny nespokojených a že to už řešili u krajských ČŠI nebo i na ministerstvu školství. Důvodem není jen kvalita svačin nebo porušování hygienických předpisů, ale i finance. Cena odpolední svačiny je cca 10 Kč, a rodiče mohou za „svačiny domů“ ročně zaplatit mnoho set i tisíc korun.

Podle MŠMT je povinné odebírání svačin nepřípustné, rodiče nesmí být nuceni k jejich placení. V případě, že ředitelka MŠ a zřizovatel nemají zájem záležitost řešit, MŠMT doporučuje podat podnět k ČŠI. Postoje ČŠI k tomuto problému se kraj od kraje liší. V některých krajích počty svačin a přítomných dětí nekontroluje, leda na podnět. V diskusích se ale objevují zprávy, že některé kontroly ČŠI tyto počty naopak pečlivě sledují.

Redakci portálu Jídelny.cz se od diskutujících podařilo získat vyjádření Mgr. Lucie Roučkové z MŠMT z 10. března 2023. Píše se v něm:

Organizace, provoz a vnitřní režim zařízení školního stravování není stanoven zákonem či vyhláškou, ale je obsahem vnitřního řádu. Záleží tedy na tom, co je uvedeno ve vnitřním řádu jídelny dané školy. Dítě v mateřské škole nemusí povinně odebírat žádné jídlo. Naopak má právo na jeho odhlášení. Podmínky odhlašování jídel musí být uvedeny ve vnitřním řádu školní jídelny. Ředitel, resp. škola, nemá právo vyžadovat odebírání a placení odpoledních svačinek v době, kdy dítě už není ve škole přítomno.“

Tiskový odbor MŠMT nám 20. března 2023 platnost tohoto vyjádření potvrdil.

Musí být možnost svačiny odhlásit

Mateřská škola tedy musí rodičům umožnit, aby dítěti, které jde po obědě domů, svačinu odhlásili. Rodiče ale musí svačiny odhlašovat včas. Jestliže se to kuchařky dozví až při obědě, kdy svačina už může být částečně připravena, je pozdě. Pozdě může být i ráno, když rodiče dítě předávají učitelkám, protože potraviny jsou v tu dobu už nakoupeny. A tak ve vnitřních řádech některých jídelen čteme větu: „Odhlásit stravu je potřeba nejpozději den předem.“ To je jistě řešení, jen je potřeba s tím rodiče seznámit a vysvětlit jim důvody.

Stanovení přesných pravidel, jak postupovat, když jde dítě po obědě domů, a jejich uvedení ve vnitřním řádu je jistě vhodným řešením. Ale pozor: musí být v souladu s právními předpisy.

Ing. Pavel Ludvík – vedoucí redakce portálu Jídelny.cz

Autor: Ing. Pavel Ludvík

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se
 • Autor: ivetabrunová

  strava v  mš
  Dobrý den, u nás lze odhlásit jakékoliv jídlo v době nepřítomnosti dítěte v MŠ. Rodiče tudíž nehradí navíc nic.

  Ve vyjádření MŠMT se dále píše, že žádné jídlo není povinnost odebírat. V době přítomnosti dítěte v MŠ si tedy mohou nosit děti svoji stravu? Skladuje někdo a následně ohřívá přinesenou stravu?

  U nás nosí svoji pouze dietáři, kteří mají doklad o zdravotním stavu potvrzený od lékaře.

  • Autor: Pavel Ludvík

   Paní Brunová, čtete opravdu pozorně. Uvedené stanovisko MŠMT má oporu i ve vyhlášce o školním stravování. V § 4 odst 3 je tam uvedeno „Dítě v mateřské škole má právo denně odebrat oběd, jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo…“ Mně z toho vychází, že dítě nemusí odebírat stravu uvařenou ve školce, ale protože se musí stravovat, tak je v tom skryto velké nebezpečí, že si rodiče budou vlastní stravu a nutit kuchařky, aby ji podaly. Je to znění právního předpisu, takže se nedá ohánět stanoviskem hl. hygienika, který uvádí, že donáška je možná jen v případě diet – jeho stanovisko nemá právní váhu. Podle mě je jediná možnost obrany poukazovat na zajištění bezpečnosti pokrmů a hygienické předpisy. To si ale musí každá škola dobře promyslet – podle konkrétní situace v jejím provozu.

   • Autor: ivetabrunová

    Dobrý den, pane Ludvíku, děkuji za Vaši odpověď. Znám vyhlášku o školním stravování. Můj dotaz spíš směřoval k tomu, jestli některá z kolegyň má zavedeno to, že dítě si nosí svou stravu aniž mají doklad od lékaře (dietáři).Právě na základě vyhlášky, kde na jídlo „má právo“. U nás jednou takový požadavek vzešel. Dítě bylo z rodičovského přesvědčení vegetarián. Jde mi právě o to velké nebezpečí, o kterém píšete i Vy. Chtěla jsem poznat zkušenost mých kolegyň.

 • Autor: Janapo

  odpolední svačiny
  Chci se zeptat – vyhláška 107/2005 říká, že má dítě právo odebrat 3 jídla , je-li vzděláváno ve třídě s celodenním provozem a 2 jídla, je-li vzděláváno ve třídě s polodenním provozem. Třídu s polodenním provozem nemáme, jen třídy s celodenním provozem. Pokud dítě má právo, znamená to, že odpolední svačinu někdy odebere a někdy si ji odhlásí, že to může mít každý den jinak?