Přeskočit na obsah

Podoby vzdělávání pro školní jídelny (1)

Dnešní společnost se rychle mění a adaptace lidí na nové podmínky je velmi důležitá. Týká se to i školních jídelen. Jaké možnosti ke vzdělávání ale pracovníci jídelen mají? Kdo pro ně organizuje kurzy? Jsou větší rozdíly mezi jednotlivými kraji?

Autor: Ing. Pavel Ludvík

Ve společnosti se toho hodně mění, změny jsou rychlé a často nečekané. Mění se technologie, lidé, společenské procesy. Všichni se musíme seznamovat se spoustou nových věcí, vstřebávat a vyhodnocovat nové informace, učit se novým dovednostem. Školení se stala samozřejmou součástí pracovního života a tento trend se nevyhýbá ani školnímu stravování.

Ucelený systém vzdělávání pro školní jídelny na státní úrovni neexistuje, vše zůstává na úrovni krajů, ale někdy ani tam ne, místy se vzdělávání řeší ještě níž. Vše často závisí na aktivitě pracovníků krajských úřadů nebo některých osobností, které v kraji či oblasti ve školním stravování pracují – schopných hygieniček a vedoucích či ředitelek školních jídelen, případně také na schopnostech a zájmu místních firem. Tam, kde takoví lidé pracují, je nabídka možností pestrá a s hodnotnou náplní, jinde bohužel ne.

Vzdělávací akce mají různé podoby: klasické velké porady, organizované krajskou metodičkou, nebo tematická školení pro malou skupinu zájemců. Některé jsou všeobecné a teoreticky zaměřené, pořádají se však i praktická školení přímo v kuchyni. Realizace školení se někde ujímají krajské úřady, jinde jimi zřizované organizace nebo soukromé vzdělávací firmy. Místy se objevují i rozsáhlejší dlouhodobější vzdělávací projekty, které se skládají z více promyšleně navržených školení.

Porady jídelen jsou standardem

Vzdělávání personálu školních jídelen často organizují krajské úřady nebo městské úřady a magistráty. Příkladem regionů, kde takové vzdělávání funguje na velmi dobré úrovni, je kraj Zlínský nebo Královéhradecký. Ve Zlínském kraji jsou pravidelné porady vedoucích pořádány po okresech a dvakrát ročně. Bývají zaměřeny na aktuální problémy, pozornost často poutají čerstvé zprávy z prováděných kontrol. Kromě metodiček se porad vždy účastní i zástupkyně Krajské hygienické stanice a České školní inspekce, které neformálně vysvětlují, co při kontrolách budou chtít a jak by měly jídelny v určitých případech postupovat, aby nedošlo k nepochopení.

Pestrá nabídka v Královéhradeckém kraji

Podobně dvakrát ročně a po okresech se pořádají porady vedoucích školních jídelen v Královéhradeckém kraji. V rámci těchto setkání probíhá školení, která vedouc hygienici, na posledních poradách proběhlo rovněž školení k likvidaci odpadů, které vedl školitel ze Státní veterinární správy. Porad se též občas účastní i zástupci České školní inspekce.

Kromě těchto akcí je však jednou ročně pořádáno také školení pro začínající vedoucí školních jídelen: probírají se předpisy vztahující se ke školnímu a závodnímu stravování, sestavování jídelníčků, normování, výdejky na potraviny, výpočet spotřebního koše, výpočet cen pro závodní stavování, doplňková činnost apod.

Pracovníci školního stravování mohou rovněž využít nabídky Školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, které občas má v nabídce i nějaký program pro školní jídelny. Toto zařízení ve spolupráci s Národním institutem dalšího vzdělávání organizuje také funkční studium pro ředitele škol a školských zařízení.

Jednorázově probíhají také další školení, např. k celiakii, ke zdravé výživě, v letošním roce bude poprvé uspořádáno školení hygienického minima ve spolupráci s Asociací školních jídelen ČR a Krajskou hygienickou stanicí.

Odlišný přístup v Českých Budějovicích

Odlišný postup volí Magistrát Českých Budějovic, který porady pořádá jen dle potřeby, pravidelně ne, ale jídelny jsou seznamovány s novinkami a změnami mailem, na mail jim chodí například pozvánky na různé přednášky a prezentace. Každý rok magistrát organizuje seminář na téma hygienické požadavky ve stravovacích službách. Kromě toho občas nabízí i speciální semináře, jako například v roce 2014 dvoudenní seminář na téma dietní stravování nebo manažerské minimum jako nástroj zlepšování komunikačních schopností a efektivní zvládání změn v provozu.

Pozoruhodné vzdělávací aktivity v Kraji Vysočina

Velmi aktivní ve vzdělávání personálu školních jídelen je Kraj Vysočina. Krajský úřad zde kromě pravidelných porad pro vedoucí pořádá i další specializované krátkodobé a dlouhodobé akce.

V roce 2015/2016 to byl celoroční projekt „Deník potravináře“, v rámci něhož se každý měsíc scházely vedoucí školních jídelen, aby si v 6hodinových výukových modulech postupně probraly následující témata: potravinové právo a předpisy pro školní stravování, doporučená pestrost stravy a sledování nutrientů, sestavování vhodného jídelníčku pro jednotlivé věkové kategorie, bezpečný provoz stravovacího provozu z pohledu hygienika, tradiční a nové suroviny, školní dietní systém. Přednášeli odborníci na výživu, asistenti hygienické služby, nutriční terapeutky, odborníci ze Zdravotního ústavu Praha a z Krajského úřadu kraje Vysočina.

V létě 2016 v Jihlavě zorganizovali dva jednodenní kurzy pro kuchařky z menších mateřských a základních škol. Obsah kurzu byl zaměřen na přípravu pokrmů z obilovin.

Další jednorázovou vzdělávací akcí na Vysočině byl v roce 2016 seminář o použití brambor v kuchyni, který pořádala Celostátní síť po venkov ve spolupráci s Výzkumným ústavem bramborářským v Havlíčkově Brodě a Krajským úřadem. Přednášky se týkaly významu brambor ve výživě, poskytly rady jak brambory zpracovávat, a představily novinky v sortimentu brambor. Zaujala i jídla z brambor, z nichž některé bylo možno na místě ochutnat. Celé setkání přispělo k navázání většího kontaktu mezi zemědělci a jídelnami.

O jarních prázdninách roku 2017 proběhl jednodenní kurz přípravy pomazánek a salátů pro kuchařky. Z běžných a dostupných surovin byly vytvořeny zajímavé recepty pomazánek a salátů, jako například z luštěnin, celeru, červené řepy, mléčných výrobků a vajec. Kurz byl doplněn o teoretickou část, o kterou se postaraly učitelka odborných předmětů a mistrová odborného výcviku. Hlavní prázdniny na Vysočině letos otevřou druhým dílem kurzu salátů a pomazánek s využitím letní sezonní zeleniny a ovoce.

Školení pro kuchařky v Libereckém kraji

Krajský úřad Libereckého kraje pořádá pro vedoucí jídelen vlastní metodické porady, kterých se většinou účastní i zástupce Krajské hygienické stanice. Pozoruhodností však jsou praktická školení pro kuchařky, která od roku 2015 probíhají na konci prázdnin. Několik desítek kuchařek rozdělených do malých skupinek připravuje pod vedením šéfkuchařů obědová menu připravená nutriční terapeutkou. K tomu jsou přidány odborné výklady o používaných technologiích, o výběru surovin apod. Účastnice kurzu se nejen seznámí s tím, jak připravovat moderní menu, přínosem je rovněž to, že se učí pracovat s moderní technikou, a že musí komunikovat v pracovních týmech složených z kuchařek z různých jídelen.

Ing. Pavel Ludvík – vedoucí redakce portálu Jídelny.cz

Autor: Ing. Pavel Ludvík

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se