Přeskočit na obsah

Podoby vzdělávání pro školní jídelny (2)

Druhý díl článku o nabídce vzdělávání pro zařízení školního stravování seznamuje s pozoruhodnými možnostmi, které nabízejí některé kraje, i o tom, že přípravou kurzů se zabývají nejen kraje nebo zřizovatelé jídelen.

Autor: Ing. Pavel Ludvík

Široká nabídka kurzů v Moravskoslezském kraji

V Moravskoslezském kraji začalo pravidelné kurzy pro vedoucí školních jídelen organizovat Krajské vzdělávací a informační centrum. Na podzim 2016 uspořádalo několik školení pro začínající vedoucí. Jejich obsahem bylo okénko do legislativy, pohled na finance (tvorba cen, finanční normativy, výkazy), oblast výživy (dietní stravování, spotřební koš, nutriční doporučení) a základy hygieny. Počet termínů, v nichž byl kurz realizován, dává tušit, že o akci byl dost velký zájem.

V několika říjnových termínech následoval kurz Vaříme dvouletým dětem, který byl zaměřen na specifika přípravy stravy pro dvouleté děti v mateřských školách. Na přelomu roku byl možno navštívit několik workshopů Školní jídelna/výdejna z pohledu každodenní praxe, na nichž se diskutovalo o nakládání s odpady, použití drtiče či kompostéru a HACCP.

V únoru a březnu 2017 centrum nabízelo kurzy hygienického minima, doplněné aktuálním informacemi ze školního stravování (např. pamlsková vyhláška a výsledky studie Státního zdravotního ústavu ke školním obědům). V dubnu proběhly kurzy kurz spotřebního koše a dietního stravování.

Vzdělávací aktivity Státního zdravotního ústavu

Zárukou kvalitního vzdělávání zejména v oblasti výživy jsou v poslední době semináře Státního zdravotního ústavu (SZÚ). Tyto akce jsou často pořádány v souvislosti s projektem Zdravá školní jídelna, seznamují zájemce s jeho principy, ale mohou sloužit i k běžnému vzdělávání vedoucích jídelen. Seminář seznamující školní jídelny s tímto projektem proběhl v Brně, v květnu je plánovaný další v Praze a je v úmyslu je postupně připravit i v některých dalších městech. Pracovníci SZÚ však přednáší také na různých odborných konferencích a seminářích, které jsou připravovány ve spolupráci s krajskými úřady a dalšími subjekty. Příkladem jsou dvě přednášky o studii živin ve školních obědech, které si mohli vyslechnout účastníci krajských konferencí portálu Jídelny.cz. Mezi nepřehlédnutelné aktivity SZÚ směrované na školní stravování a související se vzděláváním patří i vydavatelská činnost – řada publikací Rádce školní jídelny.

Další možnosti vzdělávání

V oblasti vzdělávání pro školní jídelny jsou činné i některé další organizace, soukromé firmy či jednotlivci.

Portál Jídelny.cz pravidelně dvakrát v roce připravuje sérii celostátních krajských konferencí pro vedoucí školních jídelen. Konference představují největší vzdělávací akci pro školní stravování v ČR, vždy se jich zúčastní kolem jednoho tisíce vedoucích. Kromě toho portál pořádá i cyklus školení Nové trendy (opět ve všech krajích), který je určen pro kuchařky. Mezi další vzdělávací akce patří konference pro pracovníky ústavů sociální péče, semináře na téma hygiena, spotřební koš, řízení školní jídelny apod. Charakteristických rysem je, že tyto akce obvykle probíhají ve větším počtu krajů a měst.

Aktivní ve vzdělávání jsou však i zájmová sdružení, orientovaná na školní stravování. Asociace pracovníků hromadného stravování každoročně pořádá v několika velkých městech tematický seminář. Letos byl na téma hygiena a sanitace, v minulosti byl zaměřen na HACCP, bezpečnost potravin, řízení a ekonomiku školních jídelen apod.

Asociace školních jídelen ČR v loňském roce zaujala projektem Den thajské kuchyně. Nejprve se zástupci školních jídelen pod vedením odborníků učili připravovat thajské menu vhodné pro ŠJ, a pak se toto menu připravovalo ve 20 jídelnách na různých místech ČR. Na letošní rok připravila asociace podobný vzdělávací projekt Den norské kuchyně a podílí se i na dalších jednorázových seminářích, zaměřených na zdokonalení umění kuchařek.

Různě tematicky orientované vzdělávací akce pořádá i Asociace zřizovatelů školních jídelen: pracovní semináře pro vedoucí školních jídelen, pro ředitele škol a školských zařízení, kurzy moderního vaření pro kuchařky nebo kurz komunikačních dovedností.

Vzdělávací akce pro školní jídelny má v nabídce i Národní institut pro další vzdělávání. V 1. polovině roku 2017 pořádá seminář Současné trendy ve školním stravování, který v rozsahu 6 hodin probírá prakticky všechna témata, týkající se školního stravování: výživa, management, ekonomika, vztahy se zřizovatelem, hlavní činnost, doplňková činnost, obezita dětí, apod. Podobně je koncipován i další kurz Řízení školního stravování. Oba jsou pořádány v různých krajských pracovištích institutu.

Konference, školení a semináře nabízejí i další subjekty. Společnost pro výživu pořádá každoročně řadu odborných konferencí, převážně zaměřených na oblast výživy. Přímo pro školní stravování nabízí tradiční jarní celostátní konferenci Školní stravování a v létě vícedenní kurz pro pracovníky školních jídelen. Firma VIS Plzeň pořádá 1-2x ročně týdenní seminář manažerských dovedností, který je určen pro vedoucí školních jídelen. Centrum školského managementu Pedagogické fakulty UK v Praze v tomto školním roce opět otevřelo specializační kurz Studium pro vedoucí pracovníky, jehož cílem je vést účastníky k získání znalostí a dovedností v oblasti řízení škol a školských zařízení.

Možností je samozřejmě mnohem víc, než bylo v tomto článku vyjmenováno. Různá jednorázová školení pořádají bez velké publicity i někteří jednotlivci nebo malé regionální firmy. Širší okruh jídelen se o těchto příležitostech sice nedozví, ale místní vedoucí pořadatele těchto akcí dobře znají.

Kvalita školení

V současné době je v oblasti školení pro školní stravování z čeho vybírat, jen trochu chybí koncepce a také možnosti v různých krajích jsou dost nevyrovnané. Problémem je i to, jak zjistit kvalitu školení. Jistě se na ní podílí organizace seminářů, proces přihlašování, studijní materiály, v nejvyšší míře však kvalitu ovlivňuje přednášející. Ale to platí nejen pro kurzy určené pro školní stravování.

Je sice pravda, že mnohé vzdělávací akce mají určité certifikace a jiné ne, ale certifikace školení a školicích firem ne vždy zaručují výborného lektora. Certifikační řízení se často soustřeďují hlavně na odbornou kvalifikaci přednášejícího, ale méně již zjišťují jeho schopnost komunikace s účastníky, jeho zkušenosti z praxe, pedagogické schopnosti nebo atraktivnost slovního projevu. Vedoucí jídelen však dnes již mají přehled o tom, co různí lektoři dokáží, a při jejich rozhodování, zda kurz navštívit, hraje jméno přednášejícího nejdůležitější roli.

Ing. Pavel Ludvík – vedoucí redakce portálu Jídelny.cz

Autor: Ing. Pavel Ludvík

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se