Přeskočit na obsah

Pomocní pracovníci do kuchyní zdarma

Projekt Vzdělávání praxí, který pomáhá ohroženým skupinám na trhu práce, může jídelnám přinést nové pracovníky do kuchyně a úhradu nákladů s tím spojených. Přečtěte si podrobnosti.

Autor: Ing. Pavel Ludvík

Mezi různými možnostmi, jak pomoci ohroženým skupinám občanů na trhu práce, má jistě své místo projekt Vzdělávání praxí, který je organizován Fondem dalšího vzdělávání (FDV), příspěvkovou organizací Ministerstva práce a sociálních věcí. Tento projekt však může pomoci i školnímu stravování: sehnat pracovní síly a přivést do jídelen určité finanční prostředky.

Podstatou projektu je to, že firma nebo organizace nabídne na určitou dobu praktikantské místo (stáž) zájemci o práci, zajistí jeho odborné vedení, zájemce při stáži nabude odborné znalosti, které může později nabídnout zaměstnavateli, a FDV uhradí náklady s tím spojené.

Toho může využít i školní jídelna, protože mezi pracovními pozicemi, které projekt podporuje, je mj. zařazen i „Pomocný pracovník v kuchyni“.  

Pracovní činnosti takového pracovníka projekt popisuje následujícím způsobem:

a) Pomocné práce při přípravě jídel.

b) Obsluha technologických zařízení v kuchyňském provozu.

c) Čištění kuchyňského vybavení, zařízení a výrobních prostor.

d) Přejímka a dohled nad skladováním potravinářských surovin včetně skladových prostor kuchyně.

e) Osvojení technologických postupů při přípravě pokrmů.

Obvyklá délka stáže má činit 2 měsíce.

Pro jídelnu, která má o zapojení do projektu zájem, to prakticky znamená:

  • Zaregistrovat se do projektu.
  • Připravit potřebné místo a práci.
  • Dohodnout vedoucího (mentora), který stážistu povede.
  • Stážistovi jídelna nevyplácí mzdu.
  • Na konci stáže jídelna obdrží úhradu vzniklých nákladů.

Projekt samozřejmě myslí i na zdravotně-hygienické podmínky práce, na postupné osamostatňování pracovníka apod. Klade důraz i na osobu mentora (obvykle hlavní kuchařky), který musí projít e-learningovým kurzem. Není podmínkou stážistu později zaměstnat, ale nevylučuje se to. Jistým rizikem pro jídelnu je, že stáž připraví, ale nikdo o ni neprojeví zájem.

Projekt probíhá od dubna 2016 do února 2019 a je financován pomocí ESF. Zájemci z řad jídelen se mohou obrátit na regionální kanceláře FDV.

Ing. Pavel Ludvík – vedoucí redakce portálu Jídelny.cz

Autor: Ing. Pavel Ludvík

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se