Přeskočit na obsah

Poskytování stravovacích služeb v Domovech důchodců

V loňském roce začali portál Jídelny.cz používat i zástupci ústavů sociální péče a závodních jídelen. Dnes tvoří téměř čtvrtinu všech návštěvníků. Proto dnes otiskujeme jeden z prvních příspěvků určených přímo pro tato zařízení: zabývá se tématem stravování v domovech důchodců.

Autor: Andrej Nemessányi

Na prahu nového roku 2007 nás „výrobce potravin a provozovatelů stravovacích služeb“ potkalo několik právních změn, jak z hlediska provozní hygieny, tak i z hlediska „řízení sociálních služeb“. Nejprve jsme si oddechly – v textu špatné interpretace – že dosavadní platná legislativa byla zrušena, myslím tím na § 137/2004 Sb. – kde později bylo upřesněno, že se nic nezrušilo, jenom se vracíme k původní normě a to č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin.
Mezi služby, které plynou z platné legislativy od 1.1.2007 patří i zák. č. 108/2007 o „standardizaci poskytovaných služeb“ v Domovech důchodců.

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v domovech pro seniory se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) poskytnutí ubytování:
1.  ubytování,
2.  úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,

b) poskytnutí stravy: zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,               (por. Zák. č. 108/2007 Sb.)

Zákon přesně vymezuje částky, náklady a poplatky pro jednotlivé klienty Domova, ale žádný zákon již  neurčuje, co vařit tak, aby klient který opustil svůj domov a začíná žít v novém domově, byl spokojen.

Na základě osobní zkušenosti, bych chtěl požádat kolegy a kolegyně z jiných obdobných zařízení, kteří pracují v této oblasti, abychom se vzájemně podělili o zkušenosti, problémy a starosti, které na tomto poli působnosti potkáváme.
Bylo by dobré, kdybyste odpověděli na několik otázek, které obohatí všechny o nové zkušenosti:

 • kdo je Vaším zřizovatelem
 • kolik máte obyvatel jako DD
 • jaké služby poskytujete
 • máte vlastní kuchyň
 • strava je  dovážená ze  (školní jídelna, závodní jídelna, nemocnice)
 • kdo sestavuje a schvaluje jídelní lístek
 • jakým způsobem se řídí u Vás dietní systém – poskytujete diety? Jaké?
 • kolikrát denně poskytujete stravu (5x,  3x, 1x)
 • kolik porcí (obědů) vaříte denně
 • jak četné je Vaše personální obsazení (vedoucí, … pomocná síla)

Vezmeme-li, že vyhláška č. 137/2004 Sb. určila pro poskytovatele stravovacích služeb vypracovat HACCP, rozpracovat podrobně všechny výrobní postupy v daném výrobním středisku, to zákon č. 108/2007 Sb. – určuje sociálním zařízením jako poskytovatelům služeb „zpracovat výrobní postupy“ tzv. šité na míru, pro to které sociální středisko, co je souhrnným názvem pojmenováno „standardy“.
Z toho celého plyne pro nás jako „výrobce potravin“ jedna otázka. Sociální středisko – Domov důchodců v rámci svých služeb „standardů“  poskytuje i službu stravování. Tuto službu si může vytvářet sám, nebo nakupovat u jiné firmy. Pokud má vlastní stravovací provoz, musí v rámci „standardů“ i středisko stravování vypracovat svoje standardy, nebo stačí to, že tyto otázky jsou již řešeny v rámci HACCP? Pokud nakupujeme tuto službu je dodavatel povinen vypracovat „standardy“?
Vážení kolegové, nejsem schopen obsáhnout všechny problémy, se kterými se denně potýkáme, ale byl bych velice rád, kdyby právě tyto stránky pomohly ke vzájemné komunikaci a společnému řešení problému.
Pokud navštěvujete tyto stránky, myslím si, že s problémy, které zde píší vedoucí školních jídelen se potýkáme taky. Všichni kolem nás lépe vědí, jak máme řídit provoz, co vařit, …. a mají hodně „dobrých“ nápadů. Ne často se stává, že i naši podřízení „vědí lépe než vedoucí“, jak správně řídit provoz. Proto mě vedlo několik podnětů k otevření diskuse, jak je to u Vás????
Budu Vám všem velice vděčný, když přispějete svými podněty k řešení palčivých otázek v souvislosti s náročností provozu v Domovech důchodců.

Pozn. redakce: K tomuto článku je v diskusi v kategorii Ostatní vytvořeno nové diskusní téma Stravování v DD.

Mgr. Andrej Nemessányi, vedoucí gastroprovozu ŽO Praha

Autor: Andrej Nemessányi

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se
 • Autor: 222

  zařazení ved.stravování v úsp
  dobrý den,
  zajímalo by mě do které platové třídy by měla být zařazena vedoucí stravování úsp která splňuje všechny podmínky pro 8plat.třídu u ved.školních jídelen.naše mzdová účetní říká že se tahle platová třída na nás nevztahuje protože nepatříme pod školství..Děkuji za odpověď pokud ji někdo zná..A