Přeskočit na obsah

Potřebují jídelny vyšší finanční limity na potraviny?

V posledních měsících se diskutuje o tom, že je potřeba zvýšit finanční limity školních jídelen na nákup potravin. Současně se objevují zprávy o přípravě nové vyhlášky o školním stravování, která tyto limity stanovuje.

Autor: Ing. Pavel Ludvík

V červenci 2011 upravili na Slovensku finanční limity na nákup potravin ve školních jídelnách. Zvýšení je cca 5% a pozoruhodné je nejen to, že se tak stalo již 2 měsíce před dobou účinnosti, ale hlavně, že k podobným úpravám tam dochází pravidelně (poslední proběhla v roce 2010). Proč k podobnému zvýšení nedošlo i u nás? Potřebují české školní jídelny zvýšit finanční limity také?

Kdy byly naposledy zvýšeny finanční limity?
Připomeňme, že limity na nákup potravin jsou uvedeny ve vyhlášce 107/2005 a že nejčastěji používané limity vypadají v současnosti takto:

Obědy 7-10 let

13,50 až 26 Kč

Obědy 11-14 let

15 až 27,50 Kč

Obědy 15-18 let

16 až 29,50 Kč

Poslední zvýšení limitů proběhlo v roce 2008. Bylo tehdy vyvoláno prudkým nárůstem cen potravin v roce 2007. Od roku 2008 však ceny po delší dobu klesaly a mnoho vedoucích tehdy potvrzovalo, že mají dostatečnou rezervu na nákup kvalitních potravin, že si mohou dovolit připravovat čerstvé a také poměrně drahé zeleninové saláty apod.

Limity na konci roku 2010 vyhovovaly
V průzkumu, který naše redakce provedla na konci roku 2010, vyplynulo, že ceny potravin se sice v roce 2010 zvýšily, ale mnoho oslovených jídelen přesto neuvažovalo o zdražení obědů. V jídelnách většinou odpovídali, že ve finančním normativu mají dost velkou volnost, která jim umožňuje podávat bohatá a kvalitní jídla. Z některých vzkazů bylo cítit uspokojení, že mohou dávat přednost čerstvým surovinám, že mohou dětem často dávat ovoce nebo mléčné výrobky jako přídavek.
V anketě na portálu Jídelny.cz, které se zúčastnilo 650 jídelen, tři čtvrtiny účastníků uvedly, že na začátku roku 2011 nebudou zdražovat stravenky. To znamená, že tyto jídelny stále ještě dokázaly pokrýt nárůst cen potravin.

Změny cen potravin
Podle našich zpráv Ministerstvo školství požádalo Český statistický úřad, aby vyčíslil, jak se změnily ceny potravin v letech 2008 až 2011. Ve stanovisku ČSÚ, které se portálu Jídelny.cz podařilo získat, se uvádí, že u většiny skupin potravin došlo ke zvýšení cen. K největšímu zdražení došlo v uvedeném období u zeleniny, olejů a tuků, poněkud překvapivě však tabulka ukazuje snížení cen u pečiva, mléka, mléčných výrobků a ovoce. Celkově došlo za toto období u potravin jen k nepatrnému zvýšení cen. 

Index spotřebitelských cen duben 2011/leden 2008

Potraviny celkem

100,5

Pekárenské výrobky a obiloviny

94,9

Maso

100,3

Ryby

104,1

Mléko, sýry, vejce

95,6

Oleje, tuky

110,0

Ovoce

87,2

Zelenina

121,

Cukr, marmeláda, med, čokoláda, cukrovinky

106,8

  (Leden 2008 = index 100)

Pokud jste těmito informacemi překvapeni, je opět namístě připomenout, že ceny na přelomu let 2007 a 2008 byly vyšroubované velmi vysoko: např. kilogram másla za 140-150 Kč, mléko za 15 Kč, cukr za 23 Kč. Pamatujete? Je ale pravda, že od dubna 2011 potraviny opět zdražily, v některých prípadech velmi výrazně.

Stanovisko MŠMT k nové vyhlášce
Požádali jsme MŠMT o vyjádření, v jakém stavu je novelizace vyhlášky o školním stravování a zda se uvažuje o zvýšení finančních limitů. Zuzana Hálová z odboru vnějších vztahů a komunikace nám napsala, že „změna vyhlášky o školním stravování  – zvýšení finančních normativů – se právě připravuje – účinná by měla k 1. lednu 2012.“ Dále uvádí, že při posuzování potřeby nových finančních limitů se musí vzít do úvahy nejen dosavadní růst cen potravin, ale také zamýšlené zvýšení sazby DPH.
Politická jednání o zvýšení sazby DPH jsou v současnosti poměrně nepřehledná, návrhů na změny sazeb je mnoho. Zdá se však, že současná sazba 10 % se pravděpodobně zvýší na 14 %, což by mohlo vyvolat výraznější zdražení potravin.

Rozdíly v úpravách limitů v České a Slovenské republice
Pokud vás trochu rozzlobila úvodní informace, že na Slovensku zvyšují limity častěji, pak mějte také na paměti, že rozmezí prostředků, které slovenské školní jídelny mají na nákup potravin, je poměrně úzké. Horní hranice obvykle činí kolem 130% dolní hranice. V české vyhlášce tento poměr činí kolem 170-180%. Zajímavý je i fakt, že slovenské finanční limity nejsou uvedeny v příslušné vyhlášce. Zveřejňují se pouze formou jakéhosi metodického doporučení, ke změnám limitů tedy není nutno zahájit zdlouhavý legislativní proces. Otázkou však je, jaká je pak jejich právní vymahatelnost…

Potřebujeme zvýšení limitů potraviny?
Informace, z kterých bychom mohli usuzovat na potřebu zvýšit finanční limity, jsou tedy protichůdné. Ze zpráv ČSÚ nevyplývá, že by ke zvýšení limitů bylo potřeba sáhnout. Poslední cenový vývoj  tomu ale jen a jen nahrává. MŠMT bude muset také zvážit, jak se v cenách potravin promítne zvýšení sazby DPH. Bude dobře, když horní hranice bude zvýšena. Pokud na to jídelna a strávníci mají, ať mají možnost si připlatit.
Jsou pro vaši jídelnu finanční limity ve vyhlášce 107/2005 dostatečné? Potřebujete je zvýšit? Hlasujte, prosím, v naší anketě.

Ing. Pavel Ludvík je vedoucím redakce portálu Jídelny.cz

Autor: Ing. Pavel Ludvík

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se