Přeskočit na obsah

Poznatky ze zavádění biopotravin do škol

Poznatky ze zahraničí i z českých škol používajících biopotraviny představí konference s názvem „Biopotraviny ve školním stravování – aktuální zkušenosti a výhled do budoucna“. Akci pořádá společnost Country Life a uskuteční se 16. listopadu 2011 v Praze.

Autor: Country Life

Poznatky ze zahraničí i z českých škol používajících biopotraviny představí konference s názvem „Biopotraviny ve školním stravování – aktuální zkušenosti a výhled do budoucna“, která se uskuteční 16. listopadu 2011 v Praze v konferenčním centru City Pankrác. Akci realizuje společnost Country Life.

Konference je vyvrcholením tříletého projektu Bioškoly, který má za podpory Ministerstva zemědělství za cíl přivést produkty tuzemských ekologických zemědělců na talíře žáků mateřských, základních i středních škol v Praze, Středočeském, Královéhradeckém a Jihomoravském kraji.

Poznatky ze zahraničí a možnosti podpory biopotravin ve školách
Na konferenci představí své zkušenosti 9 osobností z praxe, včetně dvou zahraničních odborníků, kteří přiblíží rozvoj použití biopotravin ve školním stravování v Německu a v Rakousku.

Dopoledne budou probíhat přednášky o zkušenostech z realizace projektu, o školním stravování a jeho roli ve vzdělávacím systému, a také představení poznatků ze zahraničí. Součástí konference bude i panelová diskuse na téma „Potřebujeme biopotraviny ve školním stravování?“.

Workshopy pro vedoucí školních jídelen
Odpolední část je věnována workshopům určeným pro vedoucí školních jídelen a další zaměstnance škol. Budou se zabývat tématy jako je finanční problematika zařazování biopotravin do školního jídelníčku (jak začít používat v jídelně biopotraviny a zároveň nezdražit), použití méně známých potravin (informace o různých druzích potravin typických pro ekologické zemědělství, spojené s ukázkami vaření) či možnostmi zásobování v oblasti bio (informace o možnostech odběru biopotravin z velkoobchodů zaměřených na bio i přímo od ekozemědělců z farem). Zejména pro učitele a ředitele škol je pak určena prezentace Vzdělávací programy v ekologickém zemědělství pro školy.

Každý zástupce školy nebo školní jídelny na konferenci také obdrží připravovanou Biokuchařku pro školní jídelny.

Konference se uskuteční 16. listopadu 2011 v konferenčním centru City na Praze – Pankrác. Účast na konferenci je zdarma.

Více informací a registrační formulář naleznete na www.biokonference.cz.


Konference se uskuteční v rámci projektu Bioškoly, který finančně podporuje Ministerstvo zemědělství ČR a realizuje společnost Country Life ve spolupráci se sdružením PRO-BIO LIGA.

Partnery konference jsou: Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství, PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, Jidelny.cz, Bio-info.

 
Projekt Bioškoly

Cílem projektu je vytvořit praktické podmínky pro zavádění a používání biopotravin ve školních stravovacích zařízeních. Hlavními překážkami používání biopotravin ve školách je jejich nedostupnost, neznalost dodavatelů či neznalost možností současného biotrhu. Proto je v tomto projektu kladen důraz na vytvoření distribučního řetězce, který školám zpřístupní nabídku biopotravin dostupných na tuzemském trhu a usnadní odebírání biopotravin.

Důležitou součástí projektu je pomoci školním jídelnám s praktickým zaváděním biopotravin do jejich jídelníčků, počínaje informacemi o skladování a zpracování biopotravin, přes kurzy, jak s biopotravinami vařit, až po informace o méně známých druzích biopotravin dostupných na našem trhu.

A nakonec, nikoli však na posledním místě, je cílem projektu vzájemně přiblížit školy a rodiče dětí na jedné straně a ekozemědělce a výrobce biopotravin na straně druhé. Škola má právo znát svého zemědělce a rodiče mají právo vědět, odkud pocházejí potraviny, které jsou podávány jejich dětem.

Autor: Country Life

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se
 • Autor: Evča 1

  BIO
  Může to být opravdu zajímavé, ale nešlo by něco takového udělat také na Moravě? V Olomouci? V Ostravě? Přeci jen pro nás je to trochu z ruky. 🙂

 • Autor: jana

  právo
  Podle čeho – jakého zákona mají právo to vědět.
  Když jdu do restaurace tak mám právo vědět z jakých potravin (odkud)n uvařili?