Přeskočit na obsah

Pracovní zatížení ve školní jídelně

Fyzická náročnost práce ve školní jídelně je velmi vysoká. K tomu připočítejme, že často je nutné nasadit rychlé pracovní tempo – a je zaděláno na nepřiměřené pracovní zatížení. Abychom předešli negativním dopadům této práce na zdraví, je potřeba dodržovat správná organizační a ergonomická opatření.

Autor: Redakce Jídelny.cz
Pracovní zatížení ve školní jídelně

Při práci ve školní jídelně může docházet k fyzickému přetížení i k práci v nepřijatelných polohách, což má za následek zvýšenou únavu, chronické bolesti, vznik pracovní neschopnosti, mnohdy až vznik nemoci z povolání. Ve svém zájmu by tak zaměstnavatel i zaměstnanci měli těmto potížím předcházet – zaměstnanci z důvodu udržení své zdravotní kondice a zaměstnavatel kvůli tomu, aby nedocházelo k finančním ztrátám způsobeným pracovní neschopností zaměstnanců.

3 metody pro zmírnění pracovního zatížení

Pracovní zatížení pomohou zmírnit tři základní metody:

 1. Mechanizace práce
 2. Organizace práce
 3. Ergonomie práce

Podívejme se nyní na každou z nich blíže.

Mechanizace práce

Jedná se o náhradu ruční práce technologickým vybavením – např. různé kuchyňské roboty, elektrická struhadla, mixéry apod. V principu bývá nejúčinnějším způsobem, jak práci ve školní jídelně ulehčit, neboť tyto pomůcky práci nejenže usnadní, ale většinou také značně urychlí.

Komentář vedoucí školního stravování: „Po rekonstrukci naší kuchyně si všechny pochvalujeme, jak se nám lépe pracuje s novými multifunkčními pánvemi, s novými konvektomaty, s novou myčkou na černé nádobí a dalšími stroji. Přitom myčku na černé nádobí jsme vyloženě odmítaly s tím, že nám v kuchyni sebere místo, kterého máme stále méně. Ale opak je pravdou. Díky myčce ubylo hodně ručního mytí těžkých nádob.“

Argumentem proti tomuto řešení často jsou nejen prostorové možnosti kuchyně, ale zejména finanční limity školní jídelny. Velkým pro jsou ale následně v praxi ušetřené peníze na vynaložený čas a pracovní sílu.

Organizace práce

Vedoucí školní jídelny může rozvrhnout pracovní činnosti tak, aby se co nejvíce snížilo pracovní zatížení zaměstnanců.

 • Střídejte vaření náročných jídel s jídly jednoduchými na přípravu.
 • Domluvte s pracovníky s podobným pracovním zařazením, aby se prostřídali v činnostech typu strouhání, míchání, krájení. Komentář vedoucí školního stravování: „Na všech úsecích praktikujeme kolotoč. Pomocné kuchařky se střídají po jednom dnu na jednotlivých úsecích, právě z důvodu různé pracovní náročnosti jednotlivých úseků. Kuchařky, které máme tři, se střídají po týdnu ve vaření polévky, jídla jedna a jídla dvě. Na polévce mají šanci si trochu odpočinout – hlavně při výdeji pokrmů.“
 • Pro pracovníky platí doporučení, aby se snažili měnit činnosti podle polohy těla, kterou při práci zaujímají – vsedě, vestoje. Dobré je používat pomůcky (stoličky, stupínky, pracovní plochu apod.), aby se omezila práce v podmíněně přijatelných nebo nepřijatelných pracovních polohách (v předklonu, v záklonu, vkleče apod.)

Ergonomie práce

Jde o uspořádání pracovního místa vzhledem k tělesným rozměrům a pracovní poloze při práci. Doporučení pro jednotlivé práce:

 • Při práci vestoje by pracovní plocha měla být ve výšce 85 – 90 cm pro ženy a 90 – 95 cm pro muže. Při přesné práci je možné pracovní plochu zvýšit, při náročnější práci snížit.
 • Při práci vsedě je ideální se řídit „pravidlem pravých úhlů“ – v loketním, kyčelním a kolenním kloubu by měly končetiny svírat úhel 90 °. Takže např. při práci s počítačem by měl být monitor ve výšce očí a v takové vzdálenosti od obličeje, která umožňuje čitelnost obrazovky bez změny polohy těla a negativního vlivu na zrak (50 – 70 cm).
 • Při manipulaci s břemeny zvedejte předměty přes pokrčená kolena a vše provádějte se rovnými zády. Přenášený předmět držte co nejblíže svému tělu (těžišti těla). Pokud manipulujete s těžšími břemeny, nestyďte se požádat o pomoc kolegyni nebo kolegu. Komentář vedoucí školního stravování: „Těžká břemena přenášíme ve dvou. Téměř každá už si vyzkoušela, že není prostor na hrdinství a že by se pak záda rychle odvděčila.“
 • Kombinace statické a dynamické práce – zatímco při statické dochází ke svalové kontrakci delší než 3 vteřiny, při dynamické je svalová kontrakce kratší než 3 vteřiny. Statická je na rozdíl od dynamické málo efektivní a častěji způsobuje zdravotní obtíže. Proto by činnosti s převahou statické práce měly být přednostně eliminovány.

Shrnutí a tipy na závěr:

 • Máte-li možnost, je dobré navštívit pracoviště u „konkurence“ a odkoukat praktické věci, které jinde usnadňují práci.
 • Zajímejte se o možné technologické vybavení do kuchyně a zdůvodněte výhody jeho pořízení.
 • Popřemýšlejte nad organizačními změnami v práci.
 • Promluvte se svým nadřízeným, příp. zaměstnavatelem, pokud si myslíte, že vaše pracovní místo neodpovídá ergonomickým požadavkům a zkuste vymyslet nápravná opatření.
 • Uvědomujte si své pohyby a polohy těla při práci.
 • Pracovní činnosti se snažte provádět správně v souladu s ergonomií.
 • Pokud při práci pociťujete nadměrnou bolest nebo únavu, informujte o tom svého nadřízeného – je to v zájmu obou stran, aby se předešlo vzniku pracovní neschopnosti.

Redakce Jídelny.cz ve spolupráci s ASPOS – Asociace společného stravování, z.s. 

Autor: Redakce Jídelny.cz

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se