Přeskočit na obsah

Právě nyní máme velké možnosti ke zdokonalení své jídelny

Právě doba hospodářských obtíží je obdobím, kdy každá jídelna může získat nové výhody a odrazit se k dalšímu rozvoji. Právě nyní je dobré věci měnit a nacházet v jídelně rezervy, úspory i nové tržby. K tomu je ovšem třeba mít v pořádku ekonomiku jídelny a znát ty nejdůležitější údaje, které o stavu jídelny vypovídají.

Autor: Vladimír Bureš

Mnohé vedoucí a ředitelky jídelen se v poslední době začínají chovat jako zkušení ekonomičtí stratégové. Mají nejen dobře vedené účetnictví, ale také perfektní přehled o svých nákladech a výnosech. Přesně vědí, co z ekonomického hlediska si mohou a nemohou dovolit. Mají zpracovanou analýzu výnosnosti svých služeb. Znají dobře produktivitu své práce i její porovnání s ostatními.
Ekonomika jídelny by měla být vždy v pořádku, v období hospodářské krize však o to více. V takové době je to první a možná i jediné, co by mělo každý ekonomický subjekt zajímat. Nemilosrdně zkoumat, jakých činností se zbavit a pomocí jakých činností dobu krize přežít. K tomu je ale potřeba mít ty správné ekonomické ukazatele a umět s nimi pracovat.

Krize nás vede ke změnám a k důležitým poučením:
– Krize nás např. nutí šetřit, někdy i dost tvrdě. Dobrý hospodář se však šetrně chová vždy, i tehdy, až obtížné období skončí.
– V krizi stoupá nezaměstnanost. Práce si je proto třeba vážit. Když pracuji, musí za mnou být vidět konkrétní a užitečný výsledek, který někomu pomůže a za který je někdo ochoten zaplatit své peníze.
– Se svým nadřízeným (zaměstnavatelem) si musím včas vyjasnit zásadní věci: Co se ode mne očekává? Jaký je konkrétní výsledek mé práce? Kdo ho potřebuje? Jak mohu ovlivnit jeho kvalitu?
– V krizi zákazníci méně nakupují. To nás nutí ještě více obracet pozornost k zákazníkovi a zjišťovat jeho potřeby.

Jak tato poučení konkrétně využít na naší jídelně?
Naším zákazníkem je strávník. Chodí se k nám opravdu jen nasytit? Není pro něj důležitý také čistý stůl, klidné a estetické prostředí, milý úsměv kuchařky? Proč jí právě u nás? Naplňujeme všechny jeho potřeby? Pokládejme si tyto a podobné otázky a hledejme na ně odpověď. Realizace takové péče o zákazníka nemusí stát žádné peníze navíc, ale může nám přivést nové strávníky a nebo alespoň udržet stávající.

Vedoucí jídelny má právě v době krize výrazně větší prostor ke změnám. Pracovníci nyní snáze chápou, že změny jsou nutné. Proč? Abychom krizi přežili a vyšli z ní silnější. Udělejme si inventuru, co který pracovník dělá, jak přispívá ke konečnému výsledku, zda spolupráci nelze řešit jinak, efektivněji. Přidáme-li k tomu i již zmíněnou péči o zákazníka, nemusí to znamenat propouštění. Naopak, opravdu dobré jídelny mohou právě v době krize získat nové strávníky – lepšími službami, nižší cenou, netradiční doplňkovou činností.

V době krize je i na jídelně zásadní ekonomika. Musíme dobře znát pravý stav věcí – z čeho se skládají režijní výdaje, jaké jsou mzdové náklady, jaká je ekonomika doplňkové činnosti, jak si vede naše jídelna ve srovnání s ostatními, jaká je naše produktivita. To se nám může zdát složité a na ekonomického experta v jídelně nemáme peníze. Takový rozbor si nyní můžete udělat sami prakticky zadarmo.

Udělejte si sami ekonomický miniaudit
Pro podporu projektu „Zachraňme školní stravování“ připravila firma VIS Plzeň zajímavou internetovou aplikaci. Stačí si připravit 11 ekonomických čísel o Vaší jídelně, zapsat je do formuláře, přidat několik málo dalších údajů a po vstupních kontrolách odeslat ke zpracování expertnímu systému. To je program, do kterého zabudovali ekonomičtí experti své znalosti a který Vám provede důležitý ekonomický rozbor:
– upozorní Vás na chybně stanovenou mzdovou a věcnou režii,
– porovná Vaše údaje se srovnatelnými jídelnami,
– upozorní Vás na přednosti i nedostatky Vaší jídelny
– zváží a uvede rizika, která se týkají právě Vaší jídelny, a připomene šance, které mohou Vaši jídelnu ekonomicky posílit.

V době přípravy kongresu ASPOS v Poděbradech je tato moderní služba k dispozici všem zdarma, protože právě na kongresu bude mít své pokračování. Neváhejte  a využijte tuto příležitost – služba je k dispozici na http://miniaudit.visplzen.cz

Zúčastněte se kongresu ASPOS
Především v době krize je důležité vzdělávání. Přijeďte na kongres: během dvou dnů načerpáte mnoho inspirativních myšlenek, jak svoji jídelnu vylepšit a někdy i zachránit před nepříjemnými dopady krize. Pokud si předem provedete ekonomický miniaudit, dozvíte se na kongresu o Vaší jídelně mnoho dalších důležitých informací. Dozvíte se, jak s ekonomickými údaji jídelny pracovat, k čemu je lze využít, a naučíte se některým jednoduchým propočtům ekonomických expertů. Na kongres ASPOS se můžete přihlásit zde.

Život není vždy jen procházka růžovým sadem a přináší i stinné stránky. K nim patří i ekonomická krize. Truchlení nám ale nepomůže. Na všem hledejme něco pozitivního a cokoliv najdeme, snažme se co nejlépe využít – pro sebe, pro své blízké, pro naši práci, pro lepší život. K tomu nám jistě pomůže i kongres ASPOS v Poděbradech a nová služba Miniaudit.

Ing. Vladimír Bureš, člen výkonného výboru ASPOS

Autor: Vladimír Bureš

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se
 • Autor: Naďa

  citlivé údaje
  Zcela jistě nebudu poskytovat údaje o jídelně cizímu soukromému subjektu.

  • Autor: Vladimír Bureš

   Re: citlivé údaje
   Máte pravdu, jde o citlivé údaje a je dobré pečlivě zvažovat, komu je poskytnete. V popisovaném Miniauditu máte možnost zadat data zcela anonymně za předpokladu, že si výsledky necháte zaslat na vhodnou mailovou adresu, ze které nelze identitu jídelny zjistit. A samozřejmě je Vaše volba data neposkytnout vůbec.

   Při striktním uplatnění Vašeho stanoviska byste si nemohla na jídelnu pozvat žádnou soukromou firmu na opravu počítače, na instalaci nového SW, žádného soukromého ekonomického poradce.

   Firma VIS má poměrně často přístup k citlivým údajům více než 5000 zákazníků, je si toho vědoma a dbá na to, aby tato data nemohla být zneužita. Poskytovat ekonomické poradenské služby bez přístupu k ekonomickým údajům nelze.

   • Autor: Naďa

    Re: citlivé údaje
    Firma, kterou si pozvu, se nedozví ani z mého PC naše mzdové náklady, počty pracovníku atd.

    Ale umím si představit, jak se tyto údaje hodí firmám, které mají zájem o podnikání ve školních jídelnách.

    Visu si velmi vážím, ale nemyslím, že bychom měli sdělovat tyto informace třetím osobám. Určitě by se to nelíbilo ani našim ředitelům.

    • Autor: Vladimír Bureš

     Re: citlivé údaje
     Zde si nejsem úplně jist, ale myslím si, že pokud kterýkoliv občan požádá obec nebo kraj o informaci, v jaké výši přispívá na provoz konkrétní školy nebo jídelny v členění na mzdy a ostatní náklady, je povinnost obce i kraje mu tyto informace ze zákona poskytnout. Stejně tak náklady na potraviny nebo finanční norma případně přepočtený počet pracovníků jistě nejsou citlivými údaji a každá firma, která je potřebuje, si je umí opatřit.

     Ale chápu Vaše obavy a právě proto je možno při využití služby Miniauditu zůstat v anonymitě.

    • Autor: Vladimír Bureš

     Re: citlivé údaje