Přeskočit na obsah

Přečetli jsme za vás 2008/4

V dnešním dílu si můžete přečíst o tom, jaké hlavní problémy ve školním stravovaní vidí brněnská metodička. Dozvíte se, co si představit pod pojmem Slow food, a o soutěži o nejlepší český houskový knedlík.

Autor: Vladimíra Nejezová

Rozhovor s metodičkou
V časopisu Minutka 3/2008 vyšel rozhovor s brněnskou metodičkou paní Annou Packovou. Na otázku jaké jsou hlavní problémy školního stravování, paní metodička říká: „Potýkáme se s nedostatkem pracovníků způsobených nejen poměrně velmi špatným finančním ohodnocením, ale i nedostatkem pracovníků na trhu práce. Rovněž společenská prestiž tohoto zaměstnání je bohužel nevalná. Dalším problémem je malá zainteresovanost rodičů na pěstování správných stravovacích návyků u dětí a celkově zatím malá osvěta nebo spíš nezájem veřejnosti o tuto oblast.“

Za zásadní problém paní Packová dále označuje málo příležitostí a finančních prostředků k zajišťování seminářů a odborných kurzů pro zaměstnance. To, že byla zrušena funkce metodiček na okresech nebo na bývalých školských úřadech, způsobuje dle mínění brněnské metodičky, že se pracovníkům ve školním stravování dostává méně informací i odborné pomoci než tomu bylo dříve. „Když jsem začínala pracovat v této profesi, měly jsme každá na starosti cca 40 jídelen. Každou z nich jsme dvakrát do roka navštívily a pomáhaly řešit její problémy.“

Co je podle paní Packové nutné do budoucna?
„Je třeba, aby funkce vedoucích školních jídelen zastávali pracovníci erudovaní a schopní motivovat personál ke změnám a novým trendům. Dalším krokem je také trpělivě předkládat strávníkům nové a zdravé pokrmy, které by měly v jídelníčku dětí převládat. Nezbytně nutná je součinnost s rodiči a jejich podpora.“

Na závěr rozhovoru metodička říká: „Myslím, že systém našeho školního stravování je dobrý, ne-li výborný. Byla by škoda zrušit tuto službu, kterou nám závidí v mnoha zemích Evropy. Jen by zde měla být vidět asi větší podpora i ze strany státu a to nejen finanční. Školní stravování by mělo být jednou z priorit, neboť zdraví naší mladé generace je ovlivňováno velkou měrou její výživou.“

Nové trendy ve stravování
V souvislosti se zdravým životním stylem se v poslední době stále častěji sestáváme i s různými trendy zdravého vaření. Jedním z těchto pojmů je i Slow food. Slow Food je mezinárodní nezisková organizace, která má osmdesát tisíc členů po celém světě. Hnutí Slow Food založil v roce 1986 italský novinář Carlo Petrini, jako odezvu na otevření další nové pobočky nadnárodního řetězce McDonald v Římě.

Jeho cílem je vytvořit paralelu k průmyslové velkovýrobě. Klade si za úkol vážit si kultury stravování, podporovat a chránit typické místní produkty. Namísto rychlého uniformního stravování nabízí návrat k tradici stravování spojený s regionálními specialitami i přístupem k jídlu. Jídlo by v pojetí hnutí mělo být požitkem a jeho výroba, pěstování surovin včetně dopravy by měly být co nejšetrnější k přírodě.
V časopisu Food-Service 9/2008 jsme se k tomuto pojmu dočetli: „Slow food prezentují tři slova – dobrý, čistý a fair. To co jíme a pijeme, by mělo být vyrobeno z kvalitních surovin bez přidaných látek a zároveň by zemědělec i zpracovatel měl za svůj produkt obdržet férovou cenu. Nad tím vším stojí „udržitelnost“, která by měla důsledně dbát na to, aby i budoucím generacím zůstalo přirozené životní prostředí se všemi zdroji pro zdravou, chutnou stravu.“
Na podporu hnutí se v Turíně v říjnu 2008 již po sedmé konal gastronomický veletrh „Salone del gusto“. České firmy se poprvé na veletrhu Slow Food představí příští rok v německém Stuttgartu, kde výstava proběhne 2. – 5. 4. 2009.
Více o hnutí Slow food najdete i na stránkách Ministerstva zemědělství.

Soutěž o nejlepší český houskový knedlík
Součástí výstavy v Německu bude i Den českých specialit. Za trénink na tuto výstavu bychom mohli s trochou nadsázky označit i soutěž, jejíž druhý ročník proběhl 26. listopadu 2008 v pražském hotelu InterContinental.
Soutěž o nejlepší český houskový knedlík, založil loni pražský restauratér Josef Vladař. V porotě letošního druhého ročníku zasedli kromě odborníků i známé osobnosti veřejného života jako ministr zahraničí Karel Schwarzenberg, senátor Jiří Diensbier, Iva Janžurová, Radek John.
První cenu za nejlepší knedlík získal kuchařský učeň Jakub Chýna z hotelu InterContinental. Soutěž byla doplněna kláním 14 restaurací a stravovacích zařízení o nejlepší svíčkovou omáčku a o nejlahodnější regionální pivo.

Ing. Vladimíra Nejezová je spolupracovnicí redakce

Autor: Vladimíra Nejezová

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se