Přeskočit na obsah

Přečetli jsme za vás v květnu a červnu 2015

Přelom jara a léta přinesl spoustu zajímavých článků, které o školním stravování přinesly sdělovací prostředky. Některé byly poučné, některé povrchní, jiné provokativní. Seznamte se s výběrem zajímavých informací z našich médií.

Autor: Redakce Jídelny.cz

Město Liberec zasahuje do školního stravování víc, než je běžné

Město Liberec je pověstné svými aktivitami ve školním stravování. Ivan Langr, náměstek primátora Liberce pro školství, kulturu, sociální věci a cestovní ruch, se ve svém samochválou smrdícím článku některými z těchto aktivit zaobírá. Uvádí, že obezita dětí i dospělých je jasně veřejněpolitickým problémem, nikoli soukromou záležitostí jednotlivců, a to podle něho opravňuje samosprávy, aby do školního stravování více zasahovaly.

Langr dále uvádí, jak město zvyšuje kvalitu školního stravování, a seznamuje s případem ředitelky školy, jež odmítla dodavatele prodejních automatů, který nebyl schopen vyhovět jejímu přání na zdravý sortiment, a nepronajala mu školní prostor.

Bylo by dobré, kdyby se víc ředitelů škol i vedoucích školních jídelen dokázalo vzepřít proti diktátu, často nesmyslnému, právně nepodloženému, který je vůči nim veden. A to nejen dodavatelů, ale i svých nadřízených.

Jak kvalitní budou připravovaná doporučení ministerstva školství?

Jihočeský deník informoval, že školní stravování bude zdravější, že od nového školního roku se bude v jídelnách podávat víc ryb a zeleniny a ubude sladkého. Podobnou informaci přinesly i Eurozprávy.  Ty dokonce popisované změny označují za revoluci ve školních jídelnách.

Pokolikáté už čtenáři dostávají takové zjednodušující informace? Jihočeský deník upřesnil, že ministerstvo zdravotnictví připravuje nutriční doporučení ke spotřebnímu koši a také novou metodiku k lepšímu vzdělávání pracovníku školních jídelen a vedení škol. Součástí článku jsou i názory ředitelů škol, vedoucích jídelen i strávníků. Na současný stav školního stravování si nikdo z nich nestěžuje a nová doporučení jen vítají. Je jen otázkou, jakou budou mít kvalitu, aby nedopadlo jako s dietním stravováním.

Elektronická evidence tržeb i v jídelnách?

Podle serveru Businessinfo restauratérům vadí, že školní jídelny nabízejí stravovací služby pro veřejnost za nákladových podmínek, na které místní restauratér nikdy nedosáhne. Podobné aktivity jídelen podle něj deformují ceny na trhu. Školní jídelny ale nejsou jedinou nekalou konkurencí, které musí klasické restaurace čelit. Tou další jsou provozovny s hostinskou činností, které na vesnicích fungují pod pláštíkem různých spolků.

Podobné názory nejsou ničím novým, restauratéři si takto stýskají již mnoho let. Novou informací však je, že školní jídelny, které provozují doplňkovou činnost, budou spadat do režimu elektronické evidence tržeb. Prodej obědů žákům a studentům za hotové tedy ano i bez evidence, ale prodej v bufetech nebo obědy pro cizí pouze v systému elektronické evidence tržeb.

Zejména v těch jídelnách, kde vaří pro pár důchodců, kteří nejsou schopni poslat peníze mezibankovním převodem, mají opět námět na přemýšlení.

Závadná voda v Praze

České noviny informovaly čtenáře o kontrolách, které ve školách a školních jídelnách provedli pražští hygienici v souvislosti s incidentem, kdy se v části města dostala do potrubí voda vyvolávající střevní potíže. Školní jídelny měly na doporučení hygieniků často omezený provoz, některé byly zcela zavřené. Ve zvýšené míře používaly dezinfekční prostředky, oplach nádobí musely provádět v pitné vodě, kterou čerpaly z cisteren, a na jídelníček se dostaly i jindy nepřijatelné pizzy a párky.

Autor: Redakce Jídelny.cz

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se