Přeskočit na obsah

Přednášky ASPOS na internetu

Na přelomu roku zveřejnil ASPOS na svých www stránkách text všech hlavních přednášek z celostátního kongresu, který se konal v říjnu 2006 v Poděbradech. Proč tak učinil a jaké jsou hlavní body zmíněných přednášek, se dozvíte z našeho dnešního článku.

Autor: Redakce

Na celostátním kongresu ASPOS, který se konal v říjnu 2006, zazněla z pléna otázka, zda by bylo možno zpřístupnit všechny hlavní přednášky v písemné formě na webových stránkách asociace. Odpověď organizátorů byla: ANO.
V souvislosti posledními diskusemi o vývoji v ASPOsu a s pochybnostmi některých z vás, k čemu že je APOS užitečný, se naše redakce dotázala výkonného výboru, zda je daný slib splněn.
Jak nám řekl Josef Rund z výkonného výboru ASPOS, všechny hlavní přednášky jsou dostupné členům asociace na www stránkách asociace. Redakce portálu dostala povolení do členské části portálu nahlédnout a přesvědčit se o tom. Přinášíme jejich soupis se stručnou charakteristikou.

Přednáška o hygienických předpisech
Charakteristika a funkce Zdravotního ústavu se sídlem v Hradci Králové, hygienické kontroly z hlediska legislativy – základní předpisy, nařízení ES platná v ČR od 1.1.2006, vztah předpisů ČR a nařízení ES, státní zdravotní dozor, nařízení ES 882/2004, právní podklad pro kontrolu v ČR, audit, kontrolní postup, průhlednost kontrol, co si zkontrolovat? (provozní hygiena, zásobování vodou, stavebně technický stav, skladovací podmínky potravin a jejich doba použitelnosti, doklady o původu potravin, manipulace s potravinami, křížení cest, technologické postupy, zavedení kontrolních postupů, sanitace, manipulace s odpady, školení zaměstnanců, oznamovací povinnost, přehled nebezpečí).

Odpadové hospodářství ve stravovacích provozech
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhlášky, co je a co není odpad?, oprávněná osoba, povinnosti původce odpadů, kontrolní orgány a předmět kontroly, vnitřní provozní předpis, struktura odpadů, Co se zbytky jídel? Jaké předpisy co a jak zakazují? Jak by měl vypadat systém odpadového hospodářství stravovacího provozu?

Registrační pokladny ve školních jídelnách
Zákon č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách, zavedení evidence plateb, vedení pokladní evidence v každodenní praxi, koho se týká povinnost používat registrační pokladny?

Metrologie v provozu společného stravování
Právní úprava, vztahy k zahraničí (měřidla mající původ ve státech ES, směrnice, značky), Český metrologický institut – základní informace, měřidla v praxi.

Ekonomika ŠJ
Správné účtování stravného, Jak správně kontrolovat účtování stravného u plátce DPH ? Lze o stravenkách účtovat jak o ceninách? Je klasická stravenka cenina? Účtování stravovacích karet a čipů v ŠJ, nedobytné pohledávky ke strávníkům a co s nimi? Cenové odchylky u pořízených zásob a jejich zúčtování.


Věříme, že všechny členy ASPOS, kteří mají přístupový účet do členské části webu ASPOS, zveřejnění těchto přednášek uspokojilo, a ostatním, kteří členy nejsou, rádi oznamujeme, že ASPOS své sliby plní. Pokud vás anotace přednášek nalákaly, pak věříme, že budete respektovat fakt, že členská část webu ASPOS je určena opravdu jen pro členy – s přístupovým účtem.
Pokud veřejně přístupnou část webu asociace shledáte užitečnou a zajímaly by vás uvedené přednášky, příp. co dalšího nabízí ASPOS v členské části, pak vám nezbývá nic jiného, než uvažovat o svém členství v asociaci.

Autor: Redakce

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se