Přeskočit na obsah

Prezentace jídelních lístků a spotřebního koše na internetu

Tak jako každým rokem můžete si i letos přečíst záznamy přednášek, které zazněly na konferenci Školní stravování 2009. Dnešní článek pojednává o možnostech při zveřejňování jídelních lístků a spotřebních košů na internetu.

Autor: Ing. Pavel Ludvík

Jídelní lístek, tak jak býval léta psán, představoval pouhou informaci pro strávníky, nic víc. Četli ho pouze strávníci, často se k němu ani nedostali rodiče dětí. S příchodem internetu ovšem získal významné funkce marketingové a stal se důležitým prostředkem komunikace mezi jídelnou, strávníkem a nadřízenými orgány. K těmto dvěma funkcím bych poslední době ještě přidal funkci poznávací a vzdělávací, protože mnoho vedoucích se na cizích jídelních lístcích učí.

Jídelní lístky na internetu
S příchodem internetu přestal mít jídelní lístek pouhou informační funkcí. Náklady na jeho hromadné rozšíření jsou na internetu velmi nízké, a tak se s ním začali seznamovat nejen strávníci, ale také rodiče a další osoby, např. novináři. Dříve si lístky četli pouze lidé, kteří byly dobře seznámeni s provozem jídelny, s jejími zvyklostmi, s jejím stavem a s celým prostředím. Dnes ho mohou hodnotit lidé, kteří o kontextu jídelny nevědí vůbec nic. A to přináší jistá rizika.
Jídelní lístek se stává významným prostředkem propagace školní jídelny a komunikačním prostředkem. Jak jsem již uvedl, nově také získává výraznou pozici ve vzdělávání pro studenty odborných škol, ale i pro personál ŠJ.
Umístění na internetu přináší nové možnosti, ke klasickému jídelnímu lístku lze přidat mnoho dalších informací. A řada ŠJ těchto možností začíná využívat.

Databáze jídelních lístků
Jídelny vystavují jídelní lístky na svých vlastních stránkách, ale vznikají rovněž celé databáze těchto lístků. Např. databáze portálu Jídelny.cz www.jidelny.cz, databáze firmy Barda SW, HW www.jidelna.cz, na Slovensku www.eskoly.sk nebo www.ikelp.sk.
Tyto databáze jsou významné zejména pro oblast poznávání. Když v redakci sledujeme provoz portálu, vidíme, jak do školního stravování přicházejí stále nové vedoucí, bohužel často bez potřebné kvalifikace. Sestavit dobře jídelní lístek je pro ně nadlidský úkol. Studium jiných jídelníčků pro ně může být významným prostředkem poznání či vzdělání a i pro vás, kdo v jídelnách už nějakou dobu pracujete, to může být dobrá inspirace.
Jenže jak poznat dobrý jídelní lístek od špatného, jak zvolit správnou inspiraci a jídelní lístek pro mou jídelnu? Ideální by bylo, kdyby ke každému jídelnímu lístku bylo připojeno hodnocení zkušeného odborníka, který by upozornil na klady, úskalí a zápory.

Různé pohledy na hodnocení
Každá profese ovšem hodnotí jídelníček ze svého pohledu. Odborník na výživu a praktický lékař si budou všímat stejných aspektů jídelního lístku, jen je možná trochu jinak seřadí. Naproti tomu ekonomka školy zvolí zcela jiná hlediska; ovšem v roli zodpovědného rodiče bude hodnotit jídelní lístek podobně jako lékař. Strávník, zejména dětský, dá při hodnocení jídelníčku jistě přednost svým přáním a chutím. Bude-li strávníkem rodič, určitě ho bude více zajímat finanční hledisko. U personálu ŠJ jsme se setkali s tím, že jídelní lístek hodnotí podle toho, jaké technologické postupy se v něm používají a jaké technické vybavení kuchyně musí mít. Jen pohled vedoucí ŠJ musí být komplexnější. Ta musí brát ohled na vše.

Databáze Jídelny.cz
Když se začaly před lety objevovat jídelní lístky na portálu Jídelny.cz, všimli jsme si vašeho velkého zájmu. Zároveň jsme ovšem měli pocit, že by nemělo zůstávat jen u zveřejnění lístku, že právě s ohledem na vaše nové a nezkušené kolegyně by se u každého jídelního lístku měla objevovat řada dalších informací.
A tak se i stalo, od letošního roku máme a budujeme databázi jídelních lístků nově. Vyhledáváme zajímavé a pozoruhodné jídelní lístky, nebo nám je zasíláte, ve spolupráci s Ústavem preventivního lékařství Brno zajišťujeme jejich nutriční hodnocení, zveřejňujeme i výsledky plnění spotřebního koše. Zároveň se ovšem snažíme přidat i hledisko finanční, ekonomické, jsme např. schopni zveřejnit ceny potravin, které byly k přípravě jídel použity, finanční normativy a umíme dát i prostor ke komentáři lístku nebo k diskusi.
Je-li v jídelním lístku zajímavé jídlo, pak jsme schopni zveřejnit přímo i její recepturu nebo dokonce foto. Technicky je vše zajištěno tak, že u lístku je řada odkazů, které vedou na jednotlivé přídavné informace.

Nutriční hodnocení
Toto hodnocení zajišťujeme ve spolupráci s Ústavem preventivního lékařství. Nepoužíváme žádné laboratorní metody, ani počítačové databáze jako např. Nutricom, Nutriservis apod. Vychází se pouze ze zaslaného jídelního lístku a příp. z upřesnění některých jídel. Text hodnocení je připojen k jídelnímu lístku.

Spotřební koš
Je to velmi průkazný výsledek, jak se v ŠJ vaří, ale zároveň se s ním dá dobře manipulovat. Z těchto důvodů vidím jeho zveřejňování na internetu jako velmi diskutabilní.
S čím se setkáváme:
– Jak dosáhnout zveřejnění výsledků koše, který jídelna neplní?
– Jak doplnit objektivní důvody občasného sezónního neplnění?
– Jde také o to, aby věrně odpovídal skutečné spotřebě potravin, jinak zveřejňování koše nemá význam.

Diskuse a komentáře
Některé lístky vyvolají u čtenářů potřebu diskuse nebo zveřejnění názoru. Čtenáři nebo i samotná vedoucí cítí potřebu vyslovit pochvalu, kritiku, upřesnění, chtějí na něco upozornit nebo přinést jaký neobvyklý pohled na daný jídelní lístek.
A právě k tomu může sloužit diskuse k jídelnímu lístku. Bohatá diskuse vedoucí jídelny se strávníky, tak jak jsme ji v jednom případě zažili na Slovensku, velmi posiluje vztah vedoucí-strávník. A to je potřeba.

Finance
Podívejme se však na jídelní lístek i z ekonomického pohledu. Nezkušené vedoucí se může stát, že se shlédne v jídelním lístku, na který nemá finance. Je postaven na dražších surovinách a vyšších finančních normativech. Z našich zkušeností vyplývá, že kvalita a pestrost lístku není jednoduše závislá na financích. S financemi a finančními normativy se v různých jídelnách hospodaří různě.
Naše redakce již před několika lety začala sondovat velkoobchodní ceny potravin, z nichž se v ŠJ připravují jídla. Využili jsme těchto zkušeností a dnes již umíme k jídelním lístkům přidat i cenové informace.

Receptury
Zajímavá jídla v jídelníčku vyvolají váš zájem o receptury. Jestliže ve vašem jídelním lístku takové jídlo je a domluvíme se s vámi, pak se jídlo v internetovém lístku objeví ve formě odkazu. Na něho kliknete a objeví se okno s recepturou. Její součástí je i foto.

Foto
Objevují se školní jídelny, které výrazně posilují marketingovou funkci jídelního lístku. Jídelní lístek je pro ně nástrojem, jak přesvědčit strávníka, aby si oběd objednal, jejich jídelní lístky vysloveně strávníka lákají, útočí na jeho oči. Dosahují toho nejen esteticky velmi vkusně upraveným jídelním lístkem, ale také např. zveřejněním fotografií připravených jídel.
Víme o několika jídelnách, které mají nafocený celý sortiment svých jídel, a na internetu publikují fotografie všech jídel na jídelním lístku.

Zkušenosti s publikováním jídelních lístků na internetu
1. Jídelní lístky se na internetu nedají utajit, může se na ně podívat kdokoli.
2. Obal prodává: Dbejte na estetické provedení jídelního lístku, bez chyb, zkratek, překlepů.
3. Uvádějte do denního menu vše, z čeho se skládá, tedy i nápoje, salát apod. Mnohé jídelny to tam nepíšou, považují to za samozřejmé. Tento jev se dá snadno zneužít, např. novináři.
4. Ve snaze přilákat strávníka používají jídelny často neobvyklé a zastírající názvy jídel, např. Vílí vstávání, Snídaně hloupého Honzy, Šmoulinčina kašička. Jestliže takový název použijete, měli byste do závorky uvést, z čeho se jídlo skládá. Jinak se můžete dostat do kolize se Zákonem na ochranu spotřebitele, s Nařízením EU 178/2002 a Zákonem o potravinách
5. V jídelních lístcích občas vidíme zkracování názvů jídel a používání zkratek, např. brambory m.m., rajčatová om., hov. m. vař. Nepůsobí to dobře a zákazníka to rozhodně nepřiláká. Podobnému zkracování se vyhýbejte.

Ing. Pavel Ludvík je vedoucím redakce portálu Jídelny.cz

Autor: Ing. Pavel Ludvík

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se