Přeskočit na obsah

Průběžné informace k jednáním o zvýšení platů

Aktualizace 16.3.2009: Vláda schválila návrh nařízení, které změní NV č. 564/2006!

Autor: Ing. Pavel Ludvík

Shrnutí současného stavu

– Platy nepedagogických pracovníků jsou dosud dány tabulkou č. 1 v Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

– Avizovaný přesun nepedagogických pracovníků do platové tabulky č. 2 v tomto nařízení, kterým by ve školních jídelnách došlo ke zvýšení platů, podléhá standardnímu legislativnímu procesu a v nejbližší době se jím má opět zabývat vláda.

– Na zvýšení platů byla na MŠMT vypsána mimořádná účelově vázaná dotace 334 mil Kč. Panují ovšem velké nejasnosti, odkud se vezmou další finance na toto zvýšení platů (ve výši min. 1 mld Kč)

– MŠMT na podobné dotazy odpovídá velmi vyhýbavě. Na přímou otázku, kterou naše redakce položila tiskové mluvčí MŠMT K. Böhmové, jsme nedostali odpověď.

– Jak však uvádíte v diskusi portálu, v některých školách a krajích již peníze na toto zvýšení máte přidělené a čeká se jen na novelu úpravu zmíněného vládního nařízení.

Jednání na MPSV

6. března 2009 se na Ministerstvu práce a sociálních věcí konalo jednání k připomínkám k novele uvedeného vládního nařízení 564/2006. Mj. se ho účastnil i Českomoravský odborový svaz pracovníků školství.

Vládá se návrhem na novelu nařízení má opět zabývat v pondělí 16.3.2009 a bude jí předložen návrh na účinnost novely od 1. 4. 2009. Zajímavou informací pro školní jídelny je fakt, že ČMOS požaduje ještě navíc valorizovat tabulky 2 a 3 zmíněného vládního nařízení, což by znamenalo další navýšení platů. Tento požadavek bude vláda projednávat také na tomto svém zasedání.

Bohužel k této novele nařízení 564/2006 jsou také nesouhlasné připomínky: např. různá posunutí účinnosti novely (např. až na rok 2010), nebo požadavek lépe finančně zajistit zvýšení platů.

Je možno odebrat osobní příplatek a zvýšit tarif?

Jak vyplynulo z jednání na MPSV, MŠMT požadovalo právní výklad problému, na který jste v diskuzi často poukazovali: Zda je možno snížit zaměstnanci osobní příplatek z důvodu finančního zajištění zvýšení tarifů a zda to neodporuje platným právním předpisům.

Podle zástupce MPSV, který se jednání účastnil, je zaměstnavatel povinen nejprve uspokojit právo zaměstnance na nárokovou složku platu (tarif) a je oprávněn zvýšit tarif na úkor nenárokového osobního příplatku. Uvedené řešení nelze tedy vyloučit, ale nemělo by být běžné, lze ho uplatňovat pouze jako výjimku.

Podle údajů, které má naše redakce k dispozici, nemůže odebrání nenárokových složek platu v žádném případě zabezpečit dostatek financí na zvýšení tarifů.

Více na stránkách ČMOS

Aktualizace 16.3.3009:

Dle tiskové zprávy Výsledky jednání vlády 16. března 2009 vláda pod č.j. 333/09 schválila návrh nového nařízení vlády, které změní starší nařízení č. 564/2009. Nejde zatím o definitivní schválení diskutovaných úprav, nařízení vlády musí být zveřejněno ve Sbírce zákonů.

Ing. Pavel Ludvík je vedoucím redakce portálu Jídelny.cz

Autor: Ing. Pavel Ludvík

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se
 • Autor: anin

  zvýšení tarifů
  Tak už je to tady, v pátek 13.3.2009 nám paní ředitelka předložila nové platové výměry,které jsou kráceny o celé osobní hodnocení na březen. Odůvodnila to nedostatečnými finančními prostředky, které dostala škola na platy. Od dubna prý budou nové plat.výměry, ale naše představy o navýšení platů, které jsme měly(jsme samá děvčata) jsou velmi,velmi pesimistické. Takže jak je to u Vás?
  A ještě nám bylo řečeno, že slibované peníze nepřišly.

  • Autor: optimista

   Re: zvýšení tarifů
   Já jsem optimista, jestliže peníze z kuchyně se mohou převádět na platy učitelů tak to nyní jde určitě také naopak. Jen do toho páni ředitelé a dámy ředitelky. Stále jsme jeden celek, tak teď nám to převeďte. Děkujeme

 • Autor: Hana2

  Souhlasím
  Pedagogičtí zaměstnanci mají přiděleny nemalé finanční prostředky na nenárokové složky platu / odměny, osobní příplatky/, tak by spravedlivé, kdyby i jim se snížily osobní příplatky, aby bylo na zvýšení tarifů nepedag.zaměstnanců a nemuseli tito být bez osobních příplatků.

 • Autor: Já já já

  Sliby, chyby
  Aby to zase nebyly jen sliby. Když se podíváte na materiály MPSV, které jdou 16. března do vlády, o platech tam není ani slovo!

  http://www.mpsv.cz/cs/4358

  • Autor: Já já já

   Re: Sliby, chyby
   A asi mám pravdu, v programu vlády o tom také není ani slovo:

   http://racek.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/9F7E44531B899F5FC12573EF0047DADB/5B2A7AC03F779695C1257578004E5BCE?OpenDocument