Přeskočit na obsah

První rok dietního stravování je za námi

Ve školním roce 2015/2016 jídelny poprvé připravovaly dietní stravu podle oficiálně stanovených pravidel. Seznamte s praktickými zkušenostmi nutričního terapeuta, který trvale spolupracuje s několika zařízeními školního stravování. Shodují se jeho poznatky s vašimi?

Autor: Mgr. Martin Krobot
nutriční terapeut

Dietní stravování ve školních jídelnách se dnes už v řadě případů stalo službou naprosto běžně poskytovanou strávníkům, kterým jejich zdravotní stav nedovoluje jíst stejný pokrm spolu s ostatními. Není tomu ale tak dlouho, co pojem „dietní stravování“ působil jako zaklínadlo a vyvolával rozporuplné emoce. Po únorovém vydání vyhlášky č. 17/2015 Sb., která novelizovala vyhlášku o školním stravování, se totiž spousta školních jídelen ocitla na hraně zákona a ve spojení s velice vágním paragrafem o nutričním terapeutovi nastal několikaměsíční chaos v tom, co se tedy vlastně smí a co už ne. Pojďme se nyní s odstupem podívat na to, co se během prvního roku dietního stravování ve školních jídelnách dělo a jaké jsou poznatky jednoho z nutričních terapeutů, který garantuje dietní stravování celkem v šesti zařízeních.

Spuštění dietního systému provázely dezinformace

Předně musím říct, že jsem byl nesmírně mile překvapen množstvím jídelen, které diety připravovaly z dobré vůle již před vyhláškou, a navíc potěšen tím, jak poctivě a zodpovědně k jejich přípravě přistupovaly a kolik pracovníků bylo proškoleno přímo v přípravě dietních pokrmů. O to více mne mrzelo, když jisté zájmové skupiny začaly vedoucí školních jídelen strašit desítkami hodin práce nutričního terapeuta a sumami pohybujícími se v tisících korun. Do této částky byly často započítány kontroly spotřebních košů a další aktivity, které neměly s dietním stravováním mnoho společného, a to ve výsledku způsobilo ukončení přípravy dietních pokrmů v některých jídelnách.

Já naopak musím říct, že práce, kterou jsem v jídelnách odvedl a nadále odvádím, spočívá spíše v tom, že spolu s vedoucími školních jídelen korigujeme způsob přípravy dietní stravy a vychytáváme „mouchy“, které já jako nutriční terapeut vidím díky svému odlišnému pohledu na věc. Přičemž při zavádění dietního stravování trávím v každé z jídelen čistého času jen pár hodin. Dodnes se však bohužel setkávám s vedoucími, které stále tvrdošíjně odmítají nutričního terapeuta pod vlivem dezinformací, které byly zpočátku šířeny výše zmíněnými zájmovými skupinami – že nutriční terapeut musí provádět pravidelné kontroly, že jeho rukama musí projít žádanky, výdejky a podobně. Takto se věc určitě nemá.

Zdárným příkladem je systém, který byl zaveden v Brně ve spolupráci s Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity a který tu před nedávnem popsala Mgr. Jana Stávková. Dietní stravování zde garantují studenti magisterského studijního oboru Nutriční specialista, kteří tuto práci odvádí bez přímého nároku na jakoukoliv odměnu. A činí tak k oboustranné spokojenosti.

K čemu je nutriční terapeut v praxi

Za sebe musím říct, že komunikace mezi mnou a vedoucími je nastavena velice dobře. Po několika úvodních schůzkách, kdy jsme zavedli celý systém a udělali „papírovou“ práci, zůstávám s vedoucími v kontaktu a jsem jim k dispozici kdykoliv, kdy potřebují zavést novou dietu či zkonzultovat přípravu složitějšího pokrmu. Nové receptury jsme vůbec nevytvářeli, místo toho jsme zpracovali obecné technologické postupy pro přípravu konkrétních diet, které obsahují přesný popis kontroly vstupních surovin, zda jsou pro dietu vhodné, tabulku záměn nevhodných surovin a také postup přípravy, který zajišťuje bezpečnost výsledného pokrmu.

Aby byl průchod dietních potravin skladem oficiální, vedoucí školní jídelny každé ráno do výdejky zapíše záměnu a konkrétní množství daných potravin. Kontrolní orgány (jak KHS, tak ČŠI) s tímto způsobem práce dosud neměly problém a naopak se k němu staví velmi pozitivně. Na co však celkově kladu hodně velký důraz, je komunikace. Může se totiž stát, že jako nutriční terapeut budu trvat na věcech, které školní jídelna nemusí být schopna zvládnout, a mě to v první moment nenapadne. Na druhou stranu školní jídelna nemusí vidět různé potenciální hrozby, se kterými jsem já, jakožto nutriční terapeut, spíše obeznámen. Například se totiž stávalo, že nutriční terapeut po školní jídelně vyžadoval samostatný konvektomat pro přípravu několika málo porcí bezlepkové stravy. Pro školní jídelnu je toto samozřejmě nereálný požadavek a podobné případy pak mohou vést až k tomu, že vedoucí školní jídelny spolupráci s nutričním terapeutem raději přeruší. Proto jsou komunikace, otevřenost a vzájemné uznávání odbornosti základem úspěšné spolupráce.

Technologické záležitosti jsme pak řešili tak, aby přílišně nezatěžovaly chod školní jídelny, ale zároveň aby zajišťovaly bezpečnost pokrmu. Příprava bezlepkové stravy je vždy časově oddělena od přípravy běžné stravy a probíhá před jejím dokončením. V konvektomatu pak bývá tento pokrm v nejvyšší etáži, aby nemohlo dojít k odkapu či vystříknutí pokrmu, který by například obsahoval lepek. Jsou-li k dispozici dva výběry, jako dietní je vybírán vždy ten, jehož příprava je pro školní jídelnu jednodušší. Strávník s dietou je tak sice zbaven možnosti vybrat si, na druhou stranu je ale je nasnadě, že čím jednodušší příprava dietního jídla, tím menší pravděpodobnost, že by v jejím průběhu mohlo dojít např. ke kontaminaci lepkem.

Prokázání nároku na dietní stravu

Zvláštní problém, na který jsem narazil, je prokázání samotného nároku na přípravu dietní stravy. Dle vyhlášky o školním stravování musí strávník doložit potvrzení od svého ošetřujícího praktického lékaře. Mým doporučením je, aby k dietnímu stravování nebyli strávníci přijímáni na základě žádných jiných lékařských zpráv, byť by byly od alergologa či gastroenterologa. Pro rodiče není takový problém si potvrzení od praktického lékaře pro děti a dorost obstarat a situace se pak nevyhrotí tak, jak v jedné školní jídelně, kde se nám sešly asi čtyři potvrzení od lékařky praktikující metody tradiční čínské medicíny. Všechny jí „vyšetřené“ děti byly samozřejmě dle zprávy intolerantní vůči mléku a lepku, zatímco řádné vyšetření neproběhlo ani u jednoho z nich. Rodiče však toto brali vážně jako lékařskou zprávu, jelikož paní doktorka má titul MUDr. Proto ještě jednou opakuji, že § 2 odst. 4 vyhlášky o školním stravování přímo uvádí: „Strávníkům, jejichž zdravotní stav podle potvrzení registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost vyžaduje stravovat se s omezeními podle dietního režimu, může provozovatel stravovacích služeb poskytovat školní stravování v dietním režimu…“

Příprava pokrmů pro alergiky

Velkou otázkou je pak příprava pokrmů pro alergické strávníky. Zde je zapotřebí velice úzké spolupráce mezi vedoucí ŠJ, rodiči a nutričním terapeutem. V první řadě je potřeba vědět, zda alergické reakce dítě ohrožují na životě či nikoliv. Pokud ano a pokud stačí i minimální množství alergenu, kterým by bylo například mléko, mým doporučením bývá domluvit se s rodiči na donášce a ohřevu vlastních pokrmů, jelikož zde jde o opravdu velké riziko. To samé, ač z jiného důvodu, doporučuji v případě strávníků s kombinovanými alergiemi. Zde záleží na tom, jaké alergeny se u jednoho strávníka sejdou, a na tom, na co si daná školní jídelna troufne. Nutriční terapeut zde pak může být velkým pomocníkem školní jídelny při vymýšlení náhrad či úpravě technologických postupů tak, aby pokrmy strávníkovi vyhovovaly. Řešil jsem i případ, kdy rodiče po ŠJ vyžadovali přípravu dietních pokrmů pro své děti, jejichž seznam alergenů čítal kolem deseti položek. Školní jídelna v tomto případě přípravu dietní stravy po konzultaci se mnou odmítla, jelikož by přípravu speciálních pokrmů spolu s bezlepkovou a bezmléčnou dietou už neměla kapacitně šanci zvládnout. Nejčastěji se však jedná pouze o jednotlivé alergie o různých intenzitách, kde se vedoucí ŠJ každý týden kontaktuje s rodiči a s jídelníčkem v ruce se obě strany domlouvají, které pokrmy jsou následující týden vyhovující a jak upravit ty, které nejsou.

Strávníci, kteří se pravidelně obměňují

Speciálním případem jsou pak jídelny, kterým se pravidelně mění strávníci. Garantuji dietní stravování také v jednom zařízení spadajícím pod dům dětí a mládeže, které celoročně hostí školy v přírodě. Strávníci se zde tedy zdržují týden, maximálně 14 dnů. Obecně zde platí to stejné, co pro školní jídelny. Co se týká prokazování nároku na dietu, ten jsme vyřešili tak, že rodiče v přihlášce na takovouto školu v přírodě vedle užívaných léků a očkování vyplňují také to, zda má dítě nemoc, která by vyžadovala dietní stravování. Spoléhat se na to, že všechny tímto dotčené děti budou mít s sebou lékařskou zprávu, by nebylo úplně šťastné řešení, takto však vedoucí jídelny ví zavčas, že bude dietní stravu připravovat, a pokud by se setkala s nějakou problematickou dietou, může mne zavčas kontaktovat a domluvit se na dalším postupu.

Na závěr bych rád podotkl, že nám, nutričním terapeutům, jde o zdraví mladých strávníků stejně jako vám, vedoucím školních jídelen. Nejsme biřici, kteří vám přichází diktovat, jak máte vařit; to bychom si vůči vám, s mnohaletou praxí v oboru, ani nemohli dovolit. Rádi bychom ale byli kolegové, kteří s vámi přichází najít společnou řeč. Proto pokud již připravujete dietní stravu, velice vám děkuji za ochotu a spolupráci, a pokud nad tím teprve váháte, či se k dietnímu stravování stavíte odmítavě, nebojte se a zkuste spolupráci s nutričním terapeutem navázat. Nejde tu o to, kdo s koho, ale jen o to, aby se děti, které jsou jakýmkoliv způsobem nemocné, mohly najíst spolu se svými kamarády a odnést si z oběda kromě zaplněného žaludku také dobrý pocit. A o ten nám všem jde přece především.

Bc. Martin Krobot – nutriční terapeut

Autor: Mgr. Martin Krobot
nutriční terapeut

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se
 • Autor: Valentýna

  ŠJ VAŘÍ DIETY BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ, PROČ?
  Já takovým nadšením neoplývám. Každý, kdo dostane přidanou porci práce, tedy i nutriční terapeut, za tu práci dostane honorář. Jen školní jídelna nedostane nic. Pan ředitel zavelí, že diety chce vařit a jídelně pod školou nezbývá, než je tedy začít vařit. Komu ale má kuchařka či vedoucí vykázat hodiny přesčasové práce navíc? Z jakých peněz je placen terapeut? Nic z toho nevím. Je mi jistě líto dětí, které mají stravovací omezení, ale rovněž je mi líto mého personálu, který dostává každým rokem přidáno práce. Nedávno jsem sháněla novou pracovnici. Když jsem jí dala přečíst náplň práce a oznámila jí výši hrubé mzdy, tak mi každá poděkovala a už se neukázala. Paní jsem sehnala až po 2 měsících! Kdyby to bylo jen na mém rozhodnutí, tak u nás diety okamžitě zruším.

 • Autor: janah

  Je příprava diet opravdu jednoduchá?
  Pohled nutričního terapeuta ja naprosto zkreslený. Je to pohled zvenčí. Praxe v ve školních jídelnách je asi taková,
  že pracovnice se neustále střídají a pokud jídelna má štěstí tak nastoupí nevyučené většinou bez praxe ve školním stravování. Platy ve školním stravování naprosto zaostávají.
  Těžko jako vedoucí školní jídelny mohu garantovat nezávadnost dietní stravy.Musela bych její přípravu neustále kontrolovat. Mám v pracovní náplni ZŠ 600 strávníků a MŠ 140 a jsem ráda když v pracovní době stihnu svoji agendu.které není málo.

 • Autor: Zdenouš

  diety
  Ano ,máte pravdu.Finanční ohodnocení pro zaměstnance kuchyně veškeré žádné a práce se zodpovědností navíc.No, kdo ví ,zda by to pan ředitel za ty peníze šel dělat?.Hezký den a pevné nervy

 • Autor: euforbie

  Diety
  Ano máme za sebou první rok oficiálních diet, práce přibylo, peněz spíš ubylo a i když opravdu děláme mnohdy nemožné až se mnohdy rodiče diví co všechno jejich miláčkům vaříme a vytváříme tak děti se ve většině věcí porýpou a vyhodí. Nikdo jim nevysvětlí ani pedagogové , ani rodiče, že se paní kuchařky snaží a že by je jistě potěšilo kdyby aspoň něco snědli. Nevadí, budeme čekat co nového zase nějaká moudrá hlava vymyslí a hodí nám to na hřbet, vždyť co by za to jiní dali, kdyby měli stálou práci za takové peníze. Jen je čím dál tím těžší dalšího takového šťastlivce najít.

 • Autor: emmo4

  Pochvala
  Autor velmi dobře popsal uplynulý rok se zaváděním diet. Zejména zbytečné strašení, zbytečné zavádění receptur i kontroly spotřebních košů a jiných částí provozu. Jednak to vůbec do kompetence nutričního terapeuta nespadá a ti nemají zkušenosti z provozu školních jídelen, takže často tápou.
  Vše je to o nastavení systému, takže jídelny, které v minulosti diety vařily, samy dobře vědí, jak se to má dělat, protože si musely k tomu příslušné pokyny dávno nastudovat a zapojit je do praxe. Nutriční terapeut, kterého si nyní sjednají, má minimum práce s tím, zkontrolovat, jestli to dělají správně a vypracování (sepsání) postupu je pak hračkou pro obě strany.
  Je dobře, že zavedení dietního systému nakonec nebyl takový problém a většina jídelen k tomu přistupovala se zdravým rozumem. Jídelny ví, co bez problémů zvládají, a které diety už jsou natolik rizikové, že je nemohou zavést ani pod dozorem nutričního terapeuta.
  Jediným problémem opravdu zůstávají finance.