Přeskočit na obsah

Škola a jídelna – bitva nebo spolupráce? (2)

Jedním z velkých problémů, který trápí školní jídelny, je jejich vztah k ředitelství školy. V druhém dílu seriálu o vztahu školní jídelny a školy nahlédneme na to, jakou pozici ve škole má vedoucí školní jídelny a co může udělat pro to, aby se tato pozice zlepšila.

Autor: Ing. Pavel Ludvík

Poznámka redakce: Seriál článků na toto téma vznikl na základě rozhovorů v České Třebové (2009), Liptovském Mikuláši (2009), Prešově (2009), Dunajské Stredě (2009), Pohořelicích u Brna (2010), Komárně (2010), Novém Městě nad Metují (2010), Vrbně pod Pradědem (2011), Opavě (2011). Fakta uváděná v tomto článku, osoby a stav spolupráce jídelen a škol odpovídají uvedenému roku.

Vytvořit tým a budovat vztah

Vedoucí jídelen i ředitelé ve školách, kde jejich spolupráce funguje a s kterými jsem hovořil, se většinou shodují v jednom: „Je potřeba vytvořit tým.“  Jestliže ve škole funguje skutečný tým pedagogů, obvykle mezi sebe přijmou i nepedagogické pracovníky. Ředitelka ZŠ Nové Město n. Metují Lásková mi řekla: „Nerozlišuji mezi pedagogy a nepedagogy, všichni jsou pracovníky školy.“ Na podporu budování týmu organizuje dokonce teambuildingové akce. O tom, že se jí daří stmelovat kolektiv pracovníků, svědčí příhoda z konce školního roku 2009, kdy učitelky s náručemi plnými květin šly do jídelny a polovinu kytic zde nechaly kuchařkám.
Při pořádání společných akcí, které mají utužovat kolektiv, je velký prostor právě pro pracovnice školní jídelny. Jakékoli podobné akce se obvykle neobejdou bez dobrého jídla. Může jít o vánoční večírky, oslavy Dne učitelů (v některých školách tento den chápou jako Den všech pracovníků škol), rozloučení před prázdninami. Jestliže se jídelna na takové akci podílí, nejenže může doložit svou odbornou zdatnost, své kompetence, ale vytváří si mimořádnou příležitost k budování vztahu ke škole.
Takto to funguje např. v jídelně gymnázia v Liptovském Mikuláši, kde pro všechny pracovníky školy pravidelně připravují společný předvánoční oběd. A jak uvádí vedoucí jídelny Uličná, na této oslavě si dává obzvláště záležet. Při těchto akcích se dobře navazují užší osobní vztahy a ty lze pak využít při řešení provozních problémů.

Škola a jídelna musí komunikovat

Škola a jídelna by spolu měly komunikovat. Jestliže se kuchařka vidí s učitelkou pouze u výdejního okénka a zde spolu prakticky nemají možnost promluvit, je něco špatně. Takový stav navázání komunikace neumožňuje.
Lepší komunikaci podporuje i to, když jídelna může v rámci doplňkové činnosti poskytovat služby nejen veřejnosti, ale i pedagogům. Např. v Pohořelicích si mohou učitelé v jídelně objednat obložené mísy, pečení koláčů, apod., ale vždy pouze jako placenou službu, na základě kalkulace a jsou to kuchařky, které rozhodují, zda zákazníkovi vyhoví. Jídelna má samozřejmě zájem vyhovět, protože zisk z doplňkové činnost jí zůstává, navíc tím posiluje vztah k pedagogům. Učitel má také zájem udržovat vztah s jídelnou, protože ta by mu příště nemusela vyhovět.
Před časem jsme zveřejnili článek o tom, jak v České Třebové vaří v jídelně kolem 1000 porcí obědů, a to bez objednávek. Vše je založeno na vynikajícím vztahu vedoucí jídelny s učiteli všech škol, jejichž žáci se zde stravují. Učitelé denně hlásí počty žáků a nesmí opomenout žádného, který neočekávaně do školy nedorazil. A vše skutečně funguje.
V řadě škol se jídelna aktivně podílí na zápisu do škol, připraví drobné pohoštění, ochutnávku. Děti se tak neformálně seznámí se školní jídelnou, pamlsek pomůže odbourat strach ze školy a pedagog pak dostává již „připravené“ dítě. Rovněž rodiče naváží vztah s vedoucí jídelny a mohou se předem seznámit s pravidly, které v jídelně platí.

Vedoucí jídelny ve vedení školy

Školy, kde spolu ředitelství a jídelna dobře spolupracují, mají často jeden společný rys. Vedoucí jídelny je oficiálně uvedena ve vedení školy, je zástupcem ředitele pro oblast stravování. Není-li tomu tak, pak je za něho alespoň formálně považována. Vedoucí jídelny je oficiálně ve vedení školy např. v Prešově, Dunajské Stredě a Vrbnu pod Pradědem. Ředitel ZŠ v Prešově Molčan uvádí, že má zástupkyni pro výuku, zástupkyni pro hospodářskou činnost a zástupkyni pro stravování. Ředitel Kočička, který šéfuje ZŠ s dětským domovem ve Vrbně, má díky atypičnosti své organizace ještě širší tým zástupců: základní škola, dětský domov, ekonomické-správní úsek, sociální oblast a školní jídelna. Stravování, které v této škole zastává mimořádnou roli (vaří se celodenně a sedm dní v týdnu), tak dostává i mimořádnou pozici.
Spolupráce vedoucích pracovníků však vyžaduje, aby se setkávali a radili. Jak to pak v těchto školách dělají? Ve více školách uvádějí, že ředitel se setkává s vedoucí jídelny pravidelně každé ráno v rámci obchůzky školy a během minutového setkání se informují, co je nového.
V ZŠ Pohořelice se vedoucí školní jídelny zúčastňuje porad vedení školy, jestliže se porada týká i školní jídelny.
Na gymnáziu v Liptovském Mikuláši naopak nemají zavedena žádná pravidelná setkání, ale vedoucí jídelny může kdykoli ředitele požádat o schůzku a ten ji přijme.
V základní škole Daxnerova v Dunajské Stredě se vedoucí jídelny zúčastňuje každých čtrnáct dnů pravidelných porad vedení školy, a to bez ohledu na to, zda na programu jsou či nejsou záležitosti týkající se jídelny.
V základní škole Vrbno se vedoucí školní jídelny účastní pravidelné měsíční porady a kromě toho může přijít, kdykoli je potřeba.

Do pozice zástupce ředitele by ovšem vedoucí jídelny neměla být pouze nadelegována, měla by do ní dorůst svým vystupováním, projevem, manažerskými dovednostmi. 

Ing. Pavel Ludvík je vedoucím redakce portálu Jídelny.cz
Autor: Ing. Pavel Ludvík

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se
 • Autor: středa

  Né bitva, ale nešťastné spojení
  Domnívám se, že spojit školu s jídelnou není ideální. Ve většíně případů nemá manažer školy představu, jak funguje stravovací zařízení, stejně tak opačně.
  Například v hotelu tvoří kuchyně většinou srdce celého podniku a šéfkuchař je jedna z nejvýznamnějších pozic.
  Třecí plochy vytváří diametrálně odlišné platové podmínky učitele a nepedagoga(často i při stejném vzdělání), naprosto odlišná povinnost přítomnosti na pracovišti, volné prázdniny pedagogogů. Domnívám se, že oddělení jídelen a škol by mohlo přinést rovnocenné partnerství, ale jinak je ve většině případů jídelna i její pracovnice popelkou, které ředitel přikáže a nařídí a často i sníží plat a to většinou bez nároku na odpor.

  • Autor: Pavel Ludvík

   Nejde o to jen oddělit, co ale dál? Ta jídelna dál musí nějak existovat, musí mít nějakou právní formu. Z připojení k obcím (pod starostu) má mnoho z vás velké obavy, protože starosta má k jídelně ještě dál než ředitel. Takže zbývá právní subjektivita. Dovedete si představit, co to obnáší? To je opravdu jen pro velké jídelny se schopným vedením.
   Znáte nějaké jiné řešení?

   • Autor: středa

    Domnívám se, že fungování pod obcí nemůže být pro jídelnu horší (samozřejmě né v každém případě), než pod školou. Zásadní probém vidím ve vymezení povinností a pravomocí jídelny. Jsou jídelny, kde si nemohou samostatně koupit ani propisovačku, ale musí se dívat, jak za ně ředitelka vybere konvektomat, aniž by to s jídelnou zkonzultovala. Manažeři školy hospodaří s finančními prostředky jídelny tak, jak sami uznají za vhodné a ved.šj tak často jen přihlíží nesmyslným rozhodnutím, která nesmí často ani komentovat, ale brzdí rozvoj zařízení, její i ostatních pracovníků.

 • Autor: Johanka

  k danému tématu
  Toto je opravdu mluvení z duše za nás všechny vedoucí ŠJ a stoprocentní pravda.Proč takové podceňování naší tak náročné a zodpovědné práce?Němělo by se s tím něco dělat také máme školy a vzdělání a úžasnou zodpovědnost jak za kvalitu stravy tak naplňování spotř.koše a namátkových kontrol.

 • Autor: Johanka

  k danému tématu
  Toto je opravdu mluvení z duše za nás všechny vedoucí ŠJ a stoprocentní pravda.Proč takové podceňování naší tak náročné a zodpovědné práce?Němělo by se s tím něco dělat také máme školy a vzdělání a úžasnou zodpovědnost jak za kvalitu stravy tak naplňování spotř.koše a namátkových kontrol.

 • Autor: Johanka K

  k danému tématu
  Toto je opravdu mluvení z duše za nás všechny vedoucí ŠJ a stoprocentní pravda.Proč takové podceňování naší tak náročné a zodpovědné práce?Němělo by se s tím něco dělat také máme školy a vzdělání a úžasnou zodpovědnost jak za kvalitu stravy tak naplňování spotř.koše a namátkových kontrol.