Přeskočit na obsah

Škola a jídelna – bitva nebo spolupráce? (3)

Jedním z velkých problémů, který trápí školní jídelny, je jejich vztah k ředitelství školy. Mnoho jídelen si stěžuje na to, že nemají dostatečné kompetence a že ředitel jim do provozu jídelny příliš zasahuje. Dnes se tedy podíváme právě na toto téma.

Autor: Ing. Pavel Ludvík

Pozn. redakce: Seriál článků na toto téma vznikl na základě rozhovorů v České Třebové (2009), Liptovském Mikuláši (2009), Prešově (2009), Dunajské Stredě (2009), Pohořelicích u Brna (2010), Komárně (2010), Novém Městě nad Metují (2010), Vrbně pod Pradědem (2011), Opavě (2011). Fakta uváděná v tomto článku, osoby a stav spolupráce jídelen a škol odpovídají uvedenému roku.

Kompetence vedoucí jídelny

Dobrý vedoucí dává svým podřízeným dostatečnou volnost při jednání, dostatečné kompetence, ale zároveň také vyžaduje zodpovědnost za plnění úkolů.
Ředitel ZŠ Pohořelice Stanislav Polák poskytuje vedoucí své jídelny samostatný rozpočet a ponechává jí volnost v hospodaření s mzdovými prostředky. Vedoucí jídelny sama rozhoduje o nákupech potravin a o menších provozních výdajích. Společně s ředitelem plánují velké provozní a investiční výdaje, radí se také o větších akcích v jídelně (plesy, výměnné pobyty) a ředitel občas kontroluje faktury z jídelny, nechá si např. vysvětlit vztah cen ke kvalitě potravin, dovozu apod.
Ředitel ZŠ v Prešově Molčan uvádí: „Vedoucí ŠJ plně zodpovídá za mnoho činností: Nejen za stravování, ale i např. za inventář, revize zařízení, za problematiku hygieny. Také drobné nákupy jsou plně v její kompetenci.“ On sám se zabývá pouze takovými nákupy, kde jde o velké částky, zde rozhodovat vedoucí jídelny nemůže.
Vedoucí školní jídelny v Košicích na nám. Slobody Marika Pancuráková říká, že do jídelny si sama může sama koupit skoro vše, jen se musí s ředitelkou dohodnout.
Ředitel ZŠ Vrbno tvrdí, že společně s vedoucí stravování provádí kontrolu ekonomiky jídelny a společně také domlouvají nákupy většího rozsahu, které se týkají rekonstrukce zastaralé jídelny. Jinak všechny ostatní činnosti jako je např. příprava jídelníčku, jídel, jednání s dodavateli, vyhledávání zaměstnanců – to vše plně ponechává na vedoucí jídelny. Zajímavě popisuje tvorbu odměn: navrhuje je vedoucí jídelny, ale podléhají jeho schválení.
Aby vedoucí jídelny mohla mít takovou samostatnost, musí dostat nějaký rozpočet a v rámci něho hospodařit. Musí mít přehled o čerpání prostředků a zde je asi nutná spolupráce s účetní nebo ekonomkou. Tím se však opět vracíme ke komunikaci jídelny se školou.

Když ředitel rozhoduje o všem

Jsou bohužel i jiné, opačné příklady, kdy vedoucí jídelny nesmí rozhodnout prakticky o ničem. Navštívil jsem školy, kde vedoucí jídelny musely jednotlivě žádat ředitele o nákup propisek, toaletního papíru, čisticích prostředků, běžného provozního vybavení do kuchyně jako jsou nože, vařečky. A často si pak stěžovaly, že dostávají sice levné, ale naprosto nepoužitelné předměty.
Samostatnou kapitolou je přijímání nových zaměstnanců do jídelny. V mnoha jídelnách si kuchařku vybírá vedoucí jídelny, která často prověřuje její odborné znalosti, dovednosti, zamýšlí se i nad tím, zda zapadne do pracovního týmu. Např. sestava, kdy nová mladá hlavní kuchařka řídí starší pomocnice, většinou nefunguje optimálně. I na to musí vedoucí jídelny brát ohled. Jsou ovšem školy, kde ředitelství vybírá novou pracovnici samo a pak ji pouze do jídelny přidělí.

Návod odjinud

Diskuse portálu Jídelny.cz je plná příkladů, kdy ředitelé a ředitelky škol zasahují do činnosti školní jídelny i v takových činnostech, které by měly být plně v kompetenci jídelen. Když jsem o jednom takovém konkrétním případu mluvil s ředitelem jisté komerční firmy, první se zeptal: „A vyjasnila si ta vedoucí jídelny s ředitelem své kompetence? Přišla za ním a řekla mu: Pane řediteli, za co budu zodpovídat já a za co vy?“
Jako pokus o řešení navrhl jít za ředitelem a promluvit takto: „Pane řediteli, máte zodpovědnou funkci, a jste velmi zaneprázdněný. Ráda bych vás zbavila různých každodenních drobných starostí a řešení různých problémů. Dohodněme se, které to budou. Budu za jejich řešení plně zodpovědná a na oplátku prosím, abyste mi poskytl volnost a prostředky k jejich řešení. Dohodněme si hranice, které činnosti budete vykonávat vy a za co budu zodpovědná já.“
Někteří ředitelé mi otevřeně řekli: „Nemohu rozumět tak odborné činnosti, kterou vykonává vedoucí školní jídelny.“ Ředitel ZŠ v Prešově Molčan uvedl: „Vedoucí jídelny vykonává dosti odbornou činnost, které já jako ředitel nerozumím.“  Takové přiznání není žádnou hanbou, je známkou vyspělosti vedoucího pracovníka, je to normální a běžná situace, kterou manažeři v komerčních firmách důvěrně znají. Každý vedoucí pracovník by si měl přiznat, že určitým činnostem, které jemu podřízený tým vykonává, nerozumí a nedokáže je provést lépe. Jestliže si to nepřizná nebo skutečně jeho podřízení nedokážou většinu prací provést lépe nežli on, je něco špatně.

Má vyšší vzdělání než já

Vztah ředitel-vedoucí však mohou kalit i další problémy. Určitě znáte lidi, pro které hraje významnou roli dosažené vzdělání a získané akademické tituly. Takoví lidé jinak jednají s partnery, zákazníky nebo podřízenými, kteří akademický titul mají, a jinak s ostatními. Pro zkušeného a akademicky vzdělaného ředitele může být skutečně problémem udělit kompetence, volnost a zodpovědnost vedoucí školní jídelny, která má střední vzdělání a někdy ani to ne. Jeho nejistotu ještě zvyšuje fakt, že dané oblasti nerozumí a bojí se, že jednání vedoucí se vymkne jeho kontrole, že si bude dělat, co chce (rozumějme: bude samostatně rozhodovat ve věcech, kterým ředitel nerozumí). Zkušený manažer (je jich mezi řediteli hodně?) se však této situace rozhodně nebojí. Dosažený stupeň vzdělání je pro něho určitým vodítkem, ale posuzuje lidi také podle schopností. A protože vedoucí jídelny dobře zná, nebo ji dokonce sám vybral, věří jí.
Jedna rada, jak zlepšit vztah se školou, může tedy znít: studujte! Oblast stravování se stává čím dál složitější a vzdělání bude vedoucí jídelny k užitku nejen proto, aby se stala rovnocennou partnerkou ředitele. V nabídce vysokých škol přibývá různých dlouhodobých kurzů a pro vedoucí školních jídelen se nabízí také studium bakalářské.

Nezastiňujte svého šéfa

Ať již vysokoškolský titul získáte nebo ne, pamatujte, že není dobré, když podřízený pracovník začne zastiňovat svého šéfa. V jídelnách i takové případy jsou. Může ho převyšovat nejen svými odbornými znalostmi, ale také operativností, flexibilitou, schopnost vyjednávat s lidmi. Může ho zastiňovat i svými manažerskými dovednostmi nebo může projevovat obyčejnou snahu zamířit na vyšší post. Jestliže je to i váš případ, začnete se možná dostávat do střetů a řešení takových konfliktů je námětem na další seriál článků. Lidová moudrost praví, že dva kohouti na jednom smetišti nemohou být. Vy nemůžete vašeho ředitele nahradit a tak je jasné, kdo bude vítězem.
Jestliže dosáhnete titulu srovnatelného s vaším nadřízeným nebo svého nadřízeného v několika činnostech převyšujete, nedávejte mu to příliš znát a dopřejte mu vychutnat si jeho pozici. Přijměte raději post podřízeného, který svému šéfovi dokonale kryje záda. Být pouhým pomocníkem, ale vynikajícím, také není k zahození.

Ing. Pavel Ludvík je vedoucím redakce portálu Jídelny.cz
Autor: Ing. Pavel Ludvík

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se
 • Autor: ahanah

  Poděkování
  Tak za tento článek velice děkuji, již dnes mám naprosto jasno, díky vám jsem si potvrdila, že flexibilita, ochota a jiné přednosti spolupráce vedoucí jídelny je pro mého ředitele naprosto nepřekonatelná překážka, takže dnes pracuji s nezájmem a snažím se, aby se mi práce úplně neznechutila(hlavně neznalostí provozu ze strany ředitele).

 • Autor: Krásná

  Krásná odpověď
  Krásná odpověď.Povšimla jsem si,že u kladných příkladů vyjádření ředitelů škol figurovali většinou ředitelé muži.Ale bohužel stále si myslím,že pokud ředitel-ředitelka nedává prostor vedoucí školní kuchyně,stále zasahuje do chodu kuchyně,aniž by měl/a vzdělání daného oboru(kuchař,hotelová škola…),musí se nechat vedoucí stále šikanovat a nebo musí z vlastní vůle odejít,což v dnešní době prac.trhu je méně lákavá možnost.Děkuiji za článek.

 • Autor: Johanka

  poděkování
  Děvčata píší nám všem z duše naše snaha je neohodnocena.Pokud se snažíme o spokjenost stávníčků a jsme oblíbené u nich tak jsme neoblíbené u nadřízených.