Přeskočit na obsah

Škola a jídelna – bitva nebo spolupráce? (5)

Mnoho vedoucích se obává konkrétně popsat vzájemnou spolupráci školní jídelny a ředitelství školy, a to nejen v případech, kdy spolupráce nefunguje, ale i tehdy, kdy funguje. Samostatný rozhovor na toto téma nám poskytla vedoucí školní jídelny v Rimavské Sobotě.

Autor: Ing. Pavel Ludvík

Paní Trochová, dobré jedálne majú dobrú spoluprácu s vedením školy. Ako je to u vás?

Nemôžem sa sťažovať. Určite každý riaditeľ má nejaké výhrady. Za tú dobu, čo som tu, mám štvrtého riaditeľa, boli riaditelia aj riaditeľky, ale momentálne som veľmi spokojná. Mám riaditeľa, ktorý si dá vysvetliť a povedať čo a ako. Pred ním boli aj takí riaditelia, s ktorými bola veľmi ťažká spolupráca. V školstve robím viac ako 25 rokov. Robila som pat rokov v školskej jedálni pri MŠ, jeden rok v dvoch jedálňach pri MŠ a sedemnásť rokov robím v jedální pri ZŠ, kde sme v prvých rokoch mali 850 – 900 stravníkov. Poznám prácu školských jedální, ale vždy je čo sa učiť. Dnes mám 650 stravníkov  a z toho expedujem stravu do 3 škôl s počtom cca 300 po celom meste. Je to ťažká práca, nakoľko chodíme do práce už na 5:30 – 6:00 a platení sme len od 6:30 hod.

Niektoré vaše kolegyne hovoria: S naším riaditeľom sa nedá vyjsť. Niekedy je vina na oboch stranách. Ako na dobré vzťahy s riaditeľom?

Ťažko to povedať, určite to závisí od človeka. Z mojej celkovej 32-ročnej praxe môžem povedať, že určite to závisí aj od nás, aký prístup máme. Vždy je lepšie radšej problémy v pokoji vyriešiť, než s veľkým krikom, tým si veľmi nepomôžeme. Len jedna vec: vždy je riaditeľ predovšetkým pedagóg. Vždy viac inklinuje k tzv. pedagogickej časti, málokedy k tej druhej. Ale pokiaľ si chce uvedomiť, že sme právnym subjektom, a vie, že chod školy závisí aj od chodu školskej jedálne, tak musia spolupracovať aj riaditeľ aj vedúca. Záleží od obidvoch strán. Nedá sa vyhnúť výmene názorov, ale vždy sa nakoniec nejako zhodneme. Môžem povedať, že každý riaditeľ je iný. Niektorý si váži viac i prácu prevádzkových zamestnancov, no sú i takí, ktorí vidia na pracovisku len pedagóga, čo je zlé. Každá práca je potrebná v spoločnosti a nie je zanedbateľná. Veď vychovávajú naše deti k budúcemu povolaniu, teda aj budúcich kuchárov, nie len učiteľov. Ja tvrdím jedno: obidvaja sme tu pre deti.

V čom je fungujúca jedáleň výhodou pre školu a riaditeľa? Prečo ju potrebuje?

Ide o to, aby boli spokojní rodičia stravovaných žiakov. Veľká škola má svoju jedáleň, telocvičňu, knižnicu a pod. Ale tá jedáleň je veľmi dôležitá. Hladné dieťa nevydrží sedieť na vyučovaní, hlavne ak je malé. Máme síce bufety, ale keď z kuchyne rozvoniava v škole dobrá strava, je to výsledok pre všetko… Riaditeľ sa môže pochváliť: máme jedáleň, kde sa dobre varí. Pokiaľ sa prihlásia cudzí stravníci, stravníci aj z iných škôl, tak to hovorí za všetko.

Môže riaditeľ argument kvality svojej školskej jedálne použiť pri nábore detí?

S časti určite áno. Spravili sme si taký nábor, že zo všetkých škôlok chodili detičky sem s paní učiteľkami. Tie detičky len pozerali, čo kde je a čo nie. Bola som pri pár zápisoch, kde som robila určitú prezentáciu jedálne. Pripravili sme pre deti nejaké dobroty, múčnik, nápoj, čajík; pre detí to bol zážitok. Ale jeho rodič dokázal ohodnotiť: táto škola má nielen telocvičňu, knižnicu, ale má aj kuchyňu. Náš riaditeľ je spokojný, svedčí o tom počet stravníkov. On vždy povie: je to dobré, keď sa na škole niečo deje a zapojí sa aj kuchyňa.

Máte s ním pravidelné porady?

Máme každý druhý utorok gremiálne porady. Zúčastňujem sa na nich aj ja, bez rozdielu, či sú tam alebo nie sú nejaké body týkajúce sa školskej jedálne. Sme tam štyria zástupcovia: za prvý stupeň, za druhý, za prevádzkových zamestnancov a ja za školskú jedáleň. Podlieham priamo pánovi riaditeľovi. Ja tvrdím, že každá vedúca je zástupkyňou riaditeľa za školské stravovanie. Dostaneme plán gremiálnych porád vždy vopred na polroka a sú tam body, ktoré sa týkajú školskej jedálne a ja musím zodpovedať, alebo odovzdať správu, či obhájiť. Napr. návrh – čerpanie rozpočtu, čo je to školské stravovanie, hospodárenie, príspevok k Svetovému dňu zdravej výživy, k Dňu mlieka a pod., musím napísať články nie len na web vlastnej školy, ale odprezentovať sa i v regionálnej tlači a pod.

Máte voľnosť v rozhodovaní o financiách? Do akej výšky?

Posledný riaditeľ to necháva na ekonómku, s ktorou sa dohodneme. Keď je situácia oklieštená, tak sa snažíme ubrať. Snažíme sa nerozhadzovať, pretože finančných prostriedkov nikdy nebolo dosť. Ale to najnutnejšie, čo potrebujeme, čistiace prostriedky, nakupujeme na dva mesiace. Nakupujem si sama a nakupujem si podľa vlastného výberu. To je pre mňa veľké plus. O všetkom pána riaditeľa informujeme. Napr. na nerezové stoly treba kvalitnejšie čistiace prostriedky. A lacná jar neznamená, že je aj dobrá. Nie každá vedúca má správneho riaditeľa, ktorý dokáže správne rozhodnúť a nakúpiť.

Dostanete k nahliadnutiu rozpočet, máte prehľad o finančnej situácii jedálne?

Má to ekonómka a náš zriaďovateľ: každý mesiac, keď potrebujem, dajú mi do neho nahliadnuť. Keď sa opýtam povie mi ako stojíme s financiami. Je to stále horšie a horšie. Ja si sledujem rozpočet, koľko som vyčerpala, koľko nie, čo už nemôžem nakupovať a čo si musím pozháňať z vlastných zdrojov (treba z tých réžií) a kde ubrať. Samé si pripravujeme návrh rozpočtu, to znamená že si vypočítavame mzdy, odvody, náklady, ale aj prídel z obce i vlastné zdroje. Je pravda, že je to vždy upravené – znížené, ale vieme čo, kde a aká položka čo znamená. 

Ing. Pavel Ludvík je vedoucím redakce portálu Jídelny.cz
Autor: Ing. Pavel Ludvík

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se