Přeskočit na obsah

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k dietnímu stravování

V souvislosti se zhoršujícím zdravotním stavem dětí mnoho jídelen uvažuje o přípravě dietní stravy. Její příprava a podávání ve školním jídelnách však bohužel nemá prakticky žádnou oporu v platné legislativě. Přinášíme aktuální stanovisko Hlavního hygienika ČR Michaela Víta.

Autor: Redakce

Čím dál více jídelen uvažuje o tom, že by podávaly nebo dokonce připravovaly dietní stravu. Jejich snaha souvisí se zhoršujícím se zdravotním stavem dětské populace a s přibývajícím počtem dětí, které takovou stravu potřebují. dietní stravování ve školním jídelnách však bohužel nemá prakticky žádnou oporu v platné legislativě. Na základě četných dotazů zveřejnil své stanovisko i Hlavní hygienik ČR Michal Vít.


Ředitelé KHS
a ředitel HS hl. m. Prahy

V Praze dne 3.5.2011
Č.j.: 34059/2011


Vážená paní ředitelko,
Vážený pane řediteli,

Na základě požadavku na sjednocení postupu orgánů ochrany veřejného zdraví, při výkonu státního zdravotního dozoru, nad zajištěním dietního stravování dětí v rámci školního stravování, Vám zasílám stanovisko Ministerstva zdravotnictví k uvedené problematice.

Zajištění dietního způsobu stravování dětí v rámci školního stravování není právními předpisy orgánu ochrany veřejného zdraví upraveno.
Podávání stravy připravované v rodině dítěte ve školní jídelně není stravovací službou ve smyslu § 23 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nepodléhá tedy výkonu státního zdravotního dozoru orgánů ochrany veřejného zdraví.
Individuální stravování není upraveno ani v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Realizace tohoto způsobu stravování je plně v kompetenci provozovatele stravovací služby na základě jeho dohody s rodiči nebo jiným zákonným zástupcem dítěte. V uvedeném případě si provozovatel stravovacího zařízení stanoví podmínky pro způsob uchování a další manipulace s pokrmem, které zapracuje do systému HACCP, včetně zajištění písemného souhlasu rodičů nebo jiného zákonného zástupce dítěte, že zodpovídají za zdravotní nezávadnost pokrmu doneseného do provozovny školního stravování.
Rodiče nebo jiný zákonný zástupce dítěte doloží dále provozovateli stravovacího zařízení vyjádření praktického lékaře pro děti a dorost, který dítě registruje, že dítě má zdravotní indikaci k dietnímu způsobu stravování.
Při dodržení výše uvedených požadavků nesmí individuální způsob stravování dětí narušit provoz stravovacího zařízení.
Stanovisko Ministerstva zdravotnictví se vztahuje na stravování dětí a žáků zajišťované v zařízeních školního stravování všech stupňů výchovně – vzdělávací soustavy.

S pozdravem


MUDr. Michael Vít, Ph.D.
náměstek ministra a hlavní hygienik ČR

Autor: Redakce

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se
 • Autor: Lenka

  Otázka dietního vaření ŠJ
  Zdravím Vás ,
  nemohu si napsat komentář k tomuto tématu. Pracuji ve školní jídelně již 15 let. Za tuto dobu ubylo pracovnic pro Šj v MŠ ze 4 pracovnic zůstaly 2!
  Takže si myslím, že není potřeba vařit dietně, ale přehodnotit , co se udalalo špatně se šikovnými pracovnicemi – tedy kuchařkami, které byly zvyklé podesetiletí vařit pestrou stravu, vyzkoušenou i několika generacemi. A nemusely se řešit kardiovaskulární nemoci a rakoviny aj. Nedávajme průchod Mc Donaldům aj, ale podporujme české vaření a děvčata, které se nadřou už tak a ještě když jim bereme pomocnice ve své práci. Ministerstvo bylo přehodnotit, co se dělá špatně.
  Děkuji Kamenická L. vedoucí školní jídelny

  • Autor: Helena

   Vážená paní, vyjma toho, že je váš příspěvěk dost nesrozumitelný, je nutno podotknout, že jste vůbec nepochopila nic o dietním stravování.
   Co znamená, že není potřeba vařit dietně? Že bychom ty děti měli raději zabíjet a dávat jim stravu např. s lepkem pokud mají bezlepkovoou dietu? Počet zaměstnanců ve ŠJ nemá žádný vliv na to, zda dítě potřebuje dietu, či nikoliv. Problém dietního stravování ve ŠJ je naopak nutné řešit. Nebo, vám by se líbilo, kdyby se vaše dítě nemohlo stravovat s ostaními ve ŠJ jídelně jenom proto, že má nějaké stravovací omezení?