Přeskočit na obsah

Stávka

Poslední týdny se diskutuje na téma stávky ve školství, která má proběhnout dne 9.6.2008. Zúčastníte se jí také? Souhlasíte s peticí za odstranění nerovnosti v úrovni platů provozních a správních zaměstnanců? Jaké jsou poslední informace z odborových svazů?

Autor: Ing. Pavel Ludvík

Poslední týdny se diskutuje na téma stávky ve školství, která má proběhnout dne 9.6.2008. Důvodem je nízké navýšení rozpočtu školství. I na portálu Jídelny.cz jsou vidět některá diskusní témata, která se touto problematikou zabývají. Jestliže školní jídelny mají zájem tuto akci podpořit, mohou tak učinit buď přímo vstupem do některé odborové organizace, vyhlášením stávky na svém pracovišti nebo podpisem petice ČMOS PŠ.

Redakce portálu Jídelny.cz je v současné době v kontaktu s několika regionálními  zástupci odborových organizací. Všichni jsou znepokojeni současnou finanční situací ve školství, vyzývají ke stávce a rozhodně vyzývají k podpisu zmíněné petice.
Přečtěte si podrobné informace ke stávce .

Dopis ČMOS PŠ
Českomoravský odborový svaz pracovníků školství rozeslal všem ředitelům škol dopis, v němž mj. uvádí:

Dovolte nám, abychom připomněli tři zásadní důvody stávky:

 1. Vládou navrhované zvýšení rozpočtu regionálního školství o 500 mil. Kč neřeší reálné snížení platu zaměstnanců školství v roce 2008.
 2. Navrhované opatření nepočítá vůbec s řešením poklesu reálných platů provozních a správních zaměstnanců v roce 2008.
 3. Navrhované opatření neřeší snížení finančních prostředků na ostatní neinvestiční výdaje v roce 2008 (učební pomůcky, učebnice, vzdělávání pedagogických pracovníků apod.).

Petice za odstranění nerovnosti v úrovni platů
Českomoravský odborový svaz pracovníků školství inicioval vznik petice za odstranění nerovnosti v úrovni platů provozních a správních zaměstnanců, v níž se mj. uvádí:
Výsledkem jednání o posílení finančních prostředků v regionálním školství v letech 2008 a 2009 je návrh využít tyto prostředky k navýšení platů pouze u pedagogických pracovníků. Tímto záměrem se ovšem prohlubuje dlouhotrvající problém, kterým je neúnosně nízká výdělková úroveň provozních a správních zaměstnanců ve školství. Tuto skutečnost lze doložit řadou výsledků statistických šetření i skutečností, že 34 % platových tarifů z tarifní tabulky uplatňované pro uvedené zaměstnance nedosahuje úrovně minimální a zaručené mzdy. Průměrný plat provozních a správních zaměstnanců školství ve výši 12 369 Kč činil v roce 2007 pouze 55 % průměrného platu v celé nepodnikatelské sféře ČR. Rozlišování zaměstnanců ve školství na pedagogické pracovníky a na „ostatní“, jichž se žádná platová úprava nemá týkat, je nutno považovat za neodůvodněné, zásadně nesprávné až diskriminující. Negativní sociální důsledky snižování reálných platů se totiž týkají všech. Provozní a správní zaměstnanci vytvářejí ve školách potřebné a neoddělitelné zázemí pro výchovně vzdělávací proces.
Plné znění petice včetně pokynů, jak se k ní připojit, naleznete na www.skolskeodbory.cz.

Podpora OS KOVO
Stávka pracovníků školství má podporu největšího odborového svazu ČR OS Kovo.

Stávka a právo
Na stránkách www.skolskeodbory.cz najdete dokument, který popisuje právní aspekty stávky: jak stávkovat, pracovně právní důsledky apod. Doporučujeme k přečtení.

Stanovisko OS NPŠ
K současné stávkové pohotovosti se připojil i Odborový svaz nepedagogických pracovníků školství. Ve svém stanovisku uvádí: Hlavním důvodem je narůstající nespokojenost nepedagogických pracovníků školství s naprostým přehlížením faktu, že vedle učitelů jsou nedílnou součástí školství i provozní a správní zaměstnanci, a to dlouhodobě s nejnižší výdělkovou úrovní v rámci ČR. I u těchto pracovníků školství v současné době dochází ke značnému propadu reálných platů, vlivem vysoké inflace v letošním roce, a přesto tato skutečnost je MŠMT naprosto přehlížena a je zohledněna pouze u pedagogických pracovníků školství. Odborový svaz nepedagogických pracovníků školství požaduje rovné podmínky pro všechny zaměstnance školství.

Ing. Pavel Ludvík je vedoucím redakce portálu Jídelny.cz

Autor: Ing. Pavel Ludvík

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se
 • Autor: Dáša Praha

  Stávka
  Pane Ludvíku, děkuji Vám za Váš článek, je perfektní. Doufám, že bude mít řádnou odezvu. Patáková

 • Autor: Valentýna

  Připojíme se ke stávce
  Ano, jistě se připojíme ke stávce. Stále trvající diskriminace je již neúnosná. Velice nízké platy, rozdělování lidí na „nadřazené a podřazené“ formou diskriminačních platových tabulek, bídné vyhlídky do budoucna.

 • Autor: jiřka

  Stávka
  Ke stávce se přípojíme.Podepsali jsme petici a poslali na příslušná místa.

 • Autor: Marcela

  STÁVKA
  Všichni zaměstnanci jsme podepsali petici a určitě se opět připojíme ke stávce.

 • Autor: Jarka Žďár

  Podpora stávky
  Naše škola, to jsou učitelé i provozní pracovníci se připojujeme i tentokrát ke stávce. Dokonce nás pojede i poměrně velká část do Prahy. Nebojte se i ostatní podpořit stávku, děláte to pro sebe. Děkuji touto cestou panu Ludvíkovi, že dal informace ohledně stávky na stránky jídelny. Slíbila jsem mu přeposlat nějaké materiály, ale byl pružnější než já. Nestíhhám. Situace na žďársku je taková, že většina škol je pro vícedenní stávku, dokonce i na neomezenou dobu, ale nejlepší termín vidí v první polovině září, než se začnou dělat rozpočty na další rok. Co na to jinde v krajích?

  • Autor: Kamila

   Re: Podpora stávky
   Ano, na naší škole se také mluvilo o tom, že by byla účinnější třeba týdenní stávka a v jiném termínu, třeba na podzim.