Přeskočit na obsah

Také se chystáte na rekonstrukci jídelny?

Pane řediteli, dlažba na podlaze nám praská, zatéká pod ni a hygiena hrozí, že nás zavře. V kuchyni nám teče střechou a plesniví to. Jistič u kotlů je slabý, vypadává a bezpečák nás už několikrát varoval. Takové věty bývají u počátků rekonstrukcí některých jídelen. Seznamte se s jejich zkušenostmi z těchto akcí.

Autor: Ing. Pavel Ludvík

V létě 2019 pokračovaly rekonstrukce školních jídelen. Některé malé, spíše jen opravy, jinde pořizovali pouze nové stroje, na některých místech ale proběhly skutečné rekonstrukce v ceně mnoha milionů korun. Seznamte se se spoustou zkušeností, které získaly vedoucí těchto jídelen.

Rekonstrukce školní jídelny Vrchlického v Šumperku

Náročnou rekonstrukci, kterou se nepodařilo dokončit včas, zažili v létě ve školní jídelně ZŠ Vrchlického v Šumperku. Jídelna je umístěna v samostatné budově, v které byla plánována výměna oken, na stěny se měla instalovat nová termofasáda, dalším cílem prací byla výměna vzduchotechniky, změny elektrorozvodů a zateplení stropu sklepů a půdy.

Příprava prací začala dlouho před prázdninami, samotná akce byla zahájena na konci června, srpen byl určen na práce v interiéru a ukončení rekonstrukce bylo plánováno na konec září. Stavební firma však nedodržela domluvené termíny prací, kuchařky tak neměly možnost průběžně uklidit, přípravný týden strávily náročným úklidem celé budovy a vaření na začátku školního roku musely zahájit za dost komplikovaných podmínek. Ještě v říjnu probíhaly vně budovy stavební práce, což ztěžovalo zásobování provozu i vstup strávníků do jídelny. Ze strany školy nepřetržitě probíhala kontrola bezpečnosti a pořádku na staveništi.

Kuchyň se však dnes těší z klimatizovaného skladu, ve kterém se snadno udržuje nastavená teplota. V kuchyni mají instalováno nové odsávání. Po jeho spuštění se však ukázalo, že nesplňuje požadavky provozu, že má velmi malý odtah par při vaření, ale silný výkon při výměně vzduchu. Dost času proto bylo nutné věnovat jeho zregulování, aby kuchařky nemusely pracovat v nepřetržitém průvanu. Všichni strávníci a kolemjdoucí si všímají nové fasády, jejíž jasné barvy září do okolí, dosažené energetické úspory zjistí až další zima.

Výměna podlahy ve školní jídelně na třídě Legií v Pelhřimově

Ze skupiny menších rekonstrukcí byla výměna podlahy ve školní jídelně v Pelhřimově na třídě Legií, spojená s částečnou výměnou rozvodů, obkladů a instalací dvou nových moderních pánví.
Rekonstrukce se připravovala asi 3 roky. Nejprve projekt, pak se hledal dodavatel, ovšem do výběrového řízení se nikdo nepřihlásil, až na druhý pokus. Stavební práce probíhaly přes letní prázdniny, a protože se bourala podlaha, musely z kuchyně všechny stroje pryč. Školní jídelna měla výhodu v tom, že disponuje dostatkem volných prostor, kam se vše dalo uskladnit, v patře má jídelnu, do které práce nezasahovaly, a další skladovací prostor poskytlo město jako zřizovatel.

Stěhování zajišťovala stavební firma. Velké stroje za pomoci specialistů její pracovníci odmontovali, vynosili do prostorů do patra, zbytek odvezli, jen jeden velký stroj zůstal na chodbě pečlivě přikrytý plachtou. Nebylo to jednoduché, stěhování občas naráželo na šířku dveří do chodby, drobné věci kuchařky vynosily a uskladnily v jídelně. Protože rekonstrukce se neměla dotknout jídelny ani zázemí, bylo nutné pečlivě utěsnit spoustu dveří do provozních místností, skladů a kanceláře i okna na ulici.

Po vybourání podlahy a obkladů byla provedena kompletní výměna elektrorozvodů, velké stroje dostaly nové hlavní jističe. Na stěny přišly nové obklady v jasných barvách a práce byly završeny položením lité podlahy.
Pak přišlo na řadu stěhování strojů a vybavení zpět, čištění a úklid. Termín dokončení byl dodržen, takže na začátku školního roku jídelna začala bez problémů vařit.

Ředitelka jídelny považuje rekonstrukci za velmi zdařilou. Nová, drsná litá podlaha, která by se špatně čistila, byla po domluvě se stavební firmou zjemněna. Malou nevýhodou této podlahy je, že nemá spád, voda zůstává pod zařízeními a musí se náročně stahovat stěrkou. Pokud by v některé jídelně dělali novou podlahu, ředitelka doporučuje pohlídat si velikost kanálů u kotlů, které by měly být dostatečně velké.

Nekonečná rekonstrukce školní jídelny Mlýnská v Mohelnici

V roce 2018 byla ve školní jídelně na Mlýnské ulici v Mohelnici připravena velká rekonstrukce, která měla proběhnout od června do září. Rekonstrukce však nebyla ukončena, jak bylo plánováno, a firma opakovaně žádala o prodloužení termínu. Zřizovatel na to nechtěl přistoupit, protože už celé září se pro děti ze školy vařilo dost komplikovaně v okolních jídelnách. Pro ty to také znamenalo ztrátu, protože nemohly vařit pro cizí strávníky
Tlak zřizovatele i ostatních jídelen přiměl školu na Mlýnské ulici, aby spustila přípravu obědů i přes to, že rekonstrukce jídelny nebyla dokončena.

Termín byl určen na 15. října, byly objednány potraviny, ale jak vzpomíná vedoucí jídelny, v kuchyni prakticky nic nefungovalo. Teprve ráno stavbyvedoucí během hodiny uvedl stroje do provozu a kuchařky s velkými obtížemi uvařily první oběd. Následující dny byly velmi hektické, protože kuchyň se rozjížděla v průběhu stavebních prací. Tento provizorní stav trval až do konce roku 2018 a malé dodělávky se prováděly ještě v červnu 2019. Tedy až v tomto školním roce mohla jídelna říci, že rekonstrukce byla dokončena.

Na vině neobvyklého protažení lhůt byl podle vedoucí jídelny částečně špatný projekt, ale také to, že firma měla rozděláno více zakázek, špatně odhadla jejich časovou náročnost a nestíhala je všechny.

Rekonstrukce zde zahrnovala výměnu rozvodů plynu, elektřiny, vody a odpadů, samozřejmě také novou podlahu a obklady, rovněž nový strop, instalaci nové vzduchotechniky a rekonstrukci střechy, protože přes ni zatékalo a část vzduchotechniky je umístěna na ní.

Vnitřní prostory se kompletně bouraly, proto se všechno zařízení muselo vystěhovat ven do chodeb a velké nevyužívané bramborárny. To zařídili pracovníci stavební firmy a vedoucí jídelny dnes jejich práci oceňuje: „Byli velmi šikovní, za půl dne bylo vše hotovo. Přesunuli všechny stroje, regály s inventářem odmontovali, přenesli do bramborárny, tam znovu namontovali a hrnce, talíře a všechny drobné věci jsme do nich mohli umístit, takže v tom byl přehled.“

K velkým změnám došlo v prostorné varně, která byla původně stavěna na kapacitu 1500 obědů, k níž se nyní ani zdaleka neblíží. Mezi stroji byly poměrně velké vzdálenosti, po rekonstrukci jsou blíže sebe a kuchařky se mezi nimi tolik nenachodí. Pod odtokovými ventily kotlů dnes oceňují velké kanály a těší se také z nového zázemí, z WC a sprch. Vnitřní vybavení, které má jídelna poměrně nové, zůstalo, pořizovala se jen nová multifunkční pánev a kotel.
Na podlahy si kuchařky mohly samy vybrat dlažbu s hrubším vzorkem, rovněž barvu odkladů zvolily samy. Vzduchotechnika se dá dálkově ovládat, její přínos je nejen ve zlepšení pracovních podmínek, ale i v tom, že ráno po příchodu do práce není v kuchyni zatuchlý vzduch.

Ing. Pavel Ludvík – vedoucí redakce portálu Jídelny.cz

Autor: Ing. Pavel Ludvík

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se