Přeskočit na obsah

Učebnice výživy pro vedoucí školních jídelen, a nejen pro ně

Kniha podává ucelený výklad hlavních zásad výživy strávníků, nejen běžných žáků, ale také dětí s dietou, nemocných, dětí sportujících a seniorů. V článku se můžete podrobněji seznámit s jejím obsahem.

Autor: Ing. Pavel Ludvík

Na začátku února 2014 se do prodeje dostala kniha Základy výživy pro stravovací provozy. Je určena pro všechna zařízení, kde se připravují hromadně jídla, zejména však pro školní jídelny.

Obsahuje přehledně hlavní zásady výživy člověka a náměty k jejich praktickému naplňování. Zaměřuje se převážně na děti, pozornost však věnuje i dalším skupinám strávníků, jako např. dospívajícím, seniorům a mladým sportujícím strávníkům, zabývá se i stravováním nemocných. Důležité je, že přináší praktická doporučení pro realizaci správné výživy ve školních jídelnách.

Kde knihu koupit?

Knihu si můžete zakoupit elektronicky v sekci Objednejte si na portálu Jídelny.cz.

O výživě pro školní jídelny

Řada dosavadních příruček o výživě se věnuje tématu velmi obecně a odborně, nepřihlíží ke specifikům školního stravování. Některé příručky o výživě podléhají módním trendům, které nekriticky povyšují nad dosavadní vědecké poznání. Snahou realizačního týmu bylo vytvořit věcnou a střízlivou učebnici výživy, vycházející ze současného vědeckého poznání, která však nezavírá oči před kritickými soudy současného stavu a alternativními názory.

Forma knihy je specificky zaměřena na pracovníky ve školním stravování. Projevuje se to nejen v rozsahu informací, rozumné odbornosti textu, omezení odborných termínů a řadě příkladů přímo z praxe školních jídelen. Zajímavostí je i to, že obsah knihy byl již při jejím vzniku průběžně konzultován s lidmi ze školního stravování a že závěrečné znění textu prošlo rozsáhlým připomínkovým řízením, do něhož byly zapojeny i školní jídelny.

Ke kladům knihy patří, že reaguje na změny, k nimž ve školním stravování došlo (např. stravování seniorů a nemocných), věnuje se okrajovým, ale rovněž významným skupinám strávníků (dietní stravování, sportující) a nezavírá oči před módními trendy ve výživě.

Distanční učebnice

Kniha má formu distanční učebnice. Každá kapitola obsahuje studijní cíl, učební text, řadu cvičení, námětů k přemýšlení, úkolů a souhrn dané kapitoly. Užitečný je i závěrečný klíč, který pomůže čtenáři ověřit správnost řešení svých úkolů. Širší pravý volný okraj stránek je určen pro psaní poznámek, které pomohou čtenáři, aby lépe porozuměl obsahu.

Takto koncipovaná kniha má za úkol v maximální možné míře pomoci čtenáři, aby lépe vstřebal všechny informace. Kniha tedy je určena jak pro běžné čtení, tak pro řízené samostudium a pro použití ve výuce ve školách.

Smyslem tohoto uspořádání tedy rozhodně není, aby kniha byla přečtena a založena do knihovny, ale aby se změnila v každodenního pomocníka.

Obsah učebnice

Poznámka: Následující náhledy na některé stránky knihy můžete rozkliknout a můžete se v nich pohybovat pomocí tlačítek se šipkami doleva a doprava, které jsou na okrajích stránek.

       

Po úvodním výkladu pojmů následuje kapitola Základní složky potravy, v níž se čtenář seznámí se sacharidy, tuky, bílkovinami, ale také s vitamíny, vlákninou a dalšími složkami potravy.

   

V následující kapitole jsou rozebrány zásady správné výživy, skladba stravy, pitný režim i vliv technologické přípravy pokrmů na kvalitu výživy.

Kapitola Výživa vybraných populačních skupin se věnuje specifickým aspektům výživy dětí, dospívajících, seniorů, sportujících dětí a adolescentů. Zvláštní pozornost je věnována výživě obézních dětí.

Samostatná část knihy pojednává o poruchách příjmu potravy, jako např. mentální anorexie nebo bulimie.

Kapitola Alternativní způsoby stravování přináší informace o nových trendech ve stravování, jakými jsou například vegetariánství nebo makrobiotika a přináší návody, jak je možno prvky těchto trendů v případě potřeby uplatnit ve školním stravování.

Rozsáhlá část knihy je věnována zvláštnostem školního stravování. Čtenáři v ní najdou výklad k jednotlivým skupinám potravin, k jejich významu a uplatnění ve školním stravování a také vysvětlení doporučené pestrosti stravy.

         

Učebnice obsahuje i podrobné návody k sestavování jídelního lístku. Zvláštní kapitola je věnována výživovým normám (spotřební koš), obsahuje praktické doporučení a návody.

 

Poslední část knihy je věnována dietnímu stravování, zejména ve vztahu k nemocem jako je celiakie, diabetes, potravinové alergie a intolerance. Čtenář v ní najde i obsáhlý soupis odborné literatury, z něhož může čerpat další poznatky, a klíč k řešeným úkolům.

   

Autorky knihy

Autorkami jsou Mgr. Jana Petrová a Mgr. Sylva Šmídová. Jana Petrová pracuje jako nutriční terapeutka v nemocnici v Litomyšli, kromě toho pomáhá se sestavováním jídelních lístků v domovech pro seniory a věnuje se poradenství při snižování nadváhy. Sylva Šmídová pracuje ve Státním zdravotním ústavu v Brně, kde se věnuje oblasti prevence a podpory zdraví. Zabývá se i poradenstvím v oblasti stravovacích návyků a zdravého životního stylu.

 

Obě autorky jsou členkami odborné skupiny portálu Jídelny.cz, která hodnotí jídelní lístky školních jídelen. Své odborné znalosti si rozšiřují doktorandským studiem na Ústavu preventivního lékařství Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, nepominutelná je rovněž jejich autorská a přednášková činnost.

Kniha má více než 300 stran a stojí 350 Kč včetně DPH.

Autor: Ing. Pavel Ludvík

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se
 • Autor: danuss

  Kniha
  Už se moc těším až si jí koupím a budu v ní studovat. Vypadá to velice zajímavě

 • Autor: Danda

  zakoupení knihy
  Chtěla bych se zeptat, kde je možno knihu objednat. Ptala jsem se v knihkupectví, ale jediné stránky s touto knihou našla paní jen na stránkách jídelny. Děkuji

 • Autor: majka 1

  konference
  na krajských konferencích to budete mít bez poštovného. My jsme již zakoupili na Nových trendech a myslím, že stojí za to.