Přeskočit na obsah

Vaše ohlasy na ASPOS

V lednu 2007 jsme zveřejnili 3 články o ASPOSu s výzvou k pomoci a následování. Jaké byly ohlasy čtenářů? Co bude dál? Může ASPOS hájit Vaše zájmy a jaké? Jak můžete pomoci Vy? Výkonný výbor Vám prozradí další informace o svých záměrech do budoucna.

Autor: ASPOS

V lednu vyšly tyto 3 články jako naše reakce na spontánní diskuse na portálu Jídelny.cz, které se právě v lednu rozhořely v souvislosti s dalšími legislativními změnami, které dále ztěžují práci vedoucích i dalších pracovníků školních jídelen. Šlo o tyto 3 články:

Chcete změnu? Nedejte se!
Rozhodněte o dalším směřování sdružení ASPOS
Chcete podporu ASPOSu – Podpořte ASPOS

V nich jsme vyzvali všechny čtenáře portálu Jídelny.cz k aktivní podpoře a pomoci. Hlavní článek si přečetlo za krátkou dobu více než 1100 čtenářů. A jak to dopadlo?

Co chcete změnit?

Velký ohlas jsme zaznamenali ve Vašem výběru těch hlavních témat, která potřebujete řešit. Měli jste vybrat a seřadit 5 nejdůležitějších z nabídky jedenácti témat. A jak to dopadlo? Hodnotili jsme prostým součtem hlasů i váženým průměrem s přihlédnutím k pořadí Vašeho hodnocení. Obě metody daly obdobné výsledky:

1. místo (64 bodů):
1. Zařazení vedoucí ŠJ do katalogu prací a slušné platové třídy (např. ve 3 stupních dle velikosti jídelny), sjednocení pedagogických a nepedagogických pracovníků

2. a 3. místo (36-26 bodů):
2. Boj za reálné úvazky v ŠJ (např. vyhláškou stanovit závazné minimální počty pracovníků v ŠJ)
11. Vypracovat oborový standard (doporučení) pro řádné vedení administrativní agendy (který nebudou napadat kontrolní orgány)

4. – 6. místo (17-15 bodů):
3. Vytvoření důstojné pozice školního stravování ve společnosti (jak?)
4. Jak působit na ředitele školy, který nechce vytvořit pracovníkům ŠJ přiměřené podmínky (školení)
10. Ze zákona umožnit každé jídelně přechod do samostatné právní subjektivity, pokud o to vedoucí jídelny požádá a prokáže předepsané předpoklady

Ostatní témata (10 a méně bodů):
5. Zrušení registračních pokladen (alespoň v doplňkové činnosti ŠJ ev. ve všech příspěvkových org.)
6. Vypracovat oborový standard (doporučení), jak má ŠJ pracovat v oblasti hygieny – SVP
7. Povolit zvýhodněné stravování žáků i mimo dny přítomnosti ve škole
8. Povolit zvýhodněné závodní stravování zaměstnanců i v době nepřítomnosti v práci
9. Změnit vyhlášku o spotřebním koši se zaměřením na výběr z více jídel

Jak tyto výsledky hodnotit?

Výsledky vznikly vyhodnocením následné diskuse pod článkem. Váš častý požadavek na sjednocení pedagogických a nepedagogických pracovníků jsme přiřadili k tématu 1. První místo (platové třídy) a téma 2 (úvazky) na místě druhém asi nikoho nepřekvapilo – dalo se to předpokládat již z předchozích Vašich diskusí a stížností. Trochu překvapením pro nás bylo téma 11 (oborové doporučení správného vedení agendy ŠJ) – též na druhém místě.

Za těmi 3 vítěznými tématy je poměrně velká bodová mezera a pak v těsném závěsu následují další 3 témata. Téma 3 a 4 o důstojné pozici a jednání s ředitelem opět nejsou žádným překvapením. Zato téma 10 (ze zákona umožnit každému přechod do právní subjektivity) nás opět trochu udivilo – opravdu tolik z Vás by přivítalo možnost se postavit na vlastní nohy a zcela samostatně začít řídit svoji školní jídelnu?

Výsledky jsou sesbírány z 20 Vašich diskusních příspěvků – nelze je tedy přeceňovat. Ale i tak zde jsou vidět zajímavé trendy a Výkonný výbor Vaše hodnocení rozhodně vezme v úvahu při volbě dalšího směřování ASPOSu. Pokud máte pocit, že toto vyhodnocení neodpovídá Vaší představě, zapojte se do diskuse k tomuto článku nyní a i Vy tak ovlivněte budoucí zaměření ASPOSu.


A jak to dopadlo s Vaší ochotou podpořit budování ASPOSu?

V článku Podpořte ASPOS jsme nastínili cestu, jak zdola s Vaší pomocí vybudovat mohutnou členskou základnu s demokratickou organizační strukturou. A byli jsme opravdu velmi zvědaví, jak to dopadne, kolik z Vás se ozve a nabídne aktivní spolupráci. Na jednu stranu z Vašich diskusí „čišelo“ velké odhodlání něco udělat, velká touha po změně. Z druhé strany jsme věděli, že v anonymních diskusích se toho často hodně namluví, padají silná slova, ale tato slova zdaleka nejsou názorem většiny. Zde jste, bohužel, zatím dali za pravdu té druhé straně. K dnešnímu dni nám z tisíce čtenářů nabídli spolupráci pouhé 3 (!) vedoucí jídelen. I za tuto nabídku jsme rádi a využijeme ji. Pokud to tak zůstane, pak je zřejmé, že skutečný zájem o silnou profesní a lobbistickou skupinu zatím není dostatečný a ASPOS v dohledné době zůstane organizací malé skupiny nadšenců a sympatizantů, kteří se nebudou moci pustit do těch stěžejních témat, která Vás nejvíce zajímají, ale jen do těch, na které získají dostatečné prostředky – ať už od členů nebo od sponzorů.


Je to konec nadějí?

Určitě ne. To samozřejmě není žádné neštěstí – mezi těmi 6 Vámi nejlépe hodnocenými tématy je např. téma 11 (profesní doporučení), které je nadějné realizovat s podporou sponzora, a dále téma 4 (jak jednat s ředitelem), které je možné zpracovat formou placených seminářů. A obě tato témata určitým způsobem pomohou realizovat i téma 3 (důstojná pozice školního stravování). Takže pracovat a budovat ASPOS lze i s malou členskou základnou a malými penězi, ale musí se samozřejmě také začít s malými úkoly – pokud byste tento proces chtěli urychlit, vždy můžete pomoci – např. svým členstvím nebo aktivní spoluprací, o kterou budeme mít zájem stále.

Navíc Výkonný výbor původně chystal organizační změny až na jarní konference Jídelny.cz, kde se s mnohými z Vás bude moci setkat a jednat – při osobním setkání se řada věcí snáze objasní a vysvětlí. Takže naděje na změnu je pořád a přijďte tedy na jarní konference Jídelny.cz, kde se hned na místě budete moci zapojit do budování ASPOSu jednoduchými a praktickými kroky – určitě se dozvíte od předsedy ASPOSu nejbližší plánované akce, na místě se budete moci stát členem ASPOSu, budete moci navržená témata sami ovlivnit, na místě také budete moci nabídnout spolupráci Výkonnému výboru, případně hned vybrat nebo navrhnout několik skupinářů, kteří Vás budou v kraji zastupovat.

Uvítáme každou Vaši připomínku – využijte možnost diskuse přímo k tomuto článku.
Chcete změnu? Nedejte se!

Výkonný výbor ASPOS

Autor: ASPOS

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se
 • Autor: eva

  aspos
  Pokud bude ASPOS svázán s jednou firmou a vedení jejími zaměstnanci, hromadnou důvěru si získat nemůže. Na můj dotaz už více než 14 dní nikdo nereaguje. Pokud mám za nějakou radu platit, nechápu, proč bych ještě měla být členem. Takový spolek totiž právě díky členům získá dotace, informace a hlavně vyškolí si odborníky, to by měl zase členům vrátit. Je to snad ještě pořád neziskové sdružení. Na neplacené informace je tento portál . ASPOS jev této podobě k ničemu, máme odbory.

  • Autor: Zdenka

   Re: aspos
   A co dělají odbory? Už jsem z nich vystoupila !

   • Autor: Inka

    Re: aspos
    Ale momentálně ASPOS také nefunguje a neodpovídá na dotazy. Pan Mgr.Koranda reagoval hned !

 • Autor: Marie

  odpověď na ohlay Aspos
  Máte pravdu, pan Koranda, reagoval na dotazy okamžitě a většinou jsme vyřešili problém, na který nikdo neuměl odpovědět. Je pravda, že odbory pomohou, ale záleží koho máte ve vedení, www.jídelny ve svých článcích a v poradně i v diskuzi také mnoho pomohou, ale musí si každý pročíst a najít odpověď na svůj problém. Chtěla, bych ale upozornit na váš dotaz „Co chcete změnit?“ a to k místu 7-8.-jedná se o zvýhodněné stravování mimo školní a pracovní dny. My, kteří jsme se přizpůsobili a dodržujeme vyhlášku o školním a závodním stravování, jsme ti nejhorší, protože vyžadujeme po těchto strávnících doplatek za oběd nebo si jej musí odhlásit, obnášelo to moc práce, ale výsledek se dostavil, zvýšila se doplňková činnost a nakonec to pochopili rodiče i učitelé.Ale ti, kteří se na tento problém vykašlali, nedodržují vyhlášky a tím pádem, by to měli zase jednodušší. Vše ve vašich připomínkách beru, mám za to, že by to nebylo marné, ale proč platit 2x, když vy nabízíte rady. Vedoucí jídelen, mají tak málo času, tak by se jim mělo pomoct a né zase jít zpátky tam kde už jsme byli. a ti kdo to neudělali, tak ať to neničí druhým.

 • Autor: František Adámek

  ASPOS
  Na úvod mi dovolte, abych vysvětlil svoji pozdní reakci na Vaše dotazy a příspěvky týkající se dalšího osudu sdružení ASPOS. Rozhodnutí Magistra Korandy ukončit svoji práci pro asociaci přišlo bohužel neplánovaně v době, kdy jsem odjížděl na dlouho připravovanou dovolenou. V době mé nepřítomnosti nově zvolený výbor publikoval na tomto portálu několik článků o dalším směřování sdružení ASPOS. Z nich už víte, že naším cílem je přebudovat ASPOS v moderní profesní organizaci s jasným úkolem – účinně hájit zájmy svých členů.
  V minulých letech věnoval Magistr Koranda značné úsilí zodpovídání individuálních dotazů členů asociace. Členský příspěvek ve výši 100 Kč ročně ale není z prostých ekonomických důvodů možné vnímat jako příspěvek na bezplatné individuální poradenství. Podstata problému je ještě zřetelnější, pokud si jako příklad vezmeme dotaz přímo požadující konkrétní právní odpověď – částka 100 Kč skutečně nestačí na uhrazení jednotlivé právní konzultace, natož na zajištění ročního právního poradenství. V tomto směru pomůže fungování struktury členské základny popsané v článku „Chcete podporu ASPOSu – Podpořte ASPOS“. Vedoucí školní jídelny se se svým problémem nejprve obrátí na ostatní jídelny, sdružené pod stejným skupinářem. Tím se určitá část dotazů vyřeší. Další odpovědi pomohou nalézt společné konzultace skupinářů a krajských zástupců. Dotazy se tak zredukují jen na ty skutečně neproblematičtější, kterým je třeba věnovat velké množství času, případně vyžadují podporu právníka. Tímto způsobem se pracovníci školního stravování podělí o známé znalosti a informace a na sdružení ASPOS se budou obracet pouze s těmi nejsložitějšími záležitostmi, které budou vyžadovat např. jednání se státními orgány.

 • Autor: František Adámek

  ASPOS II
  Z navrhovaných témat, kterým se ASPOS plánuje věnovat, je zřejmé, že jediným cílem je skutečně působit ve prospěch školního stravování. Pokud by se např. podařilo přimět MPSV k zařazení vedoucí ŠJ do katalogu prací, nepřinese to SW firmám žádný profit. Pokud ASPOS získané informace a znalosti zpřístupní jakékoli firmě, bude to za úplatu, která navýší rozpočet Asociace a podpoří další činnost. Proto nezbývá než zopakovat: „Stojíte-li o podporu ASPOSu, podpořte ASPOS.“

 • Autor: Kroupová Irena

  k ASPOS
  Vážené kolegyně,
  již v minulosti jsem zažila fungování OSNPŠ ČR
  – nepedagogický svaz pracovníků ČR a byla jsem nadšená,
  že má někdo zájem i o nás – pracovnice školních jídelen.
  Ovšem mé nadšení pominulo při prvním problému, který nstal. Vše se zdálo jednoduché a vše mělo
  řešení, ale jen do chvíle, kdy to řešení mělo nastat.
  Nechci nikoho zrazovat, ale na jaké úrovni Vám někdo slibuje pomoc? Na úrovni vlády ? Nebo kde?
  Nikde nejsme zastoupeny/ni/ . To je jenom klam. Mám takový dojem, že někdo opět má snahu vydělat na situaci a důvěrohodnosti právě nás , o kterých si myslí, že snad nemáme všech pět pohromadě. Kolem stravování se točí totiž téměř celý svět / obrazně řečeno/ alespoň v ČR, každý, hlavně kantoři mají zájem o velmi kvalitní a levnou stravu a vůbec jim nezáleží na nás natož na dětech, které mají mít určitou normu a hlavně určité normy stravování, které se snažíme ze všech sil vzdor všem trendům, dodržet. Stravování bylo a bude vždy velmi kritizováno, protože stravuje i zaměsnance škol a školských zařízení. Již vidím jak si někdo stěžuje někde jinde. Máš nárok na pět knědlíků, ty si zaplatíš a další si opět zaplatíš, jak je to u nás ? Každá z Vás se určitě bojí nedat kantorovi přídavek, ač na něj nemá nárok. Dětem je
  to mnohdy upíráno, byť je to stejný systém.
  Nechci Vám Vážené kolegyně vnucovat nějaký názor, ale hodně přemýšlejte, kam vložit peníze, kterých určitě nemáte dost. Platit nové funkcionáře, kteří sice hodně slibují, ale nemají jistou akreditaci vlády a dalších orgánů, které se s nimí budou vůbec bavit a hlavně nemáte jistotu, že to myslí s Vámi dobře.

  • Autor: osnps

   Re: k ASPOS
   Vážená paní Kroupová,omlouvám se,ale osobně si na Vás nevzpomínám,ale dle toho co píšete tak jste byla nadšenou členkou našeho svazu.Nevím proč to nadšení u Vás opadlo a docela by nás to zajímalo.Neuvádíte Váš konkrétní případ resp.problém,který jsme Vám nepomohli vyřešit. Pokud jste byla naší členkou,tak velice dobře víte,že náš OS jedná s vrcholnými státními orgány,s úřady na úrovni kraje a se samosprávou. To není teď důležité,důležité je,že jsme nikoho z Vás,žádným způsobem nepřemlouvali ,aby do našeho OS vstoupil.Je zcela nepochybné,že odbory jsou ze zákona oprávněny vystupovat v pracovněprávních vztazích a kolektivně vyjednávat podmínky zaměstnanců,proto žádnou akreditaci nepotřebují,neboť jsou ze zákona sociálními partnery.Protože by bylo nefér na tomto portálu řešit odborové otázky, sdělil jsem naší malilovou adresu OS,tam lze, mate-li zájem ,v napadání OS NPŠ pokračovat. Zdraví Langer