Přeskočit na obsah

Víme, jak velké je snížení platů?

V únoru a březnu t.r. jsme v diskusi portálu Jídelny.cz zaznamenali množství příkladů, jak byly v jídelnách sníženy platy. Pátrali jsme, jak se situace s platy vyvíjí, jak se k ní staví Ministerstvo školství a odbory.

Autor: Ing. Pavel Ludvík

V únoru a březnu byla diskuse portálu Jídelny.cz plná příspěvků podobných následujícím:
…ubrali celá osobka, a v tarifech jsme šli o 2 stupně níže….
…p. řediteli chybí peníze pro 3 nepedagogické pracovníky a podle jeho sdělení je pravděpodobná varianta zrušení školní jídelny…
…Platy nám byly sníženy o 25 %…
… vychází snížení platů o 20 – 30 %. Kuchařka po 20 letech praxe má čistou mzdu 8.900,-…
… Mně byla snížená třída z 6 na 5, z 8 stupně jsem šla na 4 st. a ještě jsem přišla o osobní…
… s úvazkem jsem šla ze 100 % na 50 %, platový stupen o 3 stupně níž od 1.2.2011….

Realita platů, kterou takto dokumentujete v diskusních příspěvcích portálu Jídelny.cz, je jedna věc. Nevíme ovšem, jestli jsou v diskusi prezentovány pouze nejkřiklavější příklady, nebo jestli představují skutečný průměr. Protože v současné době ještě nejsou hotové rozpočty všech škol, nemůžeme posoudit, zda v uvedených diskusních příspěvcích popisujete již definitivní stav nebo pouhé aktivity ředitelů škol z počátku roku.

MŠMT příkladům nevěří
MŠMT příkladům, které popisujete, obvykle nevěří a uvádí jiné informace. V tiskovém vyjádření MŠMT z 3. března 2011 se píše:
Krajské úřady, v jejichž kompetenci je rozdělování peněz školám, mají letos od MŠMT pro nepedagogický personál k dispozici v průměru kolem 95 procent loňských skutečně vyplacených peněz. Situace se liší kraj od kraje, nikde by však neměl objem těchto peněz klesnout pod 90 procent. Situace, kdy by některá škola, či školské zařízení měla ve srovnání se skutečností loňského roku pokles objemu mezd pro nepedagogické pracovníky o 20 nebo dokonce o 30 procent, by tedy neměla nastat. V opačném případě bychom sjednali prostřednictvím krajského úřadu nápravu. Ukončení rozpočtového procesu bude koncem dubna, až pak mohou ředitelé škol skutečně odpovědně prohlásit, o kolik peněz méně pro nepedagogické pracovníky mají.
Podobně se v březnu, době mediální aktivity školských odborů, ohradil proti námitkám odborářů ředitel odboru financování MŠMT Vlastimil Finke: „Krajské úřady mají k rozdělení pro nepedagogický personál v průměru o něco málo více než 95 procent loni skutečně vyplacených peněz. Při dobrém rozdělení by tedy rozhodně nemělo docházet k případům, že klesnou na některých školách platy nepedagogických pracovníků o 20 až 30 procent…“

O platech rozhoduje ředitel
Redakce portálu Jídelny.cz se přímo na MŠMT zajímala o to, jak je možné, že platy jídelen byly sníženy na takovou míru, jak uvádíte. Tiskový mluvčí MŠMT Patrik Kubas nám napsal, že mnozí ředitelé škol platy nepedagogů (NP) snížili hned na začátku roku, aniž ještě znali skutečný rozpočet. Uvádí dokonce případ, kdy ředitel snížil platové výměry všem NP a nyní zjistil, že rozpočet na platy NP má vyšší než vloni. Poukazuje také na fakt, že na začátku roku bývá zvykem ve školství velmi šetřit, a dokumentuje to faktem, že na konci roku 2010 bylo vyplaceno 70 % z celkového objemu odměn.

Ve svém e-mailu z 18.3.2011 píše: K poklesu platu nepedagogických pracovníků: průměrný plat nepedagogů za školství jako celek v tomto roce zcela jistě neklesne o více než 10 % (spíše půjde o pokles o 4 – 5 %). Stejně tak průměrný plat nepedagogického pracovníka ve školství v jednotlivých krajích jako celku neklesne pod 10 %.  Průměrný plat nepedagogů jako celku v jednotlivých školách sice v některých případech může pod 10 % klesnout (zvlášť když ředitel nevyužije svého práva na dohadovací řízení s krajským úřadem), ale jsme přesvědčení, že půjde o případy spíše ojedinělé.

V podstatě všechna tisková vyjádření MŠMT ale obsahují dovětek, že MŠMT není zřizovatelem škol a že nemá možnost zasahovat do toho, jak bude ředitel platy stanovovat. Ředitel má právo některému nepedagogickému zaměstnanci plat snížit třeba i o 20 či i více procent, např. proto, aby plat jiných nepedagogických zaměstnanců zachoval nebo zvýšil.

Rozpočet nemůže být snížen o více než 10 %
Tiskový mluvčí Kubas ve svém vyjádření pro redakci Jídelny.cz slibuje:
Pokud by v konkrétní škole skutečně došlo k takto výraznému plošnému krácení (tj. velmi výrazně pod 10 %) platů nepedagogů opravdu z důvodu nedostatku přidělených rozpočtových zdrojů, pak bude MŠMT zcela nepochybně využívat svého práva kontroly nad dodržováním závazných pravidel pro rozpis rozpočtu ze strany příslušného krajského úřadu a pochopitelně se budeme zajímat i o to, zda a s jakým výsledkem využili ředitelé těchto škol svého práva projednat a řešit vzniklou situaci s krajským úřadem.

V jeho informaci jsme vycítili určitou šanci pro jídelny, a proto jsme na MŠMT poslali další dotaz:
Jestliže skupina pracovnic ŠJ při přidělení definitivního rozpočtu zjistí, že jejich plat v souhrnu (nikoli u jednotlivců) klesl o více než 10 %, jak se může domoci nápravy? Jak může uvedený kontrolní proces iniciovat?
Ve své odpovědi z 21.3.2011 mluvčí Kubas uvádí:
MŠMT má kontrolní pravomoc nad krajskými úřady ve věci správnosti jejich postupu při přidělení rozpočtových prostředků škole. Tzn. že stěžovat si může škola, že od KÚ dostala neúměrně málo peněz.

Počkejme na 1. květen
MŠMT se tedy do konce dubna není ochotno o platech bavit, jeho obrana je skutečně neprůstřelná a možnosti jídelen jak se bránit malé. Bude asi skutečně nutno počkat do konce dubna, kdy budou známy definitivní rozpočty jednotlivých škol. Pak teprve bude možno vyčíslit platové balíky nepedagogů. MŠMT očekává, že budou přibližně o 10 % nižší než vloni. Bude–li na konkrétní škole tato částka výrazně nižší, bude ministerstvo ochotno zasáhnout, ale popud k tomu může dát pouze škola, nikoli např. jídelna.
MŠMT opakovaně uvádí, že na kraje poslalo přibližně o desetinu méně financí než v loni. Výrazné snížení platů může být také způsobeno chybami v práci Krajských úřadů. Bude tedy velmi záležet i na tom, jaké vztahy má vedoucí jídelny s ředitelstvím školy a jak obratně s ním dokáže vyjednávat, aby ho přiměla k jednání na Krajském úřadě.

Aktivity odborů
Podle zpráv z vedení odborů i z jejich jednotlivých krajských sekcí odbory v současné shromažďují platové výměry, aby měly k dispozici dostatek objektivních dat, na základě kterých by mohly zahájit s MŠMT nová jednání. Právě nedostatek informací byl důvodem, proč odstoupily od zamýšlené petice.

V úterý 19. dubna 2011 proběhla republiková konference nepedagogických pracovníků odborů. Shromažďování podkladů ke snížení platů jde pomalu, mnohé jídelny jsou pasivní a některé školy stále také nemají definitivní rozpočty. Odbory všechny prosí, aby kopie svých platových výměrů, ale také další zprávy o snižování úvazků apod., zaslali na vedení Českomoravského odborového svazu pracovníků školství nebo na vedoucí sekce nepedagogických pracovníků p. Čáslavovou. Chtějí je využít při veřejném slyšení v Senátu, které je plánováno na 30. květen 2011. Slyšení se mohou zúčastnit i zájemci z řad školních jídelen.
Podrobnější informace najdete na stránkách Školských odborů.  

Ing. Pavel Ludvík je vedoucím redakce portálu Jídelny.cz

Autor: Ing. Pavel Ludvík

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se
 • Autor: Pekařka

  Snižování platů
  Děkuji panu Ludvíkovi za přehledný článek k problematice. Teď pošlu p. Čáslavové mail, jak to dopadlo u nás – z 5 zaměstnanců jsou 2 síly od 1.1. na zkrácený úvazek (60% a 70%), jsou to důchodkyně, kterým to finančně nemusí moc vadit, ale ty dvoje ruce v provozu od rána chybí – přicházejí později, aby byly na výdej. Hezké velikonoce všem.

  • Autor: Evča 1

   Re: Snižování platů
   Také děkuji panu Ludvíkovi. I my se připojíme.

 • Autor: Keňa

  příspěvek-snižování platů
  Přispívám s troškou do mlejna.Občas chápu, že je sitauce s platy tíživá, jsme na tom v naší jídelně stejně: kuchařky i vedoucí ŠJ. Např.vedoucí před důchodem s VŠ vzděláním měla k 1.1. 2010 při úvazku 56% /167 dětských strávníků/
  se vším všudy HM 10 691 Kč, za cizí strávníky a zaměstnance odměna 0.
  A přesně za rok – k 1.1 2011 při úvazku jen 36 % /165 dětských strávníků/ 6 552 Kč. Rozdíl 2 děti – zmíněných 10%,
  ale o 4 139 Kč menší plat.
  A navíc má proplácení faktur přes banku, co dříve prováděla účetní.
  Ale je jaro, hurá!

 • Autor: Jaro

  Je to ponižující
  Velmi děkuji jídelnám.cz, že nás seznamují s děním okolo našich platů. Celá tato anabáze je pro nás velmi ponižující. Nevycházím ve školství z údivu, jak se tady musí žebrat o plat. Stát chce nějakou službu, ale nemá na ní peníze. Vedoucí musí „žebrat“ u ředitele, který často nemá páru o práci její ani o práci kuchařek, aby neodcházeli pracovnice domů s úplnou almužnou. Vedení škol nedodržuje zákony, neplatí mzdové prostředky za odstravované zaměstnance – tam by se také měla zaměřit kontrola, kuchařky musí nosit domů pracovní i provozní prádlo, za to jim také nikdo neplatí, během letních prázdnin se obchází Zákoník práce – jsou povinná neplacená volna. Neoprávněně se nyní snižují platové třídy, snižují se neúnosně úvazky. Chce tedy společnost školní jídelny nebo ne. Má ministerstvo nějakou vizi školního stravování do dalších let? Těžko, proto to ve školním stravování takto vypadá.

 • Autor: vedoucí jídelny

  podstata problému
  to je hezké, že kraje dostanou 95% loňského rozpočtu na platy nepedagogicých pracovníků, ale ředitelům chyběly peníze už v předchozích letech a dopláceli jídelnám z celkového rozpočtu pro všechny pracovníky školy. Pokud ředitelé budou mít pravomoc pochybovat se v tabulkách, to znamená nedodržet platové stupně podle odpracovaných let, tak se ničeho nedomůžeme. Pochopte to, čím je kuchařka starší, tím víc měla peněz a čím víc starších v jídelně pracovalo, tím víc peněz ředitelům chybělo a museli je ušetřit z peněz na pedagogy. Proto snižovali platy už v lednu a proto chybí někde 20-30%

 • Autor: Šalomonová

  nedostatek peněz
  Dobrý den,
  při diskuzích zapomínáte na jednu skutečnost a to je převod mzdových prostředků od nepedagogických pracovníků směrem k pedagogům. To je skutečnost , kterou umožnil Jihomoravský kraj v rámci tzv. “ burzy“ po té, kdy rozepsal rozpočet. Prostě umožnil školám, aby si vyměnili mzdové prostředky od jedné kategorie k druhé. Ve svém okrese jsem zveřejnila seznam těchto škol i s částkami, které převáděli. Pak je možný i pokles větší než oněch 10%. Ale to je jen třešnička na dortě, nijak se nedá omluvit nedostatek mzdových prostředků pro kategorii nepedagogických pracovníků, ani se nedá omluvit laxní přístup ministra školství.