Přeskočit na obsah

Vzdělávání pro vedoucí školních jídelen

Protože i na vedoucí školních jídelen jsou kladeny stále větší požadavky a vyšší nároky, uvažuje řada z vás o dalším studiu. Z diskusí na portálu usuzujeme, že o vzdělávání zájem máte, a proto vám nabízíme krátký přehled možností odborného studia pro vedoucí školních jídelen.

Autor: Monika Štachová
redakce portálu Jídelny.cz

Kurz „Základy školského managementu pro vedoucí pracovníky, ředitele a ředitelky školních jídelen“
Centrum školského managementu PedF UK v Praze přijímá přihlášky na podzimní začátek kurzu. Obsahem kurzu jsou jak teoretické, tak praktické poznatky ze školského managementu, ekonomiky a financování, práva, dále vedení lidí a výcvik v základních manažerských dovednostech. Po ukončení kurzu obdrží studenti osvědčení PedF UK o absolvování kurzu. Cena kurzu je 13 000 Kč.

Pokud se sejde dostatečný počet uchazečů z jednoho regionu (25 – 30), potom se kurz může konat i jinde: Plzeň, Ústí nad Labem, Liberec, Brno. Pokud se nesejde uvedený počet pro danou oblast, kurz bude jen v Praze. Proto je důležité, aby uchazeč do přihlášky uvedl, kde se chce kurzu zúčastnit, a zároveň napsal, zda v případě, že by byl kurz jen v Praze, má nebo nemá zájem.
Můžete se podívat na odkazy na webu Centra školského managementu, kde jsou informace ke kurzu pro vedoucí, ředitelky a ředitele ŠJ včetně přihlášky. Kurz bude otevřen v místě jen při dostatečném počtu zájemců, jinak se kurz bude konat v Praze:
http://mpolecho.pedf.cuni.cz/csm/
http://mpolecho.pedf.cuni.cz/csm/index.php?option=com_content&task=view&id=58&Itemid=58
Získané znalosti a dovednosti mohou účastníci využít při přijímacím řízení do bakalářského studia školského managementu.

Školský management – bakalářské studium
Náplní studia jsou vědní disciplíny školského managementu (teorie a praxe školského managmentu, řízení pedagogického procesu, ekonomické a legislativní otázky řízení, vedení lidí, počítačová podpora řízení, informační systémy, popř. hraniční disciplíny související). Kromě přednášek jsou do studia zahrnuty praktické formy výuky (manažerské praxe, modelové situace, kazuistiky, vypracování manažerských projektů apod.) a manažerská praxe na školách a školských zařízeních. Studium je zakončeno bakalářskou státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba závěrečné bakalářské práce.
http://195.113.64.15/csm/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=34

Kdo by se rozhodl pro bakalářské studium, může se podívat na stránky studijního oddělení PedF UK v Praze, kde je k dispozici  vzorový test z přijímacího řízení z roku 2006 – školský management test A, B (včetně řešení) http://www2.pedf.cuni.cz/studijni/index.php?menu=17
Přihlášky se posílají vždy do konce února, studium je tříleté, zdarma.

Přijímací zkouška je pouze písemná. Vzhledem k obsahu a účelu oboru Školský management je přijímací zkouška zaměřena na ověření základních znalostí z řízení školství, organizace vzdělávací soustavy, školského práva, teorie řízení, pedagogiky, psychologie a příbuzných disciplín s důrazem na jejich aplikaci v současném školství. Významně je hodnocena praxe ve školství, především v řízení školství, kterou uchazeč dokládá potvrzením zaměstnavatele s jasným uvedením pracovní pozice ve školství. Bez příslušného písemného dokladu, který uchazeč přikládá k přihlášce, nelze praxi dle stanovených kritérií v přijímacím řízení zohlednit.

Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky (a nejen pro ně)
Další možnost studia, kterou vám CŠM může nabídnout, je kombinovaná forma studia školského managementu. Je určena nejen pro pedagogické pracovníky. Studium rozvíjí manažerské kompetence nezbytné pro výkon vedoucích pracovníků. Kombinovaná forma studia má modulární uspořádání, kdy posluchači studují jednotlivé moduly postupně za sebou:
• Teorie a praxe školského managementu
• Ekonomika a finanční management
• Řízení pedagogického procesu
• Právo
• Vedení lidí

Přijímací řízení probíhá bez přijímací zkoušky. Přihlášky se přijímají průběžně. Na základě úspěšného absolvování závěrečné zkoušky získávají studenti osvědčení o absolvování Studia pro vedoucí pedagogické pracovníky.
Kombinovaná forma je placená, v prvním ročníku se jedná o tři moduly, každý modul stojí necelých 6 tis. Kč. Zde máte odkaz, je tam vše detailně popsáno:http://195.113.64.15/csm/index.php?option=com_content&task=view&id=44&Itemid=44

Absolventi SVPP (Studia pro vedoucí pedagogické pracovníky) mohou po úspěšném složení přijímací zkoušky pokračovat v bakalářském studiu oboru Školský management. Část zkoušek (60 %) SVPP jim může být v bakalářském studiu uznána.

Podrobné informace dostanete na adrese studium.csm@seznam.cz

Monika Štachová, redakce portálu Jídelny.cz

Autor: Monika Štachová
redakce portálu Jídelny.cz

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se
  • Autor: Evča1

    kurz
    Sama mám již kurz za sebou. Jezdila jsem z děvčaty ze severní Moravy. Kurz považuji za velice dobrý. Získala jsem spoustu nových informací, viděla jiné provozy v rámci manažérských praxí. Navíc jsem získala nové kamarádky. Mohu vřele každému doporučit. Od října budu pokračovat dál ve studiu. :-))