Přeskočit na obsah

Vzpomínka na Ing. Evu Šulcovou

V květnu nás navždy opustila paní inženýrka Eva Šulcová, který v 60.–90. letech minulého století působila na MŠMT jako vedoucí odborný referent pro školní stravování. Výrazně se podílela na formování systému školních jídelen.

Autor: Mgr. Alena Strosserová
metodička školních jídelen

V květnu nás navždy opustila paní inženýrka Eva Šulcová. Na podzim tohoto roku by se dožila 85 let, a my nyní, místo oslavného medailonku k narozeninám, píšeme nekrolog.

Evička Šulcová byla vynikající člověk s ryzím charakterem, neustále oplývající výbornou náladou a optimismem. A bezesporu byla největším odborníkem na školní stravování, kterého tato republika kdy měla.

Od 60. let 20. století působila na ministerstvu školství jako vedoucí odborný referent pro školní stravování. V této funkci působila více než 30 let a za tu dobu stála u zrodu několika vyhlášek pro školní stravování, metodických pokynů, vytvoření spotřebního koše a řady dalších materiálů, které měly velký význam pro řízení jídelen.

Předpisy, které za jejího působení vycházely, se zabývaly odborností personálu kuchyní, definovaly funkci krajských a okresních inspektorů školního stravování, obsahovaly podklady pro řízení a vybavenost provozu, zásobování, nutriční hodnoty, technologické postupy výroby pokrmů, dietní stravování i ceny pokrmů a další cenné a nepostradatelné praktické rady. Byla také autorkou a spoluautorkou několika norem pro školní stravování.

Paní Evička, jako vedoucí odborný referent, pořádala pravidelné porady pro krajské metodičky, kde je velmi podrobně seznamovala se všemi informacemi důležitými pro vedení tohoto odvětví. Také osobně objížděla všechny kraje, navštěvovala školní jídelny, aby na vlastní oči viděla, jak probíhá školní stravování i v těch nejzapadlejších obcích naší země. Z praktických zkušeností pak vycházela při přípravě předpisů pro školní jídelny.

Za jejího působení vznikala Střediska školního stravování při okresních a krajských národních výborech, která měla za úkol vychovávat učně a nové pracovníky pro školní stravování a soustavně proškolovat stávající pracovníky kuchyní.

Ve spolupráci se Společností pro výživu založila tradici Konferencí školního stravování, kde měli pracovníci školního stravování možnost získat vysoce odborné informace z oblasti výživy, potravinářství, technologií i praxe. Tyto konference odborně sestavovala i dlouho po tom, co odešla do důchodu, ale stále držela krok s děním v oblasti školního stravování.

Na konci 80. let 20. století založila časopis Zpravodaj pro školní stravování, který zpočátku vycházel jako samostatný občasník. V polovině 90. let se Zpravodaj stal stálou součástí časopisu Výživa a potraviny, a v té době ho odebírala převážná většina školních jídelen v republice. Byla jeho šéfredaktorkou až do roku 2009, a i po tom, co předala vedení Zpravodaje, byla stále velmi aktivní členkou redakční rady, prakticky až do své smrti.

Školní stravování bylo pro paní inženýrku Šulcovou dítětem, které opravdu vypiplala k dokonalému sofistikovanému systému, který nám závidí celý svět. Bouřlivá 90. léta minulého stolení znamenala zásadní změny v řízení a organizaci školního stravování, které ne vždy byly k jeho prospěchu. Přesto, nebo právě proto se snažila i nadále prostřednictvím časopisu a konferencí předávat jídelnám a jejich pracovníkům informace, které jim pomáhaly udržet výjimečné postavení, které se za dobu historie školního stravování podařilo vybudovat.

Jako odborný pracovník, ale také jako vlídný a vstřícný člověk, byla stmelujícím článkem mezi metodičkami a dalšími pracovníky školního stravování. Její přirozená autorita uměla navodit přátelskou atmosféru při řešení problémů a dokázala vyřešit mnoho obtížných situací. Pro své spolupracovníky byla vzorem, i učitelem. Předala jim své zkušenosti i nadšení udržet to, co bylo v minulosti vybudováno.

S Evičkou nám odchází jedna z nejzásadnějších a svým způsobem i nejhezčích etap školního stravování, neboť právě její osobnost a zapálení pro práci ve školním stravování pozitivně ovlivňovalo práci ostatních. Bude nám všem moc chybět. Doufejme, že i v dnešní složité době se nám podaří uchovat to, co nám předala.

Kdo jste ji znal, ať už osobně nebo prostřednictvím její práce, věnujte jí vzpomínku.

Mgr. Alena Strosserová – metodička školních jídelen

Autor: Mgr. Alena Strosserová
metodička školních jídelen

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se