Přeskočit na obsah

Žákovský parlament a školní jídelna (1)

Na mnoha školách založili žákovský parlament. Na některých je jeho práce skutečně jen formální, jinde se na životě školy prakticky podílí. Najdeme ovšem i takové školy, v kterých jsou zástupci žákovského parlamentu ve velmi úzkém kontaktu s vedoucí školní jídelny. A právě do těchto škol se v dnešním článku podíváme.

Autor: Ing. Pavel Ludvík

Žákovský parlament jako forma podílu žáků na řízení chodu školy nemá v naší zemi velkou tradici. Přesto ho na mnoha školách založili. Na některých je jeho práce skutečně jen formální a získat informace o jeho činnosti je téměř nemožné.
Jsou ovšem školy, kde se parlament na životě školy prakticky podílí: organizuje různé soutěže, školní akce a na svých schůzích občas se zabývá i školním stravováním. Najdeme ovšem i takové školy, v kterých jsou zástupci žákovského parlamentu ve velmi úzkém kontaktu s vedoucí školní jídelny.

Převažují vzkazy a dotazy

Paní Chourová, vedoucí jídelny na Ohradní ul. v Praze nám napsala, že „školní parlament u nás opravdu funguje a prostřednictvím paní ředitelky mi žáci vzkazují své návrhy ke školnímu stravování (na jednání parlamentu jsem byla pozvaná asi před třemi roky). Vyjadřují se ke kvalitě jídla, vstřícnosti paní kuchařek apod.“
Podobná drobná vyjádření ke školnímu stravování jsme získali od řady školních jídelen, typické dotazy parlamentu jsou, zda by nemohla být častěji pizza, hranolky, hamburgery. Ze školních jídelen většinou odpovídají, že ne. Druhou obvyklou formou spolupráce je, že vedoucí jídelny je zvána na schůzi parlamentu. Jeho členům tam vysvětluje zásady sestavování jídelního lístku a vyzývá žáky, aby tyto informace předávali dále, aby s nimi seznamovali své spolužáky. Pokud parlament vyvíjí nějakou samostatnou činnost v oblasti školního stravování, pak nejčastěji organizuje hlasování mezi třídami
o nejoblíbenějším jídle a domlouvá jeho zařazení do jídelníčku.

Stravovací komise v Blatné

Pak jsou ovšem parlamenty, které pracují aktivněji a jejichž činnost se úzce týká i školní jídelny. Mezi ně patří např. ZŠ T. G. Masaryka v Blatné. Vedoucí její jídelny paní Holmanová uvádí:
„Zástupci školního parlamentu se účastní zasedání stravovací komise. Ta u nás zasedá každých 14 dnů a mj. probírá jídelníček a vznáší k němu dotazy nebo připomínky. V současnosti jsou tam děvčata bez zkušeností, a jejich připomínky podle toho vypadají. Musím jim vše vysvětlovat. Občas ovšem přinesou i nápady na některá nová jídla. Vloni parlament vybral nejoblíbenější jídlo ve škole a to jsme pak vařili. Předtím zase organizoval akci, kdy si každá třída mohla vybrat oblíbené jídlo, a to jsme pak zařadili do jídelního lístku.“

Pochvala jídelny v Nenkovicích

Školním stravováním se zabývá i žákovský parlament ZŠ v Nenkovicích. V zápisu ze schůzky dne 19.10.2011 má mj. tyto body:
– pochvala za výborný oběd (kuřecí plátek, opékané brambory a ovocný salát),
– přání – více ovocných a zeleninových salátů,
– pořízení Knihy přání ve školní jídelně.

Připomínky v Ústí n. Orlicí

Různými náměty k provozu školní jídelny se zabýval i školní parlament v ZŠ Třebovská v Ústí nad Orlicí. Podle zápisu z lednové schůze v roce 2009 členové parlamentu uplatnili tyto připomínky:
– v polévce byly vlasy
– požadují automat na pitnou vodu do jídelny
– nedostatek toaletního papíru na WC ve školní jídelně
– požadavek na spravedlivější rozdělení mléčných nápojů na celou dobu výdeje oběda
– požadavek na vysvětlivky v jídelním lístku, pokud obsahuje neobvyklá jídla
U většiny bodů zápis obsahuje i reakci vedoucí školní jídelny, která byla jednání přítomna.

Parlament jednal o bufetu

Jídlo a stravování bývá často na pořadu jednání žákovského parlamentu ZŠ A. Kučery, Ostrava Hrabůvka. V posledních letech několikrát jednal o školním bufetu – malá návštěvnost, návrhy na jeho přemístění, reklamace zkaženého zboží, ale i o nabídce dvou jídel ve školní jídelně nebo odhlašování stravného přes internet.

Výběr jídel na Kavčích horách

V listopadu 2011 byla hostem žákovského parlamentu Školy Kavčí hory v Praze vedoucí tamní jídelny paní Holá. Kromě obligátních požadavků jako např. pizza nebo fastfood jídla ve školní jídelně se řešilo i to, zda by bylo možno, aby si strávník vybíral ze 3 druhů jídel až u výdejního pultu.

Sedliště: Uvědomme si, že obědy jsou levné

Poměrně pravidelně se školním stravováním zabývá parlament v ZŠ Sedliště. Oproti běžné praxi, kdy se vybírá nejoblíbenější jídlo, zde naopak zjišťovali jídla nejméně oblíbená. Patří mezi ně čočková a fazolová polévka, špenát, játra a ryba s nivou. Při projednávání připomínek k jídlům mne zaujal názor zástupkyně 7. třídy: „Obědy jsou levné, to by si děcka měla uvědomit.“

Nekonečný sled námětů v Poděbradech

Velmi aktivní je žákovský parlament na ZŠ TGM v Poděbradech. Má dvě komory a každá zasedá zvlášť. V listopadu 2011 si Dolní komora (žáci 1. stupně) pozvala na svou schůzku vedoucí školní jídelny Novákovou. A zde jsou otázky, na které musela vedoucí jídelny odpovědět:
Jak je to s jídly na jedničce a dvojce v jídelníčku? Jak všechny uspokojit s pitím? Proč neprošly snídaně? Nemáme hodně brambor? Smíme navrhnout jídla? Zlepší se ještě prostředí jídelny? Proč nejsou saláty?
Dolní komora na detašované školy na Žižkově upozornila, že v okolí jídelny bývají rozbité a rozšlapané jogurty. Dohodla se proto, že jogurty se musí sníst ve školní jídelně.
Ze zápisů roku 2010 mne zaujalo upozornění, že není hlídaná polévka a že je možno ji znečistit.
Na říjnové schůzi v roce 2011 se členové parlamentu dozvěděli, že škola uvolní finance na nákup nových ubrusů a že žáci si mohou vybrat motiv ubrus. Parlament proto na přelomu listopadu a prosince zorganizoval hlasování žáků školy a podle výsledků byl motiv ubrusu zvolen.
V červnu 2011 parlament vyslovil poděkování školní jídelně za zlepšení jídelníčku a pitného režimu.

Ing. Pavel Ludvík je vedoucím redakce portálu Jídelny.cz

Autor: Ing. Pavel Ludvík

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se
 • Autor: Marie Adamová

  Žákovský parlament
  U nás se to jmenuje Rada žáků. I 3 x za školní rok si mě rada žáků zve na jejich sešlost.Vyslechnu si jejich požadavky a pak je rozebíráme. Seznamujeme se s jídelním lístkem, spotřebním košem. Na poslední radě žáků jsme dokonce probírali zařazení žáků do věkových skupin. ( žáci 4 tř. měli připomínky , že někdo má porci větší, někdo zase menší ), až rozdělení do věkových skupin jim situaci objasnilo. Je vidět , že děti jsou zvídavé a o školní stravování mají zájem.
  Proto se vždy důkladně připravím abych nebyla zaskočena jejimi požadavky a připomínkami.

 • Autor: Marie Adamová

  Žákovský parlament
  Na naší škole je založena Rada žáků. Za školní rok si mě žáci pozvou i 2 x na jejich radu. Vyslechnu si jejich žádosti a připomínky a hned se k nim vyjadřuji. Probíráme skladbu jídelního lístu, seznamím je co je to Spotřební koš. Na poslední radě jsme dokonce řešili zařazení strávníků dle věkových skupin. Záči ze 4. třídy měli připomínky, že někdo má větší porci, nědko měnší. Až po vysvětlení zařazení žádů do věkových skupin pochopili danou situaci.
  Děti jsou vnímavé a proto se na jejich pozvání do žákovské rady velmi a důkladně připravuji.