Přeskočit na obsah

Zaplaťte oběd dětem, které na to nemají

Každé šesté dítě u nás nemá na zaplacení oběda. Dříve nepředstavitelné, dnes skutečnost. Víte, kolik takových případů je? Znáte dotační programy na financování obědů těchto dětí? Jak fungují, jaké jsou podmínky? Jak těmto dětem můžete vy v jídelnách pomoci?

Autor: Ing. Pavel Ludvík
Zaplaťte oběd dětem, které na to nemají

Tomáš se od jisté doby začal stranit dětí a ani s nimi neobědvá. „Proč nejdeš se spolužáky na oběd?“ Chlapec v polední přestávce žvýká namazaný chleba a mezi sousty odpovídá, že maminka na to nemá peníze. Nají se, až večer přijde domů.

Ano, ceny potravin neúprosně stoupají a s nimi i ceny obědů. Přibývá rodin, které jsou schopny svým dětem oběd zaplatit jen s největšími obtížemi, nebo také vůbec ne. Odhaduje se, že v letošním roce si oběd z finančních důvodů nebude moct dovolit každý šestý školák.

Přesto však existuje řešení. V naší zemi působí několik organizací, které dokážou těmto dětem obědy zaplatit. Jsou mezi nimi subjekty velké a známé, ale i malé nebo známé jen v místě svého působení. Všechny vycházejí z toho, že škola a učitelé situaci dětí obvykle velmi dobře znají. Stačí si všimnout, že takové dítě ve škole je, a škola pro něho požádá o dotaci. Peníze jsou pak vypláceny přímo jí.

Women for women – Obědy pro děti

Obecně prospěšná společnost Women for women pomáhá samoživitelkám a samoživitelům, dětem i kompletním rodinám zvládnout různé složité životní situace a začít lepší budoucnost. Do jejich programu patří např. zajištění bydlení pro tyto rodiny nebo financování školních obědů.

Společnost začala dětem z nízkopříjmových rodin přispívat na jídlo před 10 lety. Její projekt Obědy pro děti, který patří k největším a nejznámějším v této oblasti, tedy letos slaví kulaté výročí. Prostředky na financování obědů shání od soukromých dárců a podporují ji i dotace MŠMT.

V roce 2022 se do projektu zapojilo 1 234 škol a školních jídelen; registrováno bylo 18 765 dětských strávníků a celkový objem vyložených prostředků byl více než 60 mil. Kč. Největší část prostředků putovala do Moravskoslezského kraje. Tisková zpráva z ledna 2023 odhaduje, že v tomto roce se do projektu Obědy pro děti přihlásí asi 20 000 dětí a že na jejich obědy bude potřeba 100 mil. Kč.

A jak může těmto dětem pomoci vaše škola či jídelna? Existuje k tomu návod. Pro čerpání dotace platí pravidlo, že pokud rodiče nechávají obědy opakovaně propadnout, dítě je z projektu vyřazeno.

Ministerstvo práce a sociálních věcí – Obědy do škol

Projekt Obědy do škol, který také poskytuje finanční pomoc na zajištění obědů pro děti ze sociálně slabých skupin, je zaštiťován Ministerstvem práce a sociálních věcí. Vznikl před 7 lety a potřebné prostředky čerpá z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD).

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka k projektu uvádí: „Obědy do škol jsou klíčovým projektem, který jasně a cíleně pomáhá těm, kdo to potřebují nejvíce. Zajišťuje, aby děti z rodin ohrožených příjmovou chudobou vždy dostaly oběd, i když si ho jejich rodiče nemohou dovolit zaplatit. Zejména v současné době, kdy řadu domácností s nižšími příjmy trápí zdražování, jde o další důležitou formu pomoci. Jsem rád, že se pro letošní školní rok podařilo najít další peníze, abychom mohli pomoci ještě více dětem.“

V roce 2022 využilo nabídku projektu 10 297 dětí z necelé tisícovky škol. V letošním roce je zapojeno 1 024 škol, dětí v něm bude mnohem více a jeho rozpočet činí 137 mil. Kč.

Zařazení strávníka do tohoto projektu podléhá následujícím pravidlům: strávník je ve věku 3–15 let, navštěvuje mateřskou školu, základní školu nebo víceleté gymnázium, a jeho zákonný zástupce je v hmotné nouzi. Rovněž platí, že strávník musí jídlo konzumovat ve školní jídelně.

Zapojení do projektu zde více závisí na rodičích dítěte. Pokud jsou v hmotné nouzi, navštěvují kontaktní pracoviště Úřadu práce a to by je mělo o této možnosti informovat: vyplní s ním potvrzení, které rodiče donesou do školní jídelny, a škola pak jedná dál. Podrobné informace podají Krajské úřady a Úřady práce.

Další možnosti dotací

Kromě uvedených velkých projektů existují i některé menší a méně známé. Patří mezi ně Obědy dětem – projekt neziskové organizace Drab Foundation, která přispívá na různé dobročinné účely a soustřeďuje se i na financování školních obědů pro ty děti, jejichž rodiny jsou ve špatné ekonomické situaci. Její program má za sebou také již několik let existence. Možnost přihlásit se do tohoto projektu najdete na stránkách organizace

Jiným příkladem je program Obědy školákům brněnské obecně prospěšné společnosti Světýlko. Ta poskytuje školám jednorázové finanční dary určené na zajištění školního stravování pro potřebné děti. Finance shromažďuje výběrem od soukromých dárců a podle transparentního účtu jde často o jedince, kteří se dětem skládají na obědy skutečně drobnými částkami. Seznamte se s podrobnějšími pokyny.

Pak se nabízí celá řada místních programů a sbírek, pomocí nichž mohou běžní lidé vyjádřit svou solidaritu a potřebným dětem na obědy přispět. Často k těmto dárcům patří i vedoucí a kuchařky školních jídelen – děkujeme vám.

Různými způsoby a dotacemi pomáhají i obce. Např. obec Syrovice stanovila max. cenu oběda pro dítě na 20 Kč a zbytek doplácí sama. „Neustálé zdražování školních obědů představuje velký problém, který v důsledku dopadá na naše děti. Výzkumy však ukazují, že obědy ve školní jídelně mají pozitivní vliv nejen na začleňování žáků do školního kolektivu, ale i na jejich prospěch,“ říká starosta Zdeněk Joukl.

A mnoho vedoucích zná i případy, kdy přijde dospělý strávník, vytáhne papírovou bankovku a řekne – tímto zaplaťte oběd dětem, které na to nemají.

Ing. Pavel Ludvík – vedoucí redakce portálu Jídelny.cz

Autor: Ing. Pavel Ludvík

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se