Přeskočit na obsah

Změny v legislativě na konci roku 2006

Další pravidelná zpráva o změnách v legislativě se týká listopadu a prosince roku 2006. Po období relativního klidu byl konec roku ve Sbírce zákonů opět bouřlivý. Pojďte se podívat, co nového se objevilo.

Autor: Ing. Pavel Ludvík

Další pravidelná  zpráva o změnách v legislativě se týká období listopadu a prosince roku 2006. Po období relativního klidu byl konec roku ve Sbírce zákonů opět bouřlivý a kromě oblasti hygieny byly právní předpisy změněny i v dalších oblastech.

Hygiena
20.12.2006 vstoupila v platnost novela vyhlášky 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy,
28.12.2006 se ve Sbírce zákonů objevila novela vyhlášky 137/2004. O této novele se již široce diskutuje i na našem portálu, zejména pak ve vztahu k nařízení 852. Tato novela má účinnost od 1.1.2007.

Zákoník práce
Od 1.1.2007 platí nový Zákoník práce č. 262/2006. Přestože byl přijat již v první části roku 2006 (o této změně jsme na portálu referovali), byl do 1. ledna již dvakrát novelizován a v tomto novelizovaném znění začal být účinný. V souvislosti s novým Zákoníkem práce platí od 1. ledna také některá nová nařízení vlády:

  • Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě č. 564/2006 Sb.
  • Nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí č. 567/2006 Sb.
  • Nařízení vlády kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci č. 590/2006.

Starý Zákoník práce 65/65 Sb byl zrušen a s ním desítky dalších prováděcích předpisů:
75/67, 140/68, 153/69, 172/73, 72/82, 111/84, 22/85, 45/87, 52/87, 95/87, 96/87, 108/89, 18/91, 1/92, 119/92, 231/92, 252/92, 104/93, 275/93, 333/93, 44/94, 74/94, 77/94, 108/94, 197/94, 220/95, 303/95, 308/95, 320/97, 356/97, 125/98, 317/98, 318/98, 131/99, 132/99, 312/99, 313/99, 367/99, 36/2000, 162/2000, 163/2000, 429/2000, 430/2000, 461/2000, 436/2001, 437/2001, 475/2001, 559/2002, 560/2002, 330/2003, 463/2003, 464/2003, 342/2004, 516/2004, 637/2004, 699/2004, 700/2004, 213/2005, 307/2005, 537/2005.

Mezi zrušenými prováděcími předpisy je i Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě č. 330/2003.

Další změny
Jako vždy koncem roku byly novelizovány zákony o DPH, o účetnictví, o daních z příjmu a živnostenský zákon.
Na samotném konci roku dne 31.12.2006 začala být účinná změna nařízení 469/2002, obsahující katalog prací a také drobné změny ve školském zákoně 561/2004.

Předpisy, na které z tohoto článku vedou odkazy, máme na portálu Jídelny.cz již v aktualizovaném znění. Změn je bohužel velké množství a i profesionální právní systémy na ně reagují až v posledních dnech. Proto jistě prominete, že ostatní předpisy budeme aktualizovat podle našich možností.

Ing. Pavel Ludvík je vedoucím redakce portálu Jídelny.cz

Autor: Ing. Pavel Ludvík

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se