Přeskočit na obsah

Zvýšení platů v jídelnách prakticky

Finance na zvýšení platů jsou již na cestě do krajů. Nevěříte? Seznamte se s problematikou blíže a současně i s odpověďmi na dotazy, které se v souvislostmi se zvýšením platů vyskytly.

Autor: Ing. Pavel Ludvík

Od 1. července 2017 platí novela nařízení vlády č. 564/2006 , která zvyšuje platy nepedagogických pracovníků ve školství. V souvislosti s touto změnou se ale objevila řada informací o tom, že při úpravách platů se ne na všech školách postupuje v souladu s právem. Některé školy – protože na začátku července nedostaly potřebné finance na zvýšení platů – se uchýlily k úpravám interních předpisů o odměňování, k úpravám pracovních náplní, nebo začaly měnit pracovníkům zařazení do tříd. Nechybějí rovněž obavy o to, zda školy skutečně dostanou na zvýšení platů peníze, protože v rozpisech finančních prostředků, které kraje posílaly na školy na začátku července, částky na zvýšení platů ještě nebyly.

Finance na zvýšení platů jsou na cestě

Prostředky na zvýšení platů podle nařízení 564/2006 Sb. jsou zajištěny prostřednictvím rozvojového programu Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství, který byl vyhlášen 12. června 2017. Podle něho poskytne MŠMT krajům na zvýšení platů dotaci, kterou jim odešle do 30 dnů od data podpisu rozhodnutí. Potřebná rozhodnutí byla podle sdělení MŠMT redakci portálu Jídelny.cz podepsána 14. července 2017 a pro poskytnutí dotace je na nich uveden termín „do 10 od data podpisu rozhodnutí“. Kraje by tedy do 24. července 2017 měly dotaci dostat, následně ji pak rozešlou jednotlivým školám.

Je tedy zřejmé, že školy prostředky na zvýšení platů obdrží, jen převod financí na jejich účty si vyžádá nějaký čas. Pokud se do škol dotace nedostane do začátku srpna a ty budou muset červencové výplaty hradit z běžných prostředků na účtu, MŠMT uvádí, že takový postup bude v souladu s podmínkami použití dotace.

Otázky a odpovědi ke zvýšení platů

Zpráva o zvýšení platů vyvolala mnoho otázek. Zde jsou některé z nich a odpovědi.

Týká se zvýšení platů skutečně všech nepedagogických pracovníků? Podle naší ředitelky se dotkne jen někoho.

Změna se týká bez výjimky všech nepedagogických zaměstnanců, na něž se vztahuje zmíněné nařízení vlády.

Podle které tabulky nařízení vlády se nyní stanovuje plat?

Výše platu se od 1. 7. 2017 stanovuje podle tabulky 1. Avšak pozor na to, že v předchozím znění byla tabulka 1 zrušena a bylo provedeno přečíslování tabulek, takže bývalá tabulka 3 je nyní tabulkou 1.

Naše škola nedostala z kraje finance na zvýšení platů, tak nás přeřadila do nižších tříd.

MŠMT na svých stránkách http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/vlada-schvalila-navyseni-platovych-tarifu-nepedagogu jasně uvedlo, že uvolnění financí pro tento účel odsouhlasilo a že je krajům samo zašle. Podle aktuálního sdělení MŠMT tak učiní do 24. července 2017. Není důvod, proč by ředitel neměl potřebné finance obdržet a proč by proto měl přeřazovat pracovníky do nižších platových tříd.

Ředitel údajně nemá na zvýšení platů prostředky, tak nám odebral osobní ohodnocení.

Osobní ohodnocení se zaměstnanci přiznává tehdy, kdy zaměstnanec dlouhodobě dosahuje velmi dobrých pracovních výsledků. K odebrání nebo snížení příplatku může zaměstnavatel přistoupit jen tehdy, došlo-li ke zhoršení výsledků jeho pracovní činnosti, nikoli proto, že zaměstnavatel nemá finance. Toto je podpořeno i rozsudkem Nejvyššího soudu http://www.mpsv.cz/ppropo.php?ID=J21Cdo832_2012. Navíc prostředky na zvýšení platů jsou na cestě.

Ředitel pracovníkovi zvýšil plat, ale současně snížil třídu.

Zařazení pracovníka do platové třídy nezáleží na libovůli zaměstnavatele, souvisí s vykonávanou prací. Zaměstnanec se do tříd zařazuje podle druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě a podle nejnáročnější práce, která je na něm požadovaná. Přesnější popisy prací jsou uvedeny v Katalogu prací. Tyto věci je vhodné mít uvedeny v pracovní smlouvě, a pokud tam jsou, pak ředitel nemůže měnit pracovní smlouvu jednostranně, k tomu je vždy třeba dohody obou stran. Jestliže ovšem náplň vaší práce v pracovní smlouvě přesněji popsána není, může ji zaměstnavatel jednostranně měnit a tím dosáhnout i změny platové třídy. Pak ovšem nastupuje další problém, zda práce, kterou pracovník prakticky vykonává, je v souladu s pracovní smlouvou nebo jiným pokynem.

Při podobných příležitostech se vždy najde zaměstnavatel, který úmyslně ale i neúmyslně (například z neznalosti, z nedostatku informací) porušuje zákony. Je na zaměstnanci, aby znal alespoň základní právní ustanovení týkající se pracovně právních vztahů, aby věděl, jaká má práva, a aby se vhodným způsobem dokázal bránit. Každý ve školním stravování by měl znát obsah své pracovní smlouvy, uvědomovat si, zda odpovídá skutečně vykonávané práci, měl by vědět, na základě čeho je zařazen do platové třídy. Některé dotazy v diskusích bohužel svědčí o tom, že tomu tak není. Přečtěte si proto následující články, které vás s touto problematikou blíže seznámí.

Průvodce metodickým pokynem MŠMT k odměňování 1

Průvodce metodickým pokynem MŠMT k odměňování 2

Noví pracovníci ve školních jídelnách – zařazení a platy

Zkontrolujte si vaši pracovní smlouvu

Ing. Pavel Ludvík – vedoucí redakce portálu Jídelny.cz

Autor: Ing. Pavel Ludvík

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se