Přeskočit na obsah

Aktuální ceny ve školním stravování 2023

V jedné mateřské škole zvýšili stravné. Přišli ale rodiče, jak je možné, že je v takové výši, když všude v okolí je cena stravy nižší. Dokonce si zjišťovali ceny i na internetu. Jak je to tedy se stravným ve školních jídelnách po únorovém zvýšení finančních normativů?

Autor: Ing. Pavel Ludvík
Aktuální ceny ve školním stravování 2023

Po novele vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování, která zvýšila finanční normativy, jsme s vaší pomocí provedli další průzkum, který zjišťoval ceny přesnídávek, obědů a svačin ve školních jídelnách po 1. únoru 2023. Dostali jsme celkem 107 dotazníků, několik málo jsme ze zpracování vyřadili, protože byly neúplné nebo obsahovaly zjevně chybná data. Všem účastníkům průzkumu velmi děkujeme za jejich ochotu a přinášíme komentáře k získaným výsledkům.

Ceny obědů kategorie 15+

Jako základ pro porovnání cen jsme vybrali věkovou kategorii 15 let a více, v níž cenu uvedlo 67 jídelen. Průměrná cena oběda zde činí 36,75 Kč (na podzim 2022 to bylo 35,15 Kč). Více o cenách vypovídá jejich rozložení do jednotlivých intervalů.

Stravné do 30 Kč včetně má jen 6 % jídelen, v rozmezí 31–32 Kč je to 9 % jídelen, v rozmezí 33–34 Kč je to 15 % jídelen, v intervalu 35–36 % je to také 15 % jídelen. Nejpočetněji je zastoupena skupina 37–38 Kč a 39–40 Kč, v obou je to 19 % jídelen. Stravné v pásmu 41–48 Kč je zastoupeno také, ale již v menší míře.

Vše dokumentuje následující graf.

Ceny školní stravy od února 2023 

Ceny obědů dalších věkových kategorií

Průměrná cena v kategorii 7–10 let činí 32,48 Kč. Nejčastěji je mezi zadanými údaji zastoupena cena 30 Kč, téměř tři čtvrtiny cen jsou v rozmezí 29–35 Kč.

Průměrná cena v kategorii 11–14 let činí 34,00 Kč. Nejčastěji je zastoupena cena 34 a 35 Kč, téměř 70 % cen je v rozmezí 31–37 Kč.

Posun cen od podzimu do jara

Zajímavé srovnání poskytuje následující graf, který porovnává rozložení cen v kategorii 15+ na podzim 2022 a na jaře 2023. Je z něho vidět, jak jídelny opouštějí ceny do 36 Kč a stravné přesouvají do pásma 37 Kč a více.

Ceny školní stravy od února 2023

Ceny celodenní stravy v kategorii 3–6 let

Vyhodnocení ceny v této věkové kategorii bylo provedeno celkem z 35 dotazníků. Průměrná cena stravného zde činí 45,36 Kč (na podzim 2022 to bylo 43,40 Kč), lepší informaci poskytne rozložení do jednotlivých pásem.

Celodenní stravné do 40 Kč má 10 % jídelen. V pásmu 41–42 Kč je to také 10 % jídelen. Nejčastější stravné je v rozmezí 43–44 Kč, to má 19 % jídelen, a pak také v rozmezí 45–46 K (také 19 % jídelen). V rozmezí 47–48 Kč má stravné 14 % jídelen, v rozmezí 49–50 Kč je to 16 % jídelen, v rozmezí 51–52 Kč je to 9 % jídelen. Vyšší stravné je již výjimečné.

Tyto údaje jsou shrnuty v následujícím grafu.

Ceny školní stravy od února 2023

Zajímavosti o stravném v MŠ

  • Průměrné celodenní stravné v kategorii 7 let je 49,91 Kč.
  • Ceny v kategorii 7letých dětí jsou obvykle o 7–10 % vyšší než v kategorii 3–6 let.
  • Nepotvrzuje se často uváděné tvrzení, že větší jídelny nakupují potraviny levněji, a proto mají nižší stravné (podobně je tomu i v ZŠ).

Ing. Pavel Ludvík – vedoucí redakce portálu Jídelny.cz

Autor: Ing. Pavel Ludvík

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se