Přeskočit na obsah

Ceny školní stravy na podzim 2021

Vedoucí jídelny v městě N. přišla za ředitelem s návrhem na zdražení obědů. Vyjmenovala několik důvodů, ale ředitel řekl, že nejprve chce vidět, jak jsou na tom se stravným jiné jídelny. Jste-li v podobné situaci i vy, přečtěte si dnešní článek, který shrnuje výsledky průzkumu finančních normativů.

Autor: Ing. Pavel Ludvík

V říjnu 2021 vás redakce portálu Jídelny.cz prosila o spolupráci při vyplnění dotazníku, který byl tematicky zaměřen na finanční normativy školních jídelen. Důvodem bylo nejen zvýšení normativů ve vyhlášce č. 107/2005 Sb. a růst cen potravin, ale také řada diskusí, v nichž jídelny porovnávaly své ceny stravy a hledaly odpovědi, jestli ostatní zdražily nebo ne.

Dotazník vyplnilo celkem 108 jídelen, kterým za jejich ochotu a vstřícnost velmi děkujeme.

Obsahoval zvlášť dotazy určené pro jídelny základních a středních škol, zvlášť dotazy pro mateřské školy a závěrečná sada otázek byla společná.

Ze 108 jídelen jich 88 vyplnilo údaje o cenách pro základní nebo střední školy. 65 jídelen vyplnilo údaje o cenách pro mateřské školy. 45 jídelen uvedlo oboje ceny, protože připravují stravu jak pro základní a střední školy, tak pro mateřské školy.

Základní a střední školy

Z údajů o cenách obědů ve skupině 15letých a starších vychází následující graf, který shrnuje procentuální rozložení stravného.

Ceny školní stravy na podzim 2021 - ZŠ a SŠ 

Vyplývá z něj, že 54 % jídelen má  oběda cenu v poměrně úzkém rozmezí 28-31 Kč. Podrobnější zkoumání dat ukazuje, že v této skupině výrazně převažují ceny 29 a 30 Kč. 14 % jídelen nastavilo cenu v pásmu 26-27 Kč, což je těsně nad spodním limitem, který činí 24 Kč.

Mezi další závěry, které lze z dat zjistit, patří:

  • Nejčastější rozdíly v cenách jednotlivých kategorií jsou 2 Kč, často ale také 3 Kč, výjimečně 4 Kč nebo 1 Kč.
  • Data dobře dokumentují, jak se nejnižší ceny stravného posunuly výše (zdražovaly obvykle jídelny s nejnižšími normativy), naopak posouvání vyšších cen není tak výrazné. Jídelny zjevně čekají na další vývoj cen potravin.

Protože se v dotazníku vyplňovala stará i nová cena (do 31.8.2021 a po něm), dala se zjistit i míra zdražování stravy. Jen asi 10 % jídelen v tomto školním roce stravné skutečně zvýšilo, a nebyly to jen jídelny s nízkými finančními normativy, kde by se zdražení dalo očekávat. Mezi těmi, které cenu obědů zvýšily, byly i takové, jejichž ceny pro kategorii 15 let do 31.8. činily 30 nebo 34 Kč.

Masivní zdražování v jídelnách ZŠ a SŠ se tedy v novém školním roce nekonalo, ale prakticky všechny jídelny odpověděly, že chtějí v tomto školním roce cenu zvýšit.

Mateřské školy

Následující graf zobrazuje procentuální rozložení celodenního stravného v kategorii 3-6 let.

Ceny školní stravy na podzim 2021 - MŠ

Nejčastěji se celodenní stravné pohybuje v rozmezí 37-38 Kč, často jsou v datech zastoupeny také ceny 35, 36, 39 a 40 Kč.

Z podrobnějšího rozboru dat se dají získat tyto další informace:

  • V mateřských školách se od 1.9.2021 zdražovalo mnohem více než v ZŠ/SŠ, celkem stravné zvýšilo 54 % jídelen.
  • Všechny další uvedly, že budou stravné zvyšovat v tomto školním roce a v jednom případě tak dokonce učiní i školka, která již po 1.9.2021 zdražila.
  • 14 % mateřských škol účtuje samostatnou částkou za pitný režim (v současné době má být v rozmezí 4-6 Kč).

Na co použít zvýšené normativy

Poslední sada otázek v dotazníku se týkala toho, na jaký účel jídelny zvýšené stravné využijí. Z odpovědí je zřejmé, že ne vždy to bude jen na pokrytí zvýšených cen potravin. Polovina jídelen (bez rozdílu typu škol) odpověděla, že také chtějí nakupovat kvalitnější potraviny.

V upřesnění pak uváděly, že to bude zejména chlazené maso (např. hovězí a zvěřina), ryby (někdy dokonce chlazené ryby), čerstvá zelenina a ovoce (zde jídelny doplňovaly, že finance budou sloužit na pokrytí cen zeleniny v zimě). Často byl také jmenován nákup produktů z farem, nákup regionálních potravin a biopotravin, jen výjimečně se objevoval nákup luštěnin, luštěninových mouk, ovocných sirupů a mléčných výrobků.

Říjnový průzkum portálu Jídelny.cz dobře dokumentuje dopady změn finančních normativů a reakce jídelen na vzestup cen potravin. Dává přehled, jaké normativy v současné době jídelny používají. Mnohem zajímavější ovšem bude, jak se ceny potravin a výše stravného budou vyvíjet dál. Redakce portálu Jídelny.cz je schopna v případě potřeby a zájmu v novém roce podobný průzkum zopakovat.

 Ing. Pavel Ludvík – vedoucí redakce portálu Jídelny.cz

Autor: Ing. Pavel Ludvík

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se