Přeskočit na obsah

Děti a svačinky v mateřských školách

S požadavkem, aby si děti v mateřské škole mohly připravovat svačinky samy, jste se jistě již setkali. A jak sloučit přísné hygienické předpisy pro stravovací provozy a požadavky všech zúčastněných?

Autor: Anna Packová

S požadavkem, aby si děti v mateřské škole mohly připravovat svačinky samy, jste se jistě již setkali. Ať již to bylo ze strany ředitelek mateřských škol nebo pracovníků České školní inspekce.
Na první pohled se to nezdá být až tak složité, ale pokud chceme dodržovat platné hygienické předpisy, nepřidělávat práci již tak přetíženým kuchařkám a zároveň vyhovět požadavkům pedagogů, je třeba si s tím nějak poradit.
My jsme tuto situaci v Brně před již pár lety řešili a to v souvislosti s tzv. postupnými svačinkami. Sešly jsme se na Krajské hygienické stanici (kolegyně z hygieny, já a pracovnice ČŠI) a snažily jsme se najít nějaké uspokojivé a pro všechny přijatelné řešení. Myslím, že se nám to podařilo, a tak se s Vámi podělím o naši zkušenost.
Postupné svačinky jsme, vzhledem k hygienickým předpisům navrhly tak, že se ráno podává dětem jako první ovoce a teprve později pečivo s pomazánkou. Některé MŠ to řeší obráceně, každý podle svých potřeb. Namazaný chleb apod. mohou děti sice jíst průběžně, ale jen v takovém časovém rozmezí, kdy nedojde k překročení teploty pokrmu nad + 10°C – hovoříme zde o studené kuchyni.
Co se týká vlastní přípravy svačin, zde jsme se shodly na tom, že děti samozřejmě nemohou samy míchat pomazánky a zanést do nich případně nějakou nečistotu či infekci. Abychom však vyšly vstříc a pomáhaly rozvíjet jejich schopnosti a soběstačnost, tak naše paní kuchařky po dohodě s ředitelkou MŠ 1 až 2krát týdně nachystají pomazánku do misek na jednotlivé stolečky, zeleninu na společný talíř a každé dítě si samostatně namaže svoji svačinu a ozdobí zeleninou. Vzhledem k tomu, že děti takovéto činnosti vykonávají většinou rády, trošku jsme toho využily a připravují se jim v tomto případě pomazánky, které normálně nejsou až tak oblíbené (mám na mysli hlavně pomazánky rybí a tvarohové). Když si děti pečivo s takovou pomazánkou „připraví“ samy, bez problému svačinu sní.
Vím, že to asi není docela přesně to, co si možná mnozí zastánci samostatné práce dětí představují, ale v tomto případě se domnívám, že děláme maximum. Všichni víme, jak nesmírně přísné jsou předpisy pro stravovací provozy a sloučit výše zmíněné požadavky se všemi hygienickými zásadami je obtížné. Přesto při dobré vůli všech zúčastněných lze vždy nějaké řešení nalézt.

Anna Packová, odborný referent pro školní stravování, Magistrát města Brna

Autor: Anna Packová

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se
 • Autor: silvia tokarová

  Celospoločenský program
  Vážené kolegyne,
  dovoľte, aby som Vás informovala o tom, ako túto tému mienime rieiť na Slovensku.
  V súčasnosti predkladám návrh vyhlášky o zariadení školského stravovania, v ktorej je zadefinovaná možnosť spolupodielania sa detí a žiakov na príprave tzv. celospoločenských programov (školský mliečny program a program „Schéma ovocie a zelenina do škôl) za prísnych podmienok -1. dodržiavania hygienických predpisov a 2. pri zabezpečení aktívneho pedagogického dozoru. Zároveň to bude možné len za podmienky, ak príslušná materská škola alebo základná škola bude mať tematiku prípravy ovocia a zeleniny v rámci výživového programu zakomponovanú vo výchovnom alebo vo vzdelávacom programe školy alebo školského zariadenia. V návrhu vyhlášky sú stanovené aj normatívy výkonov zamestnancov, ktorí sa na plnení celospoločenských programov budú podieľať.
  Toto sú v stručnosti legislatívne podmienky, ktoré by mali zabezpečiť realizáciu aktivít.
  Touto cestou dovoľte,aby so vyjadrila ocenenie práce pani Packovej v oblasti školského stravovania a Vám všetkým zaželala k blížiacemu sa obdobiu dovoleniek príjemný a nerušený oddych a vysloviť želanie, že sa niekedy v budúcnosti ako kolegyne stretneme.