Přeskočit na obsah

Jak na svačinky ve školní jídelně (2)

Možná, že ve vaší jídelně už dávno svačinky připravujete, možná jste nad tím zatím jen uvažovali a možná o této možnosti slyšíte poprvé. Dnes vám přinášíme praktické zkušenosti z přípravy svačin přímo v jídelnách.

Autor: Martina Cukrová

Jak na svačinky ve školní jídelně (1)

O své zkušenosti s přípravou svačinek se se mnou ochotně podělily 4 vedoucí školních jídelen, s nimiž vám v tomto článku přináším rozhovory. Tímto bych jim chtěla moc poděkovat za jejich spolupráci.
(Pozn. redakce: Rozhovory vznikaly na podzim roku 2010)

ZŠ Šenov – vedoucí ŠJ Marie Kučerová   
Co vás vedlo k tomu začít podávat ve škole svačinky?
Svačinky měly hned od začátku veliký úspěch. S nápadem to zkusit jsem přišla za ředitelkou já a jako matka 4 dětí, z nichž 3 odebíraly svačiny, jsem si oblíbenost testovala na vlastní rodině. Také jsme tím řešili momentální pokles strávníků, abychom nemuseli snižovat úvazek. Nejdříve to bylo pro 1. stupeň, což tehdy bylo pro 1. – 4. ročník, pak jsme nabídku rozšířili na celou školu. Počet svačin se neustále zvyšoval, takže jsme přijali sílu na svačinky na částečný úvazek u mateřské dovolené. Vydávalo se v hlavních dopoledních přestávkách. Po zavedení nových předpisů o výdeji studených pokrmů zchlazených na 8°C jsme omezili výdej na 1 přestávku (kvůli vydání do 30 minut od dokončení výroby). 

Kolik svačinek připravujete a jaká je jejich cena?
Věkové omezení teď máme do 6. ročníku včetně, ostatní děti mají možnost nákupu v bufetu. Jelikož normu máme jednotnou pro všechny strávníky, je to lepší. Celkem připravujeme v současné době 170 svačin pro děti a 15 pro dospělé – svačiny odebírají i kuchařky a zájemci z řad zaměstnanců. Plná cena jedné svačiny činí 8 Kč a finanční norma se dá dodržet celkem bez problémů. Sleduji ji ve zvláštní kategorii odděleně od obědů. Strávníci si tuto službu velice pochvalují. Co se týká jídelníčku, jednou týdně máme sladkou svačinu, ostatní dny střídáme pečivo a chléb, při bezmasém obědě se snažíme dělat masitou svačinu.

Bylo nutné přibrat kvůli svačinkám pracovní sílu nebo pořídit nějaké nové věci?
Nyní je na tuto činnost vyčleněna část úvazku zaměstnance kuchyně ve vedlejší činnosti, máme tuto uvedenu ve zřizovací listině. Pro přípravu svačin stačí běžné zařízení kuchyně, dokoupila jsem pouze menší kuchyňský robot ke šlehání pomazánek. Děti chodí svačit do jídelny, tudíž nedělají nepořádek ve třídách. K svačině mají 1 kus pečiva nebo 1 krajíc chleba, jako doplněk je denně k dispozici zelenina nebo ovoce a nápoj.

Ukázka jídelního lístku
Po – Chléb s vaječnou pomazánkou, čaj
Út – Celozrnný rohlík, sýr porce, čaj
St – Chléb, pomazánka z šunkového masa, čaj

ZŠ Františkovy lázně – vedoucí ŠJ Zdeňka Pavelková
Co vás vedlo k tomu začít podávat ve škole svačinky?
Svačinky se pro žáky naší ZŠ  poskytují  již kolem 30 let (jak sdělila paní kuchařka, která je tu nejdéle), jen se mění jejich složení a styl podávání.

Jaký je zájem rodičů a dětí?
Zájem o svačiny je u rodičů dětí velký, neboť sami vědí, že svačinu připravenou doma dítě stejně málokdy sní a v průběhu dne (pohozená v aktovce) ztrácí na kvalitě (nemluvě o uzeninách).
Zájem o svačiny u dětí samotných je různý. Někdo tuto možnost přivítá, jiný ne. Děti ale mohou sami říct, co jedí rády, co bychom mohli pro ně připravit, co jim třeba i nechutná.

Kolik svačinek děláte a jaká je jejich cena?
Počet svačin se pohybuje kolem 25 – 28. Ke zvýšení počtu svačin by přispělo to, že by se žáci mohli nasvačit v prostorách školy. V současné době musí přejít do budovy ŠJ. Je to sice kousíček, ale…. Moje vize je taková, že bychom v budoucnu připravovali svačiny ve „školním bufetu“, který je v budově ZŠ. Ráda bych dětem nabídla svačinky např. formou „švédského stolu“, aby měli na výběr. Určitě by se o svačiny zajímalo více žáků. Cena svačiny činí 15 Kč.

Bylo nutné přibrat kvůli svačinkám pracovní sílu nebo pořídit nějaké nové věci?
Kvůli svačinám nebylo nutné přijímat novou pracovní sílu. Svačiny připravuje paní kuchařka, zodpovídá šéfkuchařka a ostatní spolupracují. Máme sepsanou smlouvu o vedlejší činnosti.
Pokud dovolí finance, snažím se pro žáky nakoupit např. dávkovač na müsli, nerezové konvice na mléko, prostě, aby bylo i stolování u svačinek příjemné a splňovalo účel.

Jak moc se musela jídelna přizpůsobit a jak velké náklady s tím byly spojené?
Jídelna se kvůli výdeji svačin nemusela přizpůsobit.

Můžou využívat možnost svačinek i prvňáčci?
Svačinky se podávají v době velké přestávky, tj. od 9.40 do 10.00 hod. Prvňáčci využívají tuto možnost, ale ne v takovém množství, protože je to pro ně krátká doba na převlečení, obutí bot a chvilka cesty do budovy ŠJ a ještě se v klidu najíst. Mají doprovod dospělé osoby, ta je ze šaten vyzvedne, dohlídne, aby byly dobře oblečení, a doprovází je na svačiny a také je vodí zpět do školy. Rodiče nemusí mít obavy, že by se jim něco stalo. Ale pravdou je, jak jsem již zmiňovala, že by bylo pohodlnější a určitě pro žáky lákavější, když by se svačiny podávaly v budově ZŠ v prostorách školního bufetu. Do budoucna mám v plánu toto uskutečnit. Zájem by byl o svačiny i doplňkový prodej potom větší.

Řídíte se při přípravě svačinek normami jako u obědů?
Při přípravě svačin se řídíme a přihlížíme k normám pro svačiny, ale nejsme jimi tak vázané. Musíme se vejit do finanční normy, která pro naše svačiny činí 9,50 Kč na osobu. Cena svačiny činí 15 Kč. Ostatní jsou mzdové a věcné režie. Finanční norma je zatím dostatečná na přípravu kvalitní a zdravé svačiny.

A co učitelé?
O svačiny z řad učitelů zájem byl, možnost mají, ale zatím ji žádný nevyužívá. Školní bufet mají blíž a času málo. Třeba v budoucnu zájem bude:-)

Ukázka jídelního lístku
Po – Chléb, rohlík, máslo, paštika, zeleninová obloha, čaj se sirupem
Út – Houska, máslo, med, džem, ovocné müsli, mléko
St – Selské pečivo, obložený talíř – máslo, sýr, salám, zeleninová obloha, ovocný čaj

ZŠ Pohořelice – vedoucí ŠJ Marta Mandincová
Proč jste s tím začali a co vás k tomu vedlo?
Se svačinkami jsme začínali v prosinci 1999. Ze strany rodičů a dětí byl o ně pořád zájem. Hned na začátku se nám povedlo získat prostředky na mzdy ze Školského úřadu a prostředky na provoz od zřizovatele. Připravovali jsme asi 100 dopoledních svačin denně, ale jenom na budově sídlící na Dlouhé ulici, kde je i jídelna. S nástupem nového pana ředitele jsme rozšířili možnost odebírat svačinky i na druhou, vzdálenou budovu 1. stupně na ulici Lidická (jsou to už 4 roky). Tři roky připravujeme na tuto budovu do družiny i odpolední svačinky.

Jaký je zájem rodičů a dětí?
Zájem rodičů a dětí pořád přetrvává. Jsou děti, které chodí jenom na svačinky, nebo to kombinují s obědem. Odpolední svačinky jsou určeny jenom pro děti v družině. Svačinky využívají i naši zaměstnanci. Při poklesu svačin jsme nabídli strávníkům bagety, které samy připravujeme. Cena je 30 Kč za velkou bagetu a 25 Kč za malou.

Kolik svačinek děláte a jaká je jejich cena?
Počet svačin kolísal a pohyboval se od 100 do 130 dopoledních svačin, po rozšíření nabídky na druhou budovu i na 150 svačin. Hned na začátku byla cena 5,50 Kč a po ukončení dotace ŠÚ 11 Kč. Teď je cena za dopolední svačinku 13 Kč a odpolední 12 Kč. Odpoledních svačin jsme dělali na začátku asi 12 a teď se počet pohybuje kolem 25 svačin.

Bylo nutné přibrat kvůli svačinkám pracovní sílu nebo pořídit nějaké nové věci?
Na přípravu svačin jsme přijali novou paní kuchařku na poloviční úvazek. Co se týče ostatních investic, pořizovali jsme malé talířky a misky na pudink. Při rozšíření nabídky jsme dokupovali várnice na čaj, termoporty na přepravu a nové skleničky.

Jak moc se musela jídelna přizpůsobit a jak velké náklady s tím byly spojené?
Jídelnu jsme moc nepřizpůsobovali, akorát v roce, kdy bylo nejvíc svačin, jsme dokupovali židle a stoly, ale to při dnešním zájmu na obědy využijeme. Jeden rok jsme rozdělovali i výdej nadvakrát. Doplňovali jsme i programové rozdělení svačin a obědů na dva výdeje, doplnila se kalkulace a možnost objednávat si i svačinky přes internet.

Ukázka jídelního lístku
Po – Chléb, tvarohová pomazánka s pažitkou, čaj se sirupem
Út – Rohlík, vaječná pomazánka, čaj se sirupem
St – Chléb, pomazánka z paštiky, čaj se sirupem

ZŠ Šumperk, vedoucí ŠJ Marcela Hegerová
Proč jste s tím začali a co vás k tomu vedlo?
Dopolední svačinky jsme zahájili na základě doporučení, tenkrát ještě metodiček školního stravování, v roce 1994. A protože dle nabídky byl ze strany rodičů a žáků zájem, tak jsme se do toho pustili. Jelikož to není součástí školní činnosti, ale nadstandard, připravujeme je odděleně jako doplňkovou činnost.

Kolik připravujete svačinek a jaká je jejich cena?
Máme kalkulaci, která t.č. je následující: na nákup potravin = 6 Kč (dle přílohy o školním stravování finančního limitu na nákup potravin se řídím sazbou dopoledních svačin a nerozlišuji věk strávníka). Některé kolegyně mají finanční limit dle věku, ale u nás je to zaběhnuté, někdy prvňák sní dva krajíce chleba a žákyně 9. třídy sní půl krajíce. Dále věcná režie t.č. je 0,50 Kč. Vycházíme s ekonomkou školy z rozpočtu na obědy pro jídelnu a stanovily jsme desetinu nákladů. U přípravy svačinek nepoužívám ve velké míře strojní vybavení, maximálně malý robot na vyšlehání pomazánky a sem tam konvektomat na přípravu pizzy, bublaniny, makovce atd. A dále ze mzdové režie t.č. 4,50 Kč. Tu máme vypočítanou z tarifu platové třídy 3/st.12. Na 150 svačin mám úvazek 0,6 z výše uvedené platové třídy + odvody zdravotní, sociální, FKSP celkem 36%. Pracovní síla je vedená zvlášť od školní činnosti. Takže souhrnem dopolední svačinka stojí strávníka 11 Kč.

Kdy a kde svačinky vydáváte?
Příprava svačinek je ošetřena provozním řádem, ve varně je stanovené místo pro studenou kuchyň. Vydáváme v jídelně. 1. – 3. třídy dochází v 8:40 hodin, 4. – 9. třídy v 9:40 hodin.

Co mívají děti na svačinky?
Svačinky plánuji tak, aby nebyly jednotvárné, tzn. 2 x týdně pomazánka, 2 x sladká (střídáme krupicovou kaši, mléčnou kaši z kuskusu, z ovesných vloček, pudinky, vaříme si samy jablíčka na přesnídávku s piškoty, upečeme bublaninu, makovec, ušleháme tvaroh, jogurt bílý s marmeládou, k tomu celozrnný rohlík, loupáky, vánočky atd.) a jedna svačinka neutrální např. pomazánkové máslo, celozrnný, kmínový chléb, a k tomu mají naši strávníci v oblibě mrkev, papriku, kedlubnu, ředkvičku. K pití ovocné čaje, koktejly, džusy.

Ukázka jídelního lístku
Po – Pudink s piškoty, čaj
Út – Zeleninová pizza, čaj
St – Loupáček, caro nápoj

Bc. Martina Cukrová, redakce portálu Jídelny.cz

Autor: Martina Cukrová

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se
 • Autor: Halka

  Svačinky
  Články o svačinkách se nám nyní hodí, protože jsme začali od nového roku také žákům a studentům nabízet. Zájem narůstá a rodiče si cení, že nemusí připravovat a vymýšlet svačinu pro každý den. Mne by zajímalo, jestli se na svačiny v doplňkové činnosti vztahuje spotřební koš. Děkuji za informaci

 • Autor: Pekařka

  svačinky
  U nás přpravujeme svačinky od r.1990, bohužel jen pro děti 1. a 2. tříd, které mají učebnu v naší budově, ostatní děti jsou na hlavní budově, vzdálené cca 10 minut chůze, což je neřešitelné. Ty děti, které jsou tady, mají sačinku připravenou v jídelně na velkou přestávku, cena je 10 Kč včetně režie. Zkušenost je taková, že když pak třeťáci jdou na „velkou školu“, rodiče jsou nešťastní, protože vědí, že za tuto částku jim sváču nepořídí. Navíc široký sortiment pečiva, nápojů, na místě pečené buchty,koblížky, palačinky aj. nejsou schopni dětem poskytnout. Máme 45-50 svačinek denně.

 • Autor: Pekařka

  spotřební koš
  Bohužel, svačinky se do spotřebního koše nezahrnují, jedná se o doplňkovou činnost. Do spotřebního koše patří jen strava, připravovaná v hlavní činnosti.

  • Autor: Marie

   Re: spotřební koš
   Svačinky, které obsahují paštiku, mi moc vhodné nepřipadají a ještě při ceně 8 a více korun.

   • Autor: Halka

    Re: spotřební koš
    Děkuji za informaci se spotřebním košem – zařazené ve spotřebním koši nemám.