Přeskočit na obsah

Je libo vzdělání?

Z některých diskusních skupin na tomto portálu je patrné, že vzdělávání vedoucích ŠJ je žhavým tématem a středem zájmu. Kdo by nechtěl víc vědět a znát? Více o možnostech vzdělávání pro vedoucí pracovníky, ředitelky a ředitele ŠJ v dnešním článku.

Autor: Alena Stará
je spolupracovnice redakce portálu Jídelny.cz

Ze živé diskuse na tomto portálu je patrné, že vzdělávání je žhavým tématem a středem zájmu. Kdo by nechtěl víc vědět a znát? Protože vědět znamená být úspěšný a prospěšný nejen sobě. Kdo je úspěšný ve svém oboru, má i radost z toho, co dělá. Každý má ve své pracovní náplni prohlubování vědomostí za účelem zkvalitnění práce. Potřeba vyššího vzdělání je nutná podle pracovního zařazení (dle zákoníku práce §230 ZP).

Prvním impulsem k napsání zpráv přímo „z bojiště“ byl rozhovor s paní Martou Mandincovou, vedoucí školní jídelny v Pohořelicích. Mluvily jsme spolu o zajímavých akcích ve školní jídelně při ZŠ Dlouhá. Paní Mandincová si rozšiřuje vzdělání v kurzu „Základy školského managamentu”.

Na počátku samozřejmě musí být chuť, potom záleží na podmínkách ke vzdělávání včetně finanční stránky. Většina základních informací o možnostech studia je obsažena v diskusních fórech tohoto portálu. Není na škodu shrnout nejdůležitější údaje.

Karlova univerzita v Praze pořádá pilotní kurz „Základy školského managementu pro vedoucí pracovníky, ředitelky a ředitele školních jídelen”. Podmínkou pro přijetí do tohoto kurzu je podat v termínu přihlášku, bez ohledu na obor, ve kterém pracujete, a dosažené vzdělání. Není ani stanovena věková hranice. Termín podání přihlášky pro rok 2009/2010 je do 31.1.2009.
Tento kurz se platí (13 000,- Kč na dva semestry). Poplatek zahrnuje náklady, jako jsou materiály, pronájmy, mzdy rektorů aj. Výuka probíhá jednou měsíčně v Praze a praxe pak ve školní jídelně dle dohody účastníků. Kurz je uzavřen seminární zkouškou a studenti obdrží od fakulty osvědčení o absolvování kurzu. Jedná se o prohlubování vzdělání a vědomostí, které mohou být zhodnoceny i při přijímacím řízení do bakalářského studia školského managementu. Absolvování kurzu však nezaručuje automatické přijetí do tohoto studia vyššího stupně. Bakalářské studium probíhá po dobu tří let formou kombinovaného studia a je zdarma. Po úspěšném složení státních závěrečných zkoušek získají absolventi titul Bc.

Do Prahy na kurz dojíždí přes 100 zájemkyň o vzdělání z celé republiky, z Plzně i Brna. První vlaštovky vždy narážejí na úskalí. Jako třeba vzdálenost a nárok na čas. V současné době je už možné zorganizovat kurz vzdělávání i v jiných městech. Předpokladem je to, že se dá dohromady 30 zájemkyň o studium z určité oblasti. Buď některá ze zájemkyň soustředí kontakty a předá je dál a nebo se toho úkolu zhostí jiné instituce. Aktivně přistoupila k této situaci paní Taláková z MÚ Vyškov. Zájemkyně o vzdělání se mohou hlásit na její e-mailové adrese : a.talakova@meuvyskov.cz, popř. na telefonním čísle  517 301 111.
Organizování kurzů má na starosti paní Süssová, která vám podá i doplňující informace (e-mail: studium.csm@seznam.cz). Podrobněji o tomto tématu hovoří paní Süssová v posledním (lednovém) čísle časopisu Výživa a potraviny.

Smyslem je získat co největší rozhled a vědomosti z oblasti ekonomiky, práva, řízení aj. Na kurzu hovoří vedoucí jídelen o svých zkušenostech z řízení jídelny, seznamují kolegyně s postoji a dlouholetými zkušenostmi. Není to jen suchopárná teorie, ale konfrontace s provozem, tedy přímo „z bojiště“. Nemusíme připomínat, že diskusní kroužek několika vedoucích dovede rozlousknout nejednu hádanku.
                                     
Paní vedoucí Mandincová mluvila o studiu velice nadšeně. Bere sebevzdělávání jako povinnost, aby mohla práci, kterou má ráda, dělat dobře. Patří k těm šťastnějším, vedení školy jí vyšlo vstříc a dostala všestrannou podporu. K investicím patří i cestovné, diety a studijní volno. Vyjádřila se, že je pro ni forma tohoto vzdělávání přínosem po všech stránkách. Teorie je důležitá, témata jsou skutečně zajímavá a smysluplná. A diskuse k daným tématům a uvedení do praxe je k nezaplacení.

Investice do vzdělání se vždy vyplatí. A proto přeji všem hodně elánu do studia a zhodnocení nabytých vědomostí.

Pozn. redakce:
Omlouváme se za chybné kontaktní údaje paní Talákové, které byly uvedeny v původní verzi článku. Byly opraveny 27.1. v 10:36. Nyní by již měly být v pořádku.

Alena Stará je spolupracovnice redakce portálu Jídelny.cz

Autor: Alena Stará
je spolupracovnice redakce portálu Jídelny.cz

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se
 • Autor: Evča1

  vzdělávání
  Paní Mandincové mohu jen tiše závidět. Jen shodou náhod jsem se o kurzu dozvěděla. Kurz si platím sama, o cestovném, dietách, studijním volnu si mohu nechat jen zdát. Každý den si musím nadělat nebo si vzít dovolenou. Narážky typu k čemu vám to bude, stejně vám to nezaplatíme, … se snažím nevnímat.
  Mohu jen potvrdit, že je to velice zajímavé. Jak praxe přímo v jednotlivých jídelnách, tak i škola. Ten rozhled a vědomosti z oblasti ekonomiky, práva, řízení je velice užitečný. To jde i stranou dojíždění do Prahy. Se mnou dojíždějí i děvčata od Ostravy, Karviné, … Dálka tu není důležitá.
  Pokud to budeme zvládat a uděláme přijímací zkoušky, tak se chystáme pokračovat dál. A držíme palce dalším.

  • Autor: Alinka

   vzdělávání
   Dobrý den,

   četla jsem váš příspěvek, a vidím, že situace je všude stejná. Nikdo nemá zájem o to, abychom se vzdělávaly. Ráda bych využila té možnosti, ale pí. ředitelka se k tomu postavila zamítavě. Čtu od vás, že také žádné volno, a výhody co se týče studování nemáte. Mohu se zeptat, je to studium náročné??? stále zvažuji jestli mám do toho i přes všechny překážky jít, protože zřejmě nebudu uvolňována z práce tak jako píšete vy. Mám malé děti, a tudíž dovolnou potřebuji,…
   moc díky za odpověď

   alice

   • Autor: Evča1

    Re: vzdělávání
    Alinko, jistě už vám poradila Olinka. Také mě hodně pomohla a jsem ráda, že je, že si na nás dělá čas a pomáhá nám.

 • Autor: účastnice kurzu

  není to jednoduché
  Jsem také účastnicí piltního kurzu, je pro mě velmi přínosný, ale nikdo mi nijak zvlášť vstříc nevychází. Ani jsem vlastně nějakou velkou podporu nečekala. Kurz si platím sama téměř celý a moji nadřízení mají problém i s tím, abych mohla být uvolněna do školy. O studijím volnu si mohu nechat jen zdát.

  Všem zájemcům o studium doporučuji. Má zkušenost po prvním semestru je zatím jen a jen pozitivní.

 • Autor: Alinka

  vzdělávání
  Praucuji jako vedoucí ŠJ v MŠ, na půl úvazku, protože víc mi pí. ředitelka nesmí dát. Ráda bych se dál vzdělávala, ale když jsem se o to pokoušela, od pí. ředitelky jsem dostala zamítavou odpověď . Teď nevím, jak to funguje, když bych já chtěla stejně studovat na „vlastní triko“, vše zřejmě by šlo z mé dovolené atd. Zřejmě by nevěděla jak by mi úlevy co by se týkaly cest do školy a volna na studium zdůvodnit ostatním v Mš. Nemáte s tím někdo nějaké zkušenosti? Takže jsem zůstala na mrtvém bodě.
  ahojda

 • Autor: Olga Sűssová

  Doplňující informace ke kurzu
  Vážené kolegyně, vážení kolegové. Tento kurz není „studium“ v rámci „zvyšování kvalifikace“ dle §231 ZP, ale „prohlubování kvalifikace“ dle §230 ZP. Z úvodního §227 c) ZP jasně vyplývá, že má zaměstnavatel dokonce zákonnou povinnost pečovat o prohlubování kvalifikace svých zaměstnanců
  viz: § 227
  Zaměstnavatel pečuje o odborný rozvoj zaměstnanců. Péče o odborný rozvoj zaměstnanců zahrnuje zejména

  a) zaškolení a zaučení,
  b) odbornou praxi absolventů škol,
  c) prohlubování kvalifikace,
  d) zvyšování kvalifikace.

  Zároveň zaměstnanec sám má ze zákona povinnost si kvalifikaci prohlubovat §230 ZP odst.2

  Z §230 ZP viz níže jednoznačně vyplývá, že náklady na kurz včetně cestovného hradí zaměstnavatel.

  § 230 Prohlubování kvalifikace
  (1) Prohlubováním kvalifikace se rozumí její průběžné doplňování, kterým se nemění její podstata, a které umožňuje zaměstnanci výkon sjednané práce; za prohlubování kvalifikace se považuje též její udržování a obnovování.
  (2) Zaměstnanec je povinen prohlubovat si svoji kvalifikaci k výkonu sjednané práce. Zaměstnavatel je oprávněn uložit zaměstnanci účast na školení a studiu, nebo jiných formách přípravy k prohloubení jeho kvalifikace, popřípadě na zaměstnanci požadovat, aby prohlubování kvalifikace absolvoval i u jiné právnické nebo fyzické osoby.
  (3) Účast na školení nebo jiných formách přípravy anebo studiu za účelem prohloubení kvalifikace se považuje za výkon práce, za který přísluší zaměstnanci mzda nebo plat.
  (4) Náklady vynaložené na prohlubování kvalifikace hradí zaměstnavatel. Požaduje-li zaměstnanec, aby mohl absolvovat prohlubování kvalifikace ve finančně náročnější formě, může se na nákladech prohlubování kvalifikace podílet. Ustanovení odstavce 3 tím však není dotčeno.
  (5) Zvláštní právní předpisy74) upravující prohlubování kvalifikace nejsou tímto zákonem dotčeny.

  • Autor: Olga Sűssová

   Doplňující informace ke kurzu
   … pokračování.
   Ředitelé se zpravidla ohání tím, že mají „jen“ na vzdělávání pedagogických pracovníků, ale zdůrazňuji, že tyto informace nejsou úplně pravdivé. Pokud kdokoliv potřebujete v této oblasti pomoci, můžete se s důvěrou obrátit přímo na mě na e-mailovou adresu studium.csm@seznam.cz.
   Děkuji tímto paní Staré za pěkný článek a za otištění všech informací o kurzu na tomto portálu. Jen ještě pro úplnost doplním, že v momentálně probíhajícím kurzu, který vstupuje právě do druhého semestru, máme i čtyři muže 🙂 Vzdělávat se je krásné, vzdělávat se je velmi potřebné! Olga Sűssová

 • Autor: Alinka

  studium
  děkuji pí. Sussové za informace. Přihlášku na kurz který by měl probíhat od února mám vytištěnou a vyplněnou,ale mám smůlu.Mám prostě jenom půl úvazku a ještě k tomu v MŠ,takže tím jsem skončila. A jak jsem již psala,vzhledem k tomu, že mám malé školou povinné děti,dovolenou nemohu věnovat 3 roky na školu.
  Ale všem kterří tu možnost mají držím pěstičky.Možná kdybych se dostala do větší jídelny, ta šance tu bude.
  takže studiu zdar, a já dopadnu asi jako většina, že jakmile bude na obzoru lepší práce, přesídlím.