Přeskočit na obsah

Má smysl se bránit?

V poslední době zaznamenalo školní stravování několik příjemných zpráv, zejména ohledně mezd. Nadřízené orgány samy usoudily, že financí je třeba do ŠJ více? Nebo tomu někdo pomohl? Jaký podíl na tom měla různá vyjednávání, podpisové akce a stížnosti?

Autor: Ing. Pavel Ludvík

Jednání zástupců ASPOS na MŠMT
V předvánočním ruchu poněkud zanikla zpráva o jednání Asociace hromadného stravování ASPOS na Ministerstvu školství. Již fakt, že poměrně malá asociace byla pozvána na jednání na ministerstvu, svědčí o tom, že ASPOS si za pár let své existence vydobyl jisté renomé. Zápis ze schůzky zveřejnil ASPOS na svých stránkách. Jak je ze zápisu zřejmé, v mnoha navržených bodech ASPOS neuspěl. Pozitivní bylo alespoň to, že k řadě bodů dostal ASPOS výklad, že se ASPOS dozvěděl důvody, proč to nejde. Vedoucí jídelen tak nyní mohou aspoň lépe argumentovat rodičům a ředitelům.
Obsahem jednání byla témata jako např. stravování v době nemoci, rozdělení strávníků podle věku, souběh spotřebního koše s akcí Školní mléko, pronikání soukromých firem do školních jídelen. Převážnou část jednání však zabraly neuspokojivé pracovně-právní a platové podmínky personálu ŠJ. MŠMT v této oblasti údajně nemůže prakticky nic dělat, protože řada témat směřuje na Ministerstvo práce a sociálních věci nebo je plně v kompetenci krajů a jednotlivých škol – právních subjektů:
– Změny v katalogu prací může provádět pouze MPSV.
– Změny v platových tarifech může provádět pouze vláda.
– Funkce vedoucí ŠJ nemůže být do Katalogu zařazena. Již dříve byla přijata zásada, že do Katalogu prací nebude vložena žádná vedoucí funkce z žádného odvětví. Vedoucí pracovníci mají velmi rozmanitý a široký okruh povinností a nelze je všechny do Katalogu včlenit. Podobný požadavek vznesly před časem nemocnice (funkce vedoucí nemocniční jídelny).
– Vedoucí ŠJ by měl(a) trvat na tom, aby byla zařazena podle nejnáročnější činnosti. Na námitku, že toto nikdo nekontroluje (ani např. ČŠI), doporučil Mgr. Trunda obracet se na Inspektoráty práce a slíbil, že s nimi projedná, aby se na tuto oblast více zaměřily.
Pokud se tedy vedoucí jídelny zdá, že není zařazena správně, že vykonává náročnější činnosti, než má uvedeno ve svém zařazení, měla by se u svého nadřízeného domáhat nápravy (samozřejmě s patřičnou argumentací). Nepomůže-li to, pak podat podnět ke kontrole u zřizovatele, dále u Inspektorátu práce nebo se obrátit na poslední instanci – na soud.
V podstatě totéž se týká výše úvazků. MŠMT nemůže do těchto záležitostí právním subjektům zasahovat.
Úředníci MŠMT doporučili se podrobně seznámit s metodickým pokynem k odměňování a co nejvíce ho uplatňovat v praxi.
Pokyn je dosti obsáhlý, personál školních jídelen bude zajímat zejména jeho druhá část (od str. 35)
Zástupci ASPOSu na schůzce požadovali, aby Ministerstvo vydávalo více podobných metodických pokynů.
Jednání vytvořilo prostor pro hledání dalších možností, jak školnímu stravování pomoci.

Petice v Senátu
Dalším příjemným bodem v závěru roku 2008 bylo jednání v Senátu, kde byla projednávána Petice za odstranění nerovnosti v platech. Tento mistrovský kousek Školských odborů přinesl školním jídelnám novou a velkou naději.

O tomto jednání portál Jídelny.cz informoval v článku Příslib vyšších platů – vánoční dárek pro školní jídelny.
Senát dospěl k závěru, že nepedagogičtí pracovníci by měli být přesunuti do tabulky č. 2 vládního nařízení 564/2006. Tímto přesunem jim budou zvýšeny platy. S navrženým řešením souhlasili zástupci MPSV, MF i MŠMT, které na to musí uvolnit finance. Vše má být realizováno k 1.4.2009, zatím však nic není jisté.
Ve vašich reakcích byla pozoruhodné, jakou nedůvěru k navýšení platů máte, jak nevěříte, že vše proběhne. Je však potřeba dokázat, že personál ŠJ jsou lidé na svém místě, že jsou kompetentní, že umí více než jen planě diskutovat a že se umějí bránit.
Mezi nejčastější důvody nedůvěry uvádíte, že ředitelé škol vám opět sníží osobní ohodnocení, příp. že příplatek za vedení. Zvýšení platu však může činit u hlavní kuchařky s 25 lety praxe i více než 2 tis. Kč, u pomocné kuchařky cca 800 Kč. Podle informací, které jsme od vás získali, je osobní ohodnocení často ve výši 200, 300 Kč, nebo i méně. I kdyby ke snížení osobního ohodnocení tedy došlo, pořád na tom personál ŠJ ještě získá. A na příplatek za vedení je právní nárok. Bude-li vám bezdůvodně snížen nebo odebrán, musíte se bránit.

Dotace na platy
Poslední příjemnou zprávou z ledna 2009 byla informace o dotaci na platy nepedagogických pracovníků. Tato dotace je jednorázová a nemá žádnou spojitost s přesunem nepedagogických pracovníků do jiné tabulky vládního nařízení 564/2006.
Je pravda, že dotace má mnoho omezujících podmínek. Je pravda, že v některých případech o ni museli žádat ředitelé škol, nikoli vedoucí ŠJ, a že peníze přijdou do rozpočtu školy. Je pravda, že MŠMT pravděpodobně díky nedbalosti některého úředníka na podání žádosti vypsalo neuvěřitelně krátký termín. Ale řada škol to jistě stihla a je to další důkaz, že společný postup za lepší postavení školních jídelen přináší ovoce.
V reakcích na žádosti o tuto dotaci mne opět zarazilo množství nářků. V některých jídelnách místo toho, aby nasadili všechny páky a přiměli ředitele žádost podat, se uchýlili k výmluvám na krátké termíny a na to, že jim ředitelé zkrátí osobní hodnocení. Tato jednorázová dotace činí (včetně odvodů) cca 4000 Kč na nepedagogického pracovníka. To opravdu nestojí za to?
Jedna z vás v diskusi uvedla, že ředitelé takto získají peníze a použijí je podle sebe. Tato dotace je však účelově vázána a jestliže ji ředitel použije k jinému účelu, jedná protiprávně. Návod, co dělat, však dává další diskusní příspěvek: „…ale musíme jim říci, že o tom zaslání finančních prostředků se veřejně VÍ.“
Naše redakce se pokoušela zjistit podrobnosti k rozdělování těchto částek. Na Krajských úřadech k tomu však zatím nejsou přesnější instrukce a je více variant, jak bude vše provedeno (jednorázově/měsíčně, do tarifů/odměn). Krajské úřady také teprve chystají pokyny pro ředitele. Zatím tedy můžete jen jít za vaším nadřízeným, s ho dotací ho seznámit (řada škol tyto finance dostane automaticky, bez žádosti) a dát mu tak najevo svou informovanost.

Má smysl se bránit?
V uplynulých letech jsme v diskusi mohli často číst zápisy pochybující o smyslu existence ASPOSu, zápisy plné nechuti k odborům apod. Poslední události nás všechny přesvědčují, že být členem odborů či profesních sdružení má smysl. I když se dílčí pokusy nezdaří, společně tyto organizace vytvářejí tlak na změny. A pokud nejsem jejich členem, tak se alespoň snažím přispět ke společným akcím, např. svým podpisem pod zmíněnou petici. Kolik z vás však tuto petici podepsalo?
Uvedené změny, záměry a možnosti poskytují další důkaz, že má smysl se bránit. Tohoto boje se ovšem musíte zúčastnit! Musíte se ozývat a stěžovat si na patřičných místech (nejen na portálu Jídelny.cz), musíte tlačit na ředitele a vyjednávat s nimi. Musíte apelovat na zřizovatele nebo zastupitele. Musíte psát do novin, seznamovat čtenáře s mimořádnou zodpovědností, kterou v jídelnách máte, i s mimořádně nízkým oceněním vaší práce. Musíte se účastnit práce odborů a profesních sdružení. Jen tak lze dosáhnout cíle. Pokud tak nečiníte, nestěžujte si.

Ing. Pavel Ludvík je vedoucím redakce portálu Jídelny.cz

Autor: Ing. Pavel Ludvík

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se
 • Autor: Lukáš

  Neoprávněná strava
  Vydá MŠMT informaci o neoprávněné stravě (zejména věta „je na rozhodnutí organizace, zda se rozhodne při neoprávněném přihlášení (neodhlášení) stravy uplatnit náhradu škody a v jaké výši“ mě zaujala) jako oficiální dokument? Krajský úřad coby zřizovatel nám totiž vybírání nedoplatků nařídil, i když úspěšnost je mizivá a náklady na tuto činnost několikanásobně převyšují případný zisk.

 • Autor: Johanka

  Nechci bojovat, ale pracovat
  „Tohoto boje se ovšem musíte zúčastnit! Musíte se ozývat a stěžovat si na patřičných místech (nejen na portálu Jídelny.cz), musíte tlačit na ředitele a vyjednávat s nimi. Musíte apelovat na zřizovatele nebo zastupitele. Musíte psát do novin….“ se závěrem článku nemohu souhlasit.

  Víte, nešla jsem pracovat do školní jídelny, aby ze mě byl bojovník za práva pracujícího lidu. Práce mě baví, chodím ráno jako vedoucí o půl hodiny dřív než ostatní, zaskakuji za nemocné kuchařky i pomocné síly, svou práci pak často dělám po pracovní době. Po večerech pak studuji předpisy, zkouším nové recepty atd. Mám jídelnu pod školou, takže tlačit na ředitelku jsem zkusila. Opravdu ale jen jednou a naznačila mi, že tam nemusím být. To je bohužel tvrdá realita. Vám zvenku se to hezky říká, ale zkuste to někdy na vlastní kůži. Stále se snižující úvazky jsou téměř likvidační a rovněž tak odměňování.
  Do novin psát opravdu nehodlám. Ty pouze čtu a tam jsem také našla práci jinou. A tak jako větší část mého kolektivu odcházím jinam, kde si naší práce budou vážit a kde nebudeme muset „bojovat“ proti vedení za to, co nám právem náleží a svůj čas budeme věnovat svému profesnímu růstu.
  Ostatním přeji hodně zdaru v „boji“.

  • Autor: Marie

   Re: Nechci bojovat, ale pracovat
   Cítím to přesně tak jako Johanka. Věnuji se své práci jak nejlépe umím. Nekonečné vysvětlování a obhajování mě vyčerpává. Ano, také bych si přála už „jenom“ dobře pracovat a dostat za to spravedlivou odměnu.

 • Autor: Hana

  Tarifní tabulky
  Mám pocit, že odměna z mimořádné dotace odsune zařazení nepedagog.zaměstnců do tabulek vyšších tarifů a to je pro nás nevýhodné.

  • Autor: Pavel Ludvík

   Re: Tarifní tabulky
   Možné je vše. Ale přesun do jiné tabulky má na starosti MPSV, zatímco dotaci na platy MŠMT. To by se na vás musela „domluvit“ obě ministerstva. Spíše jde o to, co s tím udělají ředitelé.

   • Autor: Hana

    Re: Tarifní tabulky
    Když budeme ve vyšších tabulkách, tak s tím ředitelé neudělají nic. Vyšší tarify vynahradí případné snížení osobních hodnocení i tu jednorázovou odměnu z chystané dotace.

 • Autor: magdalena

  Nechci už bojovat
  Také chci pracovat a ne bojovat a také chci chodit do práce a těšit se na ni a ne jít s obavou co dnes zase bude? Víte jak je ponižující chodit za ředitelkou řešit pracovní a platové záležitosti jídelny o kterých ona nemá a nechce mít ani potuchy ? Ředitelka má stejný stupeň vzdělání jako já, ale rozhoduje ona a přes to nejede. K čemu nám jsou potom ty kurzy pro vedoucí a další studium? Možná by nebylo špatné vrátit se k systému který platil do roku 2004, kdy jídelny byly samostatné. Ony ať si hrají s dětičkama a my budeme vařit, ale také si budeme za svou prací stát !!!

 • Autor: Pavel Ludvík, Jídelny.cz

  Pro Johanku a Magdalenu
  Odchod ze zaměstnání je jistě způsobem, jak situaci řešit. Dokonce tak rozšířeným, že už k tomuto tématu sbíráme materiál na články. Johanko, nemohla byste mi napsat, abych se vás vyptal na zkušenosti, které s tím máte? Byl bych vám za to vděčný.

  Nemyslím si, že budete někde moci „jenom dobře pracovat a dostávat za to spravedlivou odměnu.“ Neustálá konfrontace pracovníků s požadavky jejich vedení (na úvazek, kvalitu práce, mzdu) i s požadavky zákazníků je denní realitou všude. Třeba ale takové místo najdete.

  • Autor: Evča1

   Re: Pro Johanku a Magdalenu
   Všude, ať už jsou to školní jídelny, nemocniční nebo závodní jídelny, státní nebo soukromý resort, tak nikde se nedá „jenom dobře pracovat a dostávat za to spravedlivou odměnu.“
   Dělala jsem u RaJ, v závodní jídelně v Eurestu i v Sodexu, u soukromníka, v nemocnici a ve školství. Opravdu všude se musí člověk „prát“.

  • Autor: magdalena

   Re: Pro Johanku a Magdalenu
   Máte pravdu, odchod ze zaměstnání je řešení, ale jen pro danou chvíli pro danou vedoucí. Arogantní a povýšená ředitelka zůstává, přijde nová vedoucí a jede se dál ve starých kolejích.