Přeskočit na obsah

Mají jídelny nabízet výběr obědů?

Většina veřejnosti se kloní k názoru, že školní jídelny by měly nabízet obědy ve více druzích, že strávník by měl mít možnost si vybrat. Tento názor má své kladné i záporné důsledky, například rodiče mají při takovém vaření zvýšenou zodpovědnost za to, jak si dítě obědy vybírá.

Autor: Zdenka Macháčková
je vedoucí ŠJ ve Všestarech

V závěru roku 2016 proběhl reprezentativní sociologický výzkum, který pro Státní zdravotní ústav provedlo Lékařské informační centrum v Praze. Všichni dotazovaní měli odpovědět na otázku, zda upřednostňují možnost výběru oběda ve školních jídelnách z více nabízených druhů. Proč se vůbec tento průzkum uskutečnil? Odpověď je jednoduchá: každý z nás přispívá ze svých daní mimo jiné na školní stravování a má tedy právo vyslovit k němu svůj názor. Výsledky takového dotazování přitom mohou mít vliv na další směřování školního stravování. Jde hlavně o to, zda jídelny dokážou splnit požadavky na výživovou hodnotu stravy (tj. spotřební koš) i v případě, že nabízejí výběr z několika druhů jídel. Pokud totiž školní jídelna připravuje celý měsíc pouze jednu variantu obědů, je pro ni mnohem jednodušší dosáhnout optimálního plnění spotřebního koše než v případě, kdy nabízí výběr ze 2 nebo 3 druhů hlavních jídel.

Výsledky výzkumu jsou jasné: výběr ano

Výzkumu se zúčastnilo celkem 1841 občanů z různých společenských skupin z celé naší země. Jeho výsledky jsou jednoznačné: 82,5 % dotazovaných uvedlo, že dává přednost výběru školního oběda z více druhů. Naprostá většina občanů si tedy přeje, aby si strávníci mohli sami vybírat ze širší nabídky jídel podle svého uvážení. Autoři výzkumu vyvodili z tohoto výsledku dva zásadní závěry: širší nabídka obědů znamená současně větší zodpovědnost rodičů i dětí za vhodný výběr a zároveň stát by neměl jen tak vymáhat plnění požadavků stanovených současnou legislativou.

Podle poslední výroční zprávy ČŠI za školní rok 2015/2016 nabízelo výběr z více druhů jídel 23 % zařízení školního stravování. Nejčastěji se jednalo o výběr ze dvou hlavních chodů. Nelze ale objektivně zhodnotit, zda je to hodně nebo málo, protože ze zprávy nelze zjistit, kolik jídelen patřilo mateřským školám, kde se jídla na výběr nevaří.

Názory odborníků nejsou jednotné

Stejný názor jako většina dotazovaných má na tuto problematiku i řada odborníků. Například vedoucí Centra zdraví, výživy a potravin při Státním zdravotním ústavu Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc. to shrnul takto: „Jsem pro širší nabídku obědů pro své děti, protože se o ně chci starat a aktivně ovlivňovat jejich celodenní jídelníček podle aktivit a preferencí.“ V podobném duchu se vyjádřila i MUDr. Hana Mojžíšová, lékařka, která se ve své praxi věnuje obezitologii a výživovému poradenství: „Určitě se přikláním k variantě variability výběru školních obědů. Zároveň bychom měli my, rodiče, svým příkladem v rodině učit děti konzumovat běžné potraviny, zkrátka rozumnou stravu, neboť rodina je základ pro utváření nejen stravovacích návyků.“

Rozšířením nabídky jídel ve školním stravování se před časem podrobně zabývala i PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D. z Katedry výchovy ke zdraví PF Masarykovy univerzity v Brně: „Ideou zavádění této novinky ve stravování školáků bylo, že budou mít na výběr ze dvou obdobných jídel, z nichž si vyberou pro ně přijatelnější variantu (např. špenát nebo kapustu, sladký nebo bezmasý slaný pokrm, rybu pečenou nebo rybu na leču, králíka nebo kuře, čočku nebo hrachovou kaši apod.). Výběr obdobných variant pokrmů měl zajistit, že děti budou odcházet ze školní jídelny řádně nasycené a spokojené. V dnešním pojetí se ale stává skutečností, že školák tzv. kličkuje a má dvakrát do týdne sladký pokrm a rybí maso neochutná vůbec.“ Její úvahy k výběru jídel tedy vyznívají poněkud kriticky.

Při výběrů obědu by měli rodiče hrát významnější roli

Ze všech těchto vyjádření je zřejmé, že při výběru z více druhů nabízených obědů pro děti by významnou úlohu měli sehrát jejich rodiče. Nejenže by měli přímo se svými potomky jídla vybírat a přihlašovat, ale také vhodným způsobem ovlivňovat jejich další stravování mimo školní jídelnu. Zpracovatelé výše zmíněného výzkumu doporučují, aby rodiče měli rovněž k dispozici takový technický nástroj, který by jim umožnil sledovat výživovou hodnotu obědů jejich dítěte ve školní jídelně (tj. individuální spotřební koš), a to nejlépe už předtím, než budou provádět samotný výběr. Snad už v dnešní internetové době není moc velkých jídelen, které by nenabízely odhlašování, přihlašování a výběr jídel prostřednictvím internetové nebo mobilní aplikace. Umožnit ale strávníkům sledovat jejich aktuální spotřebu vybraných důležitých živin – s tím by se museli v budoucnu vypořádat nejprve programátoři softwarových firem.

Předpokladem však je, že všichni rodiče se budou vážně zajímat o to, co jejich děti jedí (nejen ve školní jídelně). Takto zodpovědných rodičů je v současnosti ale jenom část, většina naopak podléhá hlavně chutím dítěte, ustupuje jim v duchu tvrzení „hlavně aby něco snědl“. V každodenní praxi se setkáváme s tím, že rodiče dětem odhlašují obědy, které jejich děti nemají rády. A často jde o zdraví prospěšné ryby nebo luštěniny. Proto by se mělo určitě rozšířit vzdělávání o správné výživě, a to jak dětí, tak jejich rodičů.

Jak sestavit jídelníčky s výběrem

Školní jídelny, které nabízejí k obědu na výběr ze 2 nebo více druhů jídel, se musí každý měsíc popasovat s tím, jak takový jídelníček sestavit. Musí vzít v úvahu skutečnost, že jídla v jednom dni by měla mít nejen srovnatelnou výživovou hodnotu, ale měla by být i podobně finančně náročná. Přitom musí naplánovat taková jídla, která se dají v jejich konkrétní kuchyni s určitým personálním obsazením a technologickým vybavením připravit.

Podle nutričního doporučení, které školním jídelnám poskytuje návod ke správnému sestavování jídelníčku, by měl být každý oběd plnohodnotný. To znamená, že by měl v dostatečném množství obsahovat všechny potřebné živiny (bílkoviny, tuky, sacharidy). Přitom se z hlediska výživové hodnoty posuzuje kompletní oběd – tedy polévka, hlavní jídlo i doplněk. Pokud například hlavní jídlo obsahuje nízké množství bílkovin, je důležité doplnit ho vhodnou polévkou a doplňkem. Tento princip už jídelny znají a ve většině případů se ho snaží dodržovat.

Příkladem dobře navrženého jídelního lístku na 1 den může být toto menu:

polévka zeleninová s játrovými knedlíčky

1. přírodní vepřový plátek, teplý čočkový salát

2. treska na žampiónech, rýže s hráškem

Pro některé strávníky nepříliš atraktivní hlavní jídla byla doplněna oblíbenou polévkou, která je může naladit k dalšímu jídlu. Oba hlavní pokrmy obsahují kvalitní bílkoviny i nápaditou přílohu s podílem zeleniny a pohledem odborníka bude jejich skladba v naprostém pořádku. Bude ale s touto nabídkou spokojená i většina strávníků? Nebude jídelna čelit výtkám, že si „člověk nemá z čeho vybrat“? Není problém hlavně v tom, jak si jídla na výběr představují odborníci a jak strávníci – laici?

Děti nelze nutit ke konzumaci

Občas se objeví kritický názor, že při výběrovém jídelníčku se děti mohou snadno vyhnout neoblíbeným pokrmům (např. ryby, luštěniny) nebo naopak častěji vybírat jídla méně vhodná (např. sladká jídla). Není ale cílem školních jídelen, aby jakýmkoli způsobem nutily děti ke konzumaci všech nabízených jídel. Ať dál předkládají na svém jídelníčku co nejširší nabídku jídel a snaží se vhodným způsobem výchovně působit na své malé strávníky. Ať dál vaří zdravá a chutná jídla. Ale to, co si děti nakonec objednají a co potom skutečně snědí, to už pracovníci jídelen ovlivnit nemohou.

Zdenka Macháčková – ředitelka Školní jídelny v Chlumci nad Cidlinou

Autor: Zdenka Macháčková
je vedoucí ŠJ ve Všestarech

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se