Přeskočit na obsah

Několik zajímavostí ze světa aktuálních cen ve školních jídelnách

Jaké rozdíly mezi cenami různých věkových kategorií jídelny mají? Mají velké jídelny nižší stravné než malé? A kolik jídelen v září zdražilo? Odpovědi najdete v dnešním článku, který vychází z výsledků srpnového cenového průzkumu.

Autor: Ing. Pavel Ludvík

Pokračujeme v komentáři výsledků průzkumu na téma ceny ve školním stravování, který probíhal před začátkem školního roku 2022/2023. Seznamte se s úvodním dílem komentáře. Obdrželi jsme celkem 141 úplných a správně vyplněných dotazníků, z jejichž vyhodnocení vychází i následující text.

Rozdíly mezi cenami věkových kategorií

Z podrobných dat získaných v průzkumu se daly vysledovat rozdíly mezi cenami jednotlivých věkových kategorií, příp. jejich poměry, o kterých se často tvrdí, že by měly odpovídat koeficientu pro normování.

Rozdíly mezi cenami skupin 7-10 let a 11-14 let jsou převážně 2 nebo 4 Kč. Takové má více než 70 % jídelen.

Rozdíly cen mezi skupinou 11-14 let a skupinou 15 a více let se nedají tak jasně určit. Opět převažuje rozdíl 2 Kč (30 % jídelen) a 3 Kč (22 %), je ale řada jídelen, které mají rozdíl 1 Kč (13 %) nebo 4 Kč (13 %), a 18 % jídelen má tento rozdíl 5-6 Kč.

Tyto závěry potvrzují, že poměry cen odpovídající normovacím koeficientům pravděpodobně dodržuje pouze malá část jídelen.

Mají velké jídelny nižší stravné?

Součástí dotazníku byla i otázka na počet porcí, které jídelna připravuje. Z rozboru tohoto údaje a cen v kategorii 15+ bylo zjištěno, že mezi nimi není závislost (korelační koeficient se blíží 0). Podobně není žádná závislost mezi počtem porcí a cenami v kategorii 3-6 let. To je v rozporu s často uváděným tvrzením, že velkým jídelnám se z hlediska cen nakupuje lépe, že mohou dosáhnout na levnější potraviny a proto mohou mít stravné nižší než jídelny malé. Ukazuje se, že tomu tak není, nebo že nižší nákupní ceny potravin nejsou automaticky zárukou nižšího stravného.

Kdy a jak často jídelny zdražovaly

Z odpovědí na otázku, kdy před 1. zářím 2022 jídelna naposledy zdražovala stravu, vyplynuly následující údaje. 49 jídelen (tedy 35 %) naposledy zdražovalo v 1. pololetí 2022 a z nich 19 uvedlo, že od září 2022 stravné opět zvýšily.

31 jídelen (22 %) naposledy zvýšilo cenu stravy v 2. pololetí 2021 a 17 z nich uvedlo, že od září opět zdražily.

Největší část jídelen (celkem 61) naposledy zvýšila stravné ještě dříve a 54 z nich odpovědělo, že od začátku tohoto školního roku také zdražilo.

Data jsou zobrazena v následujícím grafu:

Doba posledního zdražení stravy 

Z odpovědí také vyplývá, že k 1. září 2022 zvýšilo ceny jídel celkem 63 % jídelen.

Pozoruhodné je, že více než třetina jídelen, které vyplnily dotazník, zdražuje tento rok již podruhé. Může to být taktika – zdražovat opakovaně po malých krocích, ale důvodem může být i neuvážené a nepromyšlené zvýšení cen.

Jídelny, které drží nízké ceny a nezdražují

Je celkem pochopitelné, že čím staršího data ceny v jídelně byly, tím větší potřebu zdražit stravné jídelna měla od nového školního roku. Pozoruhodné je, že v seznamu hlasujících je 7 jídelen, jejichž ceny pocházejí z doby před 2. pololetím 2021, ale v září tohoto roku nezdražily a stále své starší ceny zachovávají. Přitom za tu dobu se inflace zvýšila o 15-20 %. Mají tyto jídelny dostatečně nastavený finanční normativ, nakupují uvážlivě potraviny a důmyslně sestavují jídelníček, nebo naopak neskutečně šetří a dětem podávají levná jídla s nízkou cenou, připravená z levných a možná z méně kvalitních potravin? To se z výsledků nedá zjistit.

V této skupině jsou například 3 jídelny s normativy 26, 29 a 35 Kč, což kdysi (snad na začátku roku 2021) byly velmi prozíravě nastavené ceny. Jejich výhodou ale je, že všechny patří mezi větší provozovny (vaří kolem 800 obědů). Mezi uvedenými 7 jídelnami je však i taková, která má ceny neobyčejně nízké: 22, 25 a 28 Kč, nebo malá jídelna, která rovněž uvádí velmi nízké ceny 24 a 25 Kč (pro kategorii 15+ nevaří). Protože současně připravuje stravu i pro MŠ, uvedla i ceny pro ni: 40 a 42 Kč – ty naopak k nejnižším nepatří.

Z dat, získaných v cenovém průzkumu portálu Jídelny.cz, se dalo zjistit hodně zajímavých informací, závislostí a trendů. Mnohem více by jich bylo, kdyby hlasovalo více jídelen, a ty by byly mnohem věrohodnější. Přesto však průzkum potvrdil dvě věci: situace s cenami ve školním stravování není tak tragická, jak tvrdí média, a zdražovat je třeba promyšleně, neunáhlovat se.

Ing. Pavel Ludvík – vedoucí redakce portálu Jídelny.cz

Autor: Ing. Pavel Ludvík

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se