Přeskočit na obsah

Obsah trans-nenasycených mastných kyselin v jedlých tucích a potravinách

K přečtení vám nabízíme další přednášku z konference Školní stravování 2007, v níž se autorka zamýšlela nad množstvím a kvalitou tuků v potravinách a nad vhodnými tuky pro stravování dětí.

Autor: Jana Dostálová

Obsah trans-nenasycených mastných kyselin v jedlých tucích a potravinářských výrobcích a vhodné tuky pro kulinární praxi školního stravování

Anotace
V přednášce budou prezentovány výsledky stanovení obsahu trans-nenasycených a dalších skupin mastných kyselin v jedlých tucích a vybraných potravinářských výrobcích (jemném a trvanlivém pečivu, v čokoládových výrobcích a polevách, dehydrovaných polévkách a bujonech, v instantních přídavcích do kávy a čaje a šlehačkách ve spreji) z tržní sítě České republiky. Zatímco obsah trans-kyselin v jedlých tucích je ve většině výrobků velmi nízký, v některých potravinářských výrobcích dosahují obsahy až 40 %. Budou doporučeny tuky vhodné pro různé kulinární použití.

Úvod
Tuky, které patří vedle bílkovin a sacharidů mezi tři základní živiny, jsou tvořeny z více než 90 % mastnými kyselinami. Mastné kyseliny jsou sloučeniny, které mají na jednom konci molekuly skupinu typickou pro organické kyseliny, za kterou následuje různě dlouhý řetězec tvořený atomy uhlíku, na nichž jsou vázány vodíkové atomy. Pokud jsou vazby mezi atomy uhlíku jednoduché, jedná se o nasycené mastné kyseliny, pokud jsou dvojné, jde o nenasycené mastné kyseliny. Dvojné vazby mají dvojí formu (prostorové uspořádání) – cis a trans (obr. 1). V přírodních tucích jsou mastné kyseliny většinou ve formě cis. Výjimku tvoří mléčný a zásobní (lůj) tuk přežvýkavců a vačnatců, kde trans-nenasycené kyseliny vznikají z cis- nenasycených mastných kyselin obsažených v krmivu působením mikroorganizmů v bachoru. Obsahuje je i tuk některých bezobratlých a rostlin. Trans-mastné kyseliny vznikají i při působení vysokých teplot, a proto jsou obsaženy v malých množstvích (cca 1 %) v rafinovaných rostlinných olejích a vznikají také při smažení. Člověk tedy konzumoval trans- mastné kyseliny vždy. Jejich příjem se však výrazně zvýšil po zavedení katalytické hydrogenace, kterou se vyrábějí ztužené tuky, které se používají do margarínů, pokrmových tuků a řady dalších výrobků, kde je v receptuře obsažen tuhý tuk. Obsah trans-mastných kyselin v různých druzích tuků je v tabulce č. 1.
Po zjištění nepříznivých účinků příjmu trans-mastných kyselin na lidské zdraví (zejména v souvislosti s vývojem onemocnění srdce a cév) a doporučení lékařů k omezení jejich příjmu (příjem energie z trans-mastných kyselin by neměl být vyšší než 1 %, tj. přibližně 2 g denně) byly vyvinuty technologie ztužování olejů, při kterých trans-kyseliny nevznikají. Proto většina pomazánkových margarínů dnes obsahuje pouze stopy trans-mastných kyselin. Levnější margaríny obsahují většinou větší množství trans-mastných kyselin. Tuky obsahující trans- mastné kyseliny se často nahrazují tuky obsahujícími nasycené mastné kyseliny, které z hlediska zdravotního také nejsou hodnoceny příznivě, proto by si měl spotřebitel vybírat tuky nejen s nízkým obsahem trans-mastných kyselin, ale i s nízkým obsahem nasycených mastných kyselin. Obsah trans-mastných kyselin a dalších skupin mastných kyselin v jedlých tucích je uveden v tabulce č. 2. Jedná se o nejnovější výsledky stanovení složení mastných kyselin jedlých tuků (obsah trans-mastných kyselin se samozřejmě může měnit podle toho, jaký tuk výrobci použijí, ale není pravděpodobné, že by se složení u tohoto typu potravinářských výrobků zásadně měnilo, alespoň u renomovaných firem). Měli bychom vybírat jedlé tuky s obsahem trans-kyselin do 2 % a nasycených mastných kyselin do 30 %. Tuky ztužené hydrogenací se však používají do různých výrobků, protože jsou levnější. Posledních několik let se na našem pracovišti zabýváme analýzou složení mastných kyselin tuku obsaženého v různých výrobcích, které jsme vytipovali jako podezřelé z vyššího obsahu trans-mastných kyselin. Složení mastných kyselin tuku těchto výrobků, které byly nakoupeny v běžné tržní síti v letech 2003 – 2006 je uvedeno v tabulkách č. 3 – 9. U některých výrobků je uveden i obsah tuku. Složení použitého tuku se může měnit, podle toho, jakého dodavatele výrobce zvolí a kolik je ochoten za surovinu zaplatit (tuky bez trans-mastných kyselin bývají o něco dražší). Složení tuku se mění ve většině případů výrazně k lepšímu, tzn. že obsah transmastných kyselin klesá, i když výrobce není u nás zatím ke změně složení nucen legislativou jako např. v Dánsku, USA a Kanadě.
Pro výrobky uvedené v tabulkách platí, že čím méně trans-mastných kyselin a nasycených mastných kyselin obsahují, tím lépe. Samozřejmě nebezpečnější jsou ty výrobky, kde tuková složka představuje vysoký podíl, jako jsou např. různé čokoládové pochoutky, trvanlivé pečivo s tukovou náplní (sušenky, oplatky) a některé druhy jemného pečiva, především z listového těsta. Ale i müsli tyčinky a další výrobky, kde tuková poleva nepředstavuje tak velký podíl výrobku, bychom si raději měli vybírat bez polevy. Nebezpečné je nejen složení tuku (vysoký obsah trans a nasycených mastných kyselin), ale i celkový vysoký příjem tuku.

Závěr
Obsah trans-nenasycených mastných kyselin v jedlých tucích určených jako pomazánka na pečivo, omaštění pokrmu a pečení se ve srovnání s minulými lety výrazně snížil. Vysoký zůstává pouze v některých výrobcích, ve kterých výrobci používají částečně ztužené rostlinné tuky.

Obr.1. Schéma molekuly mastné kyseliny ve formě cis a trans


cis forma mastné kyseliny s 18 atomy uhlíku – kyselina olejová


trans forma mastné kyseliny s 18 atomy uhlíku – kyselina elaidová

Tabulka č. 1: Obsah trans-mastných kyselin v různých druzích tuků.

Druh tuku

Obsah trans kyselin v % z celkových mastných kyselin

Hovězí lůj

2 – 3

Mléčný tuk

2 – 8

Ztužené tuky

20 – 45

Tradiční margarín

10 – 35

Moderní margarín

0 – 3

Pokrmový tuk 100%

0 – 40

Výsledky stanovení složení mastných kyselin jedlých tuků a vybraných potravinářských výrobků.

Vysvětlivky zkratek použitých v následujících tabulkách
SAFA – nasycené mastné kyseliny
MUFA – nenasycené mastné kyseliny s jednou dvojnou vazbou
PUFA – nenasycené mastné kyseliny s více dvojnými vazbami
TRANS – trans-nenasycené mastné kyseliny


Tabulka č. 2: Složení mastných kyselin jedlých tuků. (tabulku mám pouze v excelu a je v druhém souboru)


Tabulka č. 3: Obsah tuku (g/100 g korpusu) a složení mastných kyselin tuku jemného pečiva.

Výrobek

Tuk (%)

SAFA

MUFA

PUFA

TRANS

České buchtičky I

10,9

15,6

27,3

54,4

2,2

Koblihy I

24,4,

49,0

37,9

12,2

0,8

Vánočka I

5,3

16,2

27,1

55,0

1,5

České buchtičky II

11,4

15,4

27,4

55,4

1,7

Koblihy II

21,5

35,9

32,5

8,7

22,8

Vánočka II

5,3

14,4

35,5

48,8

0,9

Loupák plněný

24,0

39,9

27,9

21,6

10,5

Velká buchta

9,4

8,9

62,1

28,6

0,1

Koblihy III

38,5

52,2

38,2

8,7

0,8

Loupák neplněný

19,4

43,3

26,5

20,3

9,8

Vánočka III

5,3

10,2

59,8

29,5

0,3

Meruňková kapsa

30,8

47,1

32,2

8,5

12,2

Koblihy IV

26,8

31,4

29,7

9,9

28,8

Loupák

30,6

40,6

34,7

14,0

10,7

Croissant

22,2

51,1

34,1

8,5

6,3

Linecké kolečko

28,3

29,5

32,5

16,0

21,7

Kapsičky višňové

30,0

38,7

30,7

21,3

9,2

Kapsičky kokosové

30,7

39,7

24,5

17,3

18,4

Tabulka č. 4: Obsah tuku (g/100 g) a složení mastných kyselin tuku (% z celkových mastných kyselin) v trvanlivém pečivu.

Výrobek

Tuk (%)

SAFA

MUFA

PUFA

TFA

BeBe jemné

11,4

47,9

37,9

13,7

1,0

Vaječné věnečky

19,2

45,5

38,5

15,5

0,8

Club

16,2

49,2

38,6

12,1

1,0

Tatranky čokoládové, Opavia

25,4

62,9

26,3

6,2

1,2

Kakaové řezy

28,8

25,0

28,7

3,6

6,9

Oplatky čokoládové, Delvita

30,1

27,3

27,7

4,0

6,0

Tatranky Sedeta

30,0

22,4

31,1

3,1

8,7

Mila

35,2

42,3

28,9

5,8

4,3

Princezky

17,1

24,9

26,9

31,0

3,3

Zlaté oplatky (kokos)

32,2

66,1

23,4

6,8

0,9

Disko oříškové

20,1

55,2

34,4

10,3

1,6

Oplatky čokoládové, Tesco

28,8

45,0

47,2

6,3

22,6

Oplatky oříškové Euro shopper

25,8

37,4

51,7

5,6

18,0

Vaječné věnečky Tesco

21,9

38,3

36,4

15,6

1,8

Zlaté věnečky

20,8

46,7

39,2

13,5

1,2

Kávěnky

30,3

25,3

33,5

5,2

6,5

Poznámka: Ve srovnání s výsledky rozborů výrobků stejných názvů provedených v roce 2002 je zjištěné složení výrazně lepší.


Tabulka č. 5: Složení mastných kyselin tuku čokoládových pochoutek, ledových čokolád, polev na dorty a cukroví, polev mražených krémů a müsli tyčinek a kakaových pomazánek (% z celkových mastných kyselin).

Vzorek

SAFA

MUFA

PUFA

TRANS

Čokoládové pochoutky

Kakaová pochoutka mléčná

39,9

18,7

0,8

40,3

Čokoládová pochoutka mléčná

30,2

22,3

1,2

46,0

Zora nugátová pochoutka

35,9

20,3

3,2

40,6

Kokosová kakaová pochoutka

49,0

17,1

1,4

32,5

Ledové čokolády

Ledová čokoláda – Moritz

91,2

6,3

2,3

0,2

Kaštany ledové

44,5

29,9

2,7

22,7

Polevy na mražených krémech

Eskymo – mražený krém s kokos. příchutí

88,1

8,5

2,0

1,3

Mrož – mražený jahodový krém

87,7

9,1

2,2

1,0

Míša – mražený krém tvarohový

88,6

8,1

2,1

1,3

Polevy na dorty a cukroví

Poleva tmavá – extra tmavá

34,4

18,1

0,5

46,8

Poleva bílá – extra bílá

32,8

17,6

0,8

48,9

Dortová poleva tmavá

36,4

25,8

1,3

36,4

Poleva tmavá

91,8

6,8

1,0

0,3

Pomazánky

BONITA pomazánka kakaovo-mléčná

20,1

29,8

36,5

13,4

Nutella – pomazánka lískooříšková s kakaem

33,0

55,6

10,8

0,5

SchokoMac čokoládovo-mléčná pomazánka

19,2

56,5

20,8

3,1

Polevy na müsli tyčinkách

Corny müsli tyčinka čokoládová

62,3

31,2

6,1

0,1

FLY – müsli tyčinka borůvková v jog. polevě

34,8

22,6

3,9

38,5

FLY – müsli tyčinka banánová s čokoládou

40,8

22,5

5,6

31,1

Fit – müsli tyčinka s kokosem a čok. polevou

72,7

13,3

4,8

9,1

Fit – müsli tyčinka s meruňkami v jog. polevě

40,4

19,3

2,4

37,9

Nestlé Sveltesse-cereální tyčinka v ml. pol.

90,7

6,4

2,1

0,7

Twiggi – müsli tyčinka v jogurtové polevě

33,5

18,7

2,2

45,5

Müsli tyčinka s meruňkami v jog. polevě

40,5

19,3

2,5

37,7

Tabulka č. 6: Obsah tuku (g/100 g) a složení mastných kyselin tuku (% z celkových mastných kyselin) v instantních přídavcích do kávy a čaje.

Výrobek

Tuk (%)

SAFA

MUFA

PUFA

TFA

Coffee cream standart

23,6

97,6

2,1

0,3

0,4

Clever přísada do kávy

17,5

99,2

0,2

0,1

0,2

Completa

35,5

98,9

0,5

0,2

0,6

Completa low fat

18,3

99,3

0,2

0,1

0,2

Creolka

13,3

53,1

40,7

4,6

11,7

Bella

20,8

98,6

0,4

0,2

0,5

Lahodná pochoutka pro smet. chuť

17,5

97,3

0,4

0,2

0,5

Coffee cream gold

18,5

52,6

38,3

5,6

6,5

Coffee cream light

18,4

55,1

36,4

5,7

5,2

Mokate carmen light

20,0

74,6

19,5

3,7

2,3

Mokate carmen classic

35,0

70,8

23,5

5,0

2,3

Coffeeta classic

28,0

98,7

1,0

0,3

0,2

Comtesa

23,2

84,4

13,3

1,7

3,8

Instantní přídavek do kávy

16,3

36,1

54,3

3,2

32,8

Coffee cream Albert

32,9

87,0

11,6

1,0

3,7

Tabulka č. 7. Obsah tuku (g/100 g) a složení mastných kyselin tuku (% z celkových mastných kyselin) ve šlehačkách rostlinného původu.

Výrobek

Tuk (%)

SAFA

MUFA

PUFA

TFA

Kapucín

29,0

94,1

2,2

1,2

ND

Delvita

21,7

76,6

17,7

5,0

0,4

Vian-Kaufland

25,8

90,2

7,7

0,4

5,1

Norosan

33,5

91,0

8,2

0,5

5,3

Clever

26,2

98,6

0,3

0,4

0,4

Oké

27,6

74,7

17,4

4,9

0,4

Tastou

30,3

86,0

10,8

0,8

6,0

Chanty Party

23,5

99,0

0,7

0,3

ND

Meggle*

28,0

66,8

28,1

3,0

2,2

Laura*

24,5

67,8

27,1

3,5

1,9

ND – nestanoveno
* výrobek ze smetany


Tabulka č. 8: Obsah tuku (g/100 g) a složení mastných kyselin tuku (% z celkových mastných kyselin) v dehydrovaných polévkách.

Výrobek

Tuk (%)

SAFA

MUFA

PUFA

TFA

Hovězí polévka

29,6

40,8

45,3

14,0

ND

Gulášová polévka pikantní

12,5

40,7

39,7

15,3

ND

Kuřecí krém s provensálským kořením

13,2

59,7

31,9

7,6

0,7

Polévka zelňačka

13,8

40,1

46,5

12,5

0,2

Dršťková polévka

40,5

35,3

47,3

17,4

0,3

Bramborová polévka

16,2

53,7

36,3

9,5

0,3

Polévka s játrovými knedlíčky 1

14,9

47,1

42,5

9,8

0,5

Polévka s knedlíčky (šunkové)

17,9

58,0

32,9

9,0

0,6

Gulášová polévka Maggi

38,2

56,2

37,6

4,3

13,5

Gulášová polévka Delvita

11,2

22,4

65,4

8,9

44,0

Gulášová polévka Vitana

43,3

34,0

49,5

16,3

0,3

Gulášová polévka svačinová

44,5

33,4

49,7

16,6

0,4

Gulášová polévka Knorr

21,4

64,2

23,4

8,4

0,2

Pórková polévka Knorr

27,2

65,9

24,9

6,9

0,4

Hrachová polévka Knorr

12,5

52,3

30,9

8,0

0,7

Polévka s játrovými knedlíčky 2

11,5

52,5

34,6

10,6

0,3

Kotlíková gulášová polévka

12,9

53,1

32,9

11,8

0,4

Polévka s játrovými knedlíčky 3

9,9

32,0

36,7

30,1

ND

ND – nestanoveno


Tabulka č. 9: Obsah tuku (g/100 g) a složení mastných kyselin tuku (% z celkových mastných kyselin) ve vývarech (bujonech).

Výrobek

Tuk (%)

SAFA

MUFA

PUFA

TFA

Hovězí vývar Maggi

14,4

64,6

28,9

6,4

1,4

Extra silný hovězí vývar Vitana

19,1

53,3

38,2

8,5

ND

Chef Consomé dvojitý vývar Nestlé

10,4

46,8

43,4

9,5

3,8

Hovězí vývar Vitana

5,9

53,3

38,2

8,3

0,3

Consomé Bouillon Knorr

14,8

59,3

33,0

7,8

0,3

Hovězí bujon Knorr

5,5

58,5

34,6

6,9

0,6

Hovězí bujon Hügli

11,5

49,0

46,6

1,8

33,1

Doc. Ing. Jana Dostálová, CSc., VŠCHT, Praha

Autor: Jana Dostálová

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se