Přeskočit na obsah

S jakými důsledky nesprávné výživy se setkává dětský lékař

Nesprávně aplikovaná výživa může mít nepříznivý účinek na zdravotní stav dítěte, později i dospělého člověka. V našem článku se nad specifiky dětské výživy zamýšlí dětský lékař.

Autor: Petr Tláskal

Výživa člověka je jedním ze základních atributů života. Příjem potravy je závislý na životních podmínkách a na zvyklostech lidské společnosti či jí přijaté kultury. Příjem potravy úzce souvisí se somatickou i psychickou kondicí a bývá často ovlivňován znalostmi člověka o kvalitativních a kvantitativních potřebách výživy. Strava je hybnou silou metabolických procesů.  V závislosti na příjmu a využití jednotlivých složek potravy se formuje stav výživy, který bezprostředně ovlivňuje zdravotní stav člověka. Totéž platí i obráceně.   
Výživa dítěte má svá specifika. Aby byla výživa dostatečná, musí zajišťovat adekvátní růst a somatický vývoj, optimální vývoj psychických funkcí, optimální vývoj imunologických reakcí, optimální průběh metabolických procesů. 

Vývoj organismu
Růst a vývoj jednotlivých orgánů i celého organismus dítěte neprobíhá lineárně. Obrázek 1 například ukazuje rozdílný vývoj některých organických systémů.

Obrázek 1
Růst a vývoj některých orgánových systémů v průběhu dětského věku

Vývoj nervového systému je více než z 90% ukončen kolem třetího roku života. Jiný je vývoj lymfatického nebo pohlavního systému i celkového růstu dítěte. Obrázek 2 ukazuje na percentilovém grafu změny hmotnosti dítěte ve vztahu k jeho výšce, kdy v optimálním případě je změna tohoto poměru pravidelná = v určitém percentilovém pásmu (na grafu označena A) a  údaje se pohybují v rozptylu mezi 75 až 10 percentilem.

Obrázek 2
Zdravotní a očkovací průkaz dítěte a mladistvého – změny  hmotnosti dítěte ve vztahu k jeho výšce (přiklad grafu platného pro chlapce)

V případě  hodnot nižších nebo vyšších než je desátý nebo pětasedmdesátý percentil  (označeno B,C) by mělo být dítě více sledováno a v případě hodnot nižších než je 2 percentil nebo hodnot vyšších než je 98 percentil by mělo vždy  být vyšetřeno lékařem. 
Praktický lékař pro děti a dorost sleduje zdravotní stav dětí v různých věkových periodách, které mají své vlastní charakteristiky a to i pro výživu dítěte. Lékař sleduje novorozence ( děti do ukončeného 28 dne věku), kojence ( do 1 roku), batolata (1 až 3 roky), děti předškolního věku (3-6 let), děti školního věku (6-15let) a adolescenty ( 15 až 18 let).  S případy nesprávné výživy se praktický dětský lékař setkává často. Některá případy řeší i společně se specializovaným lékařem na problematiku onemocnění trávicího traktu a  výživu člověka. 

Co patří k nesprávné výživě ?
Co patří k nesprávné výživě ? Je to buď nedostatečný nebo zase naopak nadměrný příjem potravy, nedostatek či nadbytek kalorií, živin, vitamínů, stopových prvků, tekutin  a podobně. Jsou to však i některé zvyklosti nebo psychicky podmíněné momenty. Například nevhodně cílený výběr potravy, špatné stravovací zvyklosti a další. Nesprávně aplikovaná výživa může mít nepříznivý účinek na zdravotní stav dítěte, později i dospělého člověka.
   
Novorozenci a kojenci
Jak již bylo řečeno, má každé věkové období dětského věku svá specifika. Pro novorozenecký a časný kojenecký věk dítěte má velký význam především kojení. Výživa  mateřským mlékem je ideálně vyvážená,  zajišťuje příjem kvalitní potravy , která je mladým  organismem velmi dobře tolerována a při dostatku mléka až do šestého měsíce věku zajišťuje optimální tělesný růst a psychický vývoj dítěte. Při kojení není nutné se stravou příliš manipulovat, má optimální teplotu a je zajištěna i její bakteriální nezávadnost. Mateřské mléko díky svému složení zvyšuje ochranný účinek dítěte ve vztahu k infekcím, navozuje přirozenou psychickou vazbu ve vztahu matky a dítěte a podobně. Pro  případy, kdy matka nemá dostatek mateřského mléka je výživa  dítěte zajišťována propracovaným systémem umělé výživy.

Mezi nesprávné praktiky výživy novorozenců a kojenců můžeme zařadit :

 • zbytečně předčasné ukončené kojení dítěte (před šestým měsícem věku), s výjimkou zdravotních důvodů  nebo nedostatku mateřského mléka
 • nesprávnou volbu umělé výživy ( například nepodání hypoalergenního preventivního mléka u dětí s pozitivní alergologickou anamnézou v rodině)
 • nesprávnou přípravu umělé výživy ( strava koncentrovanější než je uvedeno v doporučení)
 • předčasné zařazování nemléčné složky potravy (například lepek ..s nebezpečím rozvoje celiakie)
 • nedostatečný nebo nadbytečný příjem potravy nebo některých jejích složek (nebezpečí rozvoje malnutrice, obezity, chybění některých vitamínů ..vitamin D, železo, jód..)

Batolata a dětí předškolního věku
U dětí v batolecím a předškolním věku se ve srovnání s přechozím obdobím snižuje chuť k jídlu. Tyto děti mají již pomalejší růst, mají ale větší zájem o okolní svět a tím i o jiné požitky než jen příjem potravy. Tyto děti si raději vybírají sladká jídla,  projevují se u nich různé rozmary při výběru potravy. Pro děti předškolního věku se stává příjem potravy společenskou událostí.

Mezi nesprávné návyky ve výživě batolat a předškolních dětí patří :

 • násilné nucení dítěte do jídla  ( tento způsob vyvolá spíše averzi dítěte s dalšími negativními důsledky)
 • nevhodná skladba potravy ( například nedostatek mléka a mléčných výrobků – není-li to nutné například z důvodů intolerance. Takto způsobený nedostatek vápníku a fosforu  může nepříznivě ovlivňovat vývoj skeletu a toto se může negativně projevit třeba až v pozdní dospělosti vyšší fragilitou skeletu. Pro děti tohoto věku není ani vhodné zavádět některá doporučení užívaná pro dospělé –  například omezování cholesterolu, který dítě v době svého růstu a vývoje rovněž potřebuje. Výjimkou jsou však děti, které mají poruchu tukového metabolismu, což již často předurčuje předchozí  záchyt v rodině dítěte.
 • pokud dítě nadměrně přijímá sladkosti nebo slazené nápoje. Kromě špatného stavu chrupu se tak může rozvíjet obezita, kterou si dítě  často přináší i do dospělosti s veškerými  dalšími negativními zdravotními následky.  
 • nesmíme zapomínat, že zvláště pro děti batolecího věku je nevhodné podávat nesnadno rozpustné, tvrdé potraviny – například oříšky. Hrozí zde nebezpečí vdechnutí těchto složek potravy s dalšími zdravotními důsledky.
 • přenášení nevhodných návyků z rodiny – například ve výběru jídla chybí živočišná bílkovina. Zvláště nebezpečné je z tohoto pohledu veganství.  Není ani dobré, aby v jídelníčku dítěte chyběla zelenina a ovoce – kromě vitamínů a dalších látek jsou to významné zdroje  vlákniny, kterou organismus potřebuje. Vláknina organismus chrání, zvláště jeho trávicí trakt,  před rozvojem některých onemocnění. Nevhodné je i podávání nadbytku uzenin. Je rovněž samozřejmé, že káva, alkohol a ostře kořeněné potraviny do výživy dítěte rovněž nepatří.

     
Školní děti a adolescenti
Děti ve školním a adolescentním věku se opět rychleji vyvíjí a rostou. U chlapců mohutní skelet a svalová tkáň.  Nastává diferencovaný sexuální vývoj. Mnění se psychika člověka, formuje a rozvíjí se jeho osobnost. Mladý člověk začíná nově vnímat svět, zařazuje se do společnosti a rozhoduje se o svému povolání. 

Mezi nesprávné návyky dětí školního věku a věku mladistvých patří :

 • především špatný stravovací režim  (dítě jí nepravidelně, často nesnídá a má i z těchto důvodů častější dyspeptické obtíže)
 • špatný pitný režim – především malý příjem tekutin kdy dochází k vyšší zátěži metabolických procesů kdy  v dalším důsledku to může například vést ke zvýšené tvorbě žlučových či ledvinných konkrementů
 • nedostatečný příjem některých složek nebo celkového množství potravy (například  alternativní výživa nebo výživa u mentálních anorektiček) 
 • nevhodný výběr potravy ( alkohol, fast food a podobně)
 • nadbytečný příjem potravy ( následná obesita, bulimie …)

Výživa může bezprostředně ovlivňovat zdravotní stav dítěte. Platí to i obráceně,  zdravotní stav ovlivňuje způsob i charakter výživy. Výživa dítěte v návaznosti na výživu dospělého ovlivňuje zdravotní stav člověka od narození až do dospělosti  Výživa je přirozenou součástí života, je starostí i potěšením. Všichni výživě rozumí, měli bychom se však stále vzdělávat a učit se ze svých chyb. 


P.S. Tato publikace se opírá o některé výsledky ze studie VZ FN Praha Motol č. 00000064203

MUDr. Petr Tláskal, CSc je dětským lékařem na Pediatrické klinice FN Praha Motol

Autor: Petr Tláskal

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se
 • Autor: Petra

  Děkuji za článek o dět. výživě
  Vážený pane doktore, mám 16 měsíčního syna a ráda bych věděla, jestli mu složením stravy nepůsobím problémy. Pokud se neptám na správném místě, předem se omlouvám a děkuji za Vás čas.
  Synovi je 16 měsíců, je velmi živý a veselý a učenlivý. Špatně spí, odpoledne 1/2 až hodinu, v noci se zhruba každé 2 hodiny budí, někdy i několikrát po pár minutách, špatně znovu usíná.
  Odstavil se na konci 14. měsíce, poté začal pít „sunar“. Okamžitě přišly potíže – asi zduřelý nos, takže se mu velmi špatně dýchalo ve spánku a při pití (zahleněný nebyl). Mléko jsem nahradila syrovátkou. Pije ji jednou denně brzo ráno, po pár dnech potíže s nosem ustoupily.
  Snídá chleba nebo rohlík s lučinou a plátkem sýra, dopoledne ovoce, k obědu rybí filé nebo kuřecí maso se zeleninou, k tomu brambory, těstoviny, rýži, nebo domácí noky, 3krát týdně bez masa, do jídla přidávám máslo, občas vejce. Odpoledne ochucený kozí jogurt, kousek koláče, loupáku, rohlíku nebo chleba s máslem apod., znovu ovoce. Večer kupovanou rýžovou mléčnou kaši. Pije neslazený slabý odvar ze sušeného lesního nebo zahradního ovoce, přidávám roibos. Sladkosti nedostává, mlsá kukuřičné křupky nebo tyčinky neslané, občas dětské piškoty.
  Nemohou mu škodit konzervanty a jiné látky obsažené v dětské sušené kaši? Čím ji mohu nahradit? Krupičku vařenou ve vodě a slazenou medem jedl 3 dny, pak mu došla trpělivost. Možná v tu dobu spal trochu lépe, alespoň se nebudil do bdělosti, hned zase usnul.
  Pro úplnost – teď v 16 měsících váží asi 12 kg, měřit může kolem 80 cm (podle oblečení). Pane doktore, jestli je ve Vašich silách pomoci mému synovi ke klidnějšímu spánku a tím i mně k tomu, abych se po několika měsícíh trochu vyspala a večer měla čas a klid na práci, moc Vám děkuju. Přeju úspěch v práci a spokojenost v životě. Petra.