Přeskočit na obsah

Seminář o zavádění biopotravin do školního stravování

Přes veškeré těžkosti biopotraviny začíná alespoň v malé míře používat čím dál víc jídelen. Se zkušenostmi s biopotravinami se mohli seznámit účastníci semináře, který se konal v Brně. V článku vedoucí ŠJ popisuje i zkušenosti z jejich školní jídelny.

Autor: Eva Martinková

Dne 3. února 2010 se konal v Brně seminář o zavádění biopotravin do školního stravování v rámci celostátního projektu Bioškoly. Do tohoto projektu jsou zatím začleněny čtyři kraje – Praha, Středočeský, Královehradecký a Jihomoravský. V těchto krajích se postupně konají jednotlivé semináře, které jsou nedílnou součástí projektu. Odborné informace, osvěta a znalost problematiky jsou nezbytné pro zavádění nových trendů do školního stravování. Seminářů se účastní zástupci z řad odborníků na ekologické zemědělství, specialistů na výživu, zástupci firem produkujících biopotraviny a zástupci školních jídelen.

Brněnský seminář měl představit jednak projekt Bioškoly a jeho aktivity, ale především seznámit s ekologickým zemědělstvím, jeho zásadami, principy a východisky. Seminář též účastníkům nastínil specifika výroby biopotravin, jejich kvalitu a kontrolu jejich zpracování.
Dále byly účastníkům představeny praktické zkušenosti se zaváděním biopotravin na příkladu konkrétní školy, a také jim byl představen příklad ze zahraničí – školní stravování v Římě.

Ekologické zemědělství – zásady, principy a filosofie
Jako první vystoupil Dr. Ing. Josef Dlouhý, Prof., odborník na ekologické zemědělství z Bioinstitutu, o.p.s., Olomouc, který dlouhá léta zkoumal rozdíly v systému ekologického a konvenčního zemědělství.
Prof. Dlouhý popisoval současné problémy průmyslového zemědělství, zejména zdůraznil neudržitelnost systému konvenčního zemědělství v závislosti na zásobách fosilních paliv a umělých syntetických hnojiv (upozornil na předpokládaný nedostatek dusíku, fosforu a draslíku v příštích letech). Podobně vyzdvihnul riziko aplikace pesticidních látek v konvenčním zemědělství, které může mít dalekosáhlé a nezjistitelné dopady jednak na ekoagrosystémy, ale hlavně na zdraví konzumentů.
Je všeobecně uznávaným faktem, že zdraví a kvalita života jsou značně závislé na potravě, kterou člověk konzumuje a na prostředí, v němž žije. Člověk v podstatě ovlivňuje sám sebe, své zdraví a životní kvalitu přímo přes vyprodukované potraviny. Má morální povinnost a odpovědnost hospodařit takovým způsobem, aby se kulturní krajina stala pozitivní a harmonickou součástí přírody.
Ekozemědělství využívá v co největší míře vlastní biologické procesy, živiny (včetně dusíku) recirkuluje, šetří s nimi, zatímco konvenční zemědělství je lineárním systémem do něhož je třeba živiny neustále uměle dodávat. Např. dusík se využívá v koncentrované formě a na jeho výrobu je třeba fosilních paliv (na 1 kg dusíku až 2 litry nafty). 
Prof. Dlouhý nepovažuje konvenční zemědělství za trvale udržitelné ani lidstvu prospěšné.

Výroba biopotravin – specifický kontrolovaný systém
Další z přednášejících Ing. Tomáš Mitáček, spolumajitel firmy Sonnetor zabývající se produkcí biočajů a biokoření, se s účastníky podělil o své zkušenosti s výrobou biopotravin, s jejími specifiky, a také tím jaká je kontrola bioproduktu a jakou má konzument záruku.
Ing. Mitáček nejprve stručně představil svou cestu k ekologickému zemědělství, od studia zemědělské vysoké školy, přes pobyt ve Švýcarsku na ekologických hospodářstvích, až po založení společnosti Sluneční brána. Výrobce biopotravin dle Ing. Mitáčka přijímá dobrovolné rozhodnutí k dodržování přísnějších standardů při zpracování a podrobuje se tak přísné a pravidelné (i nepravidelné) kontrole ze strany orgánů dohlížejících na dodržování pravidel ekologického zemědělství. Výrobce také musí přijmout omezené množství metod a technologií zpracování s ohledem na maximální přirozenost výrobního procesu.
Při výrobě biopotravin probíhají pravidelné analýzy reziduí pesticidů a geneticky modifikovaných surovin, aby byla zajištěna kvalita pro spotřebitele a splněny legislativní požadavky. Nicméně pan Mitáček upozornil účastníky, že biopotraviny nemají zcela nulová rezidua nežádoucích látek. Prostředí k výrobě biopotravin totiž není sterilní a pesticidy rozstřikované na konvenčních polích mohou být přenášeny dle zkušeností na velké vzdálenosti a kontaminaci ekologický zemědělec často nemůže vůbec zabránit.

Zavádění biopotravin do škol – zkušenosti a překážky
Bc. Eva Martinková, školní jídelna MŠ a ZŠ Ostrožská Lhota
Ve školní jídelně se snažíme zařazovat do jídelníčku potraviny v biokvalitě druhým rokem. Důvodem byla především touha vedení školy po kvalitnějších potravinách pro strávníky, osobní přesvědčení vedoucí jídelny o vhodnosti biopotravin pro děti a snaha o podporu ekozemědělství a vůbec životního prostředí u nás.
Biopotraviny byly do stravování zavedeny postupně. Mezi rodiči nebyly realizovány žádné průzkumy, ale škola vsadila na to, že děti dostanou za stejnou cenu kvalitnější potraviny. Výše stravného zůstala i po částečném zavedení biopotravin stejná.
Mezi hlavní překážky pro zavedení biopotravin do škol řadím především nedostatečnou nabídku ze strany producentů a zpracovatelů, a také skutečnost, že vedoucí jídelny musí být velmi aktivní při vyhledávání nabídek biopotravin, a při dodávce biopotravin do školy fungovat v podstatě jako řidič a závozník v jedné osobě. Jinak do školní jídelny většinu biopotravin ani nedostanu. V neposlední řadě mohou být překážkou vyšší ceny. Ty jsou dány hlavně tím, že podíl ekologického zemědělství je stále příliš malý než aby mohl využívat přednosti velkoobchodu a zavedených distribučních a zpracovatelských kanálů. Dalším faktorem je to, že poptávka výrazně převyšuje nabídku, takže obchodník si může navýšit ceny právě z důvodu vysoké poptávky.
Stravování ve školní jídelně vnímám jako součást vzdělávání podobně jako ve školních lavicích. V tomto případě jde o formování stravovacích zvyklostí, vztahu k potravinám a vůbec osobního rozvoje a kultivovanosti našich dětí ve stravovacím procesu. Konzumace oběda by měla být považována nejen za způsob jak zaplnit prázdný žaludek, ale taktéž s trochou nadsázky za vzdělávací a kulturní zážitek.

Řím – revoluce ve školním stravování
V posledním příspěvku Mgr. Tomáš Václavík, vedoucí agentury Green marketing představil školní stravování na příkladě města Říma, které zavedlo určité standardy kvality veřejného stravování s ohledem na dosahování udržitelného rozvoje.
V souvislosti s výrobou potravin se spotřebovává velké množství neobnovitelných fosilních zdrojů, vzrůstají náklady na udržení veřejného zdraví související především s nadměrnou konzumací nekvalitních potravin.
Trvale udržitelný systém školního stravování může:
– Snižovat zdravotní problémy spojené s konzumací jídla.
– Posílit roli konzumentů – strávníků.
– Vytvořit nový trh pro kvalitní potraviny.
– Poskytovat výhody pro životní prostředí.

Právě takový systém se rozhodli obhajovat v italském Římě, kde v roce 2001 vytvořili požadavky na dodavatele potravin do zařízení veřejného stravování (škol, nemocnic, úřadů). Důraz byl kladen na čerstvé, sezónní a bio potraviny. Tento požadavek byl dokonce již v roce 1999 včleněn do italské legislativy o financování.
Vývoj se však tímto nezastavil a v Římě se změnami stále pokračují. V roce 2004 zpřísnili požadavky na dodavatele potravin, ve školním stravování byla menu přizpůsobena věku dětí, začalo být více využíváno Fair Trade produktů, větší důraz se klade na sezónnost a rozmanitost stravy.
V dalším období se kroky k udržitelnosti veřejného stravování ještě stupňují a vyžadují například zvláštní menu pro etnické skupiny dětí, využívání zbytků jídla pro zvířecí útulky či pobídky dodavatelům nakupovat od sdružení zemědělců a výrobců. Zároveň je požadována recyklace a použití ekologických čisticích prostředků.
A jaká je současná situace v ČR? Tom Václavík shrnuje, že v tuzemsku pravidla pro školní stravování v sobě vůbec nezahrnují prvky trvalé udržitelnosti. Jídelna a kuchařky nejsou považovány za součást školy, a tak děti nemohou obědy „prožívat“ a jejich vzdělávací efekt zůstává nevyužit, také proto, že téma potravin a jejich produkce není vůbec součástí vzdělávacích programů nespecializovaného vzdělávání.

Bc. Eva Martinková, vedoucí školního stravování v Ostrožské Lhotě

Autor: Eva Martinková

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se
 • Autor: Liliana

  Portál Bioškoly – Bio nevaří
  Jsem také příznivcem bio potravin do škol, problémem však zůstává cena. Pokud budu vařit například bio hovězí zadní maso za 350,- za kilogram a ještě si pro něj musím dojet vlastním autem na farmu a to v době, kdy zrovna poráží, tak to asi udělám jen jednou za rok a efekt bude pro strávníky bude téměř nulový.
  Mě nikdo nezaplatí cestu a já vyplýtvám peníze na tři dny dopředu za maso. Ceny za bioprodukty jsou v Evropě vyšší o deset procent, u nás o sto a více. Tím je dáno vše.
  Ještě na okraj – kontaktovala jsem školy z portálu Bioškoly a některé vedoucí vůbec neví, že tam jsou uvedeny a vůbec BIO NEVAŘÍ. Bylo by dobré seznam aktualizovat.

  • Autor: eva 2

   Re: Portál Bioškoly – Bio nevaří
   přece ale není jen BIO maso, na trhu je spousta výrobků, které nejsou cenově příiš vysoko a které nám ten jídelníček dokáží zpestřit, stačí se jen rozhlédnout…dělám to tak, že při svých soukromých nákupech “ šmejdím“ po regálech s bio potravinami a podle dostupnosti potravin sestavím jídelníček, suroviny mi přiveze dodavatel, kterého nasměruji do příslušných obchodů.
   Další možností je nákup bio produktů přímo od dealerů, kteří jezdí k nám do školy… stačí se jim jen zmínit.
   Vůbec netrvdím, že je to jednoduché finančně, ale zvládnout se to dá, chce to jen trochu dobré vůle…. děláme to přece pro děti…

 • Autor: Zdenka

  Děkuji za článek
  Děkuji vám za krásný článek, gratuluji k oboustranně vstřícným vztahům mezi vámi a vedením školy a přeji hodně sil do další práce!

 • Autor: Petr_W

  Kde je biozemědělec?
  Je prima, že se pořádají semináře o biozemědělcích a jejich produktech, ale proč jste si nějakého nepozvali? Pak se tu objevuje spousta nesmyslů viz.: biopotravin je nedostatek, ceny jsou přemrštěné, není dostatečný sortiment atd.
  Pro zastoupení biopotravin ve školních jídelnách je jediný limit: vedoucí školní jídelny! Dnes už díky „Bio do škol“ mají školy informace o dodavatelích, nemusí je tedy ani hledat, ani „přemlouvat” k dodávkám. Musí jen chtít! A to záleží opravdu jen na škole. Jak to vím? Sám jsem biozemědělec (zelenina a ovoce) zařazený v programu, ale doposud žádný zájem ze strany škol.