Přeskočit na obsah

Školní mléko

Víte, co je účelem programu „Školní mléko“? Chcete se zapojit do programu a nevíte jak? Jaké předpisy upravují podporu spotřeby mléka? Tyto a další zajímavé informace o programu se dozvíte v dnešním článku. Aktualizováno 21.9.2007

Autor: Zdenka Macháčková
je vedoucí ŠJ ve Všestarech

Program na podporu spotřeby mléka a mléčných výrobků ve školách pod názvem „Školní mléko“ odstartoval v České republice na podzim roku 1996. Jeho účelem je snížit deficit vápníku u dětí, zlepšit jejich stravovací návyky a také zajistit odbyt mléka pro zemědělce. Až od roku 1999 začal přispívat na projekt stát , nejprve žákům 1. a 2. tříd. Postupně se program rozrůstal. Od března 2001, kdy mohli dotované mléko a další mléčné výrobky odebírat všichni žáci v rámci povinné školní docházky, administruje tento program Státní zemědělský intervenční fond. Po vstupu ČR do EU byl program přizpůsoben evropským pravidlům.
Legislativně upravují tuto podporu spotřeby mléka následující předpisy:

 1. nařízení Rady (EHS) č.1255/1999, o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky
 2. nařízení komise (ES) č. 2707/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1255/1999
 3. nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol, a novelizace tohoto předpisu

Program je podporován jednak z finančních zdrojů EU podle pravidel Evropského společenství a v současnosti činí téměř 18 milionů ročně. Dále je poskytována národní podpora z rozpočtu ministerstva zemědělství. Výše státní dotace se pohybuje od 2,50 Kč do 3,50 Kč na jeden výrobek. Vláda na svém zasedání červenci 2007 rozhodla o uvolnění 55 mil. Kč na další školní rok, které by měly při zachování současných cen výrobků pro žáky vyrovnat snížení příspěvku z EU, jež ročně klesá o 5 %.

Co  mohou  žáci  odebírat
Výrobky zařazené do tohoto programu musí být viditelně označeny nápisem „Školní mléko“ a musí splňovat hmotnostní limity: mléko a jogurtové mléko 250 ml, jogurt 150g a smetanový krém 80g.
Žáci mají nárok na jeden dotovaný výrobek denně, mléko, ať už bez příchutě nebo ochucené mohou odebrat maximálně 4x v týdnu. Pokud chtějí jogurt, jogurtové mléko nebo smetanový krém, mohou si týdně vyzvednout nejvýše 3 ks. Právě o smetanové krémy je mezi dětmi stále větší zájem, meziročně se jeho odběr zdvojnásobil. Dodavatelé stále přicházejí s novinkami obohacujícími stávající sortiment, od září 2007 se tak vedle smetanového jogurtu bude nově nabízet nízkotučný ochucený jogurt.

Distributoři
Prvním distributorem školního mléka v České republice se stala obecně prospěšná společnost Laktea, která vznikla v roce 1996. Mlékárenské podniky Madeta, a.s, Bohušovická mlékárna, a.s., a Olma, a.s. ji pověřily organizací projektu dotovaného mléka a jeho administrativním zajištěním a dnes má téměř 80% podíl na dodávkách mléka do škol.

Na začátku minulého školního roku vstoupila do školního programu Mlékárna Kunín, a.s., která přišla s novinkou v podobě mléčných automatů. Prvních 200 automatů bylo rozmístěno v moravských základních školách. Poptávka po nich vysoce překračuje nabídku, tvoří se pořadníky. Tento systém chlazené distribuce má mnoho kladů oproti klasickému prodeji jak pro děti tak pro školu. Té odpadá zejména složité evidování a skladování výrobků a jejich výdej. Automaty totiž fungují na tzv. mléčné kreditky, které 1x měsíčně prodává pověřený pracovník školy a využívá přitom speciální program získaný od dodavatele. Kreditky mají hodnotu 20 výrobků a jsou dvojího druhu: na mléko a na jogurty a smetanové krémy. Pro děti má tento způsob dodávek výhodu v tom, že mléčnou svačinku mohou dostat kdykoli podle chuti bez objednávání, mohou si vybrat z různých druhů nabízených příchutí a mají jistotu, že jsou výrobky skladovány při správné teplotě (8 st.C). Rovněž odpadají nepříjemnosti spojené s neodebráním mléka v době nepřítomnosti žáků. Vzhledem k výhodám tohoto způsobu distribuce lze očekávat, že se tímto směrem bude program Školní mléko dále ubírat. Ostatně se tak vyjádřili i ministři na svém červencovém zasedání, kteří chtějí státními dotacemi podporovat zejména zavádění mléčných automatů, které by měly ve školách postupně převládnout.

Jak se zapojit
Pokud má škola zájem zapojit se do programu, musí podat žádost na Státní zemědělský intervenční fond, kde je zřízeno samostatné oddělení (http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/komodity~zv~01~11)  podpory spotřeby mléčných výrobků. Aby vše mohlo fungovat od začátku školního roku, je nutné se přihlásit v předstihu do 30. dubna. Žadatel se zavazuje poskytovat dotované mléčné výrobky pouze žákům, vést o tom evidenci a umožnit kontrolu příslušným orgánům.

Napište nám, jak program Školní mléko funguje na vaší škole, jaké s ním máte zkušenosti, kde jsou problémy a jak jsou spokojeny vaše děti. Každý příspěvek od vás pomůže utvořit celistvější pohled na toto téma.

Pozn. redakce 1: Uzávěrka těchto příspěvků bude 30.11.2007, zašlete je na adresu redakce@jidelny.cz. Tři nejlepší příspěvky zveřejníme na portálu Jídelny.cz a finančně odměníme honorářem 300 Kč. Podmínkou je, že text musí mít min. rozsah 2 tis. znaků.

Redakční oprava: Původně autorka v tomto článku uvedla, že žák může odebrat 4 ks jogurtového mléka týdně. Na základě upozornění čtenářek a po kontrole v legislativě jsme tento údaj opravili na 3 ks. Žák tedy může odebrat max. 3 jogurtového mléka týdně. Všem čtenářům se za tuto chybu omlouváme.

Zdenka Macháčková je vedoucí ŠJ ve Všestarech

Autor: Zdenka Macháčková
je vedoucí ŠJ ve Všestarech

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se
 • Autor: Bohumil Barda

  Dobré, ale …
  Určitě chválihodný počin dostat mléčné výrobky do dětí za rozumný peníz. Automaty u nás na škole jsou dva – pro 1. a pro 2. stupeň, prý aby se před nima žáci nemačkali :-). Problém je, že ŠJ byla vyzvána ředitelem, aby jogurty a a ochucený mléčka nezařazovala. Ta ale pak zase těžko splní spotřební koš 🙁

  Jen pro upřesnění: Pokud vím, od září 2007 je na jednu kreditku možno vybrat jen 10 ks jogurtových výrobků – tedy došlo ke zdrařewní 🙁
  PS: Ještě mi není moc jadsné, proč na jogurty je jeden druh kreditek a na mléka druhý, když vše je v jednom automatu a ohlídat patřičný příděl lze snadno i s jednou kreditkou.