Přeskočit na obsah

Splňuje školní stravování požadavky na zdravou výživu dětí?

Na stránkách Ústavu pro informace ve vzdělávání probíhá od září 2008 anketa, zda školní stravování splňuje požadavky na zdravou výživu dětí. Víte, jaké jsou výsledky? Seznamte se s nimi – dávají mnoho námětů k zamyšlení.

Autor: Ing. Pavel Ludvík

Na stránkách Ústavu pro informace ve vzdělávání běží od září 2008 anketa „Splňuje školní stravování požadavky na zdravou výživu dětí?“
Výsledky jsou velmi těsné. 51% hlasujících si myslí, že ano, 49% tvrdí že ne. Na konci září tam hlasovalo již více než 5600 lidí. Stránky podobného typu obvykle nenavštěvují notoričtí kverulanti, jejichž jediným cílem je si stěžovat a očerňovat. Spíše jsou to lidé vzdělaní, aktivní, zajímající se, lidé, kteří nejsou lhostejní k tomu, co se děje v okolí, lidé kteří mají názor. Proto se mi zdají výsledky této ankety dosti reprezentativní a závažné.
Jak je možné, že je tábor hlasujících (rodičů?) tak rozpolcený? Jak je možné, že takové množství lidí se domnívá, že školní stravování požadavky na zdravou výživu nesplňuje? Vždyť jsme léta ujišťováni, že požadavky na zdravou výživu jsou obsaženy ve spotřebním koši, který je součástí legislativy a jehož dodržování je kontrolováno?

Rodiče mají jiné představy o tom, co je zdravé
Je tomu ale opravdu tak? Rodiče jsou dnes všelijací, ale nedovedu si představit, že by někteří dokázali dítěti říci: „Nejez to jablko, nejez to rajče, není to zdravé. Dej si raději chipsy, to ti prospěje víc.“ Existuje však početná skupina rodičů, kteří jsou zastánci makrobiotiky, vegetariánství a dalších alternativních směrů výživy. Nejsou to právě oni, kteří v anketě tak hlasitě volají, že s naším školním stravováním to není dobré? Nezdá se mi však, že by jich bylo tolik, aby dokázali v uvedené anketě vytvořit tak silnou protistranu. Hledejme proto dál…

Co když jídelny vaří opravdu nezdravě?
Věří se tomu dost těžko. Že by si tisíce vedoucích školních jídelen neuvědomovalo svůj omyl? Že by na internetu byly vystaveny tisíce fingovaných jídelních lístků?
Ale na druhou stranu: Jak často je v jídelnách kontrolováno dodržování spotřebního koše? V posledních letech ho přestaly sledovat KHS a stal se předmětem kontrol ČŠI. Jenže jak často právě ta do vaší jídelny přijde? Víme tedy, jak je spotřební koš dodržován? Není právě nedostatečná kontrola spotřebního koše důvodem toho, že si pak lidé myslí: školní stravování vaří nezdravě? Vedou se dokonce už i diskuse, zda spotřební koš odráží opravdu zdravou výživu.
Za 15 let, co se pohybuji ve školním stravování, jsem navštívil stovky jídelen a mnohé z nich opakovaně. Jídelen, jejichž personál považoval spotřební koš za nesmyslnou byrokratickou zátěž, nebylo málo. Množství tuků se prostě nedá dodržet, protože na něčem se smažit musí. Cukry jakbysmet, když to není sladké, děti to nepijí apod. To byly argumenty. A ty slaďounké čaje, které někde dětem podávají, vše jen dokreslují.
Výkazy spotřebního koše se také dají „upravit“ – zkontrolovat je pak je tak složité, že se o to málokdo pokouší.
Právě ale proto, že znám provozy a vedoucí mnoha jídelen, si nemyslím, že by jídelny vařily nezdravě, ba právě naopak. Hledejme proto dál…

Rodiče podléhají informacím z tisku
Je nepopiratelné, že v posledních 2-3 letech tisk (a nejen on) systematicky čtenáře přesvědčuje, že školní jídelny vaří nezdravě. Pohlédněme na některé titulky a myšlenky v článcích obsažené:

Lidové noviny, listopad 2006: „ ŠJ stále vaří nezdravě“
Právo, březen 2007: „Normy nedodržuje 40 procent jídelen“
ČT 24: „České děti jsou stále tlustší, přispívá k tomu i školní strava“
MF Dnes, září 2007: „Školní obědy budou brzy zdravější! (dosud byly asi zdravé jen málo)
Týden, červenec 2007: „Hody dětských masožroutů“
Respekt: „Bohužel oba spotřební koše jsou v rozporu se současnými poznatky vědy o výživě“
MF Dnes 2008: „Chybí více nápadů a zeleniny“
Euro, únor 2008: „Třikrát týdně knedlíky“

Mnoha čtenářům pak takové titulky stačí, aby hlasovali v anketě proti školním jídelnám. Vina je však i na jídelnách: nesnaží se strávníky přesvědčit, že vaří zdravě. Sdělovací prostředky obsahují určitý prostor, který je nutné denně zaplnit. Není-li dostatek zajímavých zpráv, použijí se jakékoli jiné, byť vymyšlené, např. že jídelny vaří nezdravě. Jídelny ten prostor nechávají prázdný. Kolik z vás se ho pokusilo zaplnit alespoň ve školním zpravodaji či v novinách místního formátu?

Společnost pro výživu opravdu zabrala
Mimořádnou práci v pozitivní prezentaci školního stravování v médiích odvádí v poslední době Společnost pro výživu. V červenci zorganizovala pro zástupce médií velkou tiskovou konferenci. Materiály o školním stravování, vyzdvihující jeho přednosti a kvalitu, se postupně dostávají do různých novin a časopisů. Protože se monitoringem tisku v oblasti školního stravování už nějaký čas v redakci zabýváme, mohu zodpovědně prohlásit, že tolik dobrých zpráv o školních jídelnách jako v poslední době jsem už dlouho nečetl.

Nedávno jsme mohli v rozhlase slyšet zajímavý rozhovor s předsedou SPV MUDr. Tláskalem. Primář dětského oddělení FN Motol v něm fundovaně bránil školní stravování, jak jen mohl. A neměl to jednoduché.
Další mimořádnou akcí, která byla zdrojem mnoha pozitivních článků o školních obědech, byla soutěž Kuchařka roku v Brně: Soutěž školních jídelen v Brně, Soutěž školních jídelen v Brně 2

Jídelny se snaží málo
Kromě SPV se občas prosadí do tisku také ASPOS, i portálu Jídelny.cz se něco podařilo. Ale to nestačí. Co jídelny? Jídelny se v tomto směru snaží málo – co naplat, že vaří zdravě, když o tom nikdo neví!
Napsali jste rodičům do vašeho školního zpravodaje, že vaříte dobře, chutně a zdravě? Seznámili jste s touto skutečností vaše spoluobčany v místních či okresních novinách? Neváhejte. Z některých měst opět přicházejí zprávy o slučování jídelen či jejich převedení na soukromou firmu. Přesvědčte vaše zastupitele, že jim to nestojí za to!

Ing. Pavel Ludvík je vedoucím redakce portálu Jídelny.cz

Autor: Ing. Pavel Ludvík

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se
 • Autor: Karel

  Někde nesplňuje
  Dobrý večer,
  mé děti se stravují ve školní jídelny v Praze 9 v Čakovicích, Jizerská. Pokud tato jídelna vaří zdravou výživu tak nevím, posuďte sami …

  namátkou na stránkách www.jidelna.cz pod ŠJ Jizerská 840, Praha 9 si nalistujte jídelníčky – namátkou v květnu 2008. V pátek 2.5 příloha houskový knedlík a hned v pondělí 5. 5. opět houskový knedlík. Při projití celého měsíce napočítáte jen knedlíků v různé úpravě celkem osm. Z asi dvaceti pracovních dnů je číslo osm poměrně děsvé. Knedlíky pokud vím nejsou zrovna zdravá strava.

 • Autor: zdena

  někde ne
  Já bych to neviděla tak černě,Vaše děti,podle toho co jsem viděla na jídelníčku,si asi ve třech případech mohou vybrat.Bud´knedlík,nebo jinou přílohu,to už záleží na nich

 • Autor: kleopatra

  Propagace šk.stravování
  Úplně souhlasím s názorem, že školním jídelnám chybí řádná reklama. Věřím, že se najde spousta jídelen, které dělají pro své malé strávníky maximum, snaží se vytvářet plnohodnotný a zdravý jídelníček, vaří chutně, na školách organizují různé akce a soutěže, přímo ve třídách seznamují žáky se zásadami zdravé výživy a s pravidly školního stravování atd. Bohužel mnoho z nás tyto věci ještě neumí pořádně prodat.Myslím, že jsme příliš skromné a to není dobré. Před nedávnem byl na těchto stránkách podobný článeček, ve kterém jsou vedoucí nabádány k větší propagaci své práce. Díky němu jsem si uvědomila, že mám v této oblasti mezery a snažím se o nápravu. Když nám „teklo do bot“ a měli jsme razantní úbytek strávníků směřující ke snižování úvazků – začala jsem vytvářet letáčky pro veřejnost, abych přilákala strávníky, což se i osvědčilo. O tom jsem zde ale již nedávno psala. Nyní jsem „zaútočila“ přímo na rodiče. Na začátku školního roku (před měsícem říjnem – počet strávníků) jsem rozeslala letáčky rodičům (jidelníček, výhody školního stravování, informace o školním stravování v ČR). Chtěla jsem ještě uskutečnit „Den zdraví a pohody ve ŠJ“ – ochutnávka zdravých jídel z potravin získaných od dodavatelů, přednáška o zdravé výživě naší pí hygieničkou, výměna receptů. Musela jsem však tuto akci odložit, když se objevila na škole žloutenka. Tuto akci uskutečním v listopadu a plánuji napsat článeček do okresních novin nejen o této akci, ale i o školním stravování obecně. Této akci bude předcházet opět letáček pro rodiče dětí a případně místní obyvatele s pozvánkou na akci, týdenním jídelníčkem. Prozrazuji zde své plány a sai se to nedělá. Tímto příspěvkem bych chtěla „nakopnout“ i ostatní, aby se i oni snažili o napravení špatné pověsti školních jídelen v naší společnosti. Jedině tak se můžeme účinně bránit proti pomluvám.

 • Autor: kleopatra

  Tvorba jídelníčku
  Pane Karle, je možné, že paní vedoucí ve vaší ŠJ nevěnuje dostatek času tvorbě jídelníčku nebo je to jen chybička, která se stane každému. Možná si to paní vedoucí ani neuvědomuje. Myslím, že by bylo dobré si s ní o tom promluvit. Samozřejmě lidé jsou všelijací – někdo kritiku nesnese, ale myslím si, že přece jen ji to nedá a začne o jídelníčku více přemýšlet. Chtěla bych však dodat, že sestavit kvalitní a vyvážený jídelníček není vůbec jednoduché, zvlášť jestli vaše jídelna vaří několik jídel Musíte vyhovět mlsným jazýčkům dětí, ale i chutím dospělých strávníků, brát na zřetel technické možnosti, termíny dodávek, dbát na plnění výživových norem, pestrost jídel, finanční možnosti atd. Věnujete se skladbě jídelníčku co nejpečlivěji a přece uděláte „kopanec“, na který přijdete v okamžiku, kdy už se s tím nedá nic dělat,nebo některé věci prostě přehlédnete. Říká se tomu profesionální deformace. Z vlastní zkušenosti však vím, že spousta strávníků je nevděčných. Např. zařadíte do jídelníčku novinku – dá vám to spoustu práce, stojí vás to třeba i více peněz – jedni chválí a druzí haní. Tisíc lidí – tisíc chutí. Dětský strávník řekne: „FUJ. To je hnusné!“ , místo aby řekl: „Nemám to rád. Mě to nechutná.“. Takový je už náš úděl, je to velmi nevděčná práce. Nebýt těch několika strávníků, kteří vám řeknou, že byl oběd mňam nebo situací, kdy vás maminka stravovaného dítěte prosí o recept, asi bychom už dávno dělali něco jiného.

  • Autor: Miriam

   Re: Tvorba jídelníčku
   Dnes není problém vařit zdravě. Problém je, že tento „zdravý“ jídelníček neakceptuje vedení školy, učitelé a ani většina strávníků. A to je zcela zásadní.
   A dále u nás je probém, kdo bude vůbec vařit. Za ty nízké platy odchází kvalitní zaměstnanec a síly, které se na uvolněná místa hlásí neumí vařit vůbec, natož zdravě a hygienicky.

  • Autor: Jana Hartová

   Re: Tvorba jídelníčku
   Vážená paní vedoucí“Kleopatro a Miriam“ velice pravdivě jste popsaly naší mravenčí práci s mlsnými jazýčky a jak z  jedné chybičky při sestavování jídelníčků se dělá velký bum ¨někdo mi kdysi říkal“Když udělá kantor chybu ví to jen třída pokud udělá chybuvedoucí nebo kchařka je z toho aféra po celé škole,okolí a v noivinách.Zdvavím a přeji pevné nervy a pěkný den Jana

  • Autor: Karel

   Re: Tvorba jídelníčku
   Hm, asi se vloudila chybička i v červnu…

   20. v pátek bramborový knedlík
   23. v pondělí houskový knedlík
   24. v úterý ovocný knedlík …. všechny dny bez možnosti výběru pouze jedno jídlo

   Takhle si opravdu požadavky na zdravou výživu snad nepředstavuje ani amatér, natož profík v jídelně.

 • Autor: Iveta

  stravování v MŠ
  Dobrý den, v současné době se setkávám s realitou stravování v Roztocké MŠ, kterou navštěvuje mé dítě. Můj dotaz, zda by nebylo možné vynechat s jídelníčku dětí uzeniny, uzené maso, cukrovinky, kupované pudinky se šlehačkou, rybí předsmažené dinosaury vyvolal neuvěřitelnou lavinu nenávisti, osočování ze všehomožného, lží, histerie. Neakceptují mé návrhy předat jídelníčky odborníkům k posouzení a pro radu, neakceptují možnost spojit se s www.vyzivadeti.cz. Naopak , stala jsem se nepřítelem, jsou proti mě poštváváni ostatní rodiče, dostávám rady, ať tedy své dítě ve školce nestravuji (stejně jsem přeci na mateřské s dalším dítětem) nebo ať dám dítě ze školky pryč. Ochota ke spolupráci či vůle něco změnit je nulová a já po dnešním takřka napadnutí jednou matkou spřízněnou paní ředitelce(podotýkám, jsme malé město a já se sem s rodinou přistěhovala)nestačím zírat.Nejsdm přitom výživový extremista, nechci aby kuchařky vařili zcela jinak, jen bych ráda nahradila nezdravé pokrmy za ty zdravější. Párek přeci v polévce předškoláka plavat nemusí.???