Přeskočit na obsah

Diskutujeme na portálu (3) – Reklama v diskuzi

V tomto článku vám přinášíme některá základní pravidla pro používání názvů firem, kontaktů na ně apod. v diskuzi. Právo je v tomto směru poměrně složité, proto prosíme, věnujte pozornost uvedeným informacím, pomohou vám při psaní příspěvků do diskuze.

Autor: Monika Pečková

1. Typy zakázaných reklam

a) klamavá reklama

Jedná se o šíření údajů (o vašem vlastním nebo i cizím podniku/výrobcích/výkonech), které mohou vyvolat o tomto podniku/výrobku/výkonu klamnou představu. Klamavá reklama je tedy definována poměrně široce. Může jít o cokoli, co o dané věci napíšete nebo řeknete v diskuzi, není nijak vymezeno, co konkrétně už je klamavou reklamou. Musíte si tedy dávat velký pozor a přemýšlet hodně nad tím, jak váš příspěvek v diskuzi budou vnímat ostatní diskutující. Typickým příkladem je třeba: „Firma X nestojí za nic, to Y poskytuje lepší stroje.“ Tato ukázka je problémová hned z několika důvodů:

 • „firma X nestojí za nic“ – nutno doložit na konkrétním příkladu. Doporučuji nepsat do diskuze takto obecně, ale napsat třeba „firma X nám dodala stroje později, než bylo domluveno.“ Protože pokud obecně napíšete, že firma nestojí za nic, je to lehce zpochybnitelné.
 • „Y poskytuje lepší stroje“ – v čem lepší? Za jakou cenu?
 • Ukázka vyvolává pocit, že Y je mnohem lepší, ale nedává k tomu jediný důkaz, v podstatě jen pomlouvá X a vychvaluje Y, takže je způsobilá navodit klamnou představu. Jedná se tedy o klamavou reklamu ve prospěch Y.

Z ukázky také vyplývají dvě podstatné věci:
– klamavou reklamou může být údaj jak záporný tak kladný
– klamavou reklamou může být i údaj pravdivý – firma Y může skutečně poskytovat lepší stroje a firma X opravdu nemusí stát za nic, ale pokud to napíšete jen takto, jde o klamavou reklamu. Je přinejmenším základ, uvést konkrétní příklad, v čem jste ne/spokojeni. Pokud si jen vyměňujete konkrétní zkušenosti, není to problém. Ale nezobecňujte.

b) klamavé označení zboží a služeb + vyvolání záměny

V diskuzi by s tím neměl být moc velký problém, jen si dávejte pozor, zda správně uvádíte název firmy a výrobku.

c) zlehčování

Jde o jednání, kterým případný konkurent rozšiřuje údaje způsobilé přivodit újmu. Opět podotýkám, že rozšiřované údaje mohou být pravdivé. Ovšem pokud je rozšiřuje konkurent dané společnosti, kterému jistě prospěje váš krach, je to nepřípustné.
Opět ukázka pro ilustraci:
„Firma X nemá dostatek opravářů pro svoje stroje.“ I když je to pravda, pokud to do diskuze napíše někdo z konkurenční firmy, může to být bráno jako zlehčování v rámci konkurenčního boje. Ovšem je pravda, že v diskuzi těžko poznáme, jestli to psal konkurent.

2. Srovnávací reklama

Za srovnávací reklamu se považuje jakákoli reklama (tou může být i příspěvek v diskuzi), která výslovně nebo nepřímo identifikuje jiného soutěžitele/zboží/služby.
Nemusíte tedy výslovně uvést, že srovnáváte firmu X s firmou Y, aby šlo o srovnávací reklamu. Opět se hodnotí, jak váš příspěvek bude vnímat jeho průměrný čtenář, zda on to pochopí jako srovnávací reklamu či nikoli. Srovnávací reklama je obecně povolená, jen je nutné dodržet několik pravidel.
Srovnávací reklama je tedy přípustná jen pokud:

 • není klamavá
 • srovnává jen zboží/ služby sloužící ke stejnému účelu
 • objektivně srovnává měřitelné znaky – můžete tedy srovnávat i cenu, ale pozor, vždy u výrobků úplně stejného typu a stáří. A upozorňuji také na slovo „objektivně“, tzn. vaše pocity nemají ve srovnávání moc co dělat.
 • srovnání je ověřitelné
 • nezlehčuje
 • nenabízí zboží nebo služby jako napodobení nebo reprodukci zboží nebo služeb. Tzn. pokud srovnáváte, neměli byste si z toho dělat reklamu pro jinou firmu.

A ještě něco: srovnání není objektivní, pokud jste třeba jeden ze srovnávaných výrobků zakoupili ve zvláštní nabídce či akci. V takovém případě byste na to měli alespoň upozornit.

Příklad povolené srovnávací reklamy: „Firma A je lepší než firma B, protože ke stejnému zboží poskytuje více služeb – zdarma mi zboží dovezli, vyřídili rychleji reklamaci atd.“

Příklad nepovolené srovnávací reklamy: „Firma A je milionkrát lepší než ti blbci z B, volejte firmu A na telefon 123456.“ – toto srovnání je nepovolené proto, že:

 • nedává žádné objektivní důvody, proč je A lepší než B
 • firmu B bezdůvodně napadá a zlehčuje
 • obsahuje přímo telefonní číslo na firmu A, takže to nejspíš psal přímo někdo z firmy A, aby si udělal reklamu zadarmo.


3. Kontakty na společnosti

Velký problém v diskuzi představuje také uvádění kontaktů na konkrétní společnosti. Nedá se říct, že by to bylo principiálně protiprávní, ale je opět lepší dodržovat pár zásad:

a) komerční společnosti

Pokud se v diskuzi bavíte o konkrétních firmách a chcete nějakou doporučit, je korektní doporučit spíše více firem najednou, abyste se vyhnuli případnému podezření z toho, že děláte někomu zadarmo reklamu. Jestliže doporučujete pouze jednu firmu, neuvádějte všechny její kontaktní údaje. Za reklamu bývá považováno, pokud uvedete např. číslo na konkrétního člověka z dané firmy společně s jeho jménem. Ale nic vám nebrání uvést ve svém příspěvku třeba www adresu dané společnosti, protože tím vlastně jen poskytujete podrobnější služby než Google.cz.

b) státní správa

Státní správa je z hlediska reklamy v podstatě bez problémů. Můžete klidně ve svém příspěvku uvést „Bezvadně mi poradila paní XY z úřadu AB, její telefon je 123456.“ Jedinou podmínkou je, abyste uváděli její pracovní telefonní číslo, nikoli číslo soukromého mobilu.
Ačkoli přiznávám, že na zveřejnění soukromých telefonních čísel je více právních názorů a obecně se nedá říct, že by to bylo protiprávní. Považuje se to spíše za méně etické.

Tak, to by byla základní pravidla pro reklamu v naší diskuzi. Pokud budete mít jakékoli dotazy či nejasnosti, rádi vám je zodpovíme. Jsme rádi, že možnost diskuzí na našem portálu využíváte a chtěli bychom vám v tom nadále vycházet vstříc.

Pozn. redakce: Předchozí články, které se týkaly doporučení pro zápisy příspěvků v diskusi, se týkaly pravidel diskuse obecněkritiky. Můžete si je přečíst. 

Mgr. et Mgr. Monika Pečková je redaktorkou portálu Jídelny.cz

Autor: Monika Pečková

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se