Přeskočit na obsah

Jak vymoci peníze za obědy

Dluží vám rodiče peníze za stravné? Jak situaci řešit? Podívali jsme se na toto téma tentokrát z čistě psychologického hlediska a přinášíme vám několik nápadů, jak na dlužníky vhodně působit. Seznamte se s možnostmi jak postupovat, když víte, že oficiálních možností moc nemáte.

Autor: Jiří Vlček
Jak vymoci peníze za obědy

Občas nastane situace, kdy nám rodiče dluží peníze za stravné a nám tento příjem chybí. Takové situace bychom měli umět řešit, nebo se o to alespoň z pohledu řádného správce svěřených financí pokusit. Pomiňme nyní fakt, že z právního pohledu podle ustanovení § 138 trestního zákoníku se za škodu považuje dlužná částka v hodnotě nejméně 10.000 Kč, i fakt, že jídelna nemá jiné zdroje financování než z úhrad obědů, neboť finanční zdroje školy mají sloužit výhradně pro školu, a zaměřme se spíše na psychologické či sociální aspekty těchto situací. Tento článek proto nabízí několik pohledů, jak danou situaci řešit v rámci domluvy a běžného působení.

Informování o dluhu

Předně je třeba rodiče informovat o dluhu, resp. ověřit si, zda si je rodič vědom toho, že nám vůbec něco dluží. Proto je nejlépe kontaktovat rodiče e-mailem či telefonicky a na tuto skutečnost ho upozornit. Zvažte také, kdo z rodičů je Vaší kontaktní osobou a na koho ze zákonných zástupců je tedy třeba se obracet (možná jen mezi nimi nedošlo k předání informace o dané situaci). Sdělte pak přesnou výši dlužné částky a připomeňte způsoby, jak ji dotyčný může obratem uhradit. Navrhněte také termín, do kterého tak má učinit. A nezapomeňte připomenout specifika platby jako je variabilní symbol či poznámky k platbě, abyste dlužnou částku co nejrychleji na účtu identifikovali.

Důvody, proč dluh vznikne

Uvažte, že v praxi mohou nastat různé důvody, proč dluh vůbec vznikne. Může jít například o:

Prosté opomenutí

Rodiče jsou z různých důvodů zaneprázdněni a úhrada obědů jim v jejich povinnostech prostě nějak unikla. Zaplatit chtějí a učiní tak hned, jakmile jim to připomenete.

Nepředání informací

O dluhu se doma ví, avšak informaci nepředal jeden rodič druhému, dítě rodiči atp., anebo nebylo zřejmé, kdo má dluh uhradit, popř. do kdy či jak. Platbu je možno uhradit podobně jako v prvním případě. Označení případného viníka komentujte citlivě s prosbou o prevenci podobného jednání.

Snížení významu platby

O platbě rodič ví, nepřisuzuje jí však důležitost. Výše dluhu pro něj není nijak vysoká a pro jiné povinnosti nyní toto nepovažuje za prioritní. Připomeňte proto rodiči, že je pro Vás řádná úhrada nezbytná pro řádný chod školní jídelny. Požádejte o urychlenou úhradu a preventivní opatření.

Nedostatek financí, záměrné opomenutí

Rodina na tom patrně není finančně dobře a úhradu odložila či ji vůbec neplánuje řešit. O situaci ví a vědomě ji neřeší. Existují jiné (finanční) priority. V takovém případě postupujte podle textu níže.

Návrhy řešení, když dlužník nezaplatí

V případě, že rodič částku v termínu neuhradí, můžete zvolit následující řešení:

Telefonický rozhovor

Znovu si ověřte, že jednáte s kompetentní osobou, která má finance na starosti, popř. požádejte o nový kontakt. Připomeňte, že je již po termínu a peníze stále nemáte na účtu. Zeptejte se, co se stalo, a jak chtějí situaci vyřešit. Požádejte rodiče o vlastní návrh řešení ve Vámi přijatelném termínu a formě. Předejděte opakování situace např. nabídkou inkasního způsobu plateb, máte-li tuto možnost platby zařízenou. Nabídněte varianty platby (osobně při nejbližší návštěvě školy, na účet, prostřednictvím dítěte, …).

Osobní schůzka

Požádejte o osobní schůzku, potkejte se s rodičem při nejbližší příležitosti. Té se pak pro zdůraznění vážnosti situace může účastnit i Vaše kolegyně. Znovu požádejte o úhradu obědů, připomeňte pravidla jídelny či školní řád, apelujte na slušné chování, kdy dluhy je třeba řádně splácet. Poproste rodiče, aby si představil, jaké je to pro dítě, když nemůže dostat oběd, protože nemá zaplaceno. A vysvětlete, že Vám pak ty peníze prostě chybí pro další účely.

Příkazy, výhrůžky, nátlak

Negativní motivace může sice někdy být adekvátní a účinná, ale obvykle přináší jen krátkodobý efekt a rozmrzelost na obou stranách. Věty jako např. „pošleme na Vás právníka, jestli nám do týdne nezaplatíte“ anebo „okamžitě si to nějak zařiďte, nemám za co vařit“, popř. „jestli vás takových bude více, tak tu jídelnu prostě zavřu a dětem pak budete vařit sama“ tedy předem dobře promyslete.

Alternativní řešení

Víte-li o dalších možnostech, nabídněte rodičům např. úhradu obědů z projektů (projekt Obědy do škol, Pomoc Pražanům a další), možnost využití příspěvků nadací či nadačních fondů, sociálních dávek (např. dávku mimořádné okamžité pomoci na Úřadu práce), podporu neziskových organizací (např. Tříkrálová sbírka), individuální splátkový kalendář či jako krajní variantu také možnost půjčit si od rodiny či bankovních institucí.

Systémové řešení

Základním předpokladem je mít problematiku úhrad ošetřenou v provozním řádu a prokazatelně s ním seznámit rodiče. Situaci lze předcházet i zálohami, ze kterých pak strhnete peníze při prodlevě z placení. Zvažte také okamžité (automatické) upomínky ihned po vzniku dlužné částky. Následně pak můžete po dítěti poslat lístek s upomínkou (to např. dostane pouze 1 oběd na dluh a následně již jen několik dnů polévku zdarma). O nastaveném systému rodiče informujte.

Nezapomeňte zmínit výhody

V komunikaci s rodiči připomínejte také fakt, že dítě by teplé obědy mít mělo! Podle průzkumů jsou obědy přínosné jak pro fyzickou kondici (dítě se nají a nemá hlad), tak po psychické stránce (zlepšuje se jeho nálada, výkon i prospěch). V neposlední řadě se dítě zapojí do kolektivu a známy jsou případy, kdy se dokonce zlepšila školní docházka a ubylo následných konfliktů s rodiči.

Dovětek na závěr

Jednání s dlužníkem veďte tak, abyste dosáhli svého cíle, tj. úhrady dlužné částky. Využít můžete principy tzv. nenásilné komunikace, kterou vyvíjel Marshall Rosenberg od 60. let 20. století. Jde o takový styl komunikace, v níž se zaměřujete na vlastní pocity z dané situace (tahle maminka mě opravdu štve), uvědomíte si přitom své potřeby (potřebuji, aby zaplatila svůj dluh) a své potřeby pak komunikujete tak, aby byly ostatním srozumitelné a pochopili jejich důležitost (potřebujeme, abyste zaplatila do konce týdne, Váš dluh je nyní X,- Kč), přičemž také Vy projevíte empatii rodiči tak, aby se cítil slyšen, pochopen a brán vážně (rozumím Vaší situaci a chápu, že jste na to zapomněla, pochopte ale prosím i Vy mne).

Každý se vlivem nepředvídaných okolností může do situace, kdy dluží za obědy, dostat, obzvláště je-li to poprvé. Mějte porozumění pro individuální případy, avšak trvejte na svém a buďte důslední. Ideálním stavem je situace win-win, kdy dosáhnete svého, a přitom zachováte důstojnost dlužníka. Ten svou chybu uzná a rychle ji přitom napraví, a také se z ní poučí pro příště.

Držím Vám palce

Mgr. Jiří Vlček, DiS. – kouč a terapeut

Autor: Jiří Vlček

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se