Přeskočit na obsah

Katalog prací

Protože se v diskusi stále více zajímáte o odměňování zaměstnanců ŠJ podle nových předpisů, zveřejňujeme dnes článek, ve kterém se dozvíte odpovědi na Vaše dotazy. Současně s ním zveřejňujeme i výběr některých užitečných částí z Katalogu prací.

Autor: Božena Suková

Protože se v diskusi stále více zajímáte o odměňování zaměstnanců ŠJ, zveřejňujeme dnes článek, ve kterém se dozvíte odpovědi na Vaše dotazy. Současně s ním zveřejňujeme i výběr některých užitečných částí z Katalogu prací.

2.5. OBCHODNÍ PROVOZ

2.5.1
CUKRÁŘ-MOUČNÍKÁŘ
 
4. platová třída
1. Výroba a výdej běžných druhů moučníků a cukrářských výrobků, například harlekýn, sachr, koláče, bábovky, vánočky, výroba teplých moučníků, například koblihy, ovocné nákypy, hromadná výroba cukrářských výrobků a moučníků v závodních (školních) a obdobných stravovacích zařízeních.
 
2. Výroba všech druhů zmrzlin vařením.
 
5. platová třída
1. Samostatné zhotovování všech druhů cukrářských výrobků včetně složitějších, zhotovování speciálních vařených a ochucených krémů a náplní, například smetanový, griliášový, karamelový a speciálních druhů polev s použitím vlastních receptur.
 
6. platová třída
1. Zhotovování složitých a výtvarně náročných cukrářských výrobků, zejména podle individuálních požadavků nebo podle vlastních návrhů.
 
2. Zabezpečení výroby cukrářských výrobků, moučníků a cukrářských specialit v menším provozu, pro zvláštní akce převážně podle vlastních receptur a kalkulací s použitím různé technologie, případná účast na výrobě.
 
2.5.2
KUCHAŘ
 
3. platová třída
1. Dohotovování jídel z polotovarů, příprava na talíř a výdej.
 
2. Výroba polévek a příloh k hlavním jídlům.
 
4. platová třída
1. Výroba a výdej běžných druhů teplých jídel a moučníků.
 
2. Výroba složitých jídel studené kuchyně.
 
5. platová třída (kuchařka)
1. Výroba technologicky náročných teplých jídel nebo specialit studené kuchyně.
 
6. platová třída (vedoucí kuchařka)
1. Stanovování technologických postupů a jejich kalkulace při rozsáhlé výrobě jídel včetně kontroly jejich dodržování, sestavování vlastních receptur, jídelních lístků, při dodržování správné gastronomické skladby.
 
2. Výroba náročných specialit české kuchyně a kuchyní cizích národů, výroba specialit studené kuchyně pro bankety a recepce včetně sestavování vlastních receptur.

3. Výroba nejsložitějších dietních jídel v rozsahu podle dietního systému závazného ve zdravotnických zařízeních, například dieta bezlepková, nízkocholesterolová, nízkobílkovinová s omezením tuků při akutní pankreatitidě; výroba jídel s dvojím a vyšším omezením.
 
7. platová třída
1. Organizace práce při výrobě jídel spojené s hmotnou odpovědností, stanovování a provádění technologických postupů a kalkulací při rozsáhlé výrobě širokého sortimentu, stanovování a zajišťování správnosti gastronomické skladby jídel, racionální výživy a zajištění výroby náročných specialit.
 
2.5.4
PRODAVAČ
 
2. platová třída
1. Samostatný prodej zboží a teplých jídel v kantýnách a bufetech spojený s úpravou na talíře, případné ošetřování jídel dodávaných v teplé, chlazené nebo jinak konzervované podobě.
 
3. platová třída
1. Nabídka a samostatný prodej zboží, jeho přejímka, uskladňování, vystavování a aranžování zboží v prodejně, inkaso nebo vystavování potřebného dokladu pro pokladnu.
 
4. platová třída
1. Samostatný prodej zboží nebo služeb náročného sortimentu, jeho přejímka, skladování, ošetřování, aranžování v prodejně, průzkum spotřebitelské poptávky, účast na inventarizacích, samostatné vyřizování reklamací.
 
5. platová třída
1. Organizace práce na svěřeném úseku prodeje.
 
2.5.5.
PRACOVNÍK OBCHODNÍHO PROVOZU

1. platová třída
1. Pomocné práce při výrobě jídel například sběr nádobí, jeho mytí, čištění, obsluha ručních kuchyňských strojků.
 
2. Péče o hosty v ubytovacích zařízeních při příjezdu, pobytu a odjezdu, zajišťování různých služeb hostům (například manipulace se zavazadly, vydávání klíčů, pochůzková služba, taxi, vstupenky), obsluha výtahu (hotelový vrátný).
 
2. platová třída (pomocné práce v kuchyni)
1. Pomocné práce při prodeji zboží spojené s jeho doplňováním, balením a tříděním.
 
2. Nabídka prodeje zboží omezeného sortimentu nebo sortimentu s nižší náročností na jeho znalost například tisku, cenin, tabákových výrobků, mražených výrobků a nápojů.
 
3. Péče o svěřené pokoje v ubytovacích zařízeních včetně inventáře a výměny prádla, zprostředkovávání služeb například žehlení obleků, prádla a čištění obuvi (pokojská).
 
4. Mytí černého nádobí.
 
3. platová třída
1. Expedice zboží, pokrmů, cukrářských výrobků, polotovarů jednotlivě nebo hromadně.
 
4. platová třída
1. Organizace práce dalších zaměstnanců, samostatné vedení příručního skladu, zprostředkovávání služeb (pokojská).
 
2. Recepční práce v ubytovacích zařízeních bez oddělené činnosti vrátnice, inkaso tržeb, popřípadě inkaso za jiné služby (vrátný s recepční službou, pomocný recepcionář).
 
3. Přijímání peněz a kontrola cen zakoupeného zboží a případný doplňkový prodej, pokladní inventarizace nebo přijímání pokladních dokladů a jejich kontrola spočívající v porovnání vyexpedovaného zboží (pokrmů, nápojů) s údaji na dokladu, kontrolní rozpisy, případné podklady pro fakturaci (pokladní).
 
5. platová třída
1. Organizace a zajišťování úklidových prací a doplňkových služeb, například čištění oděvů, obuvi, žehlení ve stravovacích a ubytovacích provozech, vedení příručního skladu (hospodyně).
 
2. Samostatné přijímání a vyřizování objednávek ubytovacích a jiných hotelových služeb, vedení předepsané evidence, styk s orgány státní správy (recepcionář).
 
3. Provádění rozpisu služeb obslužného personálu a vyřizování drobných reklamací ubytovaných hostů.
 
4. Zajišťování provozu bufetu včetně vedení administrativní agendy.
 
6. platová třída
1. Organizace a zajišťování doplňujících a úklidových prací v rozsáhlém stravovacím nebo ve velkém ubytovacím provozu včetně vedení skladu drobného hmotného investičního majetku a zásob, vedení předepsané evidence (hospodyně).
 
2.5.6
PROVOZÁŘ
 
5. platová třída
1. Zajišťování běžné údržby, vytápění případně temperování, ochrany, větrání, úklidu jednotlivých uvolněných stavebních objektů, ploch a vybavení.
 
2. Organizace a zajišťování běžných provozních a úklidových prací a doplňkových služeb, vedení příručního skladu.
 
6. platová třída
1. Zajišťování provozu jednotlivých uvolněných objektů po technické stránce (stavební, strojní, elektro) včetně zajišťování a organizace údržby objektů.
 
2. Organizace a zajišťování úklidových prací v rozsáhlém stravovacím nebo ve velkém ubytovacím provozu včetně vedení skladu.
 
7. platová třída
1. Zajišťování provozu souboru uvolněných technologicky provozovaných objektů (výcviková a školící zařízení případně ubytovací, rekreační, stravovací nebo jiná víceúčelová zařízení) a organizace údržby a oprav jednotlivých technologických zařízení a budov.
 
2. Zajišťování provozu ubytovacího nebo stravovacího zařízení.
 
8. platová třída (vedoucí školní jídelny ve školách a školských zařízeních)
1. Organizace provozu velkokapacitního stravovacího zařízení včetně zajišťování technického vybavení a údržby, ekonomické agendy, stanovování technologických postupů a zajišťování jejich dodržování včetně kontroly dodržování hygienických předpisů.
 
2. Komplexní zajišťování provozu souboru objektů včetně jejich hospodárného využití po provozně ekonomické stránce, zajišťování provozu a údržby, organizace prováděných prací, zabezpečování potřebného materiálu a technického dozoru na prováděné práce, zajišťování podkladů pro zpracování návrhu finančního rozpočtu a spolupráce při projednávání smluv s dodavatelskými a projektovými organizacemi, přebírání dodávek a provedených prací, zajišťování dodržování programu odpadového hospodářství.
 
9. platová třída
1. Koordinace provozů velkokapacitních stravovacích zařízení s celodenním provozem.


Náplň práce vedoucích školních jídelen  lze dále najít i pod oddílem rozpočtář nebo finanční referent.

1.2.4
ROZPOČTÁŘ

7. platová třída
1. Rozpis jednotlivých částí rozpočtu podle položek na organizační celky, výkony, práce, výrobky nebo služby a sledování jeho čerpání. Provádění dílčích rozpočtových změn.
 
8. platová třída
1. Příprava ucelených částí rozpočtu. Sledování příjmů a výdajů včetně navrhování opatření při jejich neplnění. Rozpisy příspěvků a dotací podle stanovených zásad.
 
9. platová třída
1. Sestavování rozpočtů jednotlivých organizačních celků podle kalkulací, norem a potřeb včetně jejich rozpisů a zajišťování jejich plnění. Prověřování a zajišťování účetní správnosti vykazování rozpočtových prostředků. Zajišťování realizace rozpočtových změn.
 
10. platová třída (vedoucí školní jídelny, kde není vícezdrojové financování)
1. Sestavování rozpočtu organizace. Projednávání rozpočtu s jednotlivými rozpočtovými místy. Sledování, projednávání a zúčtovávání plnění rozpočtu s rozpočtujícím orgánem. Zajišťování realizace příjmových a výdajových stránek rozpočtu včetně návrhu opatření při jejich neplnění.
 
2. Kontrola hospodaření podle rozpočtu včetně sledování vývoje, provádění rozboru a stanovování návrhů na opatření. Navrhování, přijímání a projednávání rozpočtových změn.
 
11. platová třída
1. Sestavování rozpočtů pro celky s rozmanitými obory činností, členitou vnitřní organizační strukturou a s dynamickým vývojem jednotlivých rozpočtových položek. Optimalizace příjmové a výdajové politiky organizace nebo orgánu. Stanovování zásad rozpisů rozpočtů a jiných rozpočtových pravidel.
 
12. platová třída
1. Metodické řízení, organizace a usměrňování hospodaření s rozpočtovými prostředky podle jednotlivých příjmových a výdajových oblastí kapitoly nebo více kapitol.
 
1.2.5
FINANČNÍ REFERENT

8. platová třída
1. Sledování a evidence finančního majetku.
 
2. Zajišťování agendy oběživa.
 
3. Zajišťování styku s bankou.
 
9. platová třída
1. Zajišťování financování organizace (agendy finančních zdrojů, úvěrové agendy, zúčtovacího a platebního styku).
 
2. Analýza pohledávek a závazků.
 
10. platová třída
1. Zajišťování zahraničního platebního styku.
 
2. Zajišťování úvěrové politiky organizace.
 
11. platová třída (vedoucí školních jídelen, které jsou financovány z více zdrojů)
1. Zajišťování systému financování organizace prostřednictvím více zdrojů financování, například rozpočtových, mimorozpočtových a dalších veřejných zdrojů, úvěrových, dotačních apod.
 
2. Zpracovávání analýz efektivnosti vynakládaných finančních prostředků a předkládání návrhů opatření ke zlepšení efektivnosti hospodaření. Navrhování způsobů financování organizace. Vyhledávání finančních zdrojů. Zpracovávání finančních plánů.
 
12. platová třída
1. Stanovování finanční strategie organizace, provádění finančních operací na finančním a kapitálovém trhu, koordinace finančních a jiných aktivit a zajišťování rovnováhy ve zdrojích a potřebách organizace.

Autor: Božena Suková

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se
 • Autor: L

  katalog prací – hlavní kuchařk
  Hlavní kuchařku mám v 7. třídě – má hmotnou odpovědnost, v 6. třídě hmotná odpovědnost není?

 • Autor: Vladimír Bureš

  Pro dopl. činnost třída 11 ?
  Podle kap. 1.2.5 – finanční referent, by vedoucí jídelny, která rozjede doplňkovou činnost (a zajistí tak vícezdrojové financování ŠJ) měla mít nárok na třídu 11. Je to tak?

 • Autor: Jana

  Katalog prací
  Co znamená pojem velkokapacitní kuchyně, pokud
  vím, byl tam vložen omylem a měl být od r. 2007 z katalogo prací vymazán. Pokud vedoucí splněje podmínky 8. pl.třídy, musí jí být přidělena, nebo to záležína libovůli p.ředitele.

 • Autor: Eva

  platové zařazení
  Mám 25 let praxe jako vedoucí školní jídelny, vzdělání v oboru (s maturitou), mám 330 strávníků (z toho 60 cizích strávníků). Platovou třídu mám 8. a příplatek za vedení 5,5% (I.stupeň řízení), s podřízeností řediteli. Dostávají se mi rozdílné informace, může mi někdo proto poradit, zda je mé pracovní zařazení správné? Děkuji.

 • Autor: Jarka

  Může mi někdo poradit???
  Po 20 letech praxe v mateřské škole jako kuchařka jsem zařazena ve 4. platové třídě. Je to vůbec správné zařazení?
  Děkuji.