Přeskočit na obsah

Na co má zaměstnanec nárok a na co ne

Ve školství a školním stravování pracuje skupina zaměstnanců, která nepřestává udivovat své okolí výčtem toho, na co má údajně nárok. Některé z těchto požadavků jsou až úsměvné. Podívejme se blíže na oprávněnost některých z nich. Musí, či nemusí je zaměstnavatel splnit?

Autor: Ing. Pavel Ludvík
Na co má zaměstnanec nárok a na co ne

Nároky zaměstnanců na zajištění určitých pracovních podmínek či služeb jsou popsány v zákoníku práce. Některé z nich je zaměstnavatel povinen zajistit za všech okolností, jiné mohou být vázány na splnění určitých podmínek a na to se někdy zapomíná. Další jsou pouze nenárokovými benefity, které zaměstnavatel může, ale nemusí poskytnout, a zaměstnanec pak nemůže jejich plnění vyžadovat.

Mám nárok na přestávku v práci?

O nároku zaměstnance na přestávku v práci na jídlo a oddech a jídlo se nedá diskutovat, zaměstnanec ho určitě má, dokonce je povinen čas na přestávku čerpat. Zaměstnavatel má povinnost mu přestávku poskytnout nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce a musí to být nejméně v délce 30 minut. Pokud pracovníka není možné na tuto dobu uvolnit, protože nemůže některé práce přerušit, pak lze přestávku rozdělit až na tři díly, ale jeden z nich musí trvat aspoň 15 minut. Důležité je, že délku přestávky a čas, kdy se čerpá, určuje zaměstnavatel.

Mám nárok odejít v době přestávky z pracoviště?

Ano. Zaměstnanec má plné právo se z pracoviště vzdálit, třeba si i zajít nakoupit. Má to však dopady, s kterými musí počítat. Jestliže zaměstnanec odejde z objektu školy a stane se mu úraz, nebude to chápáno jako úraz pracovní. S ohledem na pravidla osobní hygieny v kuchyni se zaměstnanec při odchodu z jídelny musí převléct (zejména když odchází z objektu školy např. do obchodu) a po návratu rychle zpět do pracovního oděvu. To vše musí během přestávky stihnout.

Mám nárok bezplatně dostávat v práci nápoje?

V jedné mateřské škole řešili, zda její pracovnice (šlo o školnici a uklízečky, ne o kuchařky) mají nárok na nápoje. Podle zákoníku práce musí zaměstnavatel svým zaměstnancům zajistit pitný režim. To ale neznamená, že jim nápoje musí kupovat, stačí jen pitná voda z kohoutku.

Pak je zde ještě otázka ochranných nápojů – ty je zaměstnavatel povinen poskytnout v případě, že jeho zaměstnanci pracují za vyšších teplot. V právních předpisech jsou uvedeny třídy práce podle energetického výdeje a v závislosti na nich a na teplotách okolí se určuje množství ochranných nápojů, které musí zaměstnanec dostat.

Vedoucí jídelny pracující v kanceláři, uklízečka, školnice budou mít takový nárok opravdu až za velmi vysokých teplot, za letních veder. U kuchařek, pracujících velmi často v prostředí s vyšší teplotou to bude asi mnohem častěji.

Mám nárok na dotovaný oběd?

Zaměstnavatel nemá povinnost obědy zajišťovat, ani na ně přispívat. To platí i pro oblast školství. Oběd a případný finanční příspěvek na něj se chápe jako bonus, jako benefit pro strávníky. Zaměstnanec tedy nemá automatický nárok na zajištění oběda, a už vůbec ne na to, aby mu zaměstnavatel na oběd finančně přispíval.

Mám nárok na kompenzaci, když neodebírám oběd?

Obědy mohou být podle právních předpisů dotovány zaměstnavatelem. Přesto je někteří zaměstnanci škol z různých důvodů neodebírají a nakupují si je jinde. Jsou mezi nimi ale takoví, kteří nepovažují za správné, že jejich kolegové čerpají cenové zvýhodnění obědů, zatímco oni ne, a pátrají, zda by zmíněné zvýhodnění nemohli dostávat navíc k platu, nebo formou stravenek.

Zajištění oběda a dotování jeho ceny je považováno za benefit pro zaměstnance. Pokud o něj strávník nemá zájem, nemůže požadovat jeho poskytnutí v jiné formě. Navíc je třeba uvést, že pro stravování zaměstnanců příspěvkových organizací platí určitá pravidla daná právními předpisy (zákonem č. 250/2000 Sb. a vyhláškou č. 84/2005 Sb.). Jedním z nich je, že pokud má škola vlastní stravovací zařízení, není možné, aby se části zaměstnanců stravování zajišťovalo jinde, nebo aby jim byly poskytnuty stravenky, příp. stravovací paušál. Možnou výjimkou je situace, kdy zdravotní stav zaměstnance vyžaduje dietní stravu.

Mám nárok na příspěvek FKSP, když nechodím na obědy?

Jedna tazatelka v diskusi uvádí, že se podílí na příspěvcích do fondu FKSP, z kterého se pak přispívá na obědy, ale ona že obědy nechce a zda pak může dostat částku na oběd z FKSP jinou formou. Podobně jako u předchozího dotazu platí, že oběd a případný příspěvek z FKSP je benefit, který se poskytuje přesně podle pravidel stanovených vyhláškou o FKSP a podle pravidel pro čerpání z fondu. Zaměstnanec nemůže vyžadovat plnění nad jejich rámec. Zaměstnavatel příspěvek nabízí a pokud ho zaměstnanec nečerpá, je to jeho problém.

Mám nárok na dotovaný oběd po dobu nemoci?

Učitelka ze školy kontaktovala vedoucí jídelny, že by po dobu své nemoci ráda odebírala oběd ze školní jídelny. Dotované stravování zaměstnanců příspěvkových organizací se však řídí právními předpisy, které toto neumožňují. Pracovník, který je na neschopence doma, který má samostudium, dovolenou, je na rodičovské dovolené apod., nesplňuje podmínky odpracování 3 hodin práce a v místě výkonu práce. Proto může odebírat obědy pouze za plnou cenu.

Tolik tedy k požadavkům některých zaměstnanců. Čerpat určitá zvýhodnění mohou, ale musí to být v souladu s právními předpisy a má to své hranice.

Ing. Pavel Ludvík – vedoucí redakce portálu Jídelny.cz

Autor: Ing. Pavel Ludvík

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se
 • Autor: ivka6

  Nároky zaměstnanců
  Jasné, přesné, výstižné.
  K nápojům poskytovaným zaměstnavatelem. Jde opravdu o horké prostředí podle katalogu pracovních rizik – hygienická a bezpečnostní nařízení. Kuchařky tam vysloveně nejsou uvedeny, pokud je možno zaměstnance v horkém provozu po určité nepřetržité práci střídat – smažení u otevřené pánve, grilu, atp., zákaz těchto prací těhotným atp. je třeba se domluvit s pracovníkem, který má na starost BOZP. My máme k dispozici pitnou vodu z kohoutku.

 • Autor: Přemysl

  Čerpání dovolené v době školního roku
  Jak je to s čerpáním dovolené během školního roku?
  Vždy platilo, že dovolenou zaměstnanci čerpají v době letních, vánočních prázdnin. Množí se nám požadavky o dovolenou mimo prázdniny, což vzhledem počtu zaměstnanců realizovat nejde. Je možné vydat vnitřní směrnici, kde toto definovat nebo je to záležitost ředitele ZŠ?

  • Autor: Pavel Ludvík

   Podle zákoníku práce § 217 platí, že dobu čerpání dovolené určuje zaměstnavatel, na tom se nic nezměnilo. Má ale přitom přihlížet „k oprávněným zájmům zaměstnance“.

 • Autor: rohlik95

  dovolená
  Jsem vedoucí školní jídelny, vždy jsme dodržovali, že dovolená se čerpá pouze o prázdninách. Dnes po 20 letech již nějaký ten den odčerpáváme i v průběhu roku. Snažíme se nezatěžovat ostatní spolupracovnice, ale vždy se dohodneme. Zjistili jsme, že po nástupu mladší generace, která neřeší neschopenky, ošetřováky jsme v podstatě hloupé, proto se náš přístup trošku změnil. Přeji hezký den

 • Autor: pokladní

  ředitelské volno
  Nařídí-li ředitel ředitelské volno, mají učitelé, kteří si dělají přípravu ve škole nárok na zvýhodněný oběd? Pokud by se stravovali děti, např. ve fungující družince, je jasné, že oběd nebudou mít dotovaný, ale za plnou cenu. Jak to bude tedy se zaměstnanci, např. vychovatelkami v této družince?
  Děkuji.