Přeskočit na obsah

Navýšení platů ve školních jídelnách

Na sklonku roku jsme se dočkali změn v legislativě, které by měly navýšit platy i zaměstnancům ve školních jídelnách. Seznamte se s novým nařízením 340/2017 Sb. přinášejícím nové tarify v platových třídách a také s dalšími legislativními změnami, které s platy úzce souvisí.

Autor: Karel Krenk

V posledním svém příspěvku jsem konstatoval, že nízké platy se stávají největším ohrožením budoucnosti školních jídelen (k podobnému závěru došla i ČŠI ve své poslední tematické zprávě). Konec roku a rok nový by mohl díky změně zákonů a navýšení rozpočtů přinést zvýšení platů i ve školních jídelnách a zahájit tak nový trend pravidelných růstů platů.

Nové nařízení vlády

Od listopadové výplaty by si měli zaměstnanci školních jídelen polepšit. Základem pro navýšení tarifů je Nařízení vlády 340/2017 Sb., kdy se předchozí platová tabulka 3 – podle které se zařazují zaměstnanci školních jídelen – mění na tabulku 1 a tímto mechanismem dochází k navýšení tarifů. Toto nařízení je pouze přechodné a platí jen pro měsíce listopad a prosinec 2017.

Dle tiskové zprávy MŠMT na platy nepedagogických pracovníků škol poslalo MŠMT do konce roku 2017 v průměru 3110 Kč na jeden pracovní úvazek, tedy 1555 Kč/měsíc. Bude zajímavé sledovat, jestli skutečně dojde od listopadové výplaty k absolutnímu navýšení hrubých mezd, nebo zda se tarify navýší na úkor nenárokových složek a zvýšení tedy nebude těch očekávaných 10 %.

Nové nařízení přináší od 1.11.2017 tato rozpětí tarifů v platových třídách: 

Platová třída

Nové rozpětí tarifů

3

10 310 – 15540

4

11 160 – 16 800

5

12 100 – 18240

6

13140 – 19 730

7

14 240 – 21 470

(Bohužel výše uvedené navýšení 10 % zatím neplatí dle všeho pro zaměstnance školních jídelen soukromých zřizovatelů, protože sazba dotace se v měsících listopad a prosinec nezměnila, pokud ovšem nedostanou prostředky dodatečně, jak se někdy stalo v minulosti).

Další změny zákonných norem

Od 1.1.2018 platí nové nařízení vlády 341/2017 Sb., které nahrazuje NV 564/2006 Sb. novelizované NV 340/2017. Tabulka tarifů č. 1 navýšená od 1.11.2017 je však stejná.

Druhou významnou legislativní změnou, která se může dotknout platů ve školních jídelnách, je navýšení minimální a zaručené mzdy od 1.1.2018. Minimální mzda se zvyšuje od 1. ledna 2018 na 12 200 Kč. Zaručená mzda v platové třídě 3 a 4 činí 13500 Kč, v 5. a 6. třídě 14900 a v 7. třídě 16400.

To je důležité vědět, protože nejnižší tarify ani po zvýšení v daných třídách nedosahují v nejnižších platových stupních zaručené mzdy. Jak známo tak podle §112 zákoníku práce pro zaručenou mzdu platí: Nedosáhne-li mzda nebo plat bez mzdy nebo platu za práci přesčas, příplatku za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a v neděli příslušné nejnižší úrovně zaručené mzdy, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout doplatek k platu ve výši rozdílu mezi platem dosaženým v kalendářním měsíci a příslušnou nejnižší úrovní zaručené mzdy.

Od 1.1. 2018 se též mění katalog prací v profesi kuchař, kde jsou částečně změněna pravidla pro zařazování do tarifních tříd.

Přinesou nové zákonné normy zlepšení pro školní jídelny?

Jak se zdá, po letech, kdy platy nepedagogických pracovníků stagnovaly, se blýská na lepší časy. Budu rád, když se s ostatními podělíte o své zkušenosti – zvýšily se vám platy a o kolik? Museli jste někomu doplácet do zaručené mzdy?

Ing. Karel Krenk – ředitel zařízení školního stravování

Autor: Karel Krenk

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se
 • Autor: kuchařinka

  zvýšení platů
  Naše paní účetní nám kuchařkám chce na základě nového katalogu prací odebrat 5. plat. třídy a chce nás zařadit do 4. ptat. třídy. Tak zase asi budeme tam kde jsme byly. Je to nekonečný boj. Jak to vypadá na jiných ŠJ?

  • Autor: Karel Krenk

   Logiku dle mne takové přeřazení nemá. Logiku by mělo ( a novele by odpovídalo) kdybyste byly přeřazeny v důsledku novely ze 4. do 5. třídy

   Zde je porovnání před novelou a po novele :

   4. platová třída

   Nové znění

   1. Výroba běžných druhů jídel.

   Staré znění

   1. Výroba a výdej běžných druhů teplých jídel a moučníků. 2. Výroba složitých jídel studené kuchyně.

   5. platová třída

   Nové znění :

   1. Výroba technologicky náročných teplých jídel, specialit studené kuchyně nebo samostatná výroba jídel v souladu se závaznými výživovými normami.

   Staré znění

   1.Výroba technologicky náročných teplých jídel nebo specialit studené kuchyně.

 • Autor: Karel Krenk

  Důvodová zpráva ke změnám v profesi kuchař
  Pro interpretaci změn v katalogu prací v profesi kuchař je třeba znát také důvodou zprávu. Z ní je celkem zřejmé, že by kuchařky ( ři) ve školní jídelně měly být minimálně v 5. třídě.

  Důvodová zpráva :
  Platná legislativa ukládá zejména u sledovaných skupin strávníků (pacienti, děti, žáci, studenti, klienti sociálních služeb apod.) zvýšené povinnosti v oblasti sledování výživových norem, pestrosti podávaných jídel a vytváření stravovacích návyků. Dodržování podmínek standardizovaného poskytování nutriční péče a závazných výživových norem a přizpůsobení znění ustanovení novým podmínkách je důvodem změn navrhovaných v povolání 2.05.02 Kuchař.