Přeskočit na obsah

Nový katalog prací zvýší kuchařkám školních jídelen platové třídy

Nový katalog prací reaguje na přibývající povinnosti kuchařek a kuchařů ve školních jídelnách a mění popisy jejich prací v jednotlivých třídách. Ve svém důsledku to znamená posuny do vyšších platových tříd.

Autor: Karel Krenk

Reakce na nárůst a změnu povinností kuchařek

Od 1. ledna 2018 došlo v novelizovaném katalogu prací také ke změnám v profesi kuchař (2.05.02).

Důvodem změn je, podobně jako u jiných profesí, že se i v profesi kuchař významně změnily za dobu platnosti katalogu prací požadavky na výkon profese s vlivem na jejich složitost, odpovědnost a namáhavost a tím i na jejich zařazení do platových (tarifních) tříd.

Z článku 54 důvodové zprávy ke změnám v profesi kuchař vyplývá, že důvodem změn v zařazení do platových tříd je, že u sledovaných skupin strávníků (pacienti, děti, žáci, studenti, klienti sociálních služeb apod.) mají kuchaři v důsledku legislativních změn zvýšené povinnosti v oblasti dodržování závazných výživových norem, pestrosti podávaných jídel, vytváření stravovacích návyků a dodržování podmínek standardizovaného poskytování nutriční péče.

Zvýšené povinnosti kuchařek ve školních jídelnách vyplývají z legislativy

V případě školních jídelen jde zejména o povinnosti dané školským zákonem, kde v paragrafu 122 je dána povinnost poskytovat stravování žákům dle výživových norem. Tato povinnost je dále podrobněji daná Vyhláškou 107/2005 Sb. v platném znění, která stanoví konkrétní výživové normy podle kategorií strávníků a též závazné finanční limity. Jídelny jsou také touto vyhláškou vedeny k tomu, aby strávníkům, jejichž zdravotní stav podle potvrzení registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost vyžaduje stravovat se s omezeními podle dietního režimu, poskytovaly školní stravování v dietním režimu. Své požadavky na školní jídelny vznáší i MZ ve svém nutričním doporučení. Samostatnou kapitolou je pak dobrovolné zapojení jídelen do různých projektů znamenajících další zvýšené nároky na personál kuchyně.

Není tedy sporu o tom, že kuchařky a kuchaři školních jídelen mají zvýšené povinnosti oproti běžným kuchařkám či kuchařům.

Profese Kuchař před novelou Katalogu prací a po ní

Profese: 2.05.02 KUCHAŘ

Nové zněníStaré znění
3. platová třída
1. Dohotovování a regenerace jídel, výdej jídel a další práce v kuchyni spojené s výrobou částí jídel.1. Dohotovování jídel z polotovarů, příprava na talíř a výdej.

2. Výroba polévek a příloh k hlavním jídlům.

4. platová třída
1. Výroba běžných druhů jídel.1. Výroba a výdej běžných druhů teplých jídel a moučníků.

2. Výroba složitých jídel studené kuchyně.

5. platová třída
1. Výroba technologicky náročných teplých jídel, specialit studené kuchyně nebo samostatná výroba jídel v souladu se závaznými výživovými normami.1. Výroba technologicky náročných teplých jídel nebo specialit studené kuchyně.
6. platová třída

1. Stanovování technologických postupů a jejich kalkulace při rozsáhlé výrobě jídel včetně kontroly jejich dodržování, sestavování vlastních receptur, jídelních lístků a zajišťování správné gastronomické skladby.

 2. Výroba náročných specialit české kuchyně a kuchyní cizích národů, výroba specialit studené kuchyně pro bankety a recepce včetně sestavování vlastních receptur.

3. Výroba nejsložitějších dietních jídel v rozsahu podle dietního systému závazného ve zdravotnických zařízeních.

4. Výroba jídel s omezeními v dietním režimu nebo při zabezpečování preventivní a léčebné výživy v rámci standardizovaného poskytování nutriční péče.

1. Stanovování technologických postupů a jejich kalkulace při rozsáhlé výrobě jídel včetně kontroly jejich dodržování, sestavování vlastních receptur, jídelních lístků a zajišťování správné gastronomické skladby.

 2. Výroba náročných specialit české kuchyně a kuchyní cizích národů, výroba specialit studené kuchyně pro bankety a recepce včetně sestavování vlastních receptur.

3. Výroba nejsložitějších dietních jídel v rozsahu podle dietního systému závazného ve zdravotnických zařízeních, například dieta bezlepková, nízkocholesterolová, nízkobílkovinová s omezením tuků při akutní pankreatitidě. Výroba jídel s dvojím a vyšším omezením.

7. platová třída
1. Organizace práce při výrobě jídel spojené s hmotnou odpovědností, stanovování a provádění technologických postupů a kalkulací při rozsáhlé výrobě širokého sortimentu, stanovování zajišťování správnosti gastronomické skladby jídel, racionální výživy a zajišťování výroby náročných specialit.1. Organizace práce při výrobě jídel spojené s hmotnou odpovědností, stanovování a provádění technologických postupů a kalkulací při rozsáhlé výrobě širokého sortimentu, stanovování a zajišťování správnosti gastronomické skladby jídel, racionální výživy a zajišťování výroby náročných specialit.

Konkrétní zařazení kuchařek do platových tříd po novele.

Pomocné kuchařky by měly být zařazeny do 3. platové třídy.

Podstatná změna je zejména v 5. platové třídě. Dle mého názoru by kuchařky školní jídelny měly být po novele zařazeny minimálně do 5. platové třídy, protože se bez všech pochybností jedná o samostatnou výrobu jídel v souladu se závaznými výživovými normami.

Změny v 6. a 7. platové třídě jsou nevýznamné (jde hlavně o diety).

Do 6. platové třídy by měly být zařazovány kuchařky (kuchaři), které připravují dietní stravu – (výroba jídel s omezeními v dietním režimu) anebo ty, které stanovují technologické postupy, sestavují kalkulace při rozsáhlé výrobě jídel a kontrolují jejich dodržování, případně sestavují vlastní receptury a jídelní lístky – zpravidla hlavní kuchařky.

Vedoucí kuchařky, které normují, mají na starosti i skladové hospodářství a nesou hmotnou odpovědnost, by pak měly být v 7. platové třídě.

A jak je to s ostatním personálem?

V této profesi (2.05.05. Pracovník obchodního provozu) se s novelou nic nezměnilo. V 1. platové třídě jsou pomocné práce při výrobě jídel, například sběr nádobí, jeho mytí, čištění a obsluha ručních kuchyňských strojků. Ve 2. platové třídě je mytí černého nádobí.

Jak postupovat u „soukromých“ jídelen?

Pro „soukromé“ zřizovatele není katalog prací daný Nařízením vlády závazný. Soukromý zřizovatel zařízení školního stravování však musí vycházet z pro něj závazných ustanovení Nařízení vlády 567/2006 při určení zaručené mzdy. Kuchařky by měly být zařazeny pro tento účel do 3. skupiny. Jiná zákonná omezení typu katalogu prací a týkající se určení mezd soukromá jídelna nemá, musí však postupovat podle ustanovení Zákoníku práce a mzdy musí stanovit spravedlivě s ohledem na rozdíly ve vykonávané práci, její složitosti, namáhavosti a s ohledem na dosahované výsledky – což ostatně platí i při určování platů.

Jen pasivně nečekat

V období nízké nezaměstnanosti, hospodářského růstu a nedostatku kuchařů lze očekávat, že pro šikovný personál školních kuchyní se objeví na trhu práce také více nabídek zaměstnání s vyššími platy (mzdami), než které aktuálně poskytuje školní jídelna. Proto zejména vedoucí školní jídelny a hlavní kuchařka by měly být ty osoby, které přesvědčí případně „váhavé“ ředitele o tom, že je nutné hledat ve spolupráci se zřizovatelem školy (školského zařízení) cesty, jak platy v jídelně zvýšit. Férové zatřídění personálu školních jídelen do platových tříd dle složitosti vykonávané práce je tím správným začátkem. Na hrozící riziko odchodu zaměstnanců ze školních jídelen „za lepším“ upozorňuje i ČŠI ve své tematické zprávě. Toto riziko není radno podcenit.

Ing. Karel Krenk – ředitel zařízení školního stravování

Autor: Karel Krenk

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se
 • Autor: Libuška

  Platová třída
  Dobrý den, měla bych dotaz ohledně svého platového zařazení.Mám platovou třídu 3, nejsem vyučená kuchařka, ve stávajícím zařízení pracuji 11 let a ve školním stravování 25 let jako vedoucí ŠJ. Moje práce kuchařky spočívá v přípravě přesnídávek a svačin do MŠ (výroba pomazánek, kaší, pečení moučníků. Dále vyrábím saláty a přílohy pro MŠ, ZŠ a dospělé strávníky. Když mi onemocní kuchař dokážu uvařit oběd pro celé zařízení cca 120 porcí. Děkuji a přeji hezký den.

  • Autor: Karel Krenk

   Libuško, postup vašeho zařazení je dán : Nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.
   1. O vašem zařazení tedy rozhoduje ředitel podle tohoto nařízení – jen on totiž může rozhodnout například o tom, kolik let praxe vám uzná pro zařazení do platového stupně a zda platové stupně bude používat ( u platových tříd 1-5 nemusí používat platové stupně)
   2. Co se týče platové třídy ( máte nyní trojku) opět záleží na tom jaký druh práce máte sjednán v pracovní smlouvě a například také to zda je případ, který uvádíte, že samostatně vaříte, je realitou. Bohužel formulace v katalogu prací i po novele umožňují různé výklady – výroba běžných druhů jídel může odpovídat tomu co vykonáváte a znamenalo by 4 tarifní třídu . Názor vašeho ředitele či vedoucí múže být jiný.
   Takže závěrem : Rozhodnutí o vašem zařazení do platové třídy záleží na řediteli školy – 4.třída by mohla připadat v úvahu. Co se týče platového stupně opět to je na řediteli

   • Autor: Libuška

    Děkuji Vám za odpověď.

   • Autor: Raduza

    Dobrý den, Váš příspěvek už bude mít brzy rok, nicméně i my teď řešíme platové třídy z důvodu přijetí nové kuchařky a změn v náplních práce. Já pracuji na souběžný pracovní poměr, jako vedoucí ŠJ na úvazek 0,6 a druhou smlouvy mám na úvazek 0,2 jako pomocná síla (tř. 3), kdy chodím k výdeji k myčce nebo pomůžu s čistěním zeleniny, obalováním řízků, u buchet nebo knedlíků. No, často se stává, že v kuchyni trávím více času než při svém hlavním úvazku a tuto práci doháním jak se dá.

  • Autor: Hanakr

   Dobrý den, píšete, že pracujete jako vedoucí ŠJ – jestli je to pravda, děláte výdejky, jídelníčky, uzávěrky a další „papíry“…tak byste měla mít mít podlé mého 7. třídu, jestli v té své práce vedoucí pracujete i jako kuchařka nevadí – třída se přiznává podle práce ta nejvyšší. Záleží, jakou profesi máte ve smlouvě.

 • Autor: Izabela

  Zařazení kuchařky od 1.1.2018
  Dobrý den, pracuji jako vedoucí školní jídelny ve 3 jídelnách MŠ. Každá jídelna má zapsaných cca 90 strávníků – dětí MŠ + cca 10 dospělých zaměstnanců. V každé kuchyni pracuje jedna kuchařka zařazena v 5. platové třídě a jedná kuchařka,která je zařazena ve 4. platové třídě _ obě na úvazek 100 %. Vzhledem k tomu, že nemohu být na všech pracovištích současně, mají kuchařky v jednotlivých zařízeních hmotné odpovědnosti za sklady potravin. Normování provádí počítačový program – kuchařka pouze dosadí počet porcí a vytiskne hotovou nanormovanou výdejku. Na základě změn v katalogu prací od 1.1.2018 požadují kuchařky zařazení do 7. platové třídy, protože mají hmotnou odpovědnost za sklad nebo alespoň do 6. platové třídy, protože „normují“. Dietní jídla se v ani jedné MŠ nevaří. Prosím o sdělení, zda má na výše uvedené platové třídy nárok. Děkuji.

 • Autor: ahanah

  Zařazení kuchařek
  A je to tady, i já sleduji paní Izabelo, že byl změněn katalog prací nejen pro kuchařky.
  Ředitel a vedoucí jídelny má pro ně hledat peníze, protože na platy ve vyšších třídách nemá. Proč na ně nemá?
  Přestože, mám šikovné kuchařky férově můžu říct, že zařazeny dobře nejsou.
  Mohu tedy očekávat, že si najdou práci jinde, kde budou hodnoceny mnohem lépe, než ve školství. Odkud smrdí hlava?