Přeskočit na obsah

Platové zařazení personálu školní jídelny (2)

Nevíte, zda máte správně stanoven plat? Zdají se vám návody, jak určit platovou třídu a stupeň moc složité? Přinášíme vám pokračování článku nabitého příklady pracovních pozic, na kterých uznávaná odbornice komentuje, jak by měla vypadat platová třída a stupeň.

Autor: Mgr. Alena Strosserová
metodička školních jídelen

V druhém díle článku se metodička školních jídelen Mgr. Alena Strosserová opět věnuje platovému zařazení pracovníků z prostředí školních jídelen. Tentokrát se komentované příklady týkají především vedoucích školního stravování, kombinovaných úvazků a také velkokapacitních školních jídelen a jídelen připravujících dietní stravu.

Vedoucí jídelen

9) Dělám vedoucí školní jídelny, kde je zapsaných 700 strávníků, a přesto nemám 9. platovou třídu. Myslím, že bych ji mít měla. Je to v pořádku?

Myslím, že byste na ni mohla mít nárok, pokud vykonáváte tyto činnosti:

1.02.03 Účetní, 9. platová třída: 
1. Komplexní a samostatné účtování v rámci uceleného okruhu účetnictví, například majetku, zúčtovacích vztahů, pohledávek a závazků včetně dluhů, zúčtovávání daní a dotací a finančních prostředků a zdrojů včetně řešení případů porušení povinnosti podle zákona o účetnictví s příslušnými orgány. Sledování a provádění účetních záznamů o pohybu a stavu finančních prostředků na bankovních účtech včetně kontroly bankovních zůstatků a hotovosti. Provádění platebního a zúčtovacího styku s bankou.

10) Jakou platovou třídu by měla mít vedoucí školní jídelny v mateřské škole, kde se stravuje 112 dětí a 16 zaměstnanců? Mám 7. platovou třídu, výš prý jít nemůžu, protože nejsme velkokapacitní zařízení.

Není to pravda, i když u 8. platové třídy u profese provozář se skutečně uvádí, že řídí velkokapacitní zařízení. V zákoně sice není uvedeno, o jak velké zařízení se musí jednat, aby se dalo považovat za velkokapacitní, ale mateřská škola to opravdu není. Z tohoto důvodu se při určování platové třídy vedoucí jídelny v mateřské škole kombinuje profese provozáře s profesí účetní.
1.02.03 Účetní, 8. platová třída:
1. Provádění účetních záznamů na jednotlivých syntetických nebo analytických účtech a podrozvahových účtech. Zpracovávání průkazných účetních záznamů a provádění zápisů v účetních knihách. Správa dílčích číselníků pro vedení účetnictví v návaznosti na povinnosti dané účetní jednotce zákonem o účetnictví. Vedení knihy analytických účtů pro účely dílčích agend účetnictví v rámci účetní jednotky.
2. Samostatné zajišťování agendy daně z příjmu, daně z přidané hodnoty a zajišťování daňového řízení se správcem daně.
3. Zajišťování inventarizace majetku a závazků.

Domnívám se, že vedoucí školní jídelny vykonává činnosti uvedené v bodě 1 a 3, a proto má nárok na 8. platovou třídu.

11) Jsem zaměstnaná jako vedoucí školní jídelny 29 let. Mám 7. platovou třídu, neměla bych ale mít 8. nebo 9.?

Ano, měla byste mít 8. nebo 9. platovou třídu, pokud vykonáváte činnosti, které této platové třídě odpovídají. Viz odpovědi č. 9 a 10.

12) Dělám vedoucí ŠJ základní školy, ve které vaříme pro 400 dětí, 30 zaměstnanců a kromě toho máme i obědy v doplňkové činnosti (asi 20). Na jakou platovou třídu mám nárok?

Vaše pracovní zařazení se odvíjí podle vaší práce, nikoliv od počtu jídel, které připravujete. Vedoucí školní jídelny se podle nejsložitější práce zařazuje od 8. do 11. platové třídy. Při čemž 10. a 11. platová třída se přiděluje ředitelkám samostatných právních subjektů.
Musíte si pročíst náplně práce od profesí 1.02.03 Účetní a 2.05.06 Provozář. V těchto profesích si vyhledáte všechny činnosti, které vykonáváte, a podle toho, jaká práce je zařazena v nejvyšší platové třídě, se vám provede pracovní zařazení. Důležité je také splnění požadovaného vzdělání na příslušnou platovou třídu, které v tomto případě musí být střední s maturitní zkouškou. Platový stupeň pak odpovídá skutečně odvedené praxi.

Kombinované úvazky, dietní stravování

13) Na jakou platovou třídu mám nárok po 20 letech praxe v kuchyni? Dělám denně 60 obědů + 40 svačinek, v kuchyni jsem na vše sama. Také přebírám objednávky, zapisuji docházku, chystám jídelníčky a další věci, které má dělat vedoucí jídelny.

Pracovní zařazení musí být odvozeno podle nesložitější práce. Vzhledem k tomu, že je váš úvazek složený z více funkcí, bylo by rozumnější, kdybyste měla dvě pracovní smlouvy. Na práci kuchařky, pokud sestavujete jídelní lísky, normujete apod., by vám příslušela 6. platová třída. A platový stupeň dle délky praxe, tudíž buď 20 let, nebo i více, jestli jste i v jiném zaměstnávání vykonávala práci, která by se do praxe dala započítat (kuchař, cukrář apod.).

Pokud vykonáváte další práci dle náplně vedoucí školní jídelny, např. výdejky, spotřební koš, výběr stravného apod., měl by vám zaměstnavatel udělat další smlouvu na tuto činnost. Dle počtu strávníků by vám na tuto činnost měl být stanoven úvazek 0,2 – 0,5 podle rozsahu určených pracovních povinností. Zařazení dle nejnáročnější práce do 8. – 9. třídy. Požaduje se ovšem vzdělání s maturitní zkouškou. Ale zaměstnavatel může udělit výjimku (viz příklad č. 1 v prvním díle tohoto článku.

14) Máme 180 zapsaných stravovaných. Kuchařka má 6. platovou třídu s úvazkem 0,95, já 0,70 úvazku jako vedoucí v 7. platové třídě a 0,25 úvazku jako kuchařka s 5. platovou třídou. Můžete se vyjádřit, zda je to správně?

Z dotazu není jasné, zda jde o základní nebo mateřskou školu. A také nelze poznat, o jaké strávníky se jedná, jestli jen o žáky nebo i o dospělé. Toto sice nemá vliv na zařazení do platové třídy, ale počet a druh strávníků má přímý vliv na velikost a počet úvazků.

Uvedu příklad: kdyby se jednalo o 180 žáků základní nebo střední školy v Praze, měla by mít školní jídelna, podle pražského normativu, 3,75 úvazku. Vy v dotazu popisujete 1,90 úvazku, což je polovina. To samo o sobě je silně poddimenzované personální obsazení, de facto poloviční.

Zařazení vedoucí kuchařky do 6. platové třídy je v pořádku, v pořádku je i úvazek kuchařky v 5. platové třídě. U vedoucí školní jídelny je doporučená 7. – 8. platová třída, ale hodně záleží na činnostech, které vedoucí vykonává. Pak se většinou zařazují do 8. až 9. třídy, viz popis prací v předchozích příkladech.

15) Jako kuchařka ve ŠJ píšu denně výdejku, tedy i normuji, pomáhám vedoucí sestavovat jídelníček. Podle mě bych měla mít 6. platovou třídu, ale mám 5. Kde je pravda?

Ano, máte nárok na 6. platovou třídu.
6. platová třída: 1. Stanovování technologických postupů a jejich kalkulace při rozsáhlé výrobě jídel včetně kontroly jejich dodržování, sestavování vlastních receptur, jídelních lístků a zajišťování správné gastronomické skladby.

16) Pracuji v učňovské jídelně jako hlavní kuchařka a kromě toho mám na starosti i sklad, objednávky, naskladnění/vyskladnění potravin, mám za sklad hmotnou zodpovědnost. Jakou bych měla mít platovou třídu?

Domnívám se, že podle výkonu práce máte nárok na 6. až 7. platovou třídu.
7. platová třída: 1. Organizace práce při výrobě jídel spojené s hmotnou odpovědností, stanovování a provádění technologických postupů a kalkulací při rozsáhlé výrobě širokého sortimentu, stanovování a zajišťování správnosti gastronomické skladby jídel, racionální výživy a zajišťování výroby náročných specialit.

17) Jsem vedoucí ŠJ, kde se stravuje cca 600 dětí, mám 8. platovou třídu. Letos jsme začali připravovat dietní stravu pro další školy ve městě. Přibylo tak asi 30 obědů, ale hlavně hodně starostí s přípravou jídelníčku, nakupováním potravin a dohled nad dietní kuchařkou. Neměl bych dostat vyšší platovou třídu?

Co se týká zařazení kuchařky a vedoucí školní jídelny s ohledem na dietní stravování, tak to bohužel u vedoucí jídelny nemá na platovou třídu vliv. U kuchařky se s ohledem na vaření diet zařazují kuchařky do platové třídy 6.
Vedoucí školní jídelny není za dietní stravování nijak ohodnocena, ani za dohled nad kuchařkami, ani za spolupráci s nutričním terapeutem. Katalog prací s touto činností nepočítá. Z tohoto důvodu je 8. platová třída přiměřená. Devátou platovou třídu můžete získat, pokud vykonáte účetní práce, které odpovídají této třídě.

Mgr. Alena Strosserová – metodička školních jídelen

Autor: Mgr. Alena Strosserová
metodička školních jídelen

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se
 • Autor: pondělí

  Vedoucí školní jídelny není za dietní stravování n
  „Vedoucí školní jídelny není za dietní stravování nijak ohodnocena, ani za dohled nad kuchařkami, ani za spolupráci s nutričním terapeutem. Katalog prací s touto činností nepočítá. „

  • Autor: marcik11

   Že mě to vůbec nepřekvapuje!!! Další z věcí, která je pouze na libovůli ředitele školy. Dovolí si to zde napsat na plnou pusu. :-)))))

 • Autor: HelenaV.

  katalog prací
  Citace z katalogu prací – ……např. podle zdravotního stavu … není tím myšleno dietní stravování ? V tomto případě by měla být vedoucí provozu zařazena do 9. platové třídy !
  9. platová třída
  1.Koordinace provozů velkokapacitních stravovacích zařízení s celodenním provozem nebo provozů určených pro výrobu jídel pro rozsáhlé skupiny strávníků se zásadně rozdílnými stravovacími potřebami, podmínkami a návyky, například podle věku, zdravotního stavu, kulturních, náboženských a jiných specifik.

 • Autor: mirulka

  platové zařazení
  Dobrý den, mám dotaz jak se počítá nebo kde je uvedeno kolik je příplatek za vedení pro ředitelku PO. Děkuji

  • Autor: mart

   Výše příplatku za vedení je uvedena v zákoníku práce, zřizovatel určí kolik % vám bude vypláceno. Záleží na stupni řízení podle organizační struktury, v ŠJ 2 – 3 stupeň.

 • Autor: marcel

  pracovní úvazek
  Jsem vedoucí školní jídelny v MŠ, náplň: řídit ŠJ, odpovídat za provoz, řídit kuchařku, řídit školnici, sestavovat jídelníček, zajišťovat objednávky, nákup, kontrola zár.lhůty, uskladnění potravin, vedení skladových karet, sledování spotřebního koše, zpracování měsíční uzávěrky, výpočet stravného, zodpovídá za finanční limit potravin, odpovědnost za inventář ŠJ, zajišťuje opravy a údržbu ŠJ, evidence ochranných prostředků, vedení písemností týkající se personální agendy školnice a kuchařky, zpracovává plán dovolených školnice a kuchařky, HACCAP, zodpovídá za dodržování hygienických předpisů, dodržování sanačního řádu, zajišťovat provoz ŠJ a úklid během školních prázdnin, vaříme 39 obědů pro děti a 7 obědů pro personál, zajímalo by mě, jaký pracovní úvazek mi náleží, započtená praxe 24 let. Děkuji za odpověď M. P.

 • Autor: Anitka

  Úvazek ve školní jídelně
  Dobrý den, pracuji jako kuchařka ve školní jídelně. Dělam tam vlastně úplně všechno. Od veškerých nákupů, zajišťování zboží, zapisování faktur, výdejek, normování, sestavování jídelníčků, spotřebního koše, haccapu, hygieny, měsíční uzávěrky,… Svačiny do školky ranní a odpolední pro 27 dětí + obědy, dále obědy pro 32 školáků a 8 zaměstnanců. Veškerý úklid dělam taky já. Zkrátka úplně vše. Chci se zeptal, kolik úvazků je možné v této kuchyni. Moc děkuju.